CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - B

THÁNH THỂ: BÁNH TỪ TRỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI - TIN MỪNG: Ga 6,24-35 (24) Vậy khi dân chúng thấy đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm kiếm Người. (25) Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?...

Thông tin hiệp sống tháng 07-2021

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 07 / B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 07 / C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 07 / D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 07

Chính tôi là bánh trường sinh.(Ga 6; 35)

Ngay từ thuở xa xưa con người đã có khát vọng được trường sinh bất tử. Nhiều vị vua chúa đã cho những người dưới quyền vào rừng sâu hoặc lên núi cao, ra biển rộng tìm cho được những món ngon vật lạ, những phương thuốc thần dược để kéo dài tuổi xuân,...

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top