CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - B

NÊN CHỨNG NHÂN CỦA MẦU NHIỆM PHỤC SINH - TIN MỪNG: Lc 24,35-48 (35) Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. (36) Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!”. (37) Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma....

Thông tin hiệp sống tháng 04-2021

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 04 B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 04 C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 04 D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 04

Ai tin vào Người thì được sống muôn đời (Ga.3,15)

Bài tin mừng hôm nay thuật lại cuộc đối đáp giữa Đức Giêsu và Ông Nicôđêmô, một bậc Thầy trong dân Israel. Ông là một nhà thông thái đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Hẳn ông muốn biết về con người và giáo lý của Chúa Giêsu. Qua cuộc đối thoại này, Người cho ông và qua ông đến mỗi người tín hữu chúng con nhận ra sứ mệnh mà Thiên Chúa Cha trao cho Người, khi đến trần gian này:

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top