CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - C

MÙA CHAY ĐỔI MỚI ĐỜI SỐNG - TIN MỪNG: Lc 9,28b-36. (28b) Hôm ấy Đức Giê-su lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. (29) Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa....

Thông tin hiệp sống tháng 11-2021

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 11 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 11 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 11 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 11

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top