Nếu anh em yêu mến Thầy, hãy giữ các điều răn của Thầy (Ga 14; 15).

Nếu anh em yêu mến Thầy, hãy giữ các điều răn của Thầy (Ga 14; 15).

Bài Tin mừng hôm nay trích thuật huấn từ ly biệt của Chúa Giêsu khi Người sắp từ giã các Tông đồ để bước vào cuộc thương khó. Con mường tượng ra ngày hôm ấy, hẳn là các Tông đồ ngồi quanh Chúa trong một căn phòng quen thuộc, để nghe Người tâm tình. Những lời tâm tình tràn ngập cảm xúc thầy trò, cha con; mà còn thân mật đến đỗi Người trải lòng mình với học trò, đồ đệ thân thiết: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Cao điểm là lời nhắc nhở: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy...”

Lạy Chúa,

Nghe những lời ấy trong chúng con đây ai mà không xúc động. Các Tông đồ ngày ấy không biết Thầy mình sẽ đi đâu, sẽ ra sao ít ngày sau đó. Hoang mang, lo lắng, sầu buồn. Nhưng nghe những lời tâm tình ấy, mỗi người cũng có dịp nhìn lại mình: Tôi đã đối xử với Thầy ra sao mà để Thầy nhắc đi nhắc lại “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Như vậy ít nhiều trong cuộc đời theo Chúa, chúng tôi (các tông đồ) đã chưa tuân giữ đủ những lời Thầy dạy. Phải chăng Người biết trong chúng tôi vẫn còn có kẻ hèn tin, vẫn còn có người “xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”, vẫn còn ghen tương, đố kỵ, tranh giành chỗ đứng, nghi ngờ lẫn nhau... chưa thực sự tuân giữ các điều Chúa truyền dạy.

Con vẫn tự hào là người tin Chúa, con vẫn thường thưa lên trong lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa”. Rồi trong lời kinh con vẫn thường đọc: “Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa mà con thương yêu người như mình tavậy. Amen”(Kinh kính mến). Kinh thì đọc, miệng thì thưa, nhưng thực hành thì con không biết được bao nhiêu? Như thế yêu mến như lời Chúa dạy: “Yêu mến Thầy thì sẽ giữ những điều răn của Thầy” xem như con chỉ giữ một vế, đó chỉ là yêu mến bằng môi miệng, còn tuân giữ những điều răn của Chúa thực ra còn rất ít.

Chúa cũng biết được sự yếu đuối của con người chúng con, nên Người đã hứa: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người “

Xin cho con khi đón nhận Lời Chúa dạy, con biết giữ vế sau, đó là “Tuân giữ các điều Chúa dạy”. Bởi có thực sự làm theo, làm được những điều Chúa dạy, đó mới là con yêu mến Chúa thật lòng như Lời Chúa phán: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến”.

Xin Thánh Thần của Thiên Chúa đổ trên con lửa sốt mến và ơn Thánh của Ngài, giúp con thực thi Lời Chúa dạy.Và như thế con mới được hưởng điều Đức Giêsu hứa “Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”. Amen.

_______________

Fx Đỗ Công Minh

keyboard_arrow_up back to top