CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - B

GẶP GỠ VÀ GIỚI THIỆU CHÚA CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Ga 1,35-42 (35) Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. (36) Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông liền lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. (37) Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. (38) Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?”. Họ đáp:...

Thông tin hiệp sống tháng 01-2021

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 01 B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 01 C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 01 D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 01

Đây là Chiên Thiên Chúa. (Ga 1; 35)

Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Gioan thuật cho chúng con về những ngày đầu rao giảng của Đức Kito6. Khi Đức Giêsu đi ngang qua nơi ông Gioan Tẩy giả và các môn đồ đang nhóm họp, Thấy Người mà mình đã từng làm phép rửa tại sông Gióoc Đăng hôm nào, ông Gioan lại có dịp giới thiệu về Đức Giêsu Kitô cho môn đệ của ông....

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top