CHIA SẺ - SUY NIỆM

Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em... (Lc 6, 37).

Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Luca thuật lại những điều Chúa truyền dạy cho các môn đệ của Người, cũng là thông điệp Chúa gửi cho từng người trong chúng con. Giáo huấn của Chúa đã gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí khó hiểu cho con người thời đại. Có người đã nhận xét Tin mừng của Chúa gây phiền nhiễu.

Anh em hãy sám hối, vì Nước trời đã đến gần (Mt 3 ; 1)

Muà Giáng sinh lại trở về trên trái đất này. Mọi người, mọi nơi, mọi nhà đang trang trí, tạo ra một khung cảnh thật rực rỡ đón chờ ngày kỷ niệm Đức Giêsu giáng trần. Cũng hòa với niềm vui của muôn người, con dọn lại nhà cửa, sắp xếp cho Chúa một chỗ nhỏ trong căn phòng khách...

Anh em phải đề phòng (Lc 21, 34).

Cơn bão số 9 Usagen vừa thổi qua miền Nam Trung bộ xuống miền Cửu Long. Dù không thuộc vùng tâm bão nhưng thành phố chúng con cũng ảnh hưởng không ít. Trước đó chỉ trong một đêm bảo tràn về tỉnh Khánh Hòa, riêng tại thành phố Nha Trang đã có 18 người tử vong,...

Con Người đến không phải để được người ta phục vụ (Mc 10, 45).

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con hiểu thêm được con đường mà Đức Giêsu Kitô chọn khi Người đến trần gian thực thi sứ mạng cứu độ loài người. Các Tông đồ, những người được Chúa tuyển chọn để kế tục sứ mạng của Chúa, khi Người đã về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha...

Hãy vâng nghe Lời Người (Lc 9, 35)

Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu đưa 3 môn đệ Người lên núi Tabor để được chiêm ngưỡng vinh quang của Người. Lên núi chắc là không phải một ngọn núi cao chót vót, có lẽ cũng cỡ như núi Lớn, núi Nhỏ ở Vũng Tàu. Hay cao nữa như núi Lang-Bi-Ang thuộc thành phố Dalat,...

Lòng đầy thì miệng mới nói ra (Lc 6. 45).

Tin Mừng hôm nay Thánh Luca thuật lại dụ ngôn Chúa Giêsu nói với các môn đệ về những điều cần thiết trên con đường theo Chúa. Chúa nhìn thấy rõ trong bản tính con người là hay phê phán người khác, tự cho mình hơn người khác và sẵn sàng kết án anh em mình. Người đưa ra chính bản thân mình để cho môn đệ nhìn vào soi chiếu. Thông điệp Chúa gửi đến cho các môn đệ và cho từng người chúng con hôm nay:...

back to top