CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - B

SỐNG SIÊU THÓAT ĐỂ NÊN MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Mc 10,17-30 (17) Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quì xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. (18) Đức Giê-su đáp:

Thông tin hiệp sống tháng 10-2021

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 10 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 10 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 10 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 10

Kho báu trên trời ( Mc 10;17-30)

Bài Tin mừng hôm nay, chúng con được theo dõi một cuộc gặp gỡ và đối thọai của Đức Giêsu Kitô với một chàng thanh niên đạo đức. Cuộc đối thọai cho thấy Chúa luôn đi đến với mọi người, lúc trong đêm tối như ông Nicôđêmô, lúc ở một ngôi làng như với một thiếu phụ bên bờ giếng Gia Cóp,...

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top