Hiệp Sống Tin Mừng

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CÙNG CHÚA PHỤC SINH MANG LẠI NIỀM TIN YÊU CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Ga 20,19-31 (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”...

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN MẦU NHIỆM CHÚA PHỤC SINH - TIN MỪNG: Ga 20,1-9 (1) Sáng sớm ngày Thứ Nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá lăn khỏi mộ. (2) Bà liền chạy về gặp Simon Phê-rô và người môn đệ thương mến. bà nói:...

ĐÊM VỌNG PHỤC SINH

SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG CHÚA PHỤC SINH - TIN MỪNG: Mt 28,1-10 (1) Sau ngày sa-bát, khi ngày Thứ Nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. (2) Và kìa, đất rung chuyển dữ dội, Thiên thần Chúa từ trời xuống,...

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - A

CON ĐƯỜNG VÀO VINH QUANG NGANG QUA THẬP GIÁ - TIN MỪNG KIỆU LÁ: Mt 21,1-11 (1) Khi thầy trò đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu, Đức Giê-su sai hai môn đệ (2) và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia,...

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - A

TRỞ THÀNH NGÔN SỨ CỦA SỰ SỐNG VÀ TÌNH THƯƠNG - TIN MỪNG: Ga 11,3-45 (1) Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. (2) Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người....

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - A

THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN - TIN MỪNG: Ga 9,1-41 (1) Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. (2) Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù...

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - A

TRỞ NÊN MẠCH NƯỚC HẰNG SỐNG CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Ga 4,5-42 (5) Vậy Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. (6) Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt,...

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - A

THỜI KỲ THUẬN LỢI ĐỂ BIẾN ĐỔI TÂM HỒN - TIN MỪNG: Mt 17,1-9. (1) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. ...

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - A

PHƯƠNG THẾ CHỐNG TRẢ CƠN CÁM DỖ - TIN MỪNG: Mt 4,1-11 (1) Bây giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. (2) Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. (3) Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói:

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - A

TÍN THÁC VÀO SỰ YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA - TIN MỪNG: Mt 6,24-34 24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. ...