Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy (Ga 16,15)

Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy (Ga 16,15)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu gặp gỡ các tông đồ lần cuối trước khi từ biệt các ông để trở về cùng Cha trên trời. Chúa biết lòng các ông còn đang xao xuyến vì sắp phải từ giã Thầy mình, còn đang băn khoăn về Thiên Chúa Cha. Người trải lòng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi “. Chúa mạc khải cho các ông sứ mạng của Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa một cách công khai trước mặt các ông. Chúa nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn... Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em “. Chính trong thời điểm này, Đức Giêsu đã nhắc cho các ông về sự hiệp nhất giữa Người với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần mà đã nhiều lần trước đó, Chúa đã từng hé mở cho các ông được biết: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người (Chúa Thánh Thần) lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”. Chúa muốn khẳng định cho con người chúng con biết về mầu nhiệm một Thiên Chúa mà có ba ngôi.

Một trong những lần trước đó Chúa từng đối đáp với ông Nicôđêmô. Ông là một nhà thông thái trong dân Ítsraen đến gặp Chúa ban đêm. Hẳn là ông khao khát muốn biết về con người và Giáo lý của Chúa. Ông đã đặt những câu hỏi và được Chúa giải đáp. Qua ông Chúa cũng muốn gửi đến cho chúng con ý niệm về một Thiên Chúa ba ngôi. Chúa không giải thích bằng lý luận nhưng cho ông thấy tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người, cho nhân loại cụ thể thế nào. Mở đầu Người nói: “Không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí” và: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một (là Đức Giêsu) để những ai tin vào Ngài sẽ không phải hư mất, nhưng được sống muôn đời “. Thế nhưng ông cũng không hiểu được.

Không chỉ Nicôđêmô mà cả các tông đồ ngày ấy cũng trăn trở, thắc mắc. Chỉ đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài mở lòng trí nên các ông mới tin và hiểu những điều Đức Kitô răn dạy khi Chúa còn ở với các ông.

Ngày hôm nay, mầu nhiêm một Thiên Chúa mà có ba ngôi có lẽ vẫn là điều chúng con phải dùng đức tin mà đón nhận. Điều dễ nhất mà con cảm nhận được đó là tình yêu của ba ngôi: Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần. Đó chính là thông điệp Chúa gửi đến cho nhân loại. Tình yêu đó có thể nhận ra một cách cụ thể là hình ảnh cha, mẹ, con cái yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau, sống vì nhau, hy sinh cho nhau trong một gia đình. Ngay trong sứ điệp Đại hội Dân Chúa của Giáo hội Công Giáo Việt Nam cũng nêu ý tưởng: “Giáo hội là một gia đình”. Trong đó Thiên Chúa, Giáo hội lữ hành, cùng với Đức Maria và các Thánh luôn hiệp nhất trong một. Một trong ba và ba mà là một.

Xin cho ngày mừng lễ Chúa ba ngôi giúp con ý thức về mình là người con, luôn gắn bó với Hội Thánh, với Thiên Chúa để đón nhận được tình yêu Chúa trao ban. Con sẽ làm triển nở tình yêu ấy trên trái đất này. Mạnh dạn ra khỏi chính con người mình, làm chứng nhân tin mừng, để nhiều người đón nhân một Thiên Chúa ba ngôi, là Tình yêu, là sự hiệp nhất. AMEN.

_______________

Fx Đỗ Công Minh.

keyboard_arrow_up back to top