CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - C

QUÂN BÌNH CUỘC SỐNG GIỮA CẦU NGUYỆN VÀ PHỤC VỤ - TIN MỪNG: Lc 10,38-42 (38) Trong khi Thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. (39) Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy...

Thông tin hiệp sống tháng 07-2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 07 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 07 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 07 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 07

Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy (Ga 16,15)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu gặp gỡ các tông đồ lần cuối trước khi từ biệt các ông để trở về cùng Cha trên trời. Chúa biết lòng các ông còn đang xao xuyến vì sắp phải từ giã Thầy mình, còn đang băn khoăn về Thiên Chúa Cha. Người trải lòng:

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top