Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em... (Lc 6, 37).

Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em... (Lc 6, 37).

Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Luca thuật lại những điều Chúa truyền dạy cho các môn đệ của Người, cũng là thông điệp Chúa gửi cho từng người trong chúng con. Giáo huấn của Chúa đã gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí khó hiểu cho con người thời đại. Có người đã nhận xét Tin mừng của Chúa gây phiền nhiễu.

Tại sao?

Trong lúc con người hôm nay lớn tiếng phân biệt cho rạch ròi bạn-thù, ra sức kích động phải “Răng đền rang-Mắt đền mắt“, thì Chúa lại kêu gọi:

Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có ân nghĩa gì đâu? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ơn với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế...”

Lạy Chúa,

Đọc những lời này nhiều người cho rằng Giáo lý của Chúa là không tưởng, bất khả thi. Làm sao con có thể yêu thương người đã từng âm mưu hãm hại con, nói xấu, làm hại con? Làm sao con đủ can đảm nhịn nhục khi người khác vu cáo con? Làm sao con có thể để yên cho người khác lấy cắp tài sản của con mà khi phát hiện con không đòi trả? Làm sao? làm sao???

Những bài luân lý con từng được học, nào là “Ăn cây nào rào cây ấy”, rồi “Hòn đất ném đi, hòn chì trả lại” cho thấy phải sòng phẳng trong cuộc đời. Rồi bao truyện thần thoại cổ tích đến nay vẫn lưu truyền kiểu làm ác phải bị trả ác như: “chuyện Tấm-Cám, Thạch Sanh-Lý Thông”, đại loại là “ác giả, ác báo”.

Lạy Chúa,

Nếu Tin Mừng của Chúa chỉ là những bài luân lý, giáo dục nhân bản thì đâu là con đường giải thoát, cứu độ nhân loại chúng con, vì “Người tội lỗi cũng làm như thế”. Theo Chúa là vác thập giá mình mọi ngày, con đường Chúa đi là con đường thương khó “Hãy phấn đấu vào cửa hẹp”. Chúa đã từng nhắn nhủ chúng con: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào nước Trời”

Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe, đón nhận và tuân giữ và thực hành những điều này, con sẽ ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Mỗi ngày con cố gắng them một chút, sống giới luật yêu thương, con sẽ được Chúa ban thưởng Nước Trời, đó là:

Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao. Vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ơn và quân độc ác”. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”. AMEN.

_______________

Fx Đỗ Công Minh

 

keyboard_arrow_up back to top