Để anh em được hưởng niềm vui của Thầy. (Ga 15,9-17)

Để anh em được hưởng niềm vui của Thầy. (Ga 15,9-17)

Đoạn tin mừng hôm nay cho mỗi người chúng con ngày càng cảm nghiệm được tình yêu thương gắn bó của Đức Giêsu vối các môn đệ của Người. Dù tác giả Gioan không nói rõ thời điểm nào Đức Giêsu nói những lời này, nhưng với những lời tâm tình như thế hẳn người đọc cũng thầm hiểu đây là những giây phút Người trải lòng ra với những môn sinh của mình. Người nhắc đi nhắc lại: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu như anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của Ngài”.

Ở lại trong tình thương, một cách nói tha thiết như muốn gắn bó với những người thân thiết nhất. Con chợt nhớ đến một đoạn ngắn trong tác phẩm Nửa chừng Xuân của Khái Hưng kể lại đêm cuối của cụ Tú Lãm với hai con của mình, bên ngọn đèn dầu lửa leo lét:

Lẽ tất nhiên, ai cũng phải chết. Các con không nên buồn. Lúc nào cũng phải vui thì mới đủ can đảm, đủ nghị lực để sống ở đời. Hai con nên theo gương cha. Cha vui đến giờ cuối cùng. Cha hy vọng các con thế nào cũng làm vẻ vang cha, cho linh hồn cha nơi chín suối...Cha mất đi còn của cải gì để lại cho hai con. Cha chỉ có ba thứ gia bảo này ông cha để lại cho cha, nay cha truyền lại cho hai con mà thôi. Là Giữ lòng vui, giữ linh hồn trong sạch và đem hết nghị lực ra làm việc. “

Những lời ấy của người Cha nói với con mình, ôi thiết tha biết bao! Chúa Giêsu, người Thầy cũng đã gừi gấm những lời tâm huyết của mình trước khi Người từ biệt các môn đồ để về với Cha. Người chỉ mong: “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được trọn vẹn”.

Các điều ấy là những điều nào? Không phải là những pho sách lớn lao, không phải là thiên kinh vạn quyển ghi chép những điều cao xa, khó hiểu như hàng trăm điều luật phải giữ, hay vô số điều phải tránh trong luật lệ của người Do Thái những ngày xa xưa ấy, hay những lý lẽ siêu hình hôm nay. Điều Người truyền dạy rất đơn giản: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em... Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa...Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em... Điều Thầy truyền dạy anh em là: HÃY YÊU THƯƠNG NHAU “.

Chúa ơi!

Có còn gì thắm thiết hơn như thế! Vậy mà đã gần 2000 năm trôi qua, thế giới vẫn còn chiến tranh, hận thù vẫn còn gieo rắc. Con vẫn là con giữa cuộc đời bon chen, hơn thua lẫn nhau, tranh giành với nhau. Chúa vẫn là Chúa với những lời mời gọi giục giã. Ba điều gia bảo của người Cha trần thế, cụ Tú Lãm để lại: “Giữ lòng vui, giữ linh hồn trong sạch và đem hết nghị lực ra làm việc” cũng là kế thừa Lời Chúa dạy, chính là HÃY YÊU THƯƠNG NHAU như thầy đã yêu thương.

Xin cho con biết thực thi lời Chúa mỗi ngày, từng ngày. Mỗi ngày một chút, chút chút thôi, rồi cuộc đời con dần nên trọn lành. Thế giới này sẽ dần tràn ngập niềm vui Chúa đem đến và niềm vui ấy con cũng được hưởng trọn vẹn. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh.

 

keyboard_arrow_up back to top