HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - B

SỐNG SIÊU THÓAT ĐỂ NÊN MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Mc 10,17-30 (17) Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quì xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. (18) Đức Giê-su đáp:

CN 27 TN B – KÍNH TRỌNG THỂ LỄ MÂN CÔI

SỨC MẠNH CHỮA LÀNH CỦA KINH MÂN CÔI - TIN MỪNG: Lc 1,26-38 (26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai Sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (27) gặp một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít, Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. ...

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - B

ĐỂ VỢ CHỒNG GIỮ TRỌN LỜI THỀ THUỶ CHUNG - LỜI CHÚA: Mc 10,2-16 (2) Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Ðức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người. (3) Người đáp: "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" (4) Họ trả lời:

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - B

CẦN TRÁNH THÓI BÈ PHÁI CỤC BỘ - TIN MỪNG: Mc 9, 38-43.45.47-48 (38) Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. (39) Đức Giê-su bảo:

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - B

MUỐN LÀM NGƯỜI ĐẦU PHẢI HẦU THIÊN HẠ - TIN MỪNG: Mc 9,30-37 (30) Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn có ai biết, (31) vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời....

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - B

BỎ MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ: ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO LÀM MÔN ĐỆ CHÚA - TIN MỪNG: Mc 8,27-35 (27) Đức Giê-su và các môn đệ của người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? (28) Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a,...

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - B

ÉP-PHA-THA: XIN MỞ TAI MỞ MIỆNG VÀ MỞ LÒNG TRÍ CON - TIN MỪNG: Mc 7,31-37 (31) Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đon, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. (32) Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh....

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - B

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐẠO ĐỨC THỰC SỰ? - TIN MỪNG: Mc 7,1-8.14-15.21-23 (1) Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. (2) Họ thấy một vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa....

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - B

TÍN THÁC VÀO CHÚA LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIN BÍ TÍCH THÁNH THỂ - TIN MỪNG: Ga 6,54a.60-69 (54a) Khi nghe Đức Giê-su tuyên bố: “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời”, (60) nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi?” (61) Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông:

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - B

ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ ĐỂ ĐƯỢC NÊN GIỐNG CHÚA - TIN MỪNG: Ga 6,51-58 (51) Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống”. (52) Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói:

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (15/08)

MA-RI-A DIỄM PHÚC HƠN MỌI NGƯỜI NỮ - TIN MỪNG: Lc 1,39-56 (39) Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. (40) Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. (41) Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần,...

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - B

THÁNH THỂ LÀ MAN-NA MỚI TRÊN ĐƯỜNG VỀ QUÊ TRỜI - TIN MỪNG: Ga 6,41-51. (41) Người Do Thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là Bánh từ trời xuống”. (42) Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói:

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - B

THÁNH THỂ: BÁNH TỪ TRỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI - TIN MỪNG: Ga 6,24-35 (24) Vậy khi dân chúng thấy đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm kiếm Người. (25) Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?...

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - B

CHIA SẺ TẤM BÁNH TÌNH NGƯỜI - TIN MỪNG: Ga 6,1-15. (1) Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển hồ Ti-bê-ri-a. (2) Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm....

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - B

MỤC TỬ NHÂN LÀNH CHẠNH LÒNG THƯƠNG VÀ QUÊN MÌNH PHỤC VỤ - TIN MỪNG: Mc 6,30-34. (30) Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. (31) Người bảo các ông:

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - B

HÃY NÊN CHỨNG NHÂN LOAN BÁO TIN MỪNG - TIN MỪNG: Mc 6,7-13. (7) Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. (8) Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy...

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - B

CẦN VƯỢT QUA THÀNH KIẾN ĐỂ ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ - TIN MỪNG: Mc 6,1-6 (1) Đức Giê-su ra khỏi đó, và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. (2) Đến ngày Sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên....

LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/06)

ĐÁ TẢNG ĐỨC TIN CỦA TÔNG ĐỒ PHÊ-RÔ - TIN MỪNG: (13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói con Người là ai?” (14) Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, ...

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - B

TÍN THÁC VÀO TÌNH THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA - TIN MỪNG: Mc 5,21-43 (21) Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. (22) Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. ...

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ (24/06)

CHU TOÀN SƯ VỤ TIỀN HÔ CHO CHÚA - TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80: (57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà....

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - B

TÍN THÁC VÀO TÌNH THƯƠNG VÀ QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA - TIN MỪNG: Mc 4,35-41 (c 35) Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (36) Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền....

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN - B

SỨC SỐNG MẦU NHIỆM CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA - TIN MỪNG: Mc 4,26-34 26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên,...

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

ĐÁP LẠI TÌNH CHÚA BẰNG VIỆC THỰC THI TÌNH NGƯỜI - TIN MỪNG: Ga 19,31-37 31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân ...

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ

HIỆP THÔNG VỚI CHÚA ĐỂ CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ VỚI THA NHÂN - TIN MỪNG: Mc 14,12-16.22-26 (12) Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN - LỄ CHÚA BA NGÔI

HIỆP THÔNG YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ NOI GƯƠNG CHÚA BA NGÔI - LỜI CHÚA: Thánh Phao-lô dạy: “Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù,...

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG VÀ SAI ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG - TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa....

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH - LỄ THĂNG THIÊN

CON ĐƯỜNG THEO CHÚA LÊN TRỜI HÔM NAY - HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 16,15-20. (15) Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (16) Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được cứu độ. Còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”....

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - B

THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG CỤ THỂ TRONG CUỘC SỐNG - TIN MỪNG: Ga 15,9-17 (9) Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (10) Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy, và ở lại trong tình thương của Người....

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - B

HIỆP THÔNG VỚI CHÚA - ĐIỀU KIỆN ĐỂ SINH NHIỀU HOA TRÁI - TIN MỪNG: Ga 15,1-8 (1) Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. (2) Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; Còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. (3) Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em (4) Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. ...

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - B

NÊN MỤC TỬ NHÂN LÀNH NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Ga 10,11-18 (11) Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. (12) Người làm thuê vì không phải là Mục Tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. (13) Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên....

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - B

NÊN CHỨNG NHÂN CỦA MẦU NHIỆM PHỤC SINH - TIN MỪNG: Lc 24,35-48 (35) Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. (36) Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!”. (37) Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma....

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

TỪ KHÔNG TIN ĐẾN VỮNG TIN VÀ LOAN TRUYỀN ĐỨC TIN - TIN MỪNG: Ga 20,19-31: (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.....

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN - TIN MỪNG: Ga 20,1-9 (1) Sáng sớm ngày Thứ Nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá lăn khỏi mộ. (2) Bà liền chạy về gặp Si-mon Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?”....

ĐÊM VỌNG PHỤC SINH - B

CÙNG CHÚA CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT - TIN MỪNG: Mc 16,1-8. (1) Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà MA-RI-A mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. (2) Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. (3) Các bà bảo nhau:

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - B

PHỤC SINH VINH QUANG NGANG QUA TỬ NẠN THẬP GIÁ - TIN MỪNG: Mc 11,1-11: (1) Khi Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, gần làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ (2) và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. ...

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - B

CON ĐƯỜNG QUA ĐAU KHỔ VÀO TRONG VINH QUANG - TIN MỪNG: Ga 12,20-33 (20) (Khi ấy) trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp, (21) họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa miền Ga-li-lê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su. (22) Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su....

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - B

PHẢI LÀM GÌ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƠN THA THỨ TỘI LỖI? - TIN MỪNG: Ga 3,14-21 (14) Khi ấy Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, (15) để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (16) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời....

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - B

THANH LUYỆN TÂM HỒN NÊN ĐỀN THỜ ĐÍCH THỰC CỦA THIÊN CHÚA - TIN MỪNG: Ga 2,13-25 (13) Gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem, (14) Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. (15) Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ....

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - B

LỜI CHÚA - PHƯƠNG THẾ HỮU HIỆU GIÚP ĐỔI MỚI TÂM HỒN - TIN MỪNG: Mc 9,2-10 (2) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. (3) Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy....

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - B

PHƯƠNG THẾ CHIẾN THẮNG MA QUỶ CÁM DỖ - TIN MỪNG: Mc 1,12-15. (12) Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. (13) Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. (14) Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (16) Người nói:

THỨ TƯ LỄ TRO

HÃY LÀM VIỆC LÀNH TRONG KHIÊM HẠ - TIN MỪNG: Mt 6,1-6,16-18 (1) Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng. (2) Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen....

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - B

KÊT HIỆP VỚI CHÚA GIÊ-SU CHU TOÀN SỨ VỤ CỨU NHÂN ĐỘ THẾ - TIN MỪNG: Mc 1,29-39 (29) Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đến nhà hai ông Si-mon và An-rê, có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. (30) Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-mon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. ...

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - B

SỨ MỆNH CHIẾU SÁNG ĐỨC TIN VÀ GÓP PHẦN XUA TRỪ MA QUỶ - TIN MỪNG: Mc 1,21-28. (21) Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. (22) Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. (23) Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên (24) rằng:

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - B

MAU MẮN ĐÁP LẠI ƠN CHÚA KÊU GỌI - TIN MỪNG: Mc 1,14-20 (14) Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (16) Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-mon với người anh là ông An-rê,...

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - B

GẶP GỠ VÀ GIỚI THIỆU CHÚA CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Ga 1,35-42 (35) Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. (36) Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông liền lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. (37) Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. (38) Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?”. Họ đáp:...

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM B

SỐNG HIỀN HÒA VÀ KHIÊM HẠ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Mc 1,6b-11 (c 7) Khi ấy, Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho Người: (c 8) Tôi làm phép rửa cho anh em nhờ nước; Còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần....

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

ĐỂ NÊN ÁNH SÁNG DẪN ĐƯỜNG CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Mt 2,1-12 (1) Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem (2) và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”....

LỄ THÁNH GIA - B

THÁNH GIA GƯƠNG MẪU CỦA CÁC GIA ĐÌNH TÍN HỮU - TIN MỪNG: Lc 2, 22-40: (22) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, (23) như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là thánh, dành cho Chúa, (24) và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con....

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - B

CÙNG MẸ ĐÓN CHÚA ĐẾN BAN ƠN CỨU ĐỘ - TIN MỪNG: Lc 1,26-38. (c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (c 27) gặp một Trinh Nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít, Trinh Nữ ấy tên là Ma-ri-a. (c 28) Sứ thần vào nhà Trinh Nữ và nói:

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - B

LÀM CHỨNG CHO CHÚA THẾ NÀO TRONG XÃ HỘI HÔM NAY - TIN MỪNG: Ga 1,6-8.19-28: (c 6) Có một người được Chúa sai đến, tên là Gio-an. (c 7-8) Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. (c 19) Và đây là lời chứng của ông Gio-an:

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - B

SÁM HỐI VÀ CANH TÂN ĐỂ TỈNH THỨC ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN - TIN MỪNG: Mc 1,1-8 (c 1) Khởi đầu Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa. (c 2-3) Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ I-sai-a: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”....

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - B

CANH THỨC CẦU NGUYỆN VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN - TIN MỪNG: Mc 13,33-37 (c 33) Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức và cầu nguyện, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”. (c 34) Cũng như người kia trẩy đi phương xa để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức....

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A - ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

GÓP PHẦN XÂY DỰNG VƯƠNG QUỐC TÌNH THƯƠNG - TIN MỪNG: Mt 25,31-46. (31) Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. (32) Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê,...

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CẦN LÀM CHỨNG CHO CHÚA NHƯ THẾ NÀO? - TIN MỪNG: Ga 12,20-32 (20) Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. (21) Họ đến gặp ông Phi-lip-phê, người Bết-xai-đa miền Ga-li-lê và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su”. (22) Ông Phi-lip-phê đi nói với ông An-rê....

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - A

KHÔN NGOAN TỈNH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN - TIN MỪNG: Mt 25,1-13 (1) Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. (2) Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. (3) Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. (4) Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. (5) Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.(6) Nửa đêm có tiếng la lên:

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN (02/11)

LỜI CHÚA: Thánh Phaolô đã xác tín về mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giê-su như sau: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người” (Rm 6,8-9).

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (01/11)

ĐỂ ĐƯỢC NÊN THÁNH VÀ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI 1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11: 25-26).

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - A

TRÁNH THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ HÌNH VÀ KIÊU NGẠO - TIN MỪNG: Mt 23,1-12 (1) Bấy giờ, Đức Giê-su nói với đám đông và các môn đệ Nguời rằng: (2) “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. (3) Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. (4) Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào....

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - A

MẾN CHÚA THỂ HIỆN QUA HÀNH ĐỘNG YÊU NGƯỜI - TIN MỪNG: Mt 22,34-40 (34) Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. (35) Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: (36) “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?”. (37) Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn đứng đầu....

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN A - CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG VIỆC LÀM CHỨNG CHO CHÚA - TIN MỪNG: Mt 28,16-20 (16) Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. (17) Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. c 18) Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (19) Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. ...

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - A

CHU TOÀN HAI NGHĨA VỤ ĐẠO ĐỜI - LỜI CHÚA: Mt 22,15-21 (15) Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mắc bẫy. (16) Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta....

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - A

Y PHỤC DỰ TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI - TIN MỪNG: Mt 22,1-14 (1) Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: (2) “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. (3) Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. (4) Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ:

CN 27 TN – KÍNH TRỌNG THỂ LỄ MÂN CÔI

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN THỬ THÁCH NHỜ KINH MÂN CÔI - TIN MỪNG: Lc 1,26-38. (c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (c 27) gặp một Trinh Nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít, Trinh Nữ ấy tên là Ma-ri-a. (c 28) Sứ thần vào nhà Trinh Nữ và nói:

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - A

PHÁT SINH HOA LỢI CHO CHÚA - ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI - TIN MỪNG: Mt 21,33-43 (33) Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. (34) Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. ...

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - A

SÁM HỐI VÀ TIN - ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA - TIN MỪNG: Mt 21,28-32 (28) Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. (29) Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. (30) Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp:

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - A

BAO DUNG NHÂN HẬU NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA - TIN MỪNG: Mt 20,1-16a (1) Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vuờn nho nhà mình. (2) Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. (3) Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ....

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - A

SẴN SÀNG THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA - TIN MỪNG: Mt 18,21-35 (21) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? (22) Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”....

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - A

SỬA LỖI CÁCH TẾ NHỊ VÀ YÊU THƯƠNG - TIN MỪNG: Mt 18,15-20 (15) Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. (16) Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào hai hoặc ba chứng nhân....

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - A

VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA THẬP GIÁ - TIN MỪNG: Mt 16,21-27 (21) Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng đế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. (22) Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người:

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - A

TRỞ NÊN VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỀN THỜ HỘI THÁNH - TIN MỪNG: Mt 16,13-20 (13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” (14) Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ” ...

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - A

CÁC PHẨM CHẤT CỦA MỘT ĐỨC TIN MẠNH - TIN MỪNG: Mt 15,21-28 (21) Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đon. (22) thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”. (23) Nhưng Người không đáp lại một lời....

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI - A (15/08)

CÙNG MẸ THEO CHÚA LÊN TRỜI - TIN MỪNG: Lc 1,39-56 (39) Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. (40) Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. (41) Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần,...

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - A

TÍN THÁC VÀO QUYỀN NĂNG VÀ TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA - TIN MỪNG: Mt 14, 22-33 (22) Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. (23) Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình. (24) Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm,...

LỄ CHÚA HIỂN DUNG

TRỞ NÊN ĐỒNG HÌNH ĐỒNG DẠNG VỚI CHÚA - TIN MỪNG: Mt 17,1-9. (1) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. (2) Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng....

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - A

CHO PHÚC HƠN NHẬN - TIN MỪNG: Mt 14,13-21 (13) Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. (14) Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. (15) Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi....

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - A

TỪ BỎ CỦA CẢI ĐỜI NÀY ĐỔI LẤY NƯỚC TRỜI ĐỜI SAU - TIN MỪNG: Mt 13, 44-52 (44) “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. (45) Nước Trời lại giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp. (46) tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. ...

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - A

LÒNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ - TIN MỪNG: Mt 13,24-43. (24) Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”. (25) Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. (26) Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện....

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - A

HOA TRÁI CỦA SỰ THỰC HÀNH LỜI CHÚA - TIN MỪNG: Mt 13,1-23 (1) Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. (3) Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất....

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - A

HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG NOI GƯƠNG CHÚA GIÊ-SU - TIN MỪNG: Mt 11,25-30 (25) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (26) Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. (27) Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi....

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - A

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ CỦA CHÚA - TIN MỪNG: Mt 10,37-42 (37) “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. (38) Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. (39) Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được....

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - A

ĐỪNG SỢ ĐỂ CHU TOÀN SỨ VỤ LÀM CHỨNG CHO CHÚA - TIN MỪNG: Mt 10,26-33 (26) Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. (27) Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. (28) Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn....

LỄ THÁNH TÂM - A

YÊU THƯƠNG NHƯ GIÊ-SU - TIN MỪNG: Mt 11,25-30 (25) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (26) Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. (27) Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha....

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN - LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ - A

ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI - TIN MỪNG: Ga 6,51-58 (51) “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. (52) Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn Thịt ông ta được?”. (53) Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: ...

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN - LỄ CHÚA BA NGÔI - A

YÊU THƯƠNG HIỆP NHẤT NOI GƯƠNG CHÚA BA NGÔI - TIN MỪNG: Ga 3,16-18 (16) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (17) Quả vậy, Thiên Chúa sai Con Một của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ. (18) Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh Con Một Thiên Chúa.

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

THÁNH THẦN VÀ SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG - TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, Ngày Thứ Nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”....

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - A

TRỞ THÀNH NHÂN CHỨNG CỦA THIÊN CHÚA TÌNH YÊU - TIN MỪNG: Mt 28,16-20: (16) Mười một Môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. (17) Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. (18) Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”. (19) Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần....

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - A

YÊU NGƯỜI - CÁCH BIỂU LỘ LÒNG MẾN CHÚA THỰC SỰ - TIN MỪNG: Ga 14,15-21 (15) Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. (16) Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. (17) Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận. Vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. (18) Thầy sẽ không để anh em mồ côi....

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - A

ĐỨC GIÊ-SU – CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐƯA TA LÊN TRỜI - TIN MỪNG: Ga 14,1-12 (1) Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (2) Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. (3) Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại, và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. (4) Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. (5) Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su:

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - A

ĐỂ NÊN MỤC TỬ NHÂN LÀNH NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Ga 10,1-10 (1) “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. (2) Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. (3) Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh, anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. (4) Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh....

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - A

ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA TRONG CUỘC SỐNG - TIN MỪNG: Lc 24,13-35 (13) Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem sáu mươi dặm. (14) Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. (15) Đang lúc trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. (16) Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. (17) Người hỏi họ:

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

ĐÓN NHẬN THẦN KHÍ ĐỂ LÀM CHỨNG CHO CHÚA - TIN MỪNG: Ga 20,19-31 (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”....

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - ABC

ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN - TIN MỪNG: Ga 20,1-9 (1) Sáng sớm ngày Thứ Nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá lăn khỏi mộ. (2) Bà liền chạy về gặp Simon Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?”. (3) Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. (4) Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước....

ĐÊM VỌNG PHỤC SINH

SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH - TIN MỪNG: Mt 28,1-10 (1) Sau ngày sa-bát, khi ngày Thứ Nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. (2) Và kìa, đất rung chuyển dữ dội, Thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên. (3) Diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. (4) Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy và hóa ra như chết....

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

THÀNH TÂM SÁM HỐI VÀ QUYẾT TÂM THEO CHÚA Suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giê-su, mỗi người chúng ta xem ra cũng đều góp phần vào cái chết đau thương của Chúa như sau: 1) Có thể chúng ta đã có lúc hèn nhát giống như quan Phi-la-tô khi không dám lên tiếng bênh vực cho công lý và sự thật vì sợ những kẻ gian ác. – Có thể chúng ta cũng đã hành xử giống như Giu-đa khi coi tiền bạc, coi công việc làm ăn của mình hơn việc tuân giữ giới răn của Chúa. Hoặc có thể chúng ta lại trở thành kẻ nội gián làm tay sai cho kẻ có quyền để chống lại các vị chủ chăn trong Hội Thánh....

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay cho chúng ta thấy tình yêu tột đỉnh của Đức Giê-su qua ba sự kiện như sau: 1) Yêu thương là hiến thân phục vụ cho người mình yêu: Yêu thương bằng lời nói có thể bị coi là yêu bằng đầu môi trót lưỡi. Yêu thương bằng cử chỉ có thể bị coi chỉ là giả hình bề ngoài. Còn khi yêu thương bằng hành động mới chứng tỏ một tình yêu thực sự....

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - A

THEO CHÚA VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA THẬP GIÁ - TIN MỪNG KIỆU LÁ: Mt 21,1-11 (1) Khi thầy trò đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu, Đức Giê-su sai hai môn đệ (2) và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh tháo dây ra và dắt về cho Thầy. (3) Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng. Người sẽ gởi lại ngay. (4) Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: (5) ...

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - A

TRỞ NÊN NGÔN SỨ CỦA SỰ SỐNG VÀ TÌNH THƯƠNG - TIN MỪNG: Ga 11,3-45 (1) Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. (2) Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. (3) Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng”....

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - A

TRỞ NÊN ÁNH SÁNG CHO THẾ GIAN - TIN MỪNG: Ga 9,1-41 (1) Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. (2) Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù. Anh ta hay cha mẹ anh ta?” (3) Đức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh....

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - A

TRỞ NÊN MẠCH NƯỚC CỨU ĐỘ CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Ga 4,5-42 (5) Vậy Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. (6) Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. (7) Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: ...

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - A

MÙA CHAY BIẾN ĐỔI TÂM HỒN - TIN MỪNG: Mt 17,1-9. (1) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. (2) Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng....

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - A

PHƯƠNG CÁCH CHIẾN THẮNG MA QUỶ CÁM DỖ - TIN MỪNG: Mt 4,1-11 (1) Bây giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. (2) Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. (3) Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!”....

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - A

YÊU THƯƠNG ĐỂ BIẾN THÙ THÀNH BẠN - TIN MỪNG: Mt 5,38-48. 38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài....

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - A

THỰC HÀNH LUẬT MỚI YÊU THƯƠNG - TIN MỪNG: Mt 5, 17-37. (17) “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (18) Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. (19) Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy,...

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - A

MUỐI CHO ĐỜI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN - TIN MỪNG: Mt 5,13-16 (13) “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc qưăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. (14) Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. (15) Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà...

LỄ DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN)

TRỞ THÀNH ÁNH SÁNG CHIẾU SOI MUÔN DÂN - TIN MỪNG: Lc 2,22-40 22 Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-sê, cha mẹ Chúa Giê-su liền đem Người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. 24 Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - A

PHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ - TIN MỪNG: Mt 5,1-12a (1) Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. (2) Người mở miệng dạy họ rằng: (3) “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. (4) “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”...

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A

ĐỨC GIÊ-SU - ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN - TIN MỪNG: Mt 4,12-23 (12) Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. (13) Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li. (14) Để ứng nghiệm lời Ngôn sứ I-sai-a nói:

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN - A

LÀM CHỨNG ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHIÊN XÓA TỘI TRẦN GIAN - TIN MỪNG: Ga 1,29-34 (29) Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. (30) Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, vì có trước tôi. (31) Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước”. (32) Ông Gio-an còn làm chứng:

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA - A

KHIÊM NHƯỜNG SẼ ĐƯỢC CHÚA CHA TÔN VINH - TIN MỪNG: Mt 3,13-17. (13) Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. (14) Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!”. (15) Nhưng Đức Giê-su trả lời:...

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

TRỞ NÊN ÁNH SAO LẠ DẪN ĐƯỜNG CHO THA NHÂN GẶP CHÚA - TIN MỪNG: Mt 2,1-12 (1) Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem (2) và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu?

LỄ THÁNH MA-RI-A MẸ THIÊN CHÚA

ĐỨC MA-RI-A MẸ CHÚA GIÊ-SU VÀ MẸ CHÚNG TA - TIN MỪNG: Lc 2,16-21 (16) Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (17) Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. (18) Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên...

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA - A

XÂY DỰNG MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - TIN MỪNG: Mt 2,13-15.19-23 (13) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!”...

LỄ BAN NGÀY - GIÁNG SINH

HÃY THẮP LÊN NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG NƠI THA NHÂN - TIN MỪNG: Ga 1,1-18 1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành...

LỄ RẠNG ĐÔNG

GÓP PHẦN CHIA SẺ NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Lc 2,15-20 (15) Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”. (16) Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ...

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

LOAN BÁO TIN MỪNG CHO TOÀN DÂN - TIN MỪNG: Lc 2,1-14. (1) Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. (2) Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri-a. (3) Ai nấy phải về nguyên quán mà khai tên tuổi...

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - A

THÔNG ĐIỆP YÊU THƯƠNG CỦA ĐẤNG EMMANUEN - TIN MỪNG: Mt 1,18-24. (18) Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a Mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần...

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - A

CHU TOÀN SỨ VỤ LÀM TIỀN SỨ CHO ĐỨC KI-TÔ - TIN MỪNG: Mt 11,2-11 (2) Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: (3) “Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? (4) Đức Giê-su trả lời:

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - A

HỒI TÂM SÁM HỐI ĐỂ DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA ĐẾN - TIN MỪNG: Mt 3,1-12 (1) Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: (2) “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. (3) Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới:

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - A

TỈNH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN - TIN MỪNG: Mt 24,37-44 (37) Quả thế, thời ông Nô-e thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. (38) Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-e vào tàu. (39) Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy...

LỄ CHÚA GIÊ-SU VUA

ĐỨC GIÊ-SU THIÊN SAI VUA VŨ TRỤ - TIN MỪNG: Lc 23,35-43 (35) Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời chế nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn”. (36) Lính tráng cũng chế giễu Người...

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TÌNH YÊU MẠNH HƠN SỰ CHẾT - TIN MỪNG: Mt 10,17-26 (17) Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các Hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. (18) Và anh em sẽ bi điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết...

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - C

TIN VÀO CUỘC SỐNG VĨNH HẰNG ĐỜI SAU - TIN MỪNG: Lc 20,27-38 (27) Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. (28) Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này:

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN

NĂNG TƯỞNG NHỚ CẦU NGUYỆN CHO TIỀN NHÂN - Thánh Odilo (962- 1048) là viện phụ đan viện Cluny. Đan viện này nằm trong phần đất của đế quốc Germany. Ngài là một người nhân đức, hằng ngày cầu nguyện hi sinh và dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (01/11)

TIN MỪNG: Mt 5,1-12a: (1) Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. (2) Người mở miệng dạy họ rằng: (3) “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (4) Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp...

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - C

SỨC MẠNH HOÁN CẢI CỦA TÌNH THƯƠNG - TIN MỪNG: Lc 19,1-10 (1) Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. (2) Và kìa, có một người tên là Da-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. (3) Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông lại lùn...

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - C

KHIÊM HẠ - ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC ƠN THA THỨ - TIN MỪNG: Lc 18,9-14 (9) Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: (10) “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu,...

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO – CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN C

TRUYỀN GIÁO TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY - TIN MỪNG: Mt 28,16-20. (16) Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. (17) Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. (18) Đức Giê-su đến gần, nói với các ông:

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - C

HÃY TẠ ƠN CHÚA - TIN MỪNG: Lc 17,11-19 (11) Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. (12) Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong cùi đón gặp Người...

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – KÍNH TRỌNG THỂ LỄ MÂN CÔI

HIỆU LỰC CỦA KINH MÂN CÔI - TIN MỪNG: Lc 1,26-38. (c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (c 27) gặp một Trinh Nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít, Trinh Nữ ấy tên là Ma-ri-a...

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - C

QUAN TÂM PHỤC VỤ NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH - TIN MỪNG: Lc 16,19-31 (19) Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. (20) Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,...

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - C

KHÔN NGOAN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TIỀN CỦA - TIN MỪNG: Lc 16,1-13 (1) Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông anh này đã phung phí của cải nhà ông. (2) Ông mới gọi anh ta đến mà bảo:

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - C

BAO DUNG NHÂN HẬU NHƯ CHA TRÊN TRỜI - TIN MỪNG: Lc 15,1-32 (1) Tất cả những người Thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giê-su mà nghe Người. (2) Còn những người thuộc phái Pha-ri-sêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”...

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN - C

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐI THEO LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Lc 14,25-33 (25) Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: (26) “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được...

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - C

KHIÊM HẠ PHỤC VỤ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Lc 14,1.7-14 (1) Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: Họ cố dò xét Người. (7) Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: (8) “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,...

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - C

PHẤN ĐẤU ĐI QUA CỬA HẸP MÀ VÀO NƯỚC TRỜI - TIN MỪNG: Lc 13,22-30 (22) Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. (23) Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: (24) “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết:

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - C

GÓP PHẦN LÀM BÙNG CHÁY NGỌN LỬA TIN YÊU CHÚA - TIN MỪNG: Lc 12,49-53 (49) Thầy đã đến ném Lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi Lửa ấy đã bùng lên! (50) Thầy còn một phép Rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!”...

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - C

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN - TIN MỪNG: Lc 12,32-48 (32) “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. (33) Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá...

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - C

HÃY GIỮ MÌNH KHỎI MỌI THỨ THAM LAM - TIN MỪNG: Lc 12,13-21 (13) Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi”. (14) Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” (15) Và Người nói với họ:...

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - C

CẦU NGUYỆN THEO KINH LẠY CHA - TIN MỪNG: Lc 11,1-13 (1) Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông”. (2) Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói”...

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - C

QUÂN BÌNH CUỘC SỐNG GIỮA CẦU NGUYỆN VÀ PHỤC VỤ - TIN MỪNG: Lc 10,38-42 (38) Trong khi Thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. (39) Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy...

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - C

THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT CỤ THỂ - TIN MỪNG: Lc 10,25-37 (25) Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? (26) Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?”...

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - C

NÊN CHỨNG NHÂN LOAN BÁO TIN MỪNG - TIN MỪNG: Lc 10,1-12.17-20 (1) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (2) Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”...

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - C

DỨT KHOÁT THEO CHÚA - TIN MỪNG: Lc 9,51-62 (51) Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. (52) Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. (53) Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem...

LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/06)

SỐNG ĐỨC TIN VÀ ĐỨC MẾN NOI GƯƠNG HAI THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ - TIN MỪNG: (13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói con Người là ai?” (14) Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”...

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU CỦA THÁNH TÂM CHÚA - TIN MỪNG: Lc 15,3-7 (3) Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: (4) “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị lạc mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?”. (5) Tim được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai...

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (24/6)

CHU TOÀN SỨ VỤ TIỀN HÔ NOI GƯƠNG GIO-AN TẨY GIẢ - TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80: (57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. (59) Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. (60) Nhưng bà mẹ lên tiếng nói:

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN C - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

CẦN SỰ HIỆP THÔNG HUYNH ĐỆ KHI THAM DỰ TIỆC THÁNH - TIN MỪNG: Lc 9,11b-17 (11b) Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng về Nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được chữa. (12) Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”.

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN C - LỄ CHÚA BA NGÔI

SỐNG HIỆP THÔNG VÀ CHIA SẺ NOI GƯƠNG CHÚA BA NGÔI - TIN MỪNG: Ga 16,12-15 (12) “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. (13) Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến”....

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

TÁC ĐỘNG CỦA THÁNH THẦN NƠI CÁC TÍN HỮU - TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa...

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN - C

THI HÀNH SỨ VỤ CHỨNG NHÂN CHO CHÚA HÔM NAY - TIN MỪNG: Lc 24,46-53 (46) Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và bảo: “Có lời Kinh thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại. (47) Và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội...

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - C

VƯỢT QUA CƠN KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN - TIN MỪNG: Ga 14,23-29 (23) Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. (24) Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy....

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - C

DẤU CHỈ MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU LÀ THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG CỤ THỂ - TIN MỪNG: Ga 13,31-33a.34-35 (31) Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người. (32) Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - C

MỤC TỬ CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - TIN MỪNG: Ga 10,27-30 (27) “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. (28) Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”. (29) “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. (30) Tôi với Chúa Cha là một!”.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – C

THỜI KỲ SÁM HỐI VÀ LÀM VIỆC THIỆN - TIN MỪNG: Lc 13,1-9 (1) Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. (2) Đức Giê-su đáp lại rằng:

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - C

MÙA CHAY BIẾN ĐỔI TÂM HỒN - TIN MỪNG: Lc 9,28b-36. (28b) Hôm ấy Đức Giê-su lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. (29) Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa...

TRỨ TƯ LỄ TRO

XỨC TRO VÀ ĂN CHAY VỀ TINH THẦN - TIN MỪNG: Mt 6,1-6.16-18 (1) Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng. (2) Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen...

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – C

ĐỪNG XÉT ĐOÁN ĐỂ KHỎI BỊ THIÊN CHÚA ĐOÁN XÉT - TIN MỪNG: Lc 6,39-45 39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?...

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - C

THỰC THI YÊU THƯƠNG ĐỂ BIẾN THÙ THÀNH BẠN - TIN MỪNG: Lc 6,27-38 (27) Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. (28) Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em...

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - C

PHÚC CHO ANH EM LÀ NHỮNG KẺ NGHÈO KHÓ - TIN MỪNG: Lc 6,17.20-26 (17) Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đon đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật...

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - C

HÃY CHÈO THUYỀN RA KHƠI MÀ THẢ LƯỚI BẮT CÁ - TIN MỪNG: Lc 5,1-11 (1) Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe Lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghen-nê-xa-rét. (2) Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lướt. (3) Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-mon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút...

MÙNG BA TẾT

AI KHÔNG CHỊU LÀM THÌ CŨNG ĐỪNG ĂN! - LỜI CHÚA: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô” (1Pr 4,10-11).

MÙNG HAI TẾT

HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ - LỜI CHÚA: Chúa phán: “Thiên Chúa đã dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng: Những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa” Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa” (Mt 15,4-6).

MÙNG MỘT TẾT

NGÀY NÀO CÓ CÁI KHỔ CỦA NGÀY ẤY - LỜI CHÚA: Chúa phán: “Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34).

LỄ ĐÓN GIAO THỪA ĐẦU XUÂN

TÁM MỐI PHÚC THẬT - LỜI CHÚA: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). PAUL GETTY là ông chủ một hãng dầu lớn nhất tại Anh Quốc. Khu đất ông ở rộng bốn mươi mẫu tây. Tài sản của ông trị giá hàng tỷ mỹ kim. Thế mà mỗi ngày ông đều phải thức dậy làm việc từ lúc ba giờ sáng. Chung quanh ông lúc nào cũng có tới mười cảnh sát bảo vệ. Mỗi ngày, ông nhận được hàng trăm cú điện thoại và những lời đe dọa ám sát... Ông đã phải thốt lên rằng: “Tôi là người chẳng bao giờ biết đến hạnh phúc!”.

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - C

ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ LÀM NGÔN SỨ CỦA NGƯỜI TÍN HỮU - TIN MỪNG: Lc 4,21-30 (21) Đức Giê-su bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe”. (22) Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: “Ông này không phài là con ông Giu-se đó sao?”...

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – C

TÍCH CỰC CỘNG TÁC VỚI CHÚA THI HÀNH SỨ VỤ THIÊN SAI - TIN MỪNG: Lc 1,1-4; 4,14-21 (1) Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công biên soạn tường thuật những điều đã được thực hiện giữa chúng ta. (2) Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ Lời Chúa truyền lại cho chúng ta...

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - C

CÙNG MẸ VỮNG TIN VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA - TIN MỪNG: Ga 2,1-11 (1) Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới, có thân mẫu Đức Giê-su. (2) Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. (3) Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi”...

LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA - C

ỨNG XỬ KHIÊM HẠ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Lc 3,15-16.21-22 (15) Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gio-an: Biết đâu ông chẳng phải là Đấng Mê-si-a! (16) Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước. Nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quai dép cho Người...

LỄ HIỂN LINH - A.B.C

TRỞ NÊN NGÔI SAO LẠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG - TIN MỪNG: Mt 2,1-12 (1) Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem (2) và hỏi: “Đức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”...

LỄ MẸ THIÊN CHÚA - A.B.C

THÁNH MA-RI-A ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI - TIN MỪNG: Lc 2,15-21. (15) Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”...

LỄ THÁNH GIA - C

MẪU GƯƠNG GIA ĐÌNH HÒA HỢP HẠNH PHÚC - TIN MỪNG: Lc 2,41-52 (41) Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt qua. (42) Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên Đền, theo tập tục ngày lễ. (43) Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. (44) Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành...

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG CỦA MẦU NHIỆM GIÁNG SINH - TIN MỪNG: Lc 2,1-14 (c 1) Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. (c 2) Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri-a. (c 3) Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi...

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - C

THĂM VIẾNG VÀ CHIA SẺ NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Lc 1,39-45 (39) Hồi ấy, Bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. (40) Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. (41) Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, (42) liền kêu lớn tiếng và nói rằng:

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – C

CHIA SẺ NIỀM VUI CỦA CHÚA CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Lc 3,10-18 (10) Đám đông hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?” (11) Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có. Ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”. (12) Cũng có những người thu thuế đến chịu phép Rửa. Họ hỏi ông:

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - C

CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN - TIN MỪNG: Lc 3,1-6 (1) Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-kho-nít;

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - C

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHỜ CHÚA LẠI ĐẾN - TIN MỪNG: Lc 21,25-28.34-36 (25) Khi ấy Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét...

keyboard_arrow_up back to top