CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - C

KHÔN NGOAN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TIỀN CỦA - TIN MỪNG: Lc 16,1-13 (1) Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông anh này đã phung phí của cải nhà ông. (2) Ông mới gọi anh ta đến mà bảo:

Ai trung tín trong việc rất nhỏ... (Lc 16,10)

Bài Tin Mừng Chúa nhật XXV Thường niên, Thánh Luca cho chúng con hiểu thêm về sự trung tín trước mặt Chúa. Theo Chúa thì phải chấp nhận một chọn lựa: Không thể làm tôi hai chủ.

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top