Kinh nguyện

Phúng viếng người quá cố

Lạy Chúa Giêsu. Khi đứng trước người bạn thân La-da-rô mới chết, Chúa đã khóc thương ông. Khi lâm cơn hấp hối, Chúa đã nài xin với Chúa Cha. Chúa đã dạy cho các Tông đồ cách thức cầu nguyện với Chúa Cha. Giờ đây xin giúp chúng con cũng biết cầu nguyện với Cha trên trời giống như Chúa đã dạy khi xưa:

Kinh nguyện HHTM

Lạy Chúa Kitô,/ xưa Chúa đã phán: / Đâu có hai ba người hội hiệp nhau nhân danh Ta / thì Ta ở giữa họ (Mt 18, 20)./ Giờ đây/ chúng con họp nhau trong tình yêu Chúa,/ để tìm rõ ý Chúa: / muốn chúng con sống thế nào cho đẹp lòng Chúa hơn,/ và phục vụ anh em đồng loại cách đắc lực hơn (Mc.10,45)...

keyboard_arrow_up back to top