Anh em phải đề phòng (Lc 21, 34).

Anh em phải đề phòng (Lc 21, 34).

Cơn bão số 9 Usagen vừa thổi qua miền Nam Trung bộ xuống miền Cửu Long. Dù không thuộc vùng tâm bão nhưng thành phố chúng con cũng ảnh hưởng không ít. Trước đó chỉ trong một đêm bảo tràn về tỉnh Khánh Hòa, riêng tại thành phố Nha Trang đã có 18 người tử vong, hàng trăm ngôi nhà bị nước cuốn đi, hàng ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu nước. Tại nơi xứ đạo con đang cư ngụ, nước ngập khắp vùng, người người chịu cảnh lụt lội dù mới chỉ chút ít so với các nơi bão đi qua, nhưng không ít người đã tỏ ra lo lắng, sợ hãi.

Lạy Chúa,

Bài Tin mừng hôm nay cũng mô tả những biến cố sẽ xảy đến, báo hiệu ngày quang lâm của Chúa, ngày Chúa đến với mỗi người chúng con sẽ có những điềm lạ xuất hiện. Chúa muốn cho chúng con hiểu rằng việc Chúa đến với con sẽ rất bất ngờ. Điều Chúa nhắc chúng con là, Người đến để cứu thoát chúng con khỏi mọi xiềng xích tội lỗi, đưa chúng con vào cõi sống muôn đời. Phần còn lại là của mỗi người, chúng con có sẵn sàng bước vào một cuộc sống mới, bước vào một thế giới mới, để được hưởng một cuộc sống mới và sống dồi dào bên Chúa, hay vẫn mải mê để lòng mình ra năng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời?

Mùa Vọng lại trở về với mỗi người chúng con, Mùa Vọng mùa của những tiếng vọng lên trời kêu cầu ơn giải thoát của dân Chúa ngày xưa. Mùa Vọng hôm nay còn là mùa của niềm hy vọng, trông chờ Chúa giải thoát nhân loại khỏi những tranh chấp, khỏi những cuộc chiến tàn khốc, khỏi những dịch bệnh, đói nghèo, bóc lột lẫn nhau, đàn áp lẫn nhau... Chúa vẫn hiện diện nơi trái đất này, nhưng mỗi người chúng con có mở lòng mình để đón Chúa? Bài Thánh Ca mùa Vọng nhắc chúng con lời khấn nguyện của dân Chúa ngày xưa, xin Chúa đến, Người sẽ là vị cứu tinh cho nhân loại, vẫn mãi vang lên:

Trời gieo sương xuống. Mây hãy mưa đấng cứu chuộc. Đất hãy mở ra, và làm mọc lên “Đấng Cứu tinh “.

“Lạy Chúa, là mục tử nhà Israel, Chúa là đấng hướng đạo dân Người. Xin đến mà chuộc lấy, trong uy quyền cánh tay của Chúa. Chúa ơi! Người hãy đến, đến cứu độ chúng con “...(Trời gieo sương xuống. LM Hoàng Kim)

Phần con, một người tự nhận tin vào Chúa, con có thực sự canh thức như người giúp việc đợi chủ trở về để mở cửa? Con có sẵn sàng “Tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người?”

Xin Chúa cho con nhân mùa Vọng này, biết đổi mới con người mình, canh tân đời sống, tỉnh thức và sẵn sàng. Quyết” loại bỏ những việc làm đen tối, cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu” hầu đón nhận được ơn giải thoát và bình an Chúa hứa ban. Amen.

______________

Fx Đỗ Công Minh

 

keyboard_arrow_up back to top