CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - C

TIN VÀO CUỘC SỐNG VĨNH HẰNG ĐỜI SAU - TIN MỪNG: Lc 20,27-38 (27) Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. (28) Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này:

Thông tin hiệp sống tháng 11/2019

THƯ MỜI HỌP BẦU CỬ TÂN BAN PHỤC VỤ NHÀ THỜ THÁNH MẪU TRUNG ƯƠNG LỜI CHÚA: Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc 10,1) KÍNH GỬI:.................................................................

Người là Thiên Chúa của kẻ sống (Lc 20,38).

Chết là hết! Câu nói cửa miệng của những người tự xưng là vô tín. Vậy điều đó có đúng? Bài Tin Mừng hôm nay Đức Kitô đã cho chúng con biết được một điều: Chết là bước vào một đời sống mới. Cuộc sống ở thế giới sau cái chết nối tiếp cuộc sống hôm nay...

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top