Một số bài hát thường dùng

MỘT SỐ BÀI HÁT THƯỜNG DÙNG

---oOo---

 

A. CA NGUYỆN

I. XIN ƠN THÁNH THẦN

01. THÁNH THẦN KHẤN XIN NGỰ ĐẾN!:

TK 1: Thánh Thần! Khấn xin ngự đến! Hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, Này dương gian, Xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến! Chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, Xin Ngài hãy đến! Hiển linh Ngài ơi!

ĐK: Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đời. cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. sống sao nên người con Chúa: chứng nhân tình yêu.

TK 2: Thánh Thần! Khấn xin ngự đến! Hồn con đang mong chờ Ngài. Mở lòng sáng soi đường đi, Tìm chân lý công bình bác ái. Ngài ơi, Xin Ngài thương đến! Uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm. Ngài ơi Xin Ngài hãy đến! Dẫn đi đường ngay.

02. THẦN KHÍ CHÚA ĐÃ SAI TÔI ĐI:

ĐK: Thần Khí Chúa đã sai tôi đi. sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi. sai tôi đi người sai tôi đi.

TK 1: Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù. Mang Tin Mừng giải thoát: Thiên Chúa đã cứu tôi.

TK 2: Sai tôi đến với người than khóc. Sai tôi đến với người âu sầu. Mang Tin Mừng an ủi: Thiên Chúa đã cứu tôi.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA:

03. GẶP GỠ ĐỨC KITÔ:

ĐK: Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình. gặp gỡ Đức Ki-tô đón nhận ơn tái sinh. gặp gỡ Đức Ki-tô chân thành mình gặp mình. gặp gỡ Đức Ki-tô nảy sinh tình đệ huynh.

TK: Nguồn suối nếu bế tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Ki-tô, ôi tình yêu sao cằn cỗi! Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương nối liền (các) hoang đảo giữa đại dương.

04. XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE:

TK 1: Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

TK 2: Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành Lời Chúa đã truyền ban.

III. CA NGỢI TÌNH CHÚA

05. LẠY CHÚA XIN MỞ MẮT TÔI:

TK 1: Lạy Chúa xin mở mắt tôi, biết nhìn kỳ công của Ngài. Trời xanh tinh tú long lanh, hoa ngàn cùng muôn muông thú. Đồi kia, ai đắp nên non, sông dài trùng dương mênh mông. Biết rằng: Ngài đã thương tôi, thế mà tôi đâu có hay!

ĐK: Eph-pha-ta hãy mở, mở ra! Eph-pha-ta, hãy mở ra! Eph-pha-ta, Eph-pha-ta!

TK 2: Lạy Chúa xin mở tay tôi, nối liền vòng tay kẻ nghèo. Tình thương dâng hiến nơi nơi, cho người đời vương tăm tối. Bạn ơi, xin mở đôi tay đón về người thân cô thế. Chính Ngài, Ngài đến thăm anh, thế mà anh đâu có hay!

TK 3: Lạy Chúa, xin mở môi tôi, ca ngợi tình thương của Ngài. Ngài ơi, xin mở tai tôi nghe Lời hằng ban sức sống. Lạy Chúa, xin hướng chân tôi lên đồi ngày xưa Can-vê, Nẻo đường Ngài đã đi qua, có Ngài, tôi đâu lẻ loi.

06. NGUỒN ÁNH SÁNG:

ĐK: Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa. Allêluia!.

Tk 1: Đức Chúa là ánh sáng và cứu độ cho tôi. Tôi còn sợ chi ai? Đức Chúa là thành lũy cuộc đời tôi, tôi còn run khiếp chi ai?

Tk 2: Khi những kẻ bất chính hung hãn ào tới, ăn thịt con đây. Ai hay là (à) chính địch thù con, lại bị nao núng ngã thua.

Tk 3: Ba quân dù có đến dàn trận ở ngay bên, tâm này cũng không nao. Cho dẫu rằng bùng chiến (ư) cùng tôi, thì cũng (ư) cứ vững (ư) trông.

07. LẠY CHÚA CON ĐƯỜNG NÀO CHÚA ĐÃ ĐI QUA:

Tk: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài. xin cho con cùng vác với Ngài: thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với ngài vinh quang.

IV. SÁM HỐI ĂN NĂN

08. LẠY CHÚA ĐOÁI THƯƠNG:

ÐK: Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.

1. Ôi linh hồn xấu xa phạm tội nhiều, Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu, hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều, gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.

2. Cúi xin cùng Chúa khoan nhân vô bờ, giúp con xưng chừa tội lỗi chung, để con từ nay trung thành đến cùng, trên đường đi lên hưởng mặt Chúa.

09. LẠY CHÚA XIN BAN CHO CON TRÁI TIM:

ĐK: Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim tinh tuyền, để con luôn luôn cao dâng tâm tình kính mến. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim tinh tuyền, để con luôn luôn trung kiên vững một niềm tin.

TK 1: Xin Ngài thương con, thứ tha lỗi lầm trong đời. Xin Ngài thương con thanh luyện hồn con, Chúa ơi! Xin Ngài thương con rửa sạch linh hồn, hỡi Ngài! Xin Ngài thương con, giữ tâm hồn con trắng trong.

TK 2: Xin Ngài canh tân trái tim bao lần xa Ngài. Xin Ngài canh tân tinh thần nhược suy, Chúa ơi! Xin Ngài canh tân để tâm hồn con tình tuyền. Xin Ngài canh tân để tâm hồn con vững tin.

10. CON NAY TRỞ VỀ:

Tk 1: Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi. Con nay trở về lòng sầu thống hối không nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin, đã trót đôi phen ngả nghiêng, Bước chân hoang đàng, nay bến yêu thương tình đáp tình.

ĐK: Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thóai hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

CÂU KẾT: CON ĐÃ TRỞ VỀ CHÚA (NGÀI) ƠI!

Tk 2: Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, Có lá hoa không tàn úa, Lúa thơm trăm mùa thêm trái ngon hoa ngọt có thừa.

Tk 3: Con không trở về, cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang. Con không trở về, lòng còn bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, Lánh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài.

V. CẢM TẠ TRI ÂN

11. BIẾT LẤY GÌ CẢM MẾN:

Đk: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền: hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

Tk: Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.

12. HÔNG ÂN THIÊN CHÚA BAO LA:

Đk: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

Tk1: Qua bao nhiêu đòng đời dưới thế. Qua bao nhiêu thế hệ dương gian: Tung hô chân lý cao quang. Miệng con theo với cung đàn hoan ca.

Tk2: Vinh danh Cha và Ngôi Con Chúa. Với Thánh Linh không thuở trước sau. Ba Ngôi nguyên lý cao sâu. Thời gian không chút phai màu vinh hoa.

13. XIN DÂNG LỜI CẢM TẠ:

1. Xin dâng lời cảm tạ: hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến, hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con: Xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin: Xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dắt con đi: Xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về: Xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con Trời Mới Đất Mới, đường đời con đổi mới, Con (í) ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.

** Đời đời Người đã thương con. Đời đời Người vẫn thương con. Thương (ư) con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa (í a) thương yêu ấp ủ con đêm ngày.

2. Xin chân thành cảm tạ tình thương Chúa thắng oan khiên. Xin chân thành cảm mến hồng ân Chúa thắng nguy nan. Ca tụng Danh Chúa bao lẫy lừng: xin chân thành cảm tạ. Cho toàn dân sống trong tình thương: xin chân thành cảm mến. Đôi bàn tay Chúa rất oai phong: xin chân thành cảm tạ. Đôi bàn tay Chúa bao nhân lành: xin chân thành cảm mến. Khắp muôn nơi bừng lên sống mới, đời người vui đổi mới. Muôn (í) tấm lòng cùng chung nhịp sống trong thanh bình.

** Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu, loài người được Chúa nâng niu. Nâng niu tựa con ngươi trong mắt Chúa, Chúa (í a) nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày.

14. HỒN TÔI HÂN HOAN VUI SƯỚNG:

Tk 1: Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen Danh Ngài, vì Ngài thương tôi. Ngài thương thi ân giáng phúc xuống cho phận hèn là người tôi tớ. Rồi đây muôn dân muôn nước sẽ khen rằng phúc được làm con Chúa. Chúa yêu khấng ban tình thương đến muôn muôn đời không hề phôi phai.

ĐK: Hồn tôi hân hoan hân hoan mừng hát. Vì danh Gia-vê Gia-vê là Thánh. Ngài không thương ai kiêu căng giàu có, nhưng ai khiêm nhu nghèo khó Chúa dủ tình xót thương.

Tk 2: Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen Danh Ngài, vì Ngài thương tôi. Ngài thương thi ân giáng phúc xuống cho phận hèn là người tôi tớ. Ngài cho trăng sao tinh tú sáng soi đường đi chông gai ngăn lối. Ủi an những khi lầm than, khấn kêu Danh Ngài trong giờ nguy nan.

VI. THỰC THI BÁC ÁI

15. ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG:

Đk: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có đức Chúa Trời. đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui.

Tk1: Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

Tk2: Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý, xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ đức ái, yêu Chúa mến thương anh em.

16. NGƯỜI TA CỨ DẤU NÀY:

Đk: Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy: là chúng con yêu thương nhau.

Tk: Thầy truyền cho chúng con điều răn mới của Thầy, là: “Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con”.

VII. CẬY TRÔNG PHỤC VỤ

17. TRONG TRÁI TIM CHÚA YÊU:

TK 1: Trong Trái Tim Chúa yêu muôn đời, Con xin được một chỗ nghỉ ngơi, Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, Như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong Trái Tim Người. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi, Là tình con trong khối tình Người.

ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa, tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

TK 2: Trong Trái Tim Chúa như nôi hồng Con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ Nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, Mỗi ước mơ con có trong đời, Là sống vui, Là hát vui, Là trẻ thơ trong mái nhà Người.

18. CHÚA KHOAN NHÂN LÀ MỤC TỬ:

Đk: Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. ngài cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, Ngài đưa tôi đến mé nước thảnh thơi. Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi, Ngài dẫn dắt tôi qua đường chính nẻo ngay vì danh Ngài. Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì.

Tk: Dầu tôi đi qua trong thung lũng tối tăm hiểm nguy. Lòng tôi không lo ngại tai họa gì. Vì Chúa ở cùng tôi, cây gậy và cây trượng Chúa khiến tôi an lòng.

19. ĐOÀN TA CẤT BƯỚC THEO CHÚA ĐI VÀO ĐỜI:

Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi chân người in vết phục vụ, từng tiếng ta nói âm dội vang vang phục vụ, từng việc ta làm muôn đời lưu dấu phục vụ. Tình Chúa bao la muôn đời sáng chói, Người đến nơi đây nối lại yêu thương. Trong mọi nơi trong mọi lúc tinh thần phục vụ: bừng sáng như đuốc thiêng soi lòng muông thú, như ánh đăng soi vào hận thù, soi vào ngục tù, soi vào cõi âm u.

Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kitô.

VIII. LOAN BÁO TIN MỪNG

20. KINH HOÀ BÌNH:

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.

Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.

Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:

Tìm an ủi người hơn được người ủi an.

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khí hiến thân là khi được nhận lãnh.

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái! Xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí Ơn An Bình

21. XIN NGÀI SAI ĐI:

ĐK: Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai đi khắp cõi gian trần, muôn nghìn sứ giả trung kiên. Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai muôn sứ giả tin mừng để danh Chúa được cả sáng hơn.

Tk 1: Đoàn con, Chúa chọn đoàn con, để nên các chứng nhân. Thành tia sáng, sẽ thành tia sáng chiếu soi muôn dân.

Tk 2: Ngày đó, chính từ ngày đó, nghe tiếng Chúa vang vang. Cùng nhau thưa, đã cùng nhau thưa: Chúng con xin vâng.

Tk 3: Tình yêu, trong nguồn Tình Yêu, Người tu dưỡng chúng con. Nguyện từ đây khấn nguyện từ đây chớ khi bội vong.

Tk 4: Thờ Chúa, để phụng sự Chúa và tiến bước hiên ngang. Hãy thương giúp, Chúa hãy thương giúp sống luôn hân hoan.

Tk 5: Lầm than, thế hệ lầm than chờ mong Đấng Cứu Tinh. Gởi đoàn con Chúa nhờ đoàn con nhắn tin Phục Sinh.

IX. KINH TỐI:

22. TRỜI ĐÃ TỐI:

TK 1: Trời đã tối, đêm về gió lay nhẹ trăng với sao, mình con đây nguyện cầu kinh Chúa trên cao. Kìa tinh tú, muôn trùng sao lấp lánh đẹp muôn mầu, thầm nhủ con: Tình Ngài thương sáng hơn sao!

ĐK: Khấn xin Ngài, thương con nhiều. Khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm. Kính dâng Ngài phút giây này, kính dâng Ngài: tương lai đời con.

TK 2: Ngài có biết hay chăng: Đã bao lần trong bóng đêm, mình con đây thầm nguyện xin Chúa thương con. Nhiều canh tối khi nhìn đêm sao sáng con đau buồn, vì đã quên ngày hôm nao Chúa thương con.

23. CON DÂNG LINH HỒN TRONG TAY CHÚA:

XĐ: Con dâng linh hồn trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay (lặp lại).

X: Xin thương cứu con Chúa ơi. Cứu con như Lời Chúa đã hứa. Đ: Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay.

X: Vinh Danh Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Linh muôn đời muôn muôn kiếp. Đ: Con dâng linh hồn trong tay Chúa. Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay.

---oOo---

  1. THÁNH LỄ-THÁNH THỂ

I. CA NHẬP LỄ

24. LẠY CHÚA, CHÚNG CON VỀ TỪ BỐN PHƯƠNG TRỜI:

ĐK: Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng, cùng với lớp sóng người hành hương. về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi.

Tk 1: hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới. Hành trang con mang theo trào căm hờn của kiếp nghèo. Về đây xin dâng Cha trong lo âu, Đưa hai tay quyết chung xây thế giới mới.

Tk 2: Hành trang con mang theo cuộc nổi loạn của người trẻ. Hành trang con mang theo niềm lo sợ của lớp già. Về đây xin dâng Cha trong lo âu, Đưa hai tay muốn chung xây thế giới mới.

25. TỪ MUÔN PHƯƠNG TA VỀ ĐÂY:

ĐK: Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta.

Tiến tiến bước lên đền đền thánh của Người. Cất tiếng hát vui lên dân thánh của Người. Tiến tiến bước loan truyền hồng ân Thiên Chúa Trời, ta hát mừng tình thiên thu Chúa ta.

Tk: vui mừng khi người ta bảo tôi: Ta về thăm nhà Cha chúng ta. Một ngày trong nhà Cha dấu yêu, sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà.

26. MẸ ƠI, MẸ DÂNG LỄ VỚI CON:

ĐK: Mẹ ơi, Mẹ dâng lễ với con nến hồng rực sáng tâm hồn con sốt sắng khi có Mẹ cùng dâng lễ với con.

Tk 1: Tuổi con như hoa ước mơ đời hiền hòa. Vào trong thánh điện khấn nguyện hồng ân Cha.

Tk 2: Mẹ chung tay con tiến dâng Cha cuộc đời. Hợp trong lễ này bao ngày dài tương lai.

Tk 3: Mẹ con hôm nay kết yêu thương tràn trề. Cùng dâng lễ này như chiều ngày Can-vê.

27. NGÀY XƯA TRÊN ĐỒI GÔNGÔTHA:

Tk: Ngày xưa trên đồi Gôn-gô-tha, Mẹ đứng gần bên thánh giá. Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời. Mẹ hiệp công dâng lễ đền bồi.

Giờ đây trên bàn thờ bao vui say. Đoàn con hợp dâng thánh lễ. Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong, để xứng đáng tham dự lễ này.

ĐK: Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé, được thực tình mến Chúa yêu người. cho đời con trở nên trót đời của lễ, chờ ngày về hưởng phúc quê trời.

II. CA DÂNG LỄ

28. LỜI CON NHƯ TRẦM HƯƠNG:

ĐK: Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh ánh nhiệm mầu (lên tới thiên đường nhiệm mầu). Thiết tha là như cánh vạc kêu sương Chúa ơi (Chúa ơi). Lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy tơ vàng, đây cao siêu lễ tôn thờ (con khấn xin Người nhậm lời). Khẩn cầu là Chúa hãy dủ thương ban muôn hồng ân.

Tk: Chúa ơi! Bênh vực con luôn, khỏi những quân gian thù hằng mưu ác hại con. Cánh tay con hằng vươn cao, như đất mong mưa rào, hồn con mong Chúa dường bao.

29. XƯA TRÊN NÚI CAN-VÊ:

Tk 1: Xưa trên núi Can-vê, Mẹ dâng con cứu đời. Mẹ hiến tế chính con yêu làm giá chuộc muôn người. Nay hiệp với Giáo Hội và triều thần thánh trên trời, nài xin Mẹ nhậm lời, dâng lên thành lễ này.

ĐK: Xin dâng lễ này cầu cho muôn dân hiệp nhất, cầu cho muôn dân thái hòa. Xin dâng lễ này chúc tụng ngợi khen tôn vinh, cảm tạ tình thương bao la.

Tk 2: Con xin chắp đôi tay nguyện mến Chúa hết tình. Dù sống chết quyết trung kiên, yêu Chúa trọn tâm hồn. Con thề hứa trung thành, dù ngàn hiểm nguy trên đường. Chén đắng xin uống cạn, quyết tiến bước vững vàng.

III. THÁNH THỂ- THÁNH TÂM

30. THỜ LẠY CHÚA:

ĐK. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái, nên nguồn sống thế trần.

Tk: Hồi tưởng xưa kia Chúa đã hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa yêu thương, mà nay Chúa đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá, là Mình Máu Thánh Người. Chúng con xin thành tâm mến yêu. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

31. CON THỜ LẠY CHÚA GIÊSU

ĐK: Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang hiến thân trong hình bánh. con nguyện xin Chúa Giêsu, thương đóai nhậm lời con cầu.

Tk 1: Xin cho con yêu Chúa nhiều, Đáp tình Chúa đã dấu yêu. Xin cho con yêu Chúa nhiều, Dẫu đời con gặp thảm sầu.

Tk 2: Xin cho con xa thế trần, Giữ lòng trung thành sắt son. Xin cho con xa thế trần, Để lòng an ủi Chúa luôn.

32. TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

Đk: Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. ta là bánh trường sinh. ai ăn sẽ sống muôn đời.

Tk 1: Đây Mình Ta, chính là của ăn. Và Máu Ta, thật là của uống. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi. Người uống Máu này sẽ được trường sinh.

Tk 2: Đây Mình Ta, chính là của ăn. Và Máu Ta, thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

33. ĐÂY NHIỆM TÍCH VÔ CÙNG CAO QUÝ:

1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, Nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, Tựa khói trầm bay tỏa ngat hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. – A MEN.

34. CHÚA ƠI, CON NAY THẬT LÒNG:

1.Chúa ơi, nay con thật lòng, Hằng tin Chúa luôn. Trí con trông không được tường, Vì tin mà sáng hơn. Con hết tâm nghe Lời Chúa, Bao lỗi xưa nay xin chừa. Chúa ôi, tin sao thật lòng, điều con hằng ước mong.

2.Chúa ơi, con nay hằng ngày, Thường mong Chúa thương. Muốn sao cho trên đời này, Nhờ ơn lành Chúa luôn. Bên khó nguy con cầu xin, Xin Chúa ban ơn cho nhiều. Chúa ôi, con mong hằng ngày, Lòng con đừng đổi thay.

3.Chúa ơi, con xin một đời, Nguyện yêu thiết tha, Kính yêu con không hề rời, Mặc cho ngày tháng qua. Khi bước đi trên đường ngay, Bên Chúa con không lo gì. Chúa ôi, con xin một đời, Lòng yêu đừng có ngơi. A-MEN.

35. QUỲ DÂNG THÁNH TÂM:

Tk 1: Quỳ dâng Thánh Tâm linh hồn thân xác. Nguyện xin Chúa nhóm trong con niềm phó thác. Đắng cay vui buồn con vững chí an lòng. Ngợi khen Chúa, Ôi Thánh Tâm yêu thương.

ĐK: Hỡi thánh tâm nguồn thương vô biên. Xin dìm con trong trái tim của người. Quyết sống chết trong tình yêu Cha liên. Mạch yêu mến con say vui muôn đời.

36. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU:

Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng. xin hãy ban xuống lòng con tàn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu. tràn lan niềm thương xót. xin thương những người đã dám cả lòng vấp phạm đến Thánh Tâm Cha (Hát 2 lần).

C. CẦU CHO CÁC LINH HỒN

37. TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH:

Tk: Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ĐK: Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân, với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ, Mẹ ơi hãy đoái thương! lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

38. CHÚA NHÂN TỪ:

ĐK: Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. ăn năn kêu van, Lạy Chúa xin dủ thương! ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

Tk: Lạy Chúa, xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi! Xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.

39. TỪ VỰC SÂU U TỐI:

ĐK: Từ vực sâu u tối con cầu xin Chúa Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời.

Tk: Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ.

40. TRONG GIAN TRUÂN:

ĐK: Trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi.

Tk: Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân tôi.

41. NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI:

ĐK: Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người.

Tk: Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

42. ĐÁP CA LỄ CẦU HỒN VÀ AN TÁNG:

X1: Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta.

Đáp: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.

X2: Như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người. Vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi.

X3: Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn vết tích.

X4: Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính sợ Người. Và công lý Người ban tới con cái cháu chắt, đối với những người trung thành với lời giao ước, và nhớ tuân giữ các giới răn của Người.

43. ALLELUIA:

Alleluia, Alleluia!

Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời. Alleluia!

44. HY LỄ CUỐI CÙNG:

Tk: Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu, thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời.

ĐK: Nơi Ngài con đặt hy vọng. Nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con! Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con!

45. CỦA LỄ CẬY TRÔNG:

Tk: Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương, chiếu chan hòa ánh quang, để người ra đi về tới bến bờ yêu thương.

ĐK: Xin dâng lên Ngài trọn niềm cậy trông. Xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng, sau một đời hằng luôn tín trung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều: Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều.

46. KHI CHÚA THƯƠNG GỌI TÔI VỀ:

ĐK: Khi Chúa thương gọi tôi về: hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười, lười tôi vang lời ca hát. ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc.

Tk: Khi dân Si-on qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn sống hoài, giấc mơ triền miên.

47. SỰ SỐNG NÀY CHỈ THAY ĐỔI:

Tk: Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui.

ĐK: Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.

48. XIN VĨNH BIỆT MỌI NGƯỜI:

Xin vĩnh biệt mọi người. tôi ra đi lần cuối. không bao giờ trở lại. hẹn nhau trên nước trời (Hát ba lần).

D. BÀI HÁT VỀ CÁC MÙA

I. MÙA VỌNG - GIÁNG SINH – MÙA XUÂN

49. TRỜI CAO:

Đk: Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời.

Tk: Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới, như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi đoàn con đã hối tội rồi.

50. TIẾNG HÁT THIÊN THẦN:

Tk: Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần, chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan, trên Thiên cung vang xuống cõi dương trần, ngân nga hòa câu kính chúc hiển vang.

Đk: Glo... ria in ex-cel-sis deo, Glo... ria in ex-cel-sis deo (2 lần).

51. HÁT KHEN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH RA ĐỜI:

Đk: Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Đàn hát: réo rắt tiếng hát. Xướng ca: dư âm vang xa- đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi: hãy kíp bước tới. Đến xem: nơi hang Belem - ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn!

Tk: Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than: Nơi hang Belem thiên thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh, chúng nhân an hòa

52. NGÀY XUÂN CẦU NGUYỆN:

ĐK: Chúa ôi nay ngày xuân: hồn con say sưa trong sắc hương. Thoáng muôn cung ca đàn, nhịp nhàng vang hòa với thiều quang. Dâng trái tim trung trinh, chúng con mừng danh thánh. Xin Chúa khoan nhân: ban xuống muôn ơn, cho chúng con một năm thắm tươi. Xin Chúa khoan nhân: ban xuống muôn ơn, cho chúng con một năm sáng ngời.

Tk: Lòng con thiết tha muôn vàn: Xin cho sống trên trần gian, đầy dư phúc ân hồn xác, nhất tâm phụng thờ Chúa xuân.

II. MÙA CHAY- PHỤC SINH

53. TỪ VỰC SÂU TỐI TĂM:

Tk1: Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi lắng nghe lời con, con tìm Nhan Chúa thiết tha nài van. Vì đời con lắm phen đã không trọn lời cam kết xưa. Chúa ơi! Chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm, con phụ lòng Người thương.

ĐK: Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại. Đây con tim rướm máu, tấm thân gầy héo, tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa: khúc ân tình này, Người thương con đi!

54. HỠI NGƯỜI HÃY NHỚ:

ĐK: Hỡi người! hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro.

Tk1: Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay, cũng biến tan sắc mầu.

55. LẠY CHA NẾU CÓ THỂ:

ĐK: Lạy Cha nếu có thể được, thì xin cho con: khỏi uống chén này. Đừng theo như ý con, một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời.

Tk: Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế. Thì nay con đến để làm theo ý Cha: hiến dâng trót cả cuộc đời.

56. HÃY CHỖI DẬY:

ĐK: Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy chỗi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi.

TK 1: Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối. Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sống, ta hãy bước theo đường quang minh.

TK 2: Ngước trông lên cao thôi đừng miệt mài bước theo đường tội lỗi. Hãy mặc lấy tâm tình của Chúa trong nguồn Phúc Âm ngày cứu rỗi.

57. NÀO TA HÃY MỪNG VUI:

Đk: Nào ta hãy mừng vui. Chúa chiến thắng tử thần rồi, nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt với. Al-lê-lu-ia. Nào ta hãy mừng vui. Chúa đã sống lại rạng ngời và máu thánh xóa hết tội đời. Al-lê-lu-ia

TK 1: Thánh gia Chúa vươn cao dâng lễ hy sinh, Cho nhân thế muôn đời sống trong ân tình.

TK 2: Vác Thánh giá trung kiên theo Chúa nơi nơi, Mai đây sẽ chung phần phúc vinh trên trời.

58. CON HÃY NHỚ RẰNG:

ĐK: Con hãy nhớ rằng Đức Giê-su Ki-tô từ trong kẻ chết, Người đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta.

TK 1: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ sống với Người. Nếu ta cùng đau khổ với Người, ta sẽ thống trị với Người.

TK 2: Ân sủng của ta ở nơi Người, an bình của ta cũng nơi Người. Vinh hiển của ta ở nơi Người, cứu độ của ta cũng nơi Người.

59. AL-LÊ-LU-IA:

ĐK: Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia.

TK 1. Trần gian Thiên quốc cùng chung tâm hồn. Mừng Con Thiên Chúa phục sinh khải hoàn. Hân hoan kính dâng cung hát tiếng đàn. Al-lê-lu-ia.

TK 2: Kìa Con Thiên Chúa toàn năng nhân lành. Vì yêu nhân thế đành chết khổ hình. Đem cho chúng con ơn sống thái bình. Al-lê-lu-ia.

E. ĐỨC MẸ VÀ CHƯ THÁNH

I. ĐỨC MẸ

60. NGÀY NAY CON ĐẾN:

ĐK: Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đình. Dâng nhành mân côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan giữa chốn sa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.

Tk 1: Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha nài xin: Con năng ngắm phép Mân côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy tin: Cao rao phép thánh Mân côi hằng ngày.

Tk 2: Mẹ ôi trần gian xiết bao lầm than. Tan theo năm tháng khổ đau còn chi? Này con cậy trông Nữ Vương bình an. Xin ơn phép thánh Mân Côi phù trì.

61. MẸ ƠI TRƯỚC NHAN MẸ:

Đk: Mẹ ơi, trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ: một tràng hoa mân côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên Mẹ thương yêu.

Tk 1: Trong khi an vui con dâng lên Mẹ: Tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Khi con cô đơn xin dâng về Mẹ, đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an.

Tk 2: Trong khi âu lo xin dâng lên Mẹ, lời yêu con dâng trọn niềm phó thác. Khi con bơ vơ trên nơi gian trần, nhìn ánh Sao Mai kêu khấn Mẹ yêu.

62. MỘT TRÀNG HOA MÂN CÔI:

ĐK: Một tràng hoa mân côi hương kinh ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về nữ vương hiển vinh.

TK 1: Khi an vui thái hòa, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại Con Chúa, kết hoa kinh để dâng Mẹ.

Tk 2: Khi đau thương ấp đầy như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế, kết hoa kinh để dâng Mẹ.

63. LẠY MẸ FATIMA:

ĐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

Tk 1: Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì đâu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì con lo gì? Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ gì? Mẹ ơi!

Tk 2: Trần gian trụy sa nhuốm màu tang đắm đuối. Trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Đường trần bao say đắm không bến bờ không bến bờ. Phút gian nan trông vào ai, mong nhờ ai? Mẹ ơi!

64. NĂM XƯA TRÊN CÂY SỒI:

Tk 1: Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: Hãy mau ăn năn đền bồi. Hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt mân côi.

ĐK: Mẹ Maria ôi, Mẹ Maria ôi. Con vâng nghe mẹ rồi: sớm chiều từ nay sám hối. Mẹ maria ôi, xin Mẹ đóai thương nhậm lời, cho nước Việt xinh tươi: đức tin sáng ngời.

Tk 2: Đôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người gần xa đua nhau bứoc tới. Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô rơi suối lệ đời. Ngước trông về Mẫu Tâm, sống bên tình Mẹ yên vui.

  1. MẸ ƠI ĐỜI CON DÕI BƯỚC:

Tk 1: Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng “xin vâng”. Mẹ ơi đường đi muôn ngàn nguy khó, hiểm nguy giăng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”.

ĐK: “Xin vâng”, Mẹ dạy con hai tiếng “xin vâng”. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. “Xin vâng” Mẹ dạy con hai tiếng “xin vâng”. Hôm nay, tương lai và suốt đời.

Tk 2: Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng chăn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”

66. MẸ ƠI BAO NGƯỜI LẠC BƯỚC LƯU ĐẦY:

Tk 1: Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.

Đk: Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui. Ôi nữ trinh là nguồn ơn vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhậm lời.

Tk 2: Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin Mẹ dọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ tin Chúa Trời.

Tk 3: Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua. Mẹ ban cho được bền chí trung thành, thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.

67. CON ĐẾN TRƯỚC TÒA NỮ VƯƠNG:

Tk 1: Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.

Đk: Hỡi Maria, xin Mẹ nhận lấy: tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ. Vững chí chiến đấu cùng Mẹ trong Mẹ. Tin mừng nước trời loan báo trên trần thế. Xây đắp vinh quang nước cha muôn đời.

Tk 2: Con khấn xin Mẹ những khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn. Con biết tươi cười ngước trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thân.

68. TRÊN CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ:

Đk: Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ. Con vững tâm cậy trông tới quê bình an. Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con vững tâm cậy trông tới quê bình an.

Tk 1: Trời đêm vắng sao sương về, đường xa thăm thẳm khuất bóng quê. Con băn khoăn đưa mắt trông tìm đây đó, có ai bạn đường cùng đi khỏi lo. Mẹ ơi! Bóng đêm rợn rùng. Vực sâu đang gầm dưới lá rung. Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn. Đoái thương con cùng Mẹ Đấng Chí Tôn.

Tk 2: Mẹ Maria nhân từ. Mẹ như ánh trăng chiếu bóng đêm. Bên tai con âu yếm tiếng Mẹ khuya sớm chúng con lo gì sầu thương vấn vương. Mẹ ơi dẫu xa muôn trùng. Mẹ thương lấy hồn rất đáng thương. Con nay là giá máu Con Mẹ yêu dấu, vững tin nơi Mẹ, thương đến con nhiều.

69. CHÚT TÌNH CON THƠ:

Tk 1: Mẹ ơi! Trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi! Con biết rằng tình Mẹ rất bao la. Luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ.

Đk: Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng. Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau. Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi.

Tk 2: Mẹ ơi trong cuộc trần, vương theo gót chân những bụi mờ, lòng nặng bao nhung nhớ. Mẹ ơi trên Nước Trời tình Mẹ rất bao dung, con lỗi lầm này Mẹ đón con không?

Tk 3: Mẹ ơi như hạt lệ đã vỡ tan những nhọc nhằn là lời kinh dâng tiến. Mẹ ơi cho dẫu đời còn nặng gánh bon chen, nhưng có Mẹ đời nhẹ nỗi truân chuyên.

70. MẸ ĐỨNG ĐÓ:

ĐK: Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, nhạc thương trầm buông hắt hiu, đồi cao u hoài hoang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân loại tội tình.

Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, hiệp công cùng con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi!

Tk: Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm: Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương t5oànb nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.

71. KÌA AI:

1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, Về đây quên lãng những ngày truân chuyên.

2. Kìa ai thịếu vỗ về người Mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu. Về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.

72. CÙNG MẸ RA KHƠI:

Tk 1: Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi loan báo Tin Mừng. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi rắc giaeo bình an. Ngập tràn tin yêu hy vọng, dạt dào yêu thương Phúc Âm, có Mẹ vững tâm tay chèo.

Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi nhân chứng Nước Trời. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi sống cho tình yêu. Rạng ngời Danh Cha trên trời, hòa bình dưới thế cho người, khắp nơi chan hòa yên vui.

ĐK: Ra khơi với Mẹ La Vang. Ra khơi với Mẹ Việt Nam. Dù bão tố, dù phong ba hãi chi? Ra khơi với Mẹ La Vang. Ra khơi với Mẹ Việt Nam. Ngàn năm mới, một tương lai sáng ngời.

Tk 2: Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi loan báo Tin Mừng. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi chứng nhân niềm tin. Một lòng yêu thương chân thành, cùng Mẹ gắn bó hy sinh. Hãy nên dẫn lối đưa đường.

Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi nguy khó không sờn. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi nối tiếp tình thân. Mọi người anh em xa gần, đượm tình bác ái Phúc Âm, với Mẹ con cùng ra khơi.

II. CÁC THÁNH

73. GIUSE TRONG XÓM NHỎ KHÓ NGHÈO:

ĐK: Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa miền Nadarét Thánh gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao: tình yêu tha thiết với cảnh đời khó nghèo.

Tk: Cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời.

74. NGUYỆN XIN THÁNH CẢ GIUSE:

ĐK: Nguyện xin Thánh cả Giuse quyền cao sang: rày đang no đầy ân phúc trên ngai vàng, cứu giúp chúng con thế trần lầm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn.

Tk: Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên, Lòng con xao xuyến sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hòng trôi. Xin đoái thương dắt con về bến yên vui sáng ngời.

75. AI NGƯỜI VẤT VẢ ĐƯỜNG ĐỜI:

Tk1: Ai người vất vả đường đời, nắng mưa chiều sớm kiếp người truân chuyên. Ai người ngàn nỗi ưu phiền, về bên Thánh Cả vững niềm cậy trông.

ĐK: Giuse Thánh cả thiên đường. Người xưa đã sống khó khăn khiêm nhường. Tay thiêng phúc trọng trao ban, đoái thương dắt dìu, đoàn con nơi dương gian.

Tk2: Ai người lao khổ tật nguyền, kéo lê ngày tháng hao gầy cô liêu. Ai người cay đắng oan khiên, cầu xin Thánh Cả ban nhiều ơn thiêng.

 

keyboard_arrow_up back to top