Kinh nguyện HHTM

KINH NGUYỆN HHTM

1. KINH ĐỌC TRƯỚC KHI HỘI: Hiệp Sống Xin Vâng Để Phụng Sự

Lạy Chúa Kitô,/ xưa Chúa đã phán: / Đâu có hai ba người hội hiệp nhau nhân danh Ta / thì Ta ở giữa họ (Mt 18, 20)./ Giờ đây/ chúng con họp nhau trong tình yêu Chúa,/ để tìm rõ ý Chúa: / muốn chúng con sống thế nào cho đẹp lòng Chúa hơn,/ và phục vụ anh em đồng loại cách đắc lực hơn (Mc.10,45)./ Xin Chúa soi sáng cho chúng con nhận biết Thánh ý Chúa (Lc. 1,38)./ Sáng suốt nhận định dấu hiệu thời gian,/ khôn ngoan hoạch định phương pháp thích nghi,/ và ngoan ngoãn theo ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn./ Để chúng con hành động hữu hiệu giúp việc phát triển con người: / truyền bá Phúc Âm,/ giúp mọi người nhận biết yêu mến và làm sáng danh Chúa./ Chúng con tin cây Lời Chúa đã hứa: / “Khi có hai người trong chúng con dưới trần gian họp nhau cầu xin ơn gì,/ thì Cha ở trên trời sẽ ban cho chúng con” (Mt. 18,19)./ Vậy xin Chúa chúc lành cho cuộc hội họp của chúng con,/ và ban mọi ơn chúng con xin./ Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Chúa./ Amen.

2. KINH ĐỌC SAU KHI HỘI: Của Cha De Grandmaison (Dòng Tên):

Thánh Maria Mẹ Chúa Trời cao cả./ Xin Mẹ thương gìn giữ tấm lòng son,/ Trắng tinh và trong như nước suối nguồn./ Ban cho con lòng đơn sơ chất phác,/ Không cho sầu là khổ buồn là ác./ Ban cho con lòng đại độ bao dung,/ Biết hy sinh và xả kỷ không cùng,/ Biết thương cảm và từ bi bác ái,/ Một tấm lòng trung thành và quảng đại,/ Quên muôn oán và ghi nhớ muôn ơn./ Khấn xin Mẹ hãy cải tạo lòng con,/ Cho rất đỗi khiêm nhường và hiền thảo,/ Yêu tận tình mà chẳng cần đền báo,/ Một tấm lòng vui vẻ thích an nương,/ Trong Thánh Tâm con một Mẹ yêu đương./ Một tấm lòng cương quyết và quảng đại,/ Không nao núng trước vô ơn bạc đãi,/ Không chán nản trước nhạt nhẽo thờ ơ./ Mẹ cho con tấm lòng biết chăm lo,/ Làm vinh danh Chúa Giêsu cao cả./ Và lòng con mang vết thương yêu Chúa,/ Chỉ mong chờ lành gắn chốn Thiên cung. Amen.

3. KINH TỰ HIẾN (Soạn theo Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM):

Lạy Chúa,/ Chúa đã ban mình để cứu chuộc nhân loại,/ và mời gọi mọi người hiến thân phụng sự Chúa “trong và với Đức Kitô”./ Nay được Chúa Thánh Thần soi gọi,/ con tự hiến trọn vẹn cho Chúa,/ sống trọn hiệp trong Chúa Kitô,/ noi gương Đức Trinh Nữ Maria,/ theo đường lối Hiệp Hội Thánh Mẫu,/ để dấn thân phụng sự Chúa trong mọi người./ Con tập trung đời sống tâm linh và tông đồ “trong và với Đức Kitô”,/ để tham dự vào mầu nhiệm Nhập thể Cứu chuộc và Phục sinh,/ bằng cách kín múc sinh lực nơi Thánh kinh,/ Phụng vụ,/ Bí tích,/ Cầu nguyện và Linh Thao./ Sống Chúa Kitô là phải kết hợp với Nhiệm Thể Người là Hội Thánh./ Con yêu mến, trung thành và cảm thông với Hội Thánh,/ thực thi mọi giáo điều,/ cộng tác với các vị Chủ Chăn để xây dựng Nước Chúa./ Sống Chúa Kitô là con trở thành con thảo của Mẹ Chúa,/ là Nữ vương,/ là Trạng sư,/ là Từ mẫu con./ Con dâng mình đặc biệt tôn kính cậy trông,/ yêu mến và bắt chước Người,/ sống XIN VÂNG Ý CHÚA,/ để cứu rỗi nhân loại./ Con tuyên thệ trót đời sống trong Cộng Đồng Hiệp Hội Thánh Mẫu,/ chấp nhận thi hành mọi Quy Luật Hội,/ sinh hoạt hiệp nhất trong nguồn sống Thánh Thể,/ thuận hòa yêu thương và hợp tác với mọi người,/ giúp nhau phát triển,/ thánh hóa và cải thiện xã hội./ Cảm thấy mình hèn yếu,/ con hết lòng tin cậy vào ơn Chúa,/ Mẹ Maria phù hộ,/ Hiệp Hội nâng đỡ,/ con sẽ vững vàng tiến bước theo ơn Chúa kêu gọi./ Amen./

4. KINH DÂNG MÌNH

Lạy Mẹ Ma-ri-a/ Nữ Vương các Tông Đồ./ xưa Mẹ đã hướng dẫn các Tông Đồ trên đường sống/ và rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su Thầy Chí Thánh/. chúng con/ những người con của Mẹ được ưu tuyển tiếp tục sứ mạng của các Tông Đồ/: phụng sự Thiên Chúa và phục vụ đồng loại cách quảng đại/ trong và với Đức Ki-tô như Mẹ xưa./ hôm nay trước nhan Chúa,/ trước sự chứng giám của vị đại diện giáo hội và cộng đoàn dân chúa,/ chúng con hiến dâng Mẹ tấm thân nhỏ hèn của chúng con./ lạy Mẹ,/ chúng con biết chức vụ cao cả đòi nhiều hy sinh và tận tụy/, trong khi thiện chí của chúng con yếu đuối/. nhưng với niềm tin tưởng vô bờ vào tình thương của Chúa,/ chúng con hiên ngang lãnh nhận và thề quyết trung thành với nhiệm vụ đã được ủy thác/. Xin Mẹ ở luôn với chúng con/, hướng dẫn tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng con/, để nên gương mẫu cho mọi người/, xứng đáng là Tông Đồ của Chúa như Mẹ xưa/. hầu mang lại sức sống cho cộng đoàn chúng con/, để tất cả chúng con được vui sống/ dưới tình thương của Chúa và của Mẹ đời này và đời sau/. A-men.

keyboard_arrow_up back to top