HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - C

KHÔN NGOAN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TIỀN CỦA - TIN MỪNG: Lc 16,1-13 (1) Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông anh này đã phung phí của cải nhà ông. (2) Ông mới gọi anh ta đến mà bảo:

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - C

BAO DUNG NHÂN HẬU NHƯ CHA TRÊN TRỜI - TIN MỪNG: Lc 15,1-32 (1) Tất cả những người Thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giê-su mà nghe Người. (2) Còn những người thuộc phái Pha-ri-sêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”...

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN - C

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐI THEO LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Lc 14,25-33 (25) Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: (26) “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được...

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - C

KHIÊM HẠ PHỤC VỤ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Lc 14,1.7-14 (1) Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: Họ cố dò xét Người. (7) Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: (8) “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,...

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - C

PHẤN ĐẤU ĐI QUA CỬA HẸP MÀ VÀO NƯỚC TRỜI - TIN MỪNG: Lc 13,22-30 (22) Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. (23) Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: (24) “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết:

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - C

GÓP PHẦN LÀM BÙNG CHÁY NGỌN LỬA TIN YÊU CHÚA - TIN MỪNG: Lc 12,49-53 (49) Thầy đã đến ném Lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi Lửa ấy đã bùng lên! (50) Thầy còn một phép Rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!”...

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - C

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN - TIN MỪNG: Lc 12,32-48 (32) “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. (33) Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá...

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - C

HÃY GIỮ MÌNH KHỎI MỌI THỨ THAM LAM - TIN MỪNG: Lc 12,13-21 (13) Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi”. (14) Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” (15) Và Người nói với họ:...

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - C

CẦU NGUYỆN THEO KINH LẠY CHA - TIN MỪNG: Lc 11,1-13 (1) Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông”. (2) Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói”...

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - C

QUÂN BÌNH CUỘC SỐNG GIỮA CẦU NGUYỆN VÀ PHỤC VỤ - TIN MỪNG: Lc 10,38-42 (38) Trong khi Thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. (39) Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy...

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - C

THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT CỤ THỂ - TIN MỪNG: Lc 10,25-37 (25) Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? (26) Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?”...

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - C

NÊN CHỨNG NHÂN LOAN BÁO TIN MỪNG - TIN MỪNG: Lc 10,1-12.17-20 (1) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (2) Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”...

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - C

DỨT KHOÁT THEO CHÚA - TIN MỪNG: Lc 9,51-62 (51) Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. (52) Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. (53) Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem...

LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/06)

SỐNG ĐỨC TIN VÀ ĐỨC MẾN NOI GƯƠNG HAI THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ - TIN MỪNG: (13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói con Người là ai?” (14) Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”...

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU CỦA THÁNH TÂM CHÚA - TIN MỪNG: Lc 15,3-7 (3) Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: (4) “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị lạc mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?”. (5) Tim được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai...

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (24/6)

CHU TOÀN SỨ VỤ TIỀN HÔ NOI GƯƠNG GIO-AN TẨY GIẢ - TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80: (57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. (59) Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. (60) Nhưng bà mẹ lên tiếng nói:

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN C - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

CẦN SỰ HIỆP THÔNG HUYNH ĐỆ KHI THAM DỰ TIỆC THÁNH - TIN MỪNG: Lc 9,11b-17 (11b) Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng về Nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được chữa. (12) Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”.

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN C - LỄ CHÚA BA NGÔI

SỐNG HIỆP THÔNG VÀ CHIA SẺ NOI GƯƠNG CHÚA BA NGÔI - TIN MỪNG: Ga 16,12-15 (12) “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. (13) Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến”....

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

TÁC ĐỘNG CỦA THÁNH THẦN NƠI CÁC TÍN HỮU - TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa...

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN - C

THI HÀNH SỨ VỤ CHỨNG NHÂN CHO CHÚA HÔM NAY - TIN MỪNG: Lc 24,46-53 (46) Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và bảo: “Có lời Kinh thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại. (47) Và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội...

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - C

VƯỢT QUA CƠN KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN - TIN MỪNG: Ga 14,23-29 (23) Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. (24) Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy....

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - C

DẤU CHỈ MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU LÀ THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG CỤ THỂ - TIN MỪNG: Ga 13,31-33a.34-35 (31) Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người. (32) Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - C

MỤC TỬ CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - TIN MỪNG: Ga 10,27-30 (27) “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. (28) Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”. (29) “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. (30) Tôi với Chúa Cha là một!”.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – C

THỜI KỲ SÁM HỐI VÀ LÀM VIỆC THIỆN - TIN MỪNG: Lc 13,1-9 (1) Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. (2) Đức Giê-su đáp lại rằng:

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - C

MÙA CHAY BIẾN ĐỔI TÂM HỒN - TIN MỪNG: Lc 9,28b-36. (28b) Hôm ấy Đức Giê-su lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. (29) Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa...

TRỨ TƯ LỄ TRO

XỨC TRO VÀ ĂN CHAY VỀ TINH THẦN - TIN MỪNG: Mt 6,1-6.16-18 (1) Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng. (2) Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen...

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – C

ĐỪNG XÉT ĐOÁN ĐỂ KHỎI BỊ THIÊN CHÚA ĐOÁN XÉT - TIN MỪNG: Lc 6,39-45 39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?...

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - C

THỰC THI YÊU THƯƠNG ĐỂ BIẾN THÙ THÀNH BẠN - TIN MỪNG: Lc 6,27-38 (27) Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. (28) Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em...

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - C

PHÚC CHO ANH EM LÀ NHỮNG KẺ NGHÈO KHÓ - TIN MỪNG: Lc 6,17.20-26 (17) Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đon đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật...

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - C

HÃY CHÈO THUYỀN RA KHƠI MÀ THẢ LƯỚI BẮT CÁ - TIN MỪNG: Lc 5,1-11 (1) Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe Lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghen-nê-xa-rét. (2) Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lướt. (3) Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-mon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút...

MÙNG BA TẾT

AI KHÔNG CHỊU LÀM THÌ CŨNG ĐỪNG ĂN! - LỜI CHÚA: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô” (1Pr 4,10-11).

MÙNG HAI TẾT

HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ - LỜI CHÚA: Chúa phán: “Thiên Chúa đã dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng: Những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa” Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa” (Mt 15,4-6).

MÙNG MỘT TẾT

NGÀY NÀO CÓ CÁI KHỔ CỦA NGÀY ẤY - LỜI CHÚA: Chúa phán: “Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34).

LỄ ĐÓN GIAO THỪA ĐẦU XUÂN

TÁM MỐI PHÚC THẬT - LỜI CHÚA: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). PAUL GETTY là ông chủ một hãng dầu lớn nhất tại Anh Quốc. Khu đất ông ở rộng bốn mươi mẫu tây. Tài sản của ông trị giá hàng tỷ mỹ kim. Thế mà mỗi ngày ông đều phải thức dậy làm việc từ lúc ba giờ sáng. Chung quanh ông lúc nào cũng có tới mười cảnh sát bảo vệ. Mỗi ngày, ông nhận được hàng trăm cú điện thoại và những lời đe dọa ám sát... Ông đã phải thốt lên rằng: “Tôi là người chẳng bao giờ biết đến hạnh phúc!”.

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - C

ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ LÀM NGÔN SỨ CỦA NGƯỜI TÍN HỮU - TIN MỪNG: Lc 4,21-30 (21) Đức Giê-su bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe”. (22) Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: “Ông này không phài là con ông Giu-se đó sao?”...

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – C

TÍCH CỰC CỘNG TÁC VỚI CHÚA THI HÀNH SỨ VỤ THIÊN SAI - TIN MỪNG: Lc 1,1-4; 4,14-21 (1) Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công biên soạn tường thuật những điều đã được thực hiện giữa chúng ta. (2) Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ Lời Chúa truyền lại cho chúng ta...

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - C

CÙNG MẸ VỮNG TIN VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA - TIN MỪNG: Ga 2,1-11 (1) Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới, có thân mẫu Đức Giê-su. (2) Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. (3) Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi”...

LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA - C

ỨNG XỬ KHIÊM HẠ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Lc 3,15-16.21-22 (15) Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gio-an: Biết đâu ông chẳng phải là Đấng Mê-si-a! (16) Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước. Nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quai dép cho Người...

LỄ HIỂN LINH - A.B.C

TRỞ NÊN NGÔI SAO LẠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG - TIN MỪNG: Mt 2,1-12 (1) Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem (2) và hỏi: “Đức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”...

LỄ MẸ THIÊN CHÚA - A.B.C

THÁNH MA-RI-A ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI - TIN MỪNG: Lc 2,15-21. (15) Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”...

LỄ THÁNH GIA - C

MẪU GƯƠNG GIA ĐÌNH HÒA HỢP HẠNH PHÚC - TIN MỪNG: Lc 2,41-52 (41) Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt qua. (42) Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên Đền, theo tập tục ngày lễ. (43) Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. (44) Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành...

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG CỦA MẦU NHIỆM GIÁNG SINH - TIN MỪNG: Lc 2,1-14 (c 1) Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. (c 2) Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri-a. (c 3) Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi...

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - C

THĂM VIẾNG VÀ CHIA SẺ NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Lc 1,39-45 (39) Hồi ấy, Bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. (40) Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. (41) Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, (42) liền kêu lớn tiếng và nói rằng:

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – C

CHIA SẺ NIỀM VUI CỦA CHÚA CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Lc 3,10-18 (10) Đám đông hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?” (11) Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có. Ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”. (12) Cũng có những người thu thuế đến chịu phép Rửa. Họ hỏi ông:

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - C

CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN - TIN MỪNG: Lc 3,1-6 (1) Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-kho-nít;

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - C

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHỜ CHÚA LẠI ĐẾN - TIN MỪNG: Lc 21,25-28.34-36 (25) Khi ấy Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét...

keyboard_arrow_up back to top