Bài hát thường dùng

Một số bài hát thường dùng

THÁNH THẦN KHẤN XIN NGỰ ĐẾN!: TK 1: Thánh Thần! Khấn xin ngự đến! Hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, Này dương gian, Xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến! Chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, Xin Ngài hãy đến! Hiển linh Ngài ơi!

keyboard_arrow_up back to top