CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - C

CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐÓN CHÚA ĐẾN NHƯ THẾ NÀO? - TIN MỪNG: Lc 3,1-6 (1) Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-kho-nít; Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên;...

Thông tin hiệp sống tháng 11-2021

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 11 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 11 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 11 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 11

Lòng tin của anh đã cứu chữa anh( Mc 10, 52)

Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Maccô kể lại việc Chúa chữa cho một người mù được sáng mắt. Người ăn mày bên vệ đường. Anh chưa từng nhìn thấy Chúa, chưa có dịp nào được gặp Người, nhưng cũng đã từng nghe biết về Người, Đấng đã từng làm phép lạ chữa lành cho những ai biết kêu cầu, tin tưởng vào Người....

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

keyboard_arrow_up back to top