Nghi thức

Nghi thức HHTM

- “Hiệp Hội Thánh Mẫu làm thức dậy trong lòng Cha những kỷ niệm êm đềm của thời niên thiếu, trong ngày Cha được tận hiến cho Đức Mẹ Chúa Trời theo nghi thức của Hiệp Hội Thánh Mẫu” (ĐGH Pio XII). “Mỗi đoàn Hiệp Hội là một Cộng Đoàn sống đời Kitô, là một tế bào của thân thể mầu nhiệm, thế nên các chi thể phải liên kết với nhau: Bằng một việc tận hiến chung. Bằng một lối sống chung. Bằng một tình yêu thảo hiếu đối với Đức Trinh Nữ Maria” (Nguyên Tắc Chung 1968, 6)

keyboard_arrow_up back to top