CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - A

CHU TOÀN SỨ VỤ LÀM TIỀN SỨ CHO ĐỨC KI-TÔ - TIN MỪNG: Mt 11,2-11 (2) Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: (3) “Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? (4) Đức Giê-su trả lời:

Thông tin hiệp sống tháng 12-2019

Trong phiên họp tháng 10/2019 tại nhà Sinh Hoạt Mục Vụ GX Sao Mai dưới sự chủ tọa của Cha TGH và Cha Phụ Tá HHTM, Hội đồng Quản trị Liên Hội HHTM/TGP đã nhất trí tổ chức mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng của Tổng Hội HHTM/VN và của NT Thánh Mẫu Trung Ương tại NT Thánh Mẫu (số 3-5 Chữ Đồng Tử, Ph 07 Quận Tân Bình) vào hồi 16g30 ngày Thứ Sáu 06 tháng 12 năm 2019.

Nước Trời đã gần đến (Mt 3, 1).

Mùa Vọng, mùa của những tiếng Vọng lên trời. Chúa nhật thứ hai Mùa Vọng Tin Mừng Matthêu cho con nghe được tiếng mời gọi của Chúa, qua Thánh Gioan Tẩy giả, người đã vào hoang địa miền Giuđê: “Anh em hãy sám hối, vì Nước trời đã đến gần”.

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top