CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN - B

SỨC SỐNG MẦU NHIỆM CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA - TIN MỪNG: Mc 4,26-34 26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên,...

Thông tin hiệp sống tháng 06-2021

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 06 / B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 06 / C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 06 / D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 06

Chuyện Nước Thiên Chúa (Mc 4, 26-34)

Có một bài hát sinh hoạt từ những năm 70 khi mà phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam “Tiến lên trong giai đoạn mới, theo tiếng Giáo hội và tiếng quê hương kêu mời” với bản Tân nội qui. Giai đoạn mà các sinh hoạt thiếu nhi được khoác bầu khí Thánh kinh, cụ thể các bài hát, trò chơi được lấy cảm hứng trong kinh thánh. Bài hát có tên Người gieo giống mà thiếu nhi rất thích:

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top