Biểu mẫu và Văn thư

BIỂU MẪU VĂN THƯ HÀNH CHÁNH

(ĐƠN THƯ - VI BẰNG HHTM)

MẪU MỘT

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

HIỆP HỘI THÁNH MẪU TRUNG ƯƠNG VN

ĐƠN THỈNH NGUYỆN THÀNH LẬP

HIỆP HỘI THÁNH MẪU TRONG GIÁO PHẬN

KÍNH TRÌNH: Đức Cha (Tên Thánh, Họ và Tên Gọi)..............

Giám Mục Giáo Phận:....................................................

Trọng kính Đức Cha

Con là Linh Mục Đaminh ĐINH VĂN VÃNG, Giám Huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu Trung Ương, thuộc Tổng Giáo Phận Saigon TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ số 3-5 Chữ Đồng Tử, Phường Bảy, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Con làm đơn này kính xin Đức Cha cho thành lập Hiệp Hội Thánh Mẫu như sau.

HIỆP HỘI THÁNH MẪU hay Những Cộng Đoàn Sống Đời Kitô (Christian Life Communities) gọi tắt là HIỆP SỐNG KITÔ (CLC) là một hội đoàn Công Giáo Tiến Hành đã được Hội Thánh công nhận từ hơn 400 năm. Hiệp Hội Thánh Mẫu có mặt tại Việt Nam từ 100 năm nay, nhất là từ sau năm 1954 tại các Giáo Phận có đông đồng bào Công Giáo di cư. Quy Luật Chung của HHTM VN 1968 đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thông qua do Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ ký vào ngày 11/01/1969.

Nay Chiếu theo Giáo Luật, điều 312–2, và Luật Sống HHTM VN điều 5, chúng con làm đơn này kính Xin Đức Cha cho phép thành lập Hiệp Hội Thánh Mẫu sinh hoạt theo Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM/VN. Cũng xin Đức Cha bổ nhiệm một Linh Mục trong Giáo Phận làm LM Giám Huấn coi sóc Hiệp Hội Thánh Mẫu để Hội Đoàn chúng con có điều kiện phát triển trong các Giáo Xứ thuộc Giáo Phận của Đức Cha.

Kính xin Đức Cha thương chấp thuận và chúc lành cho Hội đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu của chúng con.

Nhà Thờ Thánh mẫu Trung Ương ngày..... tháng.....năm........

LM TỔNG GIÁM HUẤN TRUNG ƯƠNG HHTM

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG

(ẤN KÝ)

TƯ LIỆU GỬI KÈM: -LUẬT SỐNG HHTM.

- SINH HOẠT ĐẠO ĐỨC HHTM.

- SỔ TAY TRƯỞNG GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KI-TÔ HHTM.

(Hoặc)

ĐƠN THỈNH NGUYỆN THÀNH LẬP

HIỆP HỘI THÁNH MẪU TRONG GIÁO PHẬN

KÍNH TRÌNH: Đức Cha (Tên Thánh, Họ và Tên Gọi)...............

Giám Mục Giáo Phận:....................................................

Chúng con gồm anh chị em giáo dân thuộc Giáo Xứ.............Giáo Hạt.......Giáo Phận...(Có đính kèm Danh Sách phía sau).

Chiếu theo Giáo Luật, điều 312–2, và Luật Sống HHTM VN điều 5, chúng con kính xin Đức Cha cho phép thành lập Hội Đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ........................ trong Giáo Phận của Đức Cha.

Chúng con hy vọng nhờ sống theo linh đạo Hiệp Sống – Xin Vâng – Phục Vụ và sinh hoạt theo Quy Luật Chung Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chuẩn y năm 1969, mà chúng con sẽ đạt được mục đích thánh hóa bản thân, cải thiện xã hội và phục vụ Giáo Hội hầu chu toàn sứ mệnh “Làm vinh danh cho Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn”.

Làm tại................. Ngày..... tháng..... năm........

ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN HHTM

KÝ TÊN và TÊN THÁNH, HỌ, GỌI

GIỚI THIỆU CỦA LINH MỤC CHÍNH XỨ

(LM CHÍNH XỨ KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU)

CHẤP THUẬN CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

Ngày.......Tháng...... Năm..............

(ẤN KÝ)

 

MẪU HAI

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

GIÁO PHẬN:..............................

GIÁO XỨ..................................

ĐƠN HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO XỨ

XIN GIA NHẬP LIÊN HỘI HHTM GIÁO PHẬN

KÍNH GỬI: Cha Giám Huấn HHTM Giáo Phận

Và Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận....

Thưa Cha Giám Huấn và Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM.

Chúng con gồm....... anh chị em giáo dân Giáo Xứ.................. Giáo Hạt...................... Giáo Phận:...................

Chiếu theo Giáo Luật điều 312- 2, và Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam Điều 7 và Quy Chế Liên Hội HHTM VN điều 2

Sau thời gian tìm hiểu Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam, chúng con kính xin Cha Giám Huấn Liên Hội HHTM Giáo Phận cho phép thành lập Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ........................, Tước hiệu Bổn Mạng................................................... Kính ngày.............................

Chúng con muốn được gia nhập vào Liên Hội HHTM Giáo Phận để được hiệp thông các ơn ích thiêng liêng mà Tòa Thánh đã ban cho Hiệp Hội Thánh Mẫu. Nhờ sống theo linh đạo “Hiệp Sống Xin Vâng và Phục Vụ” noi gương Chúa Giêsu như Thánh Mẫu Maria, chúng con hy vọng ngày một nên tốt lành thánh thiện hơn, và tích cực góp phần vào sứ mệnh “Loan báo Tin Mừng” của Hội Thánh.

Cộng Đoàn chúng con gồm các Nhóm: thuộc các lứa tuổi như sau:

- Từ 16 đến 30 tuổi: người, gồm..... nam và..... nữ.

- Từ 30 đến 60 tuổi: người, gồm..... nam và..... nữ.

- Từ 60 tuổi trở lên:.người, gồm.... nam và..... nữ.

Tổng cộng......:.người.- (Đính kèm danh sách các Thỉnh Nguyện viên).

Kính xin Cha Giám Huấn và Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận chấp thuận thỉnh nguyện của cộng Đoàn Giáo Xứ chúng con.

Trân trọng kính chào Cha Giám Huấn và quý Ban Chấp Hành Liên Hội.

Làm tại.....................Ngày......tháng...... năm...............

ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN GX

(Chữ Ký và ghiTên Thánh Họ Gọi)

GIỚI THIỆU CỦA LM CHÍNH XỨ:

ĐỒNG Ý SINH HOẠT THEO LUẬT SỐNG HHTM/VN

(ẤN KÝ)

 

MẪU BA

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

GIÁO PHẬN:.............................

GIÁO HẠT...............................

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO HẠT

KÍNH GỬI: Cha Giám Huấn HHTM Giáo Phận

Và Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận....................

Thưa Cha,

Chiếu theo Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam điều 7 và Quy Chế Liên Hội HHTM VN điều 2.

Chúng con đại diện cho..Ban Chấp Hành HHTM các Giáo Xứ thuộc Giáo Hạt....................... (Đính kèm danh sách Đại diện các HHTM Giáo Xứ trong GH).

Kính xin Cha Giám Huấn HHTM Giáo Phận và Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận cho thành lập Hiệp Hội thánh Mẫu Giáo Hạt..............................................

Thánh Bổn Mạng:.........................................................

Kính ngày:....................................

Chúng con đã được Cha Quản Hạt cho phép mời Cha:........................ làm Giám Huấn của HHTM Giáo Hạt và đã được ngài nhận lời.

Chúng con hy vọng việc thành lập Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Hạt sẽ giúp liên kết chặt chẽ hơn giữa các sinh hoạt hội họp và công tác của các Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ trong Giáo Hạt, và giúp phát triển HHTM đến các Giáo Xứ chưa có Hiệp Hội Thánh Mẫu.

Vì ích lợi thiêng liêng này, xin Cha Giám Huấn và Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận chấp thuận thỉnh nguyện của chúng con.

..................Ngày.......tháng.......năm...............

ĐẠI DIỆN HHTM GIÁO HẠT KÝ TÊN

Ý KIẾN CỦA CHA ĐƯỢC MỜI LÀM

GIÁM HUẤN HHTM GIÁO HẠT

(Ký tên)

Ý KIẾN CỦA CHA QUẢN HẠT

..Ngày....tháng...năm....

(ẤN KÝ)

 

MẪU BỐN

TỔNG HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM

LIÊN HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO PHẬN

HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO XỨ.....................

 

ĐƠN ỨNG VIÊN XIN GIA NHẬP LÀM HỘI VIÊN

HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO XỨ

KÍNH GỬI: Cha chính xứ Giám Huấn HHTM Giáo Xứ

Qua Ban Chấp Hành Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ...........

Thưa Cha Giám Huấn và Quý Ban Chấp Hành HHTM Giáo Xứ

Con tên (Thánh Họ, Gọi):..................................................

Sinh ngày:...............................Tại:................................

Địa chỉ hiện tại:..............................................................

Điện thoại:............................... Email..............................

Sau thời gian tìm hiểu Luật Sống HHTM qua các sinh hoạt chung với Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM..............thuộc Xứ Đoàn......................và đã hiểu biết linh đạo HHTM là Hiệp Sống - Xin Vâng - Phục Vụ theo gương Chúa Giêsu và Thánh mẫu Maria. Nay con làm đơn này để xin Cha Giám Huấn và Ban Chấp Hành HHTM cho con được gia nhập làm Hội Viên chính thức của HHTM bậc Tập Sinh Thánh Mẫu.

Con hy vọng nhờ kiên trì sống theo linh đạo và tuân giữ Quy Luật HHTM, con sẽ được ơn Thánh Thần biến đổi để từng bước nên một người trưởng thành về nhân cách và làm con hiếu thảo của Chúa Cha, nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu qua dấu hiệu sống tình yêu thương và tích cực hiệp cùng Mẹ Maria chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng cũa Chúa Giêsu.

Làm tại.................. Ngày.....tháng.....năm...........

CHỮ KÝ

TÊN THÁNH HỌ GỌI CỦA ỨNG VIÊN

GIỚI THIỆU

CỦA TRƯỞNG GIA ĐÌNH SĐKT-HHTM

CHẤP THUẬN

LM GIÁM HUẤN HHTM GIÁO XỨ

(ẤN KÝ)

 

MẪU NĂM

TỔNG HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM

LIÊN HỘI HHTM GIÁO PHẬN:......................

Số:...../VTHC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HIỆP HỘI THÁNH MẪU

GIÁO XỨ:................ GIÁO HẠT:.................

Linh Mục Giám Huấn Liên Hội Hiệp Hội thánh Mẫu Giáo Phận: ...............................................

- Chiếu quyền hạn ấn định trong Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam điều 7

- Theo đơn xin thành lập Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ của Đại Diện Nhóm tìm hiểu HHTM Giáo Xứ với sự chấp tuận của LM Chính Xứ ngày..............................

NAY QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO XỨ...............................

Thánh Hiệu:......................................Kính ngày:...................

Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ sẽ tham gia sinh hoạt với Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Hạt:..và Liên Hội HHTM Giáo Phận.

Từ nay HHTM Giáo Xứ sẽ được thông hưởng các đặc ân Hội Thánh ban cho các Hiệp Hội Thánh Mẫu hiệp thông với Cộng Đoàn Sống Đời Kitô Rôma.

......................Ngày....... tháng.......năm........

LM GIÁM HUẤN HHTM GIÁO PHẬN

(ẤN KÝ)

 

MẪU SÁU

TỔNG HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM

LIÊN HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO PHẬN.............

HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO XỨ..............................

ĐƠN XIN TUYÊN HỨA

LÊN BẬC HIẾN SINH THÁNH MẪU

KÍNH GỬI: Cha Giám Huấn HHTM Giáo Xứ

Và Ban Chấp Hành Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ......................

Thưa cha và quý ban.

Con tên (Thánh Họ, Gọi):....................................................

Sinh ngày:.........................................Tại:.........................

Địa chỉ hiện tại:...............................................................

Điện thoại:........................... Email..................................

Con đã sinh hoạt Hiệp Hội Thánh Mẫu được........năm trong Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM, và đã được tuyên hứa lên các bậc Hội Viên noi gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria như sau:

- Tuyên hứa lên bậc Tập Sinh Thánh Mẫu vào ngày:.................

- Tuyên hứa lên bậc Hứa Sinh Thánh Mẫu vào ngày:..................

Nay sau khi đã suy nghĩ và xin ơn Thánh Thần soi gọi, con quyết định làm đơn này xin cha Giám Huấn và ban Chấp Hành Hiệp Hội Thánh Mẫu chấp thuận cho con được tuyên hứa lên bậc Hiến Sinh Thánh Mẫu để học làm Tông Đồ Chúa Giêsu, quyết tâm hiệp cùng Mẹ Maria tự hiến đời mình để “làm vinh danh Thiên Chúa và góp phần cứu rỗi các linh hồn”.

Nhờ ơn Chúa giúp và Mẹ Maria phù trợ, Con xin hứa sẽ mãi mãi trung thành đi theo linh đạo HHTM là “Hiệp Sống Xin Vâng và Phục Vụ” và tuân giữ Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu.

Xin chân thành cám ơn cha Giám Huấn và quý ban Chấp Hành.

.......................... ngày..... tháng..... năm..........

Chữ ký và Tên Thánh Họ Gọi của Thỉnh Sinh

GIỚI THIỆU

CỦA TRƯỞNG GIA ĐÌNH SĐKT-HHTM

 

MẪU BẢY

LIÊN HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO PHẬN.............

HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO XỨ...............................

Số:.................. /HC-2011

BẰNG HIẾN SINH THÁNH MẪU

Linh Mục Giám Huấn Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận

- Chiếu quyền hạn trong Luật Sống HHTM VN (Điều 16-1)

- Theo đề nghị của Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Xứ.............

NAY CẤP BẰNG HỘI VIÊN HIẾN SINH THÁNH MẪU CHO:

Ông (Bà, Anh, Chị):..................................................

Từ nay Ông (Bà, Anh, Chị) trở thành Hội Viên vĩnh viễn của Hiệp Hội Thánh Mẫu, được hưởng các ơn ích thiêng liêng Hội Thánh đã ban cho các Hội Viên Hiệp Hội Thánh Mẫu và phải trung thành theo Linh Đạo “Hiệp Sống, Xin Vâng và Phục Vụ” noi gương Chúa Giêsu và Thánh Mẫu Maria, để “làm vinh danh Thiên Chúa và góp phần cứu rỗi các linh hồn”, như Luật Sống HHTM Việt Nam quy định.

..............................Ngày..... Tháng..... Năm........

LM GIÁM HUẤN LIÊN HỘI HHTM GIÁO PHẬN

(ẤN KÝ)

 

MẪU TÁM

LIÊN HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO PHẬN...........

HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO XỨ............................

Số:............... /HC-2011

BIÊN BẢN BẦU CHỌN

BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN..

Hôm nay vào lúc ngày..tháng..năm.., tại Nhà Hội (hay Nhà Thờ) Giáo Xứ, các Hội Viên HHTM Giáo Xứ..Giáo Hạt.Giáo Phận.đã tiến hành cuộc bầu cử Tân Ban Chấp Hành Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM (Gia Đình HHTM, Bác Ái HHTM) nhiệm kỳ:.............................................

Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử là: (Tên Thánh, Họ Gọi):......................

Dưới sự chủ tọa của Cha Giám Huấn:...

Và Đại Diện Ban Chấp Hành Hiệp Đoàn Giáo Hạt (hay Liên Đoàn Giáo Phận) Tên Thánh, Họ, Gọi:...............................................

Sĩ số Cử Tri hiện diện. Bầu phiếu kín. 6 người sau đây đã trúng cử Tân Ban Chấp Hành Xứ Đoàn với số phiếu bầu như sau:

1) Tên Thánh Họ Gọi............................... Số phiếu:....../.....

2) Tên Thánh, Họ Gọi............................... Số phiếu:...../.....

3) ...............................

Sau đó các Thành Viên Ban Chấp Hành và Ban Huynh Trưởng đã bầu chọn Xứ Đoàn Trưởng. Kết quả Ông (Bà, Anh, Chị):.........................................đã trúng cử với số phiếu:.........../.......

Tân Xứ Đoàn Trưởng đã bàn bạc trao đổi với Cha Giám Huấn và các Huynh Trưởng kỳ cựu và bố trí các Tân Thành Viên Ban Chấp Hành và Ban Huynh Trưởng phụ tá như sau:

1.Đoàn Trưởng:.......................................................................................

Sinh năm:........................... ĐT:.................................................

2.Đoàn Phó Thường trực:.......................................................

Sinh năm:............................ ĐT:.......................................

3.Đoàn Phó Đối ngoại:........................................................................

Sinh năm:.............................. ĐT:......................................

4.Thư Ký:.........................................................................

Sinh năm:..............................ĐT:.....................................

5.Thủ Quỹ:.......................................................................

Sinh năm:................................ĐT:...................................

6.Tập Huấn:....................................................................

Sinh năm:................................ĐT:...................................

7. Ủy Viên Phụng Vụ:.........................................................

Sinh năm:............................... ĐT:....................................

8. ỦV Bác Ái Caritas:..........................................................

Sinh năm:................................ ĐT:..................................

9. UV Tông đồ Truyền giáo:.................................................

Sinh năm:.................................ĐT:..................................

10. UV Truyền Thông:........................................................

Sinh năm:.................................ĐT:..................................

11. UV Sinh hoạt:..............................................................

Sinh năm:.................................ĐT:..................................

12. UV Phát Triển:.............................................................

Sinh năm:.................................ĐT:.................................

Cuộc bầu cử diễn ra đúng theo quy định và kết thúc hồi:......cùng ngày.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ

LM GIÁM HUẤNCHỦ TỌA

(ẤN KÝ)

GHI CHÚ: Biên bản bầu chọn Tân Ban Chấp Hành Xứ Đoàn và Hiệp Đoàn phải được gửi về Liên Hội HHTM Giáo Phận để được Linh Mục Giám Huấn Liên Hội cấp Ủy Nhiệm Thư trao trong Nghi Thức Tuyên Thệ Hội Đồng Quản Trị (Luật Sống HHTM số 10).

 

MẪU CHÍN

 

Tổng Hội HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM

Liên Hội HHTM Giáo Phận

Số../HCLH

ỦY NHIỆM THƯ

CÁC CHỨC VỤ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

XỨ ĐOÀN, HIỆP ĐOÀN, LIÊN ĐOÀN CÁC NGÀNH HHTM

Linh Mục Giám Huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận..................

Chiếu quyền hạn Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu VN (Điều 10-2).

Theo Biên Bản Bầu Chọn Tân BCH Xứ Đoàn (Hiệp Đoàn, Liên Đoàn)...................................... ngày....................................

Nay cấp Ủy Nhiệm Thư cho:

Ông (Bà, Anh, Chị): (Tên Thánh Họ Gọi):................................

Chức Vụ:..............................Nhiệm Kỳ:..........................

Từ nay Ông (Bà, Anh, Chị): được thi hành chức vụ được bầu chọn và sẽ được hưởng các quyền lợi thiêng liêng tinh thần của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị XĐ (HĐ, LĐ) theo Luật Sống HHTM ấn định.

........................ Ngày.......tháng....... năm........

LM GIÁM HUẤN HHTM GIÁO PHẬN

(ẤN KÝ)

 

MẪU MƯỜI

LIÊN HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO PHẬN

HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO XỨ..

Số: /HC-2011

BIÊN BẢN BÀN GIAO

BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN TÂN CỰU

Hôm nay, vào lúc:...Ngày.... Tháng.....năm...... Tại...............

- Bên giao: Xứ Đoàn Trưởng Ban Chấp Hành nhiệm kỳ.............

- Bên nhận: Xứ Đoàn Trưởng Ban Chấp Hành nhiệm kỳ............

Trước sự hiện diện của các Hội Viên Xứ Đoàn, chúng tôi tiến hành bàn giao tài sản, sổ sách giấy tờ như sau:

- Một sổ chi thu của Ban Chấp Hành Xứ Đoàn.

- Tiền mặt:....Tiền gửi tiết kiệm Ngân Hàng số..............

- Máy điện tử.......: Ampli xách tay và micro, Máy Tính,

- Một sổ Danh Sách Hội Viên Xứ Đoàn.

- Một sổ Danh sách Ân Nhân Xứ Đoàn HHTM.

- Một sổ Biên Bản buổi họp.

- Sách Quy Luật HHTM.- Sách Học Sống Lời Chúa.- Sách hát lễ.- Album hình ảnh...

BÊN GIAO BÊN NHẬN

Cựu Đoàn Trưởng Tân Đoàn Trưởng

 

Ký Tên và ghi TÊN THÁNH HỌ GỌI Ký Tên và ghi TÊN THÁNH HỌ GỌI

 

DUYỆT

LM GIÁM HUẤN HHTM...............

(ẤN KÝ)

 

MẪU MƯỜI MỘT

 

TỔNG HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM

LIÊN HỘI HHTM GIÁO PHẬN

BAN HUẤN LUYỆN HHTM GIÁO HẠT...

Số:.................. /HLHT

CHỨNG CHỈ HUYNH TRƯỞNG CẤP I

PHỤC VỤ GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ-HHTM

Linh Mục Giám Liên Hội Huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Hạt

- Chiếu quyền hạn trong Quy Luật HHTM VN (Điều 10-4)

- Theo đề nghị của Ban Huấn Luyện HHTM Giáo Hạt

CHỨNG NHẬN:

Ông (Bà, Anh Chị):.........................................................

Sinh ngày:.......................................Tại.........................

Thuộc Xứ Đoàn:...........................Hiệp Đoàn:.....................

Đã tham dự KHÓA HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG Cấp MỘT Tại:

Thời gian từ ngày..............đến ngày........................

Kết quả cuối khóa:.....................

Từ nay Ô (BAC) đủ điều kiện để phục vụ Nhóm Nhỏ Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM.

...................Ngày......tháng......năm............

LM GIÁM HUẤN HHTM GIÁO HẠT

(ẤN KÝ)

 

MẪU MƯỜI HAI

 

TỔNG HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM

LIÊN HỘI HHTM GIÁO PHẬN.............................

BAN HUẤN LUYỆN HHTM GIÁO PHẬN.................

Số:................. /HLHT

CHỨNG CHỈ HUYNH TRƯỞNG CẤP II (Hoặc cấp III)

PHỤC VỤ HỘi ĐỒNG QUẢN TRỊ XỨ ĐOÀN (Hoặc HIỆP ĐOÀN)

Linh Mục Giám Liên Hội Huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận

Chiếu quyền hạn trong Quy Luật HHTM VN (Điều 10-4)

Theo đề nghị của Ban Huấn Luyện HHTM Giáo Phận

CHỨNG NHẬN:

Ông (Bà, Anh Chị):...........................................................

Sinh ngày:....................................Tại..............................

Thuộc Xứ Đoàn:.............................Hiệp Đoàn:....................

Đã tham dự KHÓA HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG Cấp HAI (hoặc BA) Tại:..............................................................

Thời gian từ ngày..................đến ngày..............................

Kết quả cuối khóa:...........................................

Từ nay Ô (BAC)........................đủ điều kiện phục vụ Xứ Đoàn HHTM (Hoặc Hiệp Đoàn HHTM).

.....................Ngày.....tháng.....năm......

LM GIÁM HUẤN HHTM GIÁO PHẬN..

(ẤN KÝ)

 

 

MẪU MƯỜI BA

 

TỔNG HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM

BAN HUẤN LUYỆN HHTM TRUNG ƯƠNG

Số: /HLHT

CHỨNG CHỈ HUYNH TRƯỞNG CẤP IV

PHỤC VỤ HỘi ĐỒNG QUẢN TRỊ LIÊN ĐOÀN – TỔNG ĐOÀN

Linh Mục Tổng Giám Huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam

Chiếu quyền hạn trong Quy Luật HHTM VN (Điều 10-4)

Theo đề nghị của Ban Nghiên Huấn HHTM Trung Ương

CHỨNG NHẬN:

Ông (Bà, Anh Chị):.............................................................

Sinh ngày:.........................................Tại..........................

Thuộc Xứ Đoàn:............................Hiệp Đoàn:......................

Liên Đoàn:....

Đã tham dự KHÓA HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG Cấp BỐN Tại:..............................................................

Thời gian từ ngày...........................đến ngày......................

Kết quả cuối khóa:.........................................

Từ nay Ô (BAC).................................đủ điều kiện phục vụ Hội Đồng Quản Trị Liên Đoàn HHTM.

.....................Ngày......tháng......năm..........

LM TỔNG GIÁM HUẤN HHTM VIỆT NAM

(ẤN KÝ)

 

MẪU MƯỜI BỐN

TỔNG HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM

LIÊN HỘI HHTM GIÁO PHẬN..........................

Số:................. /TT

BẰNG NGHĨA SĨ THÁNH MẪU

Cấp:...............

Linh Mục Giám Huấn Liên Hội HHTM Giáo Phận

- Chiếu quyền hạn trong Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam Chương VI-2

- Theo đề xuất của Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Xứ..

Nay cấp Bằng Nghĩa Sĩ Thánh Mẫu Cấp 1 với huy hiệu ngôi sao đồng cho:

Ông (Bà, Anh Chị):..........................................................

Vì đã tích cực đóng góp công sức vào việc xây dựng phát triển Hiệp Hội Thánh Mẫu tại Giáo Xứ...............từ năm.........đến năm:...........

Từ nay Ông (BAC)............................. được hưởng các quyền lợi thiêng liêng tinh thần của HHTM Giáo Xứ theo Quy Luật Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam ấn định.

..........................Ngày....... tháng....... năm............

LM GIÁM HUẤN HHTM GIÁO PHậN

(ẤN KÝ)

 

MẪU MƯỜI LĂM

TỔNG HỘI HIỆP HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM

LIÊN HỘI HHTM TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON – TP HCM

NHÀ THỜ THÁNH MẪU TRUNG ƯƠNG.

Số:.............../ÂNBT

 

BẰNG BẢO TRỢ VIÊN THÁNH MẪU

Bậc.......................

Linh Mục Giám Huấn LIÊN HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU TGP SAIGON TP HCM, Quản Nhiệm Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương

- Chiếu quyền hạn trong Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam (Chương VI-3)

- Theo đề nghị của Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM TGP

Nay cấp Bằng Bảo Trợ Thánh Mẫu cho:

Ông (Bà, Anh Chị):.........................................................

Vì đã tích cực góp phần cho công trình tu sửa nâng cấp Nhà Thờ Thánh Mẫu, để chuần bị mừng Đại Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, và mừng 50 năm ngày thánh hiến Nhà Thờ dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Bổn Mạng của Nhà Thờ Thánh Mẫu.

Từ nay Ông (Bà, Anh, Chị) được hưởng các quyền lợi tinh thần và các ơn ích thiêng liêng do lời cầu nguyện của Cộng Đoàn và các Thánh Lễ dâng tại Nhà Thờ Thánh Mẫu hằng tháng, dành cho những người nhiệt tình đóng góp tu sửa Nhà Thờ Thánh Mẫu theo Luật Sống HHTM VN ấn định.

NT Thánh Mẫu Trung Ương, Ngày.........tháng...... năm...........

LM GIÁM HUẤN HHTM TRUNG ƯƠNG

QUẢN NHIỆM NHÀ THỜ THÁNH MẪU

(ẤN KÝ)

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG

MẪU MƯỜI SÁU

TỔNG HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM

LIÊN HỘI HHTM GIÁO PHẬN SAIGON

Số:......................../ÂNBT

 

BẰNG ÂN NHÂN ĐẶC BIỆT THÁNH MẪU

Bậc..........................

Linh Mục Giám Huấn LIÊN HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON

- Chiếu quyền hạn trong Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam (Chương VI-3)

- Theo đề nghị của Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM TGP Saigon

Nay cấp Bằng Ân Nhân Đặc Biệt Thánh Mẫu cho:

Ông (Bà, Anh Chị):...........................................................

Vì đã tích cực góp phần cho công trình tu sửa nâng cấp Nhà Thờ Thánh Mẫu, để chuần bị mừng Đại Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, và mừng 50 năm ngày thánh hiến Nhà Thờ dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Bổn Mạng của Nhà Thờ Thánh Mẫu.

Từ nay Ông (Bà, Anh, Chị) được hưởng các quyền lợi tinh thần và các ơn ích thiêng liêng do lời cầu nguyện của Cộng Đoàn và các Thánh Lễ dâng tại Nhà Thờ Thánh Mẫu hằng tháng cầu cho những người nhiệt tình đóng góp tu sửa Nhà Thờ Thánh Mẫu theo Luật Sống HHTM VN ấn định..

NT Thánh Mẫu Trung Ương, Ngày........tháng....... năm............

LM GIÁM HUẤN HHTM TRUNG ƯƠNG

QUẢN NHIỆM NHÀ THỜ THÁNH MẪU

(ẤN KÝ)

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG

 

keyboard_arrow_up back to top