CÙNG MẸ ĐẾN VỚI CHÚA (XPM)

Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

Giờ Thánh "Cùng Mẹ Thờ Chúa"

Dẫn vào giờ Thánh: Trước khi bắt đầu Giờ Thánh khoảng ba phút, người hướng dẫn (NHD) nói mấy lời dẫn vào Giờ Thánh “Cùng Mẹ Thờ Chúa”. Nêu ý cầu nguyện chung Đoàn hay theo yêu cầu của các Hội Viên.- Rồi Cộng Đoàn đứng hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần” hoặc đọc chung kinh khai mạc: “Lạy Chúa Kitô, xưa Chúa đã phán: Đâu có hai ba người...” của HHTM.

Cùng Mẹ Maria sống Mầu Nhiệm Thánh Thể

Ngày xưa trước khi chịu chết trên cây thập giá, Chúa Giê-su đã trao môn đệ Gio-an là đại diện của Hội Thánh cho Mẹ Ma-ri-a: “Thưa Bà, đây là con của Bà”, và Người cũng trao Mẹ Người cho Gio-an khi nói: “Đây là Mẹ của anh”.

keyboard_arrow_up back to top