Nghi thức HHTM

NGHI THỨC TIẾP NHẬN HỘI VIÊN HHTM

THEO LUẬT SỐNG HHTM CANH TÂN 2011

- “Hiệp Hội Thánh Mẫu làm thức dậy trong lòng Cha những kỷ niệm êm đềm của thời niên thiếu, trong ngày Cha được tận hiến cho Đức Mẹ Chúa Trời theo nghi thức của Hiệp Hội Thánh Mẫu” (ĐGH Pio XII).

“Mỗi đoàn Hiệp Hội là một Cộng Đoàn sống đời Kitô, là một tế bào của thân thể mầu nhiệm, thế nên các chi thể phải liên kết với nhau:

Bằng một việc tận hiến chung

Bằng một lối sống chung.

Bằng một tình yêu thảo hiếu đối với Đức Trinh Nữ Maria” (Nguyên Tắc Chung 1968, 6)

- Để tránh cho Cộng Đoàn khỏi mất nhiều thời gian, Nghi Thức Tiếp Nhận Hội Viên nên được thực hiện trong nội bộ Đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu. Riêng Nghi Thức Tuyên Thệ Hội Đồng Quản Trị các cấp, nên được cử hành công khai trong Thánh Lễ Cộng Đoàn trước phần Chuẩn Bị Lễ Vật.

NGHI THỨC NHẬN HỘI:

1. NHẬN HỘI: Việc tiếp nhận Hội Viên vào mỗi bậc cần theo nghi thức đã được giáo quyền chấp nhận, để công khai nhận họ làm Hội Viên theo từng cấp. Cũng cần ghi tên các Hội Viên tuyên hứa vào sổ Danh Bộ và cấp bằng Hội Viên cho các Hiến Sinh Thánh Mẫu. Trong nghi thức nhận hội, Linh Mục đại diện Giáo Phẩm chủ sự các nghi thức để thông ban các quyền lợi thiêng liêng cho Hội Viên. Các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị cần hiện diện để cầu nguyện và thể hiện tình hiệp thông trong gia đình Hiệp Hội Thánh Mẫu.

2. NGHI THỨC: Nghi Thức Tận Hiến gồm hai phần chính: Hội Viên Hiến Sinh tuyên đọc bản Kinh Tận Hiến rồi Linh Mục chủ sự tuyên bố nhận Hội Viên làm Thành Viên vĩnh viễn và thông ban ơn đại xá.

- ỨNG SINH (Candidat): “Tất cả những Kitô hữu có thiện chí sống theo lý tưởng Thánh Mẫu và những người dự bị Công giáo có ước vọng nên hoàn thiện, đều có thể xin làm Ứng Sinh để chuẩn bị vào bậc Tập Sinh” (Luật Sống HHTM 1968,13/c)

- TẬP SINH (Aspirant): “Để Ứng Viên được tiếp nhận vào Tập Sinh, thường nhờ một Hội Viên làm trung gian giới thiệu và bảo lãnh - thời gian tập sự thường là một năm” (Luật Sống HHTM 1968, Điều 13-2).

- HỨA SINH (Approbaniste) “Tập Sinh tỏ ra siêng năng đi hội họp, tham gia các hoạt động của Hiệp Hội sẽ được tuyển vào bậc Hứa Sinh, để tuyên thệ tạm thời theo đuổi cuộc sống Hội Viên. Với những thiếu niên, việc tuyên thệ tạm thời nên làm lại nhiều lần cho tới khi đủ điều kiện tận hiến” (Luật Sống HHTM 1968, Điều 14-2).

- HIẾN SINH (Congréganiste): “Hiến Sinh phải là người Công giáo, đã thực thi việc thực tập thiêng liêng và tỏ ra xứng đáng... Đến tuổi khôn lớn, đủ ý thức và tự quyết, hoàn toàn tự do, chuẩn bị đầy đủ, và đã thực thi lối sống của Hội Viên” (Luật Sống HHTM 1968, Điều 15-4).

BẮT ĐẦU NGHI THỨC NHẬN HỘI

Khi cử hành từng Nghi Thức riêng biệt, hoặc nhiều Nghi Thức một lúc, đều bắt đầu bằng KINH XIN ƠN. Có thể chọn những bản Kinh sau đây, hoặc những bài hát Thánh vịnh, những bài hát thích hợp về Chúa hay Đức Mẹ để xin ơn.

KINH XIN ƠN

- Hát kinh Cầu xin Chúa Thánh Thần.

LINH MỤC CHỦ SỰ (CS): Chúa ở cùng anh chị em.

Cộng Đoàn (CĐ): Và ở cùng Cha.

CS: CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin thương ban cho chúng con là tôi tớ Chúa, được luôn luôn vui hưởng sức mạnh hồn xác, và nhờ Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu, xin ban cho chúng con được thoát khỏi những nỗi đau buộn trong đời sống hiện tại, và an hưởng niềm vui vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CĐ: Amen

1. NGHI THỨC NHẬN TẬP SINH

TRA VẤN ĐIỀU KIỆN:

HỘI TRƯỞNG (HT): Thưa Cha, xin Cha nhận một số Ứng Sinh vào các bậc Tập Sinh Bác Ái HHTM (hoặc Gia Đình HHTM, Giới Trẻ HHTM).

LINH MỤC HỦ SỰ (CS): Họ có thành tâm và đủ điều kiện không?

HT: Theo như con biết, họ thành tâm và đủ điều kiện.

CS: Hãy mời gọi họ lên đây.

(Thư ký gọi tên...)

CS: Anh chị em có biết những việc gì ràng buộc chúng ta vào đời sống Hiệp Hội Thánh Mẫu không?

TẬP SINH (TS): Thưa có ba việc: phải quyết tâm đi tới bậc Tận hiến, phải tuân giữ Luật Sống HHTM, phải yêu mến kết hiệp với Chúa Giêsu noi gương Mẹ Maria.

CS: Anh chị em có hiểu biết mục đích của Hiệp Hội Thánh Mẫu không?

TS: Thưa Hiệp Hội Thánh Mẫu giúp chúng con/ tích cực góp phần vào sứ mạng cứu rỗi nhân loại của Chúa Kitô noi gương Thánh Mẫu Maria/ bằng cách Thánh hoá bản thân/, Cải thiện môi trường xã hội/, Cảm thông và phục vụ Giáo Hội.

CS: Anh chị em có biết thánh hóa bản thân của bậc Tập Sinh Thánh Mẫu là gì không?

TS: Thưa là hiệp cùng Mẹ Maria cầu xin ơn Thánh Thần giúp sống kết hiệp với Thiên Chúa và luôn làm đẹp lòng Ngài noi gương Chúa Giêsu.

CS: Vậy Anh chị em có quyết tâm tuân giữ và sống như vậy không?

TS: Thưa chúng con hứa sẽ quyết tâm giữ và sống như vậy.

CS: Xác nhận Anh chị em thành tâm và hiểu biết linh đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu, đủ điều kiện được nhận vào bậc Tập Sinh Thánh Mẫu. Bây giờ Anh chị em hãy dâng mình nhờ Đức Mẹ chuyển cầu giúp anh chị em đạt được những ý nguyện ấy.

KINH DÂNG MÌNH

(Soạn theo tinh thần của Thánh Jean Berman Hội Viên):

Lạy Thánh Nữ đồng trinh Maria Mẹ Chúa Trời./

Con xin nhận Mẹ làm Bà Chúa,/ làm quan thầy và làm trạng sư của con./

Con nhất định thề quyết không bao giờ bỏ Mẹ./

Không bao giờ nói hay làm điều chi trái ý Mẹ./

Xin Mẹ nhận con làm con riêng Mẹ,/

Từ nay con nguyền phụng sự Chúa suốt đời./

Xin Mẹ phù hộ con trong mọi việc con làm,/

Và đừng bỏ con trong giờ sau hết. Amen./

LÀM PHÉP ẢNH HIỆU:

LM: Làm phép ành hiệu và nói:

Anh chị em hãy nhận lấy ảnh hiệu và Luật Sống HHTM, nhắc bảo Anh chị em sống thánh thiện, đạo đức, và trung thành với Hiệp Hội.

(Lúc trao ảnh hiệu, có thể hát bài dâng mình thích hợp)

THÔNG BAN ÂN XÁ:

LM: Kể từ ngày được nhận vào bậc Tập Sinh Thánh Mẫu, Anh chị em được hưởng mọi ân xá và những đặc ân mà Giáo Hội đã ban cho Hội Viên chính thức. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

- CĐ: Amen.

Nếu không tiếp nghi thức nào khác, thì hát bài Tạ Ơn thích hợp.

2. NGHI THỨC NHẬN HỨA SINH

(Nếu không tiếp sau nghi thức khác, thì bắt đầu bằng KINH XIN ƠN).

TRA VẤN ĐIỀU KIỆN:

- HỘI TRƯỞNG (HT): Thưa Cha, xin Cha nhận một số Tập Sinh vào bậc Hứa Sinh (Ngành) Bác ái HHTM (hay Gia Đình HHTM, Giới Trẻ HHTM).

- LM CHỦ SỰ (CS): Hãy mời gọi họ lên đây.

(Thư ký gọi tên...)

- CS: Anh chị em đến đây xin gì?

- HỨA SINH (HS): Chúng con là Tập Sinh, đến xin tuyên hứa vào bậc Hứa Sinh Thánh Mẫu.

- CS: Anh chị em có biết tuyên hứa là gì không?

- HS: Tuyên hứa là thề hứa sống đời Kitô trở nên Môn Đệ Chúa Giêsu để chuẩn bị tận hiến làm Hội Viên vĩnh viễn trong Hiệp Hội Thánh Mẫu.

- CS: Sống đời Kitô là thế nào?

- HS: Thưa là thực tập sống bác ái là dấu chỉ môn đệ thực sự của Chúa Giêsu. Phải chuyên cần học sống Lời Chúa theo linh đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu, để nhiệt thành phụng sự Chúa trong mọi người nhất là những ngươi nghèo khổ bệnh tật, noi gương Đức Trinh Nữ Maria.

- CS: Thánh Mẫu Maria là mẫu gương người môn đệ sống đời Kitô. Anh chị em hãy kết hiệp với Mẹ Maria chuyên cần tập luyện các nhân đức để ngày một nên giống Chúa Kitô. Bây giờ Anh chị em (...) hãy trịnh trọng tuyên hứa.

Mọi người giơ tay phải lên trước mặt đối diện với Cờ Đoàn và Sách Thánh đễ tuyên thệ:

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi,/ Mẹ Maria và Chư Thánh,/ chứng nhận lời chúng con tuyên hứa: /

Trước sách Thánh Kinh,/ lá cờ Đoàn,/ với sự chứng kiến của vị Đại Diện Giáo Hội,/ Hội Đồng Quản Trị,/ anh chị em Hội Viên/ và mọi người hiện diện,/ chúng con long trọng tuyên hứa: /

Với Nữ Trinh thanh bần,/ con hứa sống tinh thần nghèo khó./

Với Nữ Trinh Vô Nhiễm,/ con nguyện sống trong sạch thanh khiết./

Với Trinh Nữ Nô Tỳ,/ con thề sống vâng phục khiêm tốn./

Với Đức Mẹ bác ái,/ con nguyện sống yêu thương mọi người./

Với Mẹ Nagiaret,/ con quyết tâm chu toàn bổn phận./

Với Maria thư sinh,/ con tận tình nên con thảo tôi trung./

Với Đức Trinh Nữ trung tín,/ con hứa sẽ tuân giữ Luật Sống Hiệp Hội./

Với Thiên Chúa Thánh Mẫu,/ con nguyện luôn cảm thông bênh vực Hội Thánh./

Với Nữ Vương Tông Đồ,/ con quyết chu toàn sứ mệnh làm chứng cho Chúa./

Với Mẹ Maria,/ con ra sức nên giống Chúa Kitô./

Chủ Sự làm phép dấu hiệu rồi nhắn nhủ trước khi trao cho từng Hứa Sinh như sau:

- CS: Sách Thánh Kinh và ảnh hiệu Thánh Mẫu này là phương thế hữu hiệu của người chiến sĩ Thánh Mẫu. Anh chị em hãy năng sử dụng để đạt được mục đích nên môn đệ Chúa Kitô.

(Trong lúc trao ảnh hiệu, có thể hát những bài thích hợp. Sau đó, LM trao cờ Đoàn cho Hứa Sinh)

- CS: Cha trao lá cờ Hiệp Hội Thánh Mẫu trong tay Anh chị em. Từ nay anh chị em hãy vững tâm trung thành đi theo linh đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu.- Xin Chúa Kitô Phục Sinh tuôn đổ sức mạnh Thánh Thần trên anh chị em và giúp anh chị em chu toàn sứ mệnh làm chứng nhân của Chúa Giêsu noi gương Đức Trinh Nữ Maria. + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

- CĐ. Amen

3. NGHI THỨC NHẬN HIẾN SINH

Nghi thức tiếp nhận Hiến Sinh, phải cử hành bằng một Nghi Thức tự thánh hiến mình cho Thiên Chúa, qua việc dâng mình cho Đức Mẹ, và tuyên thệ vĩnh viễn sống đời Hội Viên Hiệp Hội Thánh Mẫu” (Luật Sống HHTM 1968, số 15-2).

Nếu Nghi Thức Tận Hiến cử hành ngoài Thánh lễ, không tiếp sau một nghi thức nào, thì bắt đầu bằng KINH XIN ƠN. Sau đó, LM Chủ Sự nói:

- LINH MỤC CHỦ SỰ (CS): Trước khi cử hành nghi thức Tận hiến, Hội Viên phải biết rõ những nguyên tắc căn bản về đời sống Tận hiến: “Tận hiến chỉ thực hiện sau khi Hứa Sinh đã tập luyện thỏa đáng, qua một thời gian xứng hợp. Tận hiến là chấp nhận sống theo một lối sống riêng biệt của Hiệp Hội Thánh Mẫu. Qua đó, Hội Viên phải luôn theo đuổi một cuộc thăng tiến thiêng liêng và tông đồ không ngừng, nhờ sự giúp đỡ của Hiệp Hội.

Hội Viên muốn tuyên hứa lên bậc Hiến Sinh đã phải thực hành các việc đạo đức hàng ngày như: năng tham dự Thánh lễ và rước lễ sốt sắng; Cầu nguyện kết hiệp với Chúa nhất là dâng ngày buổi sáng và cám ơn buồi tối; Dành giờ suy niệm Lời Chúa và thống hối trong Giờ Kinh Tối Gia Đình hàng ngày; Năng tĩnh huấn linh thao để tìm sống theo ý Chúa. Mỗi ngày lần chuỗi ít là một chục kinh Mân Côi kèm theo suy niệm một trong 20 biến cố Vui Sáng Thương Mừng trong cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Hơn nữa, lối sống này còn đòi Hội Viên sống đơn sơ trong thực tại cuộc đời, chấp nhận tinh thần khó nghèo và can đảm dấn thân làm Tông đồ giữa trần gian, để cải thiện môi trường nghề nghiệp, các cơ cấu xã hội, mục đích đem tinh thần Chúa Kitô thấm nhập vào mọi nơi.

Sau hết mỗi Hội Viên phải biết chu toàn nghĩa vụ tham dự các phiên hội, các hoạt động của Hiệp Hội mình. Đối với anh chị em Hội Viên: hãy khuyến khích nâng đỡ nhau, để thực hiện ơn kêu gọi của mỗi người, hãy sẵn sàng nhận lỗi và giúp nhau sửa lỗi theo tinh thần huynh đệ và yêu thương”.

(Quy Luật Chung 1968, điều 10 và 11)

HỘI TRƯỜNG (HT): Thưa Cha, đây là những người được tuyển chọn tận hiến hôm nay:

(Thư ký gọi tên...)

LINH MỤC CHỦ Sự (CS): Anh chị em đến xin gì?

HIẾN SINH (HS): Chúng con xin Tận hiến làm Hội Viên vĩnh viễn trong Hiệp Hội Thánh Mẫu.

CS: “Yếu tố quan trọng là Quy Luật Chung và Luật Sống Hiệp Hội, chính nó hướng dẫn Hội Viên tiến hành đời sống thiêng liêng để nên hoàn thiện”. Anh chị em có thề hứa sống theo Quy Luật và Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu không?

HS: Nhân danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chúng con xin thề hứa.

CS: Hội Viên nhận Đức Mẹ làm Nữ Vương, làm Trạng Sư và Từ Mẫu, Anh chị em có thề hứa đặc biệt tôn kính cậy trông,/ yêu mến vàhọc tập các nhân đức của Mẹ, noi gương Mẹ để tự hiến trọn vẹn phụng sự Thiên Chúa và thương yêu phục vụ mọi người không?

HS: Nhân danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chúng con xin thề hứa.

CS: Anh chị em thân mến, nhận biết anh chị em đầy thiện chí và đủ điều kiện, đại diện cho Giáo Hội, Cha chính thức nhận anh chị em làm Hội Viên vĩnh viễn trong Hiệp Hội Thánh Mẫu. Bây giờ anh chị em hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp đỡ anh chị em tự hiến cho Chúa Cha, trong và với Chúa Kitô, noi gương Thánh Mẫu Maria và theo đường lối Hiệp Hội Thánh Mẫu.

KINH TỰ HIẾN

Soạn theo Nguyên Tắc Chung và Quy Luật

Lạy Chúa,/ Chúa đã ban mình để cứu chuộc nhân loại,/ và mời gọi mọi người hiến thân phụng sự Chúa “trong và với Đức Kitô”./ Nay được Chúa Thánh Thần soi gọi,/ con tự hiến trọn vẹn cho Chúa,/ sống trọn hiệp trong Chúa Kitô,/ noi gương Đức Trinh Nữ Maria,/ theo đường lối Hiệp Hội Thánh Mẫu,/ để dấn thân phụng sự Chúa trong mọi người./

Con tập trung đời sống tâm linh và tông đồ “trong và với Đức Kitô”,/ để tham dự vào mậu nhiệm Nhập thể Cứu chuộc và Phục sinh,/ bằng cách kín múc sinh lực nơi Thánh kinh,/ Phụng vụ,/ Bí tích,/ Cầu nguyện và Linh Thao.

Sống Chúa Kitô là phải kết hợp với Nhiệm Thể Người là Hội Thánh./ Con yêu mến, trung thành và cảm thông với Hội Thánh,/ thực thi mọi giáo điều,/ cộng tác với các vị Chủ Chăn để xây dựng nước Chúa./

Sống Chúa Kitô là con trở thành con thảo của Mẹ Chúa,/ là Nữ vương,/ là Trạng sư,/ là Từ mẫu con./ Con dâng mình đặc biệt tôn kính cậy trông,/ yêu mến và bắt chước Người,/ sống XIN VÂNG Ý CHÚA,/ để cứu rỗi nhân loại./ Con tuyên thệ trót đời sống trong Cộng đồng Hiệp Hội Thánh Mẫu,/ chấp nhận thi hành mọi Quy Luật Hội,/ sinh hoạt hiệp nhất trong nguồn sống Thánh Thể,/ thuận hòa yêu thương và hợp tác với mọi người,/ giúp nhau phát triển,/ thánh hóa và cải thiện xã hội./

Cảm thấy mình hèn yếu,/ con hết lòng tin cậy vào ơn Chúa,/ Mẹ Maria phù hộ,/ Hiệp Hội nâng đỡ,/ con sẽ vững vàng tiến bước theo ơn Chúa kêu gọi./ Amen./

LÀM PHÉP ẢNH HIỆU

CS: Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ: Và ở cùng Cha.

CS: CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria từ muôn thuở, và đã gìn giữ Người khỏi bợn nhơ tội lỗi. Chính Người đã sinh Con Một Chúa- Đấng cứu chuộc thế gian. Xin Chúa chúc phúc (+) và thánh hóa những ảnh hiệu Thánh Mẫu này, để các tôi tớ Chúa sốt sắng và cung kinh đeo những ảnh hiệu này, là dấu làm con Đức Mẹ, được thêm lòng nhiệt thành tôn kính ơn Vô Nhiễn Nguyên Tội của Người, và đáng được Người cầu bầu đắc lực nơi tòa Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CĐ. Amen.

(rảy nước thánh trên ảnh hiệu, dây phù hiệu)

CS: Anh chị em hãy nhận lấy ảnh hiệu này là biệt hiệu của Hội Viên HHTM, (và vi bằng này là chứng minh thư của Hiến Sinh Thánh Mẫu), để nhắc bảo lý tưởng của Hội Viên là ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-SU NHỜ MẸ MA-RI-A.

(Trong lúc phát ảnh hiệu có thể hát bài “Thề hứa hết tâm tình cùng Mẹ Mến yêu...”)

CHỦ SỰ THÔNG BAN ÂN XÁ:

Cha lấy quyền hợp pháp, nhận anh chị em làm Hội Viên vĩnh viễn của HHTM và ban cho anh chị em được quyền thông hưởng mọi ân huệ Giáo hội đã ban cho Hiệp Hội Thánh Mẫu. Như thế, đời này tên anh chị em đã được ghi trong sổ Hiệp Hội, và đời sau sẽ được ghi vào sổ Nước Trời đời đời. + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

CĐ. Amen,

CS: Tốt lành và yên vui biết bao,

CĐ: Anh (chị) em sống chung một nhà.

CS: Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ: Và ở cùng cha.

CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện. Xin Chúa ban phép lành (+) cho những tôi tớ Chúa đây, mà Chúa đã nhận vào Hội Đức Trinh Nữ Maria. Xin Chúa ban ơn giúp họ được sống thánh thiện, đạo đức, chu toàn sứ mệnh làm sáng danh Chúa và góp phần cứu rỗi các linh hồn, hầu sau này họ được vào hưởng hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng tôi.

CĐ. Amen.

4. NGHI THỨC TUYÊN THỆ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HHTM

Trên giảng đài để một đĩa đựng các dấu hiệu Huynh Trưởng và Đoàn Viên. Một bình nước thánh, một quyển Nghi Thức HHTM và giấy Ủy Nhiệm Thư.

l. TÂN BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN:

- NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Thưa Cha, chiếu theo Luật Sống của HHTM và kết quả bầu cử trong phiên họp Xứ Đoàn vào ngày.., những người có tên sau đây đã trúng cử làm Thành Viên Hội Đồng Quản Tri Xứ Đoàn..... Hội Đồng Quản Trị này gồm những Thành Viên như sau:

NĐK lần lượt gọi tên và nêu chức vụ theo bảng danh sách Tân Ban Chấp Hành. Những người được gọi tên sẽ tiến ra giữa gian thánh và bước lên một cấp thành một hàng ngang, theo thứ tự từ Đoàn Trưởng đứng giữa, rồi các chức vụ khác trong BCH lần lượt đứng sang hai bên ĐT. Sau đó đọc danh sách các Huynh Trưởng gồm các Ủy Viên và Trưởng Gia Đình. Những người này đứng thành hàng thứ hai phía sau Ban Chấp Hành. Tiếp đến một người cầm cờ Đoàn tiến ra đứng giữa Cha Giám Huấn và Ban Chấp Hành Đoàn sắp tuyên thệ và quay ngang lá Cờ Đoàn, đầu cờ hướng về phía giảng đài

- CHA GIÁM HUẤN: Trước khi được nhận làm Thành Viên HĐQT Xứ Đoàn, mỗi Huynh Trưởng cần ý thức vai trò chức vụ và quyền hạn của mình và thề hứa chu toàn trách nhiệm được trao phó: Ban Chấp Hành Xứ Đoàn gồm một Đoàn Trưởng, hai Đoàn Phó, một Thư Ký, một Thủ Quĩ, một Tập Huấn và Cố Vấn. Các Huynh Trưởng gồm các Ủy viên chuyên trách và các Trưởng Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM (Đội Nhóm Trưởng). Nhiệm vụ của mỗi chức vụ được ấn định như sau: Trước hết là Đoàn Trưởng.

(Đoàn Trưởng và các Thành Viên sắp tuyên hứa khi nghe gọi sẽ lần lượt bước lên phía trước một bước để nghe Cha huấn dụ).

1- ĐOÀN TRƯỞNG: Đoàn Trưởng do Ban Chấp Hành bầu chọn. Đoàn Trưởng có bổn phận nhiệt tâm lo lắng cho Đoàn hưng thịnh về mọi mặt. Đoàn Trưởng phải có đời sống đạo đức và ăn ở công minh chính trực, hiền lành nhưng cương quyết, có lòng sốt sắng và khôn ngoan, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn khiêm tốn học hỏi để ngày một thăng tiến.

2.-HAI ĐOÀN PHÓ: Là hai cánh tay phải tay trái của Đoàn Trưởng trong việc điều hành Đoàn. Đoàn Phó phải nhiệt tình cộng tác và tích cực giúp đỡ Đoàn Trưởng trong các sinh hoạt đối nội cũng như đối ngoại của Đoàn. Đoàn Phó phải nêu gương sáng trong cách ăn nết ở và tích cực bảo vệ tình hiệp thông nội bộ Đoàn.

+ ĐOÀN PHÓ ĐỐI NỘI: Có nhiệm vụ giúp Đoàn Trưởng điều hành các sinh hoạt thường xuyên như hội họp và đôn đốc thi hành các công tác của Đoàn.

+ ĐOÀN PHÓ ĐỐI NGOẠI: Có nhiệm vụgiúpĐoàn Trưởnggiao tiếpvới các Tổ Chức hay các Hội Đoàn bạn. Nhất làquan tâm thăm hỏi và đền ơn đáp nghĩa quy vị Ân Nhân Bảo Trợ của Đoàn khi sống lúc chết..

3.-THƯ KÝ: Là phụ tá Đoàn Trưởng về sổ sách giấy tờ của Xứ Đoàn. Thư Ký phải thường xuyên hiện diện trong các buổi hội họp Hội Đồng Quản Trị và các buổi họp chung Xứ Đoàn để ghi biên bản và đọc lại vào cuối buổi họp.

4.-THỦ QUỸ: Là phụ tá Đoàn Trưởng về tài chánh kế toán. Thủ Qũy phải thu các thứ tiền quỹ do Đoàn Viên hay Ân Nhân đóng góp biếu tặng và chi tiêu theo yêu cầu của Đoàn Trưởng. Thủ Qũy phải làm sổ Chi Thu với chi tiết rõ ràng và báo cáo trước Hội Đồng Quản Trị khi cấp trên yêu cầu. Mỗi tam cá nguyệt Thủ Qũy phải trình sổ Thu Chi để được Cha Giám Huấn Xứ Đoàn ký duyệt.

5.-TẬP HUẤN: Là phụ tá Đoàn Trưởng về huấn luyện linh đạo HHTM cho các Hội Viên. Tập Huấn có bổn phận giúp các Ứng Viên đủ điều kiện gia nhập làm Hội Viên chính thức bậc Tập Sinh Thánh Mẫu.

6.-CỐ VẤN: Cố Vấn thường là cựu Đoàn Trưởng, được Tân Ban Chấp Hành tín nhiệm nhờ cậy để đóng góp ý kiến trong việc xây dựng và phát triển Đoàn. Cố Vấn phải trở thành sợi dây hiệp nhất, liên kết giữa các Thành Viên trong Ban Chấp Hành Đoàn.

Vậy anh chị em Ban Chấp Hành có ý thức bổn phận và thề hứa chu toàn nhiệm vụ được phân công không?

- BAN CHẤP HÀNH: Tất cả giơ cánh tay mặt thẳng ra phía trước mặt và đọc chung lời thề hứa như sau:

NHỜ ƠN CHÚA GIÚP VÀ MẸ MARIA PHÙ HỘ. VÌ DANH DỰ LÁ CỜ MẸ. CON XIN THỀ HỨA TRUNG THÀNH VỚI CHỨC VỤ”.

- CGH: Ban phép lành và nói: “Xin Chúa chúc lành và giúp anh chị em chu toàn lời tuyên hứa”.

Sau đó Ban Chấp Hành sẽ nhường chỗ cho các Huynh Trưởng lên tuyên thệ bằng cách đi sang hai bên xuống xếp hàng ngang phía sau các Huynh Trưởng, trong khi các Huynh Trưởng bước lên một cấp.

2. CÁC HUYNH TRƯỞNG:

- CGH: CácHuynh Trưởng HHTM thân mến. Anh chị em là những Ủy Viên đương nhiên và chuyên trách của Ban Chấp Hành Xứ Đoàn HHTM. Anh chị em có bổn phận cộng tác với BCH trong các sinh hoạt điều hành và công tác như: Phụng Vụ, Sinh Hoạt, Bác Ái Xã Hội, Tông Đồ Truyền Giáo và Truyền Thông phát triển. Anh chị em hãy ý thức trách nhiệm phải hỗ trợ Ban Chấp Hành trong các sinh hoạt chung cũng như trong việc huấn luyện Đoàn Viên. Muốn được như vậy, anh chị em cần nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, luôn khiêm tốn xin vâng và nhiệt tình phục vụ, noi gương Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a xưa.- Vậy Anh chị em có ý thức bổn phận và hứa quyết chu toàn nhiệm vụ không?

- HUYNH TRƯỞNG: Tất cả giơ cánh tay mặt lên và đọc chung lời thề hứa:

NHỜ ƠN CHÚA GIÚP VÀ MẸ MA-RI-A PHÙ HỘ. VÌ DANH DỰ LÁ CỜ MẸ. CON XIN THỀ HỨA TRUNG THÀNH VỚI CHỨC VỤ”.

- CGH: Ban phép lành và nói: “Xin Chúa chúc lành và giúp anh chị em chu toàn lời tuyên hứa”.

3. KINH DÂNG MÌNH: Giờ đây các Huynh Trưởng đi hai bên xuống xếp hàng phía sau Ban Chấp Hành và cùng với Ban Chấp Hành quỳ xuống đọc Kinh Dâng mình cho Đức Mẹ như sau:

Lạy Mẹ Ma-ri-a/ Nữ Vương các Tông Đồ./ Xưa Mẹ đã hướng dẫn các Tông đồ trên đường sống và rao giảng Tin mừng của Chúa Giê-su Thầy chí thánh/. Chúng con/ những người con của Mẹ được ưu tuyển tiếp tục sứ mạng của các Tông đồ/: phụng sự Thiên Chúa và phục vụ đồng loại cách quảng đại/ trong và với Đức Ki-tô như Mẹ xưa./ Hôm nay trước thánh nhan Chúa,/ trước sự chứng giám của vị đại diện Giáo hội và cộng đoàn dân Chúa,/ chúng con hiến dâng lên Mẹ tấm thân nhỏ hèn của chúng con./ Lạy Mẹ,/ chúng con biết chức vụ cao cả đòi nhiều hy sinh và tận tụy/, trong khi thiện chí của chúng con yếu đuối/. Nhưng với niềm tin tưởng vô bờ vào tình thương của Chúa,/ chúng con hiên ngang lãnh nhận và thề quyết trung thành với nhiệm vụ đã được ủy thác/. Xin Mẹ ở luôn với chúng con/, hướng dẫn tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng con/, để nên gương mẫu cho mọi người/, xứng đáng là tông đồ của Chúa noi gương của Mẹ/. hầu mang lại sức sống cho cộng đoàn chúng con/, để tất cả chúng con được vui sống trong tình thương của Chúa và của Mẹ/ đời này và đời sau/. A-men.

4. LÀM PHÉP ẢNH HIỆU:

- CGH: X) Chúa ở cùng anh chị em.- Đ) Và ở cùng Cha.

CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Ma-ri-a từ muôn thuở, và đã gìn giữ Người khỏi mọi bợn nhơ tội lỗi. Chính Người đã sinh Con Một Chúa, Đấng cứu chuộc thế gian. Xin Chúa chúc (+) phúc và thánh (+) hóa những ảnh hiệu Thánh Mẫu này, để khi các tôi tớ Chúa sốt sắng và cung kính đeo những ảnh hiệu này là dấu làm con Đức Mẹ, thì được thêm lòng nhiệt thành tôn kính ơn Vô nhiễm Nguyên tội của Người, và đáng được Người cầu bầu đắc lực nơi tòa Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.

- CĐ: A-men.

Rảy nước thánh trên dấu hiệuvà đến trước từng người để trao dấu hiệu:

- CGH: Anh chị em (...) hãy nhận lấy ảnh hiệu này là biệt hiệu của Tông Đồ Đức Mẹ, để luôn nhắc nhở anh chị em ý thức phải chu toàn nhiệm vụ cách khiêm nhường và phục vụ Chúa Giê-su noi gương Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

Đang lúc phát ảnh hiệu và ủy nhiệm thư, Cộng đoàn hát chung bài Tận Hiến như sau:

“Giờ đây êm ái nhất cả đời con. Tấm lòng khiêm cung ước muốn hiến thân. Giờ đây êm ái nhất cả đời con. Hết tình con xin kính dâng xác hồn. Ôi Ma-ri-a, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ, hồn xác tâm tư ước mong. Ôi Ma-ri-a, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ, chỉ biết yêu Mẹ hết lòng.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Giờ đây Đại Diện Liên Hội HHTM Giáo Phận (hay HHTM Giáo Hạt) sẽ thay mặt Cha Giám Huấn Liên Hội cấp Ủy Nhiệm Thư cho các Thành Viên Tân Ban Chấp Hành.

Đại Diên Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM hay Liên Đoàn, Hiệp Đoàn Ngành HHTM sẽ lên phát Ủy Nhiệm Thư.

- CGH: Anh chị em thân mến, từ nay anh chị em được quyền hành trên các Đoàn viên. Nhưng bao giờ anh chị em cũng phải phục tùng Cha Giám Huấn và những ai đại diện ngài.

XIN CHÚA TOÀN NĂNG XUỐNG PHÚC LÀNH TRÊN ANH CHỊ EM NHÂN DANH CHA + VÀ CON + VÀ THÁNH THẦN’.

- CĐ: A-men.

Cuối cùng, các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Xứ Đoàn sẽ quay xuống Cộng Đoàn chụp chung một tấm hình kỷ niệm.

keyboard_arrow_up back to top