CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - B

CẦN TRÁNH THÓI BÈ PHÁI CỤC BỘ - TIN MỪNG: Mc 9, 38-43.45.47-48 (38) Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. (39) Đức Giê-su bảo:

Thông tin hiệp sống tháng 09-2021

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 09 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 09 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 09 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 09

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta ( Mc 9, 40 ).

Bài Tin mừng Thánh Maccô hôm nay cho chúng con hiểu thêm về Giáo lý của Đức Kitô khi Người đến trần gian để cứu độ con người. Chúa không hề lọai trừ ai, Người kêu gọi hết mọi người hãy trở nên hòan thiện như Cha ngự trên trời....

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top