Giờ Thánh "Cùng Mẹ Thờ Chúa"

GIỜ THÁNH “CÙNG MẸ THỜ CHÚA”

---oOo---

A. CHƯƠNG TRÌNH GIỜ THÁNH

Ban Chấp Hành Xứ Đoàn HIỆP HỘI THÁNH MẪU có bổn phận tổ chức Giờ Thánh “Cùng Mẹ Thờ Chúa” mỗi tháng một lần sau buổi sinh hoạt chung và Thánh lễ Hiệp Hội. Sau đây là chương trình mẫu:

1) Dẫn vào giờ Thánh: Trước khi bắt đầu Giờ Thánh khoảng ba phút, người hướng dẫn (NHD) nói mấy lời dẫn vào Giờ Thánh “Cùng Mẹ Thờ Chúa”. Nêu ý cầu nguyện chung Đoàn hay theo yêu cầu của các Hội Viên.- Rồi Cộng Đoàn đứng hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần” hoặc đọc chung kinh khai mạc: “Lạy Chúa Kitô, xưa Chúa đã phán: Đâu có hai ba người...” của HHTM.

2) Mở cửa nhà tạm: - Cha Chủ Sự tiến ra mở cửa Nhà Tạm, hay đặt Mình Thánh Chúa trong Mặt Nhật chầu trọng thể.- Cộng Đoàn quỳ cùng hát một bài tôn thờ Chúa Thánh Thể.

3) Phút thinh lặng: Mỗi người cầu nguyện riêng với Chúa Giêsu Thánh Thể.

4) Phút tâm tình: Người Hướng Dẫn sẽ đọc một lời cầu nguyện tâm tình với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cũng có thể thay lời cầu tâm tình bằng kinh Kính Mình Thánh hay Kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu.

5) Lắng nghe lời Chúa: Cộng Đoàn đứng hát “Xin cho con biết lắng nghe”.- Người Hướng Dẫn đọc bài Tin Mừng theo chủ đề Bí Tích Thánh Thể.

Suy niệm Lời Chúa: Một người đọc bài suy niệm.

Lời nguyện cộng đoàn: Môt người đọc lời nguyện và kết thúc mỗi lời nguyện bằng câu xướng đáp:

X) Hiệp cùng mẹ Maria

Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6) Kinh mân côi: Người Hướng Dẫn giúp Cộng Đoàn hiệp cùng Mẹ Maria tôn thờ yêu mến và sống theo Chúa Giêsu như Giáo Hội Sơ Khai xưa.- Người HD đọc câu ngắm và Lời Chúa của một trong 20 Mầu Nhiệm Mân Côi (Vui, Sáng, Thương, Mừng) và Cộng Đoàn đọc chung Lời Cầu, - Rồi Cộng Đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh và câu nguyện.- Có thể đọc năm chục kinh tùy hoàn cảnh.

7) Phép lành Mình Thánh Chúa: Cha Chủ Sự tiến ra quỳ và Cộng Đoàn cùng hát bài cầu bình an, cầu cho Đức Giáo Hoàng và Lời Nguyện “Đây Nhiệm Tích”.- Cha Chủ Sự đọc lời Tổng Nguyện.- Phép Lành Mình Thánh Chúa.

8) Bế mạc: Cộng Đoàn đứng hát một bài kính Đức Mẹ (bài “Lạy Mẹ Maria vì ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội...”, hay đọc kinh kết thúc buổi hội HHTM: “Thánh Maria Mẹ Chúa Trời Cao Cả”, hoặc một bài hát kính Đức Mẹ.

B. TƯ LIỆU GIỜ THÁNH “CÙNG MẸ THỜ CHÚA”

I. Dẫn vào giờ Thánh

- Cộng Đoàn chúng ta đang chuẩn bị thực hiện Giờ Thánh Cùng Mẹ Thờ Chúa. Sách Công Vụ Tông Đồ đã ghi lại sinh hoạt của Hội Thánh Sơ Khai như sau: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức GIÊSU, và với anh em của Đức Giêsu” (Cv 1,14). Giờ đây, chúng ta cũng noi gương Cộng Đoàn Hội Thánh Sơ Khai để hiệp cùng Mẹ Maria tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong Giờ Thánh này, mọi người sẽ cầu nguyện cho Hiệp Hội Thánh Mẫu ngày một đoàn kết yêu thương nhau hơn, giúp nhau sống theo linh đạo HHTM: “Hiệp Sống- Xin Vâng- và Phục Vụ” để noi gương Chúa Giêsu như Mẹ Maria. Cùng nhau cầu nguyện cho quý Ân Nhân được hồn an xác mạnh và được hưởng hạnh phúc Nước Trời, cầu cho các Hội Viên đang đau liệt được sớm bình phục, cho các Hội Viên và thân nhân mới qua đời (linh hồn....) sớm được về hưởng Tôn Nhan Chúa... Mời Cộng Đoàn cùng đứng đọc Kinh Khai Mạc: “Lạy Chúa Ki-tô...” hay hát Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II. Tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể:

(Chọn một trong năm mẫu sau)

MẪU 1

Cầu nguyện với Lời Chúa

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa đã dạy rằng:

- Đã bao lần Chúa muốn tập họp chúng con lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà chúng con không đến với Chúa (x Lc 13,34). Ước chi hôm nay chúng con nhận ra những gì đem lại bình an cho chúng con (x Lc 19,42).

- Chúa chính là Mục Tử nhân lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống cho chúng con (x Ga 10,11). Chúa vẫn hằng yêu thương chúng con là những kẻ thuộc về Chúa còn đang sống trên trần gian, và Chúa yêu thương chúng con cho đến tột cùng (x Ga 13,1).

- Như Chúa Cha đã yêu mến Chúa thế nào, thì Chúa cũng yêu mến chúng con như vậy (x Ga 15,9). Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúng con là bạn hữu của Chúa. Xin cho chúng con luôn ở lại trong tình thương của Chúa (x Ga 15,13-14).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Giờ đây xin cho chúng con biết hiệp cùng Mẹ Maria để tôn thờ yêu mến Chúa và đáp đền tình thương vô biên của Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con siêng năng đến chầu Thánh Thể Chúa, luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, quyết tâm sống mến Chúa yêu người, hầu đền tạ những tội lỗi của chúng con và nhiều người, đã xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa, và đem lại phần rỗi đời đời cho chúng con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa đã phán hứa với các môn đệ:

- Ai ăn Thịt và uống Máu Thầy thì ở lại trong Thầy, và Thầy sẽ ở lại trong người ấy (x Ga 6,56). Nếu các con ở lại trong Thầy và Lời Thầy ở lại trong các con, thì muốn gì, các con cứ xin, các con sẽ được như ý (x Ga 15,7).

- Hỡi các con đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy. Thầy sẽ cho các con được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Các con hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học nơi Thầy, vì Thầy hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Thầy thì êm ái và gánh của Thầy thì nhẹ nhàng (Mt 11,28-30).

- Thầy sẽ không để các con mồ côi (x Ga 14,18). Thầy muốn rằng Thầy ở đâu, thì các con cũng được ở đó với Thầy (x Ga 17,24).

- Thầy nói với các con những điều ấy, để trong Thầy, các con sẽ được hưởng sự bình an (x Ga 16,33). Thầy sẽ gặp lại các con. Lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai có thể lấy mất đi được (x Ga 16,22).

Giờ đây, hiệp cùng Mẹ Maria chúng con xin cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, đã đổ muôn hồng ân trên chúng con. Xin thêm lòng tin cậy mến cho chúng con noi gương Mẹ Maria xưa. Lạy Chúa Giêsu. Con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu. Con yêu mến Chúa biết bao.- AMEN.

MẪU 2

Cầu nguyện đối đáp

(Một người xướng và cộng đoàn đáp chung)

X 1- Lạy Chúa Giêsu là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, đã nhập thể làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria.

Đ- Hiệp cùng Mẹ Maria, chúng con xin chúc tụng Chúa.

X 2- Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biểu lộ tình thương tột cùng đối với chúng con, khi là Đấng chí thánh vô cùng, nhưng đã sẵn sàng chịu chết với khổ hình thập giá để đền tội thay cho chúng con.

Đ- Hiệp cùng Mẹ Maria, xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi chúng con.

X 3- Lạy Chúa Giêsu. Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để trở nên của ăn nuôi dưỡng đức tin cho chúng con.

Đ- Hiệp cùng Mẹ Maria, xin Chúa giúp chúng con vững tin vào Chúa.

X 4- Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên manna đích thực, giúp chúng con đủ sức đi trên con đường dương thế.

Đ- Hiệp cùng Mẹ Maria, xin Chúa giúp chúng con năng đón nhận thần lương ấy để có thể về tới quê trời đời sau.

X 5- Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở cùng Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế.

Đ- Hiệp cùng Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con năng đến gặp gỡ và tâm sự với Chúa trong bí tích này.

X 6- Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa ban sự sống đời đời cho những ai đón nhận Mình Máu Thánh Chúa

Đ- Hiệp cùng Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con sốt sắng rước lễ mỗi ngày, để được kết hiệp mật thiết với Chúa.

X 7- Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con giới răn mới là: hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con.

Đ- Hiệp cùng Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con biết thể hiện tình yêu thương tha nhân bằng sự quan tâm chia sẻ, khiêm nhường phục vụ, nhất là đối với những người đau khổ tật bệnh và bị bỏ rơi là hiện thân của Chúa.

MẪU 3

Kinh chầu mình Thánh

Con lạy Đức Chúa Giêsu hằng ngự trên bàn thờ đêm ngày liên mãi/. Vì lòng thương loài người ta/, và lấy lòng nhân từ thương xót mời gọi chờ đợi/, cùng chịu lấy mọi kẻ đến cùng Chúa con/. Con tin thật vững vàng/: Chúa con ngự trong phép Mình Thánh/, dù mà con rất hèn hạ/, con cũng cả dám sấp mình xuống thờ lạy đội ơn Chúa con/, vì mọi ơn Chúa con đã xuống cho con/, cùng đã ban Mẹ Chúa con là Rất Thánh Đức Bà Maria làm quan thày bầu cử cho con/, và đã mở lòng con đến chầu Mình Thánh Chúa con trong nhà thờ này bây giờ/.

Hôm nay/, con thờ lạy Trái Tim Chúa con đáng mến vô cùng/, hay thương vô cùng/, trước là cho được tạ ơn Chúa con đã lập phép cực trọng Mình Thánh Chúa con/. Sau là cho được đền vì tội lỗi những kẻ vô đạo/, kẻ rối đạo và kẻ có đạo/, đã phạm đến phép Mình Thánh Chúa con từ xưa đến nay/. Sau nữa/, dù con chầu Mình Thánh Chúa con ở đây/, nhưng mà lòng con ước ao cho được chầu Chúa con nơi các nhà thờ có Mình Thánh Chúa con/, nhất là những nơi người ta bỏ chẳng chầu Mình Thánh Chúa con/.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/. Con kính mến Chúa con hết lòng hết sức/. Con lo buồn ăn năn trách mình con/, vì bấy lâu nay nhiều lần con đã mất lòng Chúa con/, là Đấng nhân lành vô cùng dường ấy/. Từ rày về sau/, trông ơn Chúa con giúp sức/, con quyết chí sửa mình/, chẳng còn dám mất lòng Chúa con nữa/. Dù mà con rất hèn hạ/, con cũng xin dâng trót mình con cho Chúa con/: Trí khôn ý muốn/, mọi sự lòng con yêu chuộng ước ao/, cùng các sự khác thuộc về con/, thì con dâng cho Chúa con hết thay thảy/, chẳng dám tiếc sự gì cùng Chúa con nữa/. Từ này mà đi/, Chúa con muốn định cho con thể nào/, con vâng bằng lòng thể ấy/. Con chẳng xin chẳng muốn đí gì/, chỉ xin chỉ muốn cho con được kính mến/, được giữ nghĩa cùng Chúa con cho đến hết hơi/, cùng vâng theo thánh ý Chúa con cho trọn mà thôi/. Con xin Chúa con thương đến các linh hồn nơi luyện ngục/, nhất là những linh hồn kẻ khi còn sống/ có lòng kính mến Mình Thánh Chúa con/, và trông cậy Rất Thánh Đức Bà cách riêng/. Con lại xin Chúa con thương đến các kẻ có tội/, cho họ được ăn năn sửa mình lại nữa/.

Sau hết/, dù con có yêu mến ước ao sự gì vật gì/, thì con cũng hằng xin hợp một ý cùng Trái Tim rất nhân lành Chúa con/, mà dâng sự ấy vật ấy làm một cùng Trái Tim Chúa con cho Đức Chúa Cha/. Xin Người chịu lấy/ cùng nghe lời con cầu xin/, vì công nghiệp Chúa con. AMEN/.

MẪU 4

Kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành/. Chúa đã yêu mến loài người quá bội/, mà loài người vô tình tệ bạc/, lại còn khinh mạn dể duôi/. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa/, hết lòng thờ phương cung kính/, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy/.

Song le chúng con nhớ lại/: Xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy/, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn/, xin Chúa thương xót thứ tha/. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con/, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi/, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng Chăn Chiên dẫn đàng chính thật/, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép rửa tội/, mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng/.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy/, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy/, lại dốc lòng đền riêng những tội này/, như: cách ăn ở buông tuồng mất nết/, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh/, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ/, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh/, những điều ơ hờ khinh dể/, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu/. Sau hết/, chúng con xin đền tội chung các nước hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền/, cùng chẳng vâng phục Hội Thánh Chúa truyền dạy/. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy/. Ít là chúng con xin dâng công đền tội/, xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh giá/, mà rày còn dâng trên bàn thờ mọi ngày/. Lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng trinh và các Thánh/, cùng các kẻ lành/, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa/.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa/: Từ này về sau/, nhờ ơn Chúa giúp/, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng/, ăn ở thanh sạch/, giữ luật Phúc Âm cho trọn/, nhất là luật yêu người/, cho được bù lại những tội chúng con/, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùa Chúa hay thương dường ấy/, lại hết sức ngăn ngừa/, kẻo người ta còn phạm đến Chúa/, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa/.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân/. Chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã hiệp công chuộc tội cầu bầu/. Xin Chúa nhậm lễ đền tội chúng con/, thật lòng kính dâng mà tạ Chúa/, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ/, giữ lòng trung tín/, lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời/, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật/, là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha/, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng/. AMEN.

MẪU 5

Cầu nguyện cho hàng linh mục

- Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể/. Xin ban cho chúng con những vị Mục Tử biết quảng đại/, hy sinh trọn đời phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân/. Xin ban cho chúng con những Mục Tử có trái tim biết yêu thương bằng tình yêu của Chúa/, có trái tim mở rộng để đón nhận mọi người/, nhất là những người đau khổ và bị bỏ rơi/. Xin ban cho chúng con những Mục Tử có đức tin vững mạnh/, luôn kết hiệp mật thiết với Chúa/, để qua các ngài, chúng con sẽ gặp được chính Chúa/. Xin ban cho chúng con những Mục Tử biết nhiệt thành rao giảng Lời Chúa/, có khả năng làm bùng cháy lên ngọn lửa tin yêu trong lòng chúng con/, giúp đức tin nơi chúng con thêm mạnh mẽ để nhìn thấy Chúa trong mọi người/. Cuối cùng/, xin Chúa ban cho chúng con những Mục Tử tốt lành giống như Chúa khi xưa/, để nhờ các ngài mà đàn chiên “được sống và sống dồi dào”/.

- Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể/. Trong cuộc Khổ nạn của Chúa/, Mẹ Ma-ri-a đã trở thành Mẹ của hàng giáo sĩ/, khi Mẹ đứng dưới chân thánh giá/ và được Chúa trăn trối làm mẹ của môn đệ Gioan/, đại diện cho Hội Thánh và cách riêng đại diện cho hàng linh mục/. Chúng con ước mong Mẹ luôn ở bên các linh mục của chúng con/, để giúp các ngài trung thành với sứ mệnh/, trở nên những mục tử tốt lành noi gương Mục tử tối cao là Chúa /.

- Lạy Chúa/. Xin cho mỗi gia đình tín hữu chúng con trở thành môi trường ươm trồng ơn thiên triệu linh mục tu sĩ/. Xin cho các bậc làm cha mẹ biết kiến tạo một bầu khí đạo đức và yêu thương/, giữa các thành viên trong gia đình/. Xin cho các tín hữu chúng con biết kính trọng và yêu mến các mục tử coi sóc chúng con/, thành tâm cộng tác với các ngài/, để chu toàn nhiệm vụ tông đồ giáo dân/. Ước gì Giáo xứ chúng con trở thành một đại gia đình yêu thương hiệp nhất và ngày một phát triển/. Nhờ đó chúng con sẽ nên những chứng nhân tình thương hiệp nhất và bình an/, giữa lòng xã hội hôm nay/. AMEN.

III. Lắng nghe lời Chúa

(Chọn một trong 3 mẫu sau)

MẪU 1

I. TIN MỪNG (Lc 1,39-45): Xin vâng và phục vụ

Hồi ấy, Bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc”. Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em

II. SUY NIỆM:

1.- CHỌN GỌI: Thiên Chúa đã chọn Trinh Nữ Maria trong muôn người nữ để làm Mẹ Đấng Cứu Thế qua biến cố truyền tin: Sau lời chào Mừng “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28). Sau đó sứ thần đề nghị: “Bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu”(31). Đức Maria thắc mắc làm sao có con được khi chưa về nhà chồng? Khi ấy sứ thần bắt đầu mặc khải cho Maria biết về mầu nhiệm thụ thai mà còn đồng trinh nhờ quyền năng Thánh Thần (30-33).

2.- XIN VÂNG: Trước lời mời gọi làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Maria đã mau mắn đáp lại bằng lời thưa Xin Vâng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (38).

3.- THĂM VIẾNG: Sau khi đón Chúa vào lòng, Đức Maria vội vã đi thăm để chia vui với bà Êlisabét và chia sẻ ơn cứu độ cho gia đình này: Sau lời chào của Maria, thai nhi liền nhảy mừng trong lòng khiến Bà Êlisabét được đầy Thánh Thần, liền nhận biết và ca tụng Maria có phúc vì được làm Mẹ Thiên Chúa (43), và có phúc vì “đã tin Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói” (45).

4.- PHỤC VỤ: Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, để phục vụ giúp bà trong thời gian cuối trước khi sinh con rồi mới trở về Nadarét. (56).

III. LỜI NGUYỆN: CÙNG MẸ THỜ CHÚA

Giờ đây hiệp cùng Mẹ Maria chúng ta hướng nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện trong tấm bánh nhỏ trên bàn thờ. Chúng ta xin Mẹ cùng cầu nguyện chung với cộng đoàn chúng ta, giống như xưa Mẹ đã cùng cầu nguyện với Hội Thánh thời sơ khai.

1.- Lạy Mẹ Maria. Sau lời thưa Xin Vâng với sứ thần Gáp-ri-en, Mẹ lập tức được Thánh Thần Chúa tác động để thụ thai hài nhi Cứu Thế, mà vẫn bảo toàn được đức trinh khiết. Mẹ đã được Ngôi Lời nhập thể trong lòng để trở thành Mẹ Thiên Chúa. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con hôm nay biết noi gương Mẹ: Luôn lắng nghe Lời Chúa, tìm hiểu ý Chúa muốn dạy và sẵn sàng xin vâng. Xin cho con luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi lần rước lễ, để con được ở trong Chúa và được Chúa sống trong con luôn mãi.

X) Hiệp cùng Mẹ Maria.

Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con

2.- Lạy Mẹ Maria. Sau khi đón nhận Chúa vào lòng, Mẹ đã lập tức mang Chúa đi thăm viếng nhà ông Da-ca-ri-a và chào và Ê-li-sa-bét để chia sẻ niềm vui có Chúa cho họ, và thai nhi Gio-an đã nhảy mừng trong lòng bà Ê-li-sa-bét vì đón nhận được ơn cứu độ của Chúa Giêsu ban cho. Xin cho chúng con hôm nay cũng biết noi gương Mẹ: Đón nhận Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa, và sẵn sàng đi bước trước đến thăm viếng anh chị em, để chia sẻ Chúa là nguồn vui ơn cứu độ cho họ.

X) Hiệp cùng Mẹ Maria.

Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con

3.- Lạy Mẹ Maria. Trong tiệc cưới thành Ca-na xưa, Mẹ đã giới thiệu Chúa cho các gia nhân và dạy họ hãy làm theo lời Chúa Giêsu dạy. Hôm nay, xin Mẹ cũng giúp chúng con biết chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể là Con yêu của Mẹ, để chúng con lắng nghe lời Chúa phán và đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Nhờ đó, Chúa cũng sẽ làm điều kỳ diệu này là biến chúng con trở thành những tông đồ giáo dân nhiệt thành của Chúa, sẵn sàng làm chứng cho Chúa trước mặt người đời.

X) Hiệp cùng Mẹ Maria.

Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con

4.- Lạy Mẹ Maria. Khi xưa trên đồi Can-vê, Mẹ đã đứng bên Thánh Giá Chúa Giêsu để hiệp dâng của lễ Hiến Tế đầu tiên lên cho Thiên Chúa, và nghe lời Chúa trăn trối để nhận tông đồ Gio-an làm con của mình. Hôm nay, mỗi khi chúng con họp nhau cử hành Bí Tích Thánh Thể, xin Mẹ hãy đến hiện diện giữa cộng đoàn chúng con, cùng dâng lễ với chúng con và cùng tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể với chúng con. Xin cho cộng đoàn chúng con biết noi gương thánh Gio-an xưa: Nhận Mẹ là Mẹ của mình và đón Mẹ về nhà mà phụng dưỡng với tâm tình con ngoan hiếu thảo. Xin Mẹ hãy ở trong gia đình chúng con và chia vui sẻ buồn với chúng con. Có Mẹ ở bên, chúng con sẽ không còn cô đơn sợ hãi. Nhờ Mẹ cầu thay nguyện giúp, chắc chắn chúng con sẽ nhận được lòng Chúa thương xót, và sẽ được hưởng hồng ân cứu độ của Chúa.

X) Hiệp cùng Mẹ Maria.

Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con

MẪU 2

1. TIN MỪNG (Mt 26,26-29): Thánh thể giao ước mới

Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Mát-thêu Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, Đây là Mình Thầy”. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này. Vì đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết: Từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho. Cho đến ngày ấy, ngày Thầy được cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy”.

2. SUY NIỆM:

- Giao Ước là một khế ước: được ký kết giữa đôi bên. Đôi bên ở đây một bên là Thiên Chúa và một bên là dân Ít-ra-en. Sự ký kết một giao ước đòi buộc đôi bên phải tôn trọng nhau và thực hiện những điều khoản đã ký kết, Trong giao ưôc được thiết lập tại chân núi Si-nai, dân Ít-ra-en hứa sẽ tuân giữ các giới luật như lời họ nói: “Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán”. Thiên Chúa cũng tuyên bố sẽ thực hiện lời hứa với dân: Ngài sẽ sống giữa dân Ngài, bảo vệ dân và ban mọi ơn lành cho dân.

- Giao Ước được ký kết qua hai giai đoạn:

+ Phần đầu là ký kết bằng lời nói: Qua trung gian của Mô-sê, Thiên Chúa cho biết ý muốn, những đòi hỏi của Ngài, và dân Ít-ra-en chấp nhận sẽ thi hành theo.

+ Phần sau là ký kết bằng nghi thức: Máu của con bò được đổ ra làm hai phần: một nửa để rảy trên bàn thờ và một nửa rảy trên dân chúng.

Đối với người Do thái, nói đến máu là nói đến sự sống, vì sự sống ở trong máu. Đối với chúng ta hôm nay cũng thế: ai bị chảy hết máu thì sẽ không thể sống và sẽ phải chết. Trong nghi thức giao ước, máu được đổ trên bàn thờ ám chỉ về phiá Thiên Chúa, rồi được rảy trên dân chúng. Nghi thức này diễn tả rằng: Từ đây Thiên Chúa và dân Ngài được liên kết mật thiết với nhau, cùng chia sẻ chung một sự sống và thề sống chết có nhau

Chúa Giê-su đã thực hiện lễ Giao Ước Mới trong bữa Tiệc Ly thay cho Giao Ước Cũ được thực hiện tại chân núi Si-nai. Giao Ước Si-nai còn bất toàn. Giao Ước Tiệc Ly mới là hoàn thiện. Giao ước Si-nai chỉ có thời hạn và cần ký kết lại. Còn Giao Ước Tiệc Ly đã được Chúa Giê-su ký kết bằng Máu của Người và là giao ước vĩnh cửu tồn tại muôn đời.

Mỗi khi cử hành Thánh lễ là chúng ta tái diễn lại điều Chúa Giê-su đã làm một lần duy nhất từ bữa Tiệc Ly đến cuộc khổ nạn trên Thánh Giá vào ngày Thứ Sáu và kết thúc khi phục sinh vào sáng ngày Thứ Nhất trong tuần là Chúa Nhật.

Thánh lễ tái diễn lại bữa Tiệc Ly và lễ Hy Sinh Thánh Giá của Chúa Giê-su, nhưng ngày nay Chúa không còn đổ máu thực sự như xưa. Tuy nhiên, mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta sẽ đón nhận được Sự Sống của Chúa thông ban cho chúng ta qua việc rước Mình Máu Thánh Chúa.

(Thinh lặng 15 giây để tâm tình với Chúa Thánh Thể theo những ý suy niệm trên).

MẪU 3

I. TIN MỪNG LU-CA (Lc 24, 13-35): Chúa luôn đồng hành với môn đệ:

Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. Ho trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay”. Đức Giê-su hỏi: “Chuyện gì vậy?”. Họ thưa: “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người và Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Is-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy Thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy”. Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?. Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn”. Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ bèn mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”.

II. SUY NIỆM:

- Chúa phục sinh đống hành với hai môn đẽ chán nản muốn bỏ cuộc:

Dưới hình dáng một khách bộ hành, Chúa Phục Sinh đã đến với hai môn đệ đi làng Em-mau. Người đến thật đúng lúc, khi các ông đang chán nản bỏ Giê-ru-sa-lem để về quê cũ làm ăn. Người đã gợi chuyện trước để tham dự vào câu chuyện đang dở dang. Người không nản lòng khi nghe họ tỏ vẻ khinh khi: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết chuyện mới xảy ra trong thanh mấy bữa nay” (c 18). Các ông cho biết tâm trạng của mình: “... Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en” (c 21). Như vậy niềm hy vọng đi theo Đấng Thiên Sai cứu thế bây giờ đã mất hẳn ý nghĩa. Cả niềm tin các ông đặt trọn vào Chúa cũng trở nên chai lỳ, vì các ông không tin Chúa Giê-su đã phục sinh dựa vào lời mấy phụ nữ đi thăm mộ đã nói, các tông đồ đã đi kiểm chứng sự thật và đã trở về thuật lại sự thể đã xảy ra (c 22-24).

- Giá trị của sự đau khổ thập giá:

Điều thắc mắc của hai môn đệ đều xoay quanh chủ điểm này là: “Tại sao một Ngôn Sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân như Đức Giê-su Na-da-rét, mà lại phải chịu một kết cục thảm hại: bị các thượng tế và thủ lãnh Do thái bắt nộp để lên án tử hình đóng đinh vào thập giá như một tên tử tội gian ác và bị chúc dữ?”. Qua việc chịu khổ nạn này, Chúa Giê-su muốn cho thấy giá trị cứu độ của sự đau khổ. Đau khổ không phải là một điều xui xẻo phải xa tránh, nhưng có một giá trị đặc biệt trong chương trình cứu độ của Chúa. Đau khổ chính là con đuờng mà Đức Ki-tô đã chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa Cha để bước vào vinh quang phục sinh.

- Gặp Chúa trong Thánh Kinh và Thánh Thể:

Sau đó người khách lạ đã chứng minh cho hai ông thấy Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô Thiên Sai, qua việc Người đã thực hiện mọi lời Mô-sê và các Ngôn Sứ tiên báo về Người được ghi trong Sách Thánh. Lời Chúa Phục Sinh có giá trị như một loại thuốc thần thiêng quý giá, làm dịu nỗi đau khổ và làm ấm lên cõi lòng lạnh giá của hai ông, như họ đã thú nhận sau đó: “Chớ thì lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên khi dọc đường Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó sao?” (c 32). Khi gần tới làng hai ông định tới, Chúa thử lòng các ông bằng việc muốn đi xa hơn nữa. Nhưng các ông nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn” (c 29) và Người đã ở lại với các ông. Khi ngồi vào bàn ăn, Chúa đã làm các cử chỉ như “Cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ”(c 30), giống như Người đã từng làm lúc nhân bánh ra nhiều (x. Ga 6,11), và trong bữa Tiệc Ly (x. Lc 22,19), bấy giờ “Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người biến mất” (c 31).

- Gặp Chúa nơi anh em:

Kinh nghiệm của hai môn đệ làng Em-mau xưa cũng là của chúng ta hôm nay: Lúc ta tưởng Người vắng mặt lại là lúc Người đang ở gần bên ta. Lúc ta nhận ra Người đang hiện diện thì Người lại biến khỏi tầm tay của chúng ta. Nhưng chính lúc Người biến mất lại là lúc chúng ta được thúc bách đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho tha nhân. Ngày nay, Chúa vẫn đến với chúng ta. Người có thể đến trong hình dạng một người lữ hành cô đơn đang cần được cảm thông chia sẻ. Có thể Người đang mang hình dạng của một bệnh nhân liệt giường không nơi nương tựa để xin chúng ta giúp đỡ. Qua những con người đó, Đức Giê-su sẽ thổi vào lòng chúng ta ngọn lửa tình yêu ấm áp, một sức mạnh nhiệt tình để ta mau mắn chỗi dậy khỏi các đam mê và đem chia sẻ niềm vui cho người khác. Ngày nay Người còn đến với chúng ta trong Thánh Lễ, để qua Hội Thánh Người tiếp tục rao giảng Tin Mừng và chia sẻ Bánh hằng sống cho chúng ta. Tóm lại: Để sống Tin Mừng Phục Sinh, chúng ta phải sẵn sàng dấn thân đến với tha nhân, đồng hành với họ, lắng nghe họ tâm sự, chia sẻ Lời Chúa cho họ và khiêm nhường giúp đỡ phục vụ họ noi gương Chúa Giêsu.

III. LỜI NGUYỆN:

NHD: Giờ đây hiệp cùng Mẹ Ma-ri-a, cộng đoàn chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết. Xin Chúa thương nghe và đón nhận (Hai người lần lượt dâng lời cầu nguyện và kết thúc mỗi lời cầu bằng câu Xướng Đáp “Hiệp cùng...”.)

1.- Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể.

- Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn rồi, vì lòng chúng con đang khao khát được nghe lời Chúa.

- Xin ở lại với chúng con, vì đức tin chúng con mỏng dòn yếu đuối, rất cần được Chúa nâng đỡ trợ giúp để vượt qua các khó khăn giữa dòng đời.

- Xin ở lại với chúng con, vì chúng con dễ sa chân lạc bước, chạy đôn đáo tìm kiếm thỏa mãn những đam mê ích kỷ, và dễ buông xuôi khi gặp thử thách gian nan.

- Xin ở lại với chúng con, để chúng con nhìn thấy Chúa đang hiện diện nơi những người đau khổ và chân thành phục vụ họ như phục vụ chính Chúa.

- Xin ở lại với chúng con, vì khi gặp được Chúa, chúng con chắc chắn sẽ được ơn biến đổi nên giống Chúa, trở thành những chứng nhân tình yêu của Chúa, và chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng cứu độ cho anh em.

- Xin ở lại với chúng con, vì tâm hồn chúng con vẫn còn xao xuyến mãi, cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa.

X) Hiệp cùng Mẹ Maria.

Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con

2.- Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể:

- Cách đây hơn hai ngàn năm, vào một đêm giá lạnh, Đức Mẹ và thánh Giu-se đã lỡ đường khi về Bê-lem khai sổ nhân danh. Các ngài đã chia sẻ cảnh đời túng cực của những kẻ vô gia cư giữa nơi xa lạ không người thân thích. Các ngài đã bị các chủ quán ở Bê-lem khinh dể và xua đuổi vì Mẹ sắp tới ngày sinh và hai người mang dáng vẻ quê mùa nghèo khó. Các ngài đành phải đến tạm trú trong một cái hang chật hẹp dơ bẩn tại cánh đồng Bê-lem, nơi chăn giữ súc vật vào lúc ban đêm.

- Lạy Chúa Giê-su. Đêm nay vẫn còn nhiều người không cửa không nhà, vẫn còn nhiều trẻ em mồ côi đang bơ vơ đầu đường xó chợ, vẫn còn những người hành khất phải nằm ngủ trên vỉa hè đường phố và không ngừng bị chủ nhà xua đuổi.

- Lạy Chúa Giê-su. Trong Tin Mừng hôm nay, hai môn đệ làng E-mau đã vui vẻ đón tiếp người khách lạ đang cần một bữa ăn và một chỗ nghỉ qua đêm vào nhà ở trọ. Chính nhờ lòng quảng đại ấy, mà hai ông đã nhận biết Chúa Phục Sinh khi Người bẻ bánh, và còn được biến đổi trở thành người nhiệt tình loan báo Tin Mừng- Xin cho chúng con hôm nay cũng biết quảng đại, biết đi bước trước đến với tha nhân, làm quen với một người xa lạ, thăm viếng những người đau khổ và bệnh tật. Xin cho chúng con biết lắng nghe những lời tâm sự của họ để nói lời an ủi động viên. Cho chúng con biết quảng đại chia sẻ cơm bánh và ân cần phục vụ họ như phục vụ chính Chúa.

- Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể. Xin cho chúng con biết chăm chỉ tham dự Thánh lễ mỗi ngày. Nhờ năng được nghe Lời Chúa dạy và đón rước Chúa vào lòng, chắc chắn chúng con sẽ được biến đổi trở nên người mới, nhiệt tâm loan báo Tin Mừng cho đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng con, giống như hai môn đệ làng Em-mau xưa.

X) Hiệp cùng Mẹ Maria.

Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con

IV. Hát cầu bình an - cầu cho Đức Giáo hoàng - các lời nguyện giờ chầu

1. Lạy Chúa không ai sống trên trần gian:

- Lạy Chúa, không ai sống trên trần gian có quyền cho sống yên hàn, chỉ trừ một Chúa chí nhân.

- Lạy Chúa, xin ban xuống ơn bình an, cho đời con sống yên hàn, những ngày sinh ký trần gian.

2. Này con là đá (1):

- Này con là Đá. Trên viên đá này cha xây Giáo Hội muôn đời kiên vững.

Này con là Đá. Cho muôn sức hùng Sa-tan vẫy vùng không hề chuyển rung.

- Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đích-tô. Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

3. Này con là đá (2):

Này con là Đá. Trên viên đá này Cha xây Giáo Hội ngàn năm vững bền (ư ừ). Này con là Đá: Trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn năm vững bền (ư ừ).

1. Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đích-tô. CĐ: Chúa thương gìn giữ, ban ơn nâng đỡ, che chở hộ phù.

2. Xin ban sinh lực dồi dào, lòng tin cậy mến thẳm sâu, Để người lãnh đạo đoàn chiên Chúa trao. CĐ: Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.

4. Các lời nguyện trong giờ chầu:

a) Cầu cho Đức Giáo Hoàng:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện để rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng (Bê-nê-đích-tô...) Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc, đức tin của Người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số.

b) Cầu cho lương dân:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao phó tất cả các dân tộc cho Con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào Hội Thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý, được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

c) Xin ơn hòa bình:

Lạy Chúa là nguồn mạch những ước muôn thánh thiện, những ý định ngay thẳng và những hành động liêm chính. Xin ban cho tôi tá Chúa sự bằng yên mà thế gian không ban được, để lòng chúng con tuân giữ giới rằn Chúa và thoát khỏi thù địch đàn áp, cho chúng con được an vui dưới sự che chở của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

d) Lời nguyện sau bài “đây nhiệm tích”:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa. Xin cho chúng con được sốt sắng sùng kính mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa, cho chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị đời đời.

- CĐ: AMEN.

 

keyboard_arrow_up back to top