Khi nào về Nước Người xin nhớ đến tôi (Lc 23, 42).

Khi nào về Nước Người xin nhớ đến tôi (Lc 23, 42).

Bài tin mừng hôm nay Thánh Luca cho chúng con mường tượng ra được Nước của Thiên Chúa khi Người trả lời cho người trộm thứ hai thưa với Chúa: “Ông Giêsu ơi, khi nào ông về nước của ông, xin ông nhớ đến tôi”. Đáp lại Chúa nói với anh ta “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng”. Đây là một lời khẳng định trước nhân loại: Chúa là Đấng ngự trị một vương quốc. Vương quốc ấy, sau cuộc vượt qua cái chết sống lại vinh hiển Người đã trở lại hiển trị. Vương quốc tình yêu ấy dành cho hết mọi người tin vào Người, như người trộm chịu đóng đinh cùng với Người kêu xin.Vương quốc ấy không lệ thuộc vào địa lí, không gian, thời gian. Chính Chúa Giêsu khi trả lời quan tổng trấn Philatô câu hỏi “Ông là Vua ư!”, Người khẳng khái: “Phải ông nói đúng” và còn hé mở cho ông nhận ra “Nhưng Nước tôi không thuộc về thế gian này”.

Lạy Chúa,

Không phải ai cũng hiểu được về nước của Thiên Chúa, về sự hiển trị của Người. Những người cùng thời với Chúa, từng được nghe lời Người giảng dạy, được người cho bánh và cá ăn no nê. Thậm chí đã từng được chứng kiến phép lạ Người làm, nhưng biết bao người vẫn buông lời chế nhạo Chúa, khi Người bị đóng đinh trên thập tự giá, nào là “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật là Đấng Kytô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn” hay những người lính: “Nếu ông là Vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi”. Tên trộm thứ nhất cùng chịu đóng đinh với Người thì khôn lỏi hơn: “Ông không phải là Đức Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với”. Những lời chế giễu nhạo báng Chúa, không phải chỉ những người ngày ấy luận giết Người. Người đã biết và cầu nguyện cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”.

Ngày hôm nay, số người chưa biết Chúa nhạo báng Chúa không phải ít. Chúa sẵn sàng thứ tha và mong muốn họ tôn nhận Người để họ đón nhận được ơn cứu độ, được vào Nước Người. Nhưng số người tự nhận là tin Chúa, như đám đông theo Chúa trên đường lên núi Gôn-Gô-Tha ngày xưa, cũng vẫn nhạo báng, phản bội, đặt điều kiện để đòi hỏi Chúa cứu, Chúa ban cho những lợi ích vật chất, thỏa mãn những ý thích bất chính, cũng không hề thiếu trong hàng ngũ dân Chúa hôm nay.

Nhân ngày lễ mừng kính Chúa Giêsu Vua tình yêu của vũ trụ, đấng đã đổ hết máu từ cạnh sườn Người để cứu độ nhân loại, xin cho con biết nhận ra mình là hạng người nào trong đám đông theo Chúa ngày ấy. Có trong số người theo Mẹ Maria, bà Mandala, những phụ nữ đạo đức thành Giêrusalem, những người như Simon vác đỡ Thập giá, như bà Vêrônica trao khăn để Chúa lau mặt hay là những người đi theo xỉ nhục, cười nhạo Chúa? Qua đó, con biết sửa đổi cuộc sống mỗi ngày hầu trở nên xứng đáng và xứng đáng hơn với tình yêu của Chúa.

Lạy trái tim Chúa Giêsu, là Vua cai trị mọi loài,

Xin trái tim Chúa làm Vua hiển trị lòng con suốt đời. AMEN.

_______________

Fx Đỗ Công Minh

 

keyboard_arrow_up back to top