Luật sống

Quy chế HHTM

- Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam có trụ sở đặt tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương, Số 3-5 Chữ Đồng Tử, Phường Bảy, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Là một liên minh các Hiệp Hội thánh Mẫu Giáo Phận, các Liên Đoàn HHTM chuyên biệt chấp nhận Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM Việt Nam làm quy tắc chung hướng dẫn các hoạt động của mình.

Quy Luật HHTM

HIỆP SỐNG: Chúa Giêsu phán: “Thầy còn bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19-20).

keyboard_arrow_up back to top