CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - B

LỜI CHÚA - PHƯƠNG THẾ HỮU HIỆU GIÚP ĐỔI MỚI TÂM HỒN - TIN MỪNG: Mc 9,2-10 (2) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. (3) Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy....

Thông tin hiệp sống tháng 03-2021

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 03 B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 03 C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 03 D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 03

Các anh hãy đi theo tôi (Mc 1, 17)

Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Maccô cho chúng con biết được giai đoạn khởi đầu của thời kỳ Đức Giêsu bước vào đời rao giảng. Chúa đã lánh qua miền đất Galilê, vùng đất của những dân ngoại, sau khi Gioan bị nộp. Lời đầu tiên Chúa nói với những người dân trong vùng là “Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Đây là một điều kiện đầu tiên để những ai muốn tin và theo Người.

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top