Người rời khỏi các ông và được đem lên trời (Lc 24 ; 51)

Người rời khỏi các ông và được đem lên trời (Lc 24 ; 51)

Cùng với toàn thể Giáo hội, hôm nay chúng con mừng lễ Chúa lên trời. Chúa lên trời không phải là Ngài từ giã chúng con để đi về một nơi khác. Khái niệm “Trời” dễ làm con người có cảm tưởng là một nơi nào đó quá xa, ở đó Chúa dõi theo chúng con nơi trần gian. Và cũng trong suy nghĩ đó mà có nhiều người chúng con quên đi thực tại trần thế này, nơi Chúa trao cho con người sống và thống trị nó.

Có những người công kích và bài bác đạo Chúa, họ cho rằng người tín hữu là người sống trong ảo tưởng, chỉ mơ mộng chuyện trên mây trên gíó, không thấy được những việc cụ thể; sống mà không lo cho hôm nay, chỉ lo tìm hư ảo mai sau. Mà cũng có thể chính từ cách sống của chúng con đây, dễ làm cho những người ngoài Kitô giáo ngộ nhận. Con cũng đã có lúc nghĩ như vậy. Con đã từng quên đi lời nhắc nhở của Thiên sứ: “Sao các ông còn đứng nhìn lên trời làm chi vậy?”.

Chúa lên trời để cho chúng con, rồi cũng được hưởng vinh quang nước trời với Chúa. Nhưng không phải là sống trong tâm trạng thụ động, trong thái độ “chờ sung rụng “, bởi trước khi về trời Chúa đã trao cho chúng con sứ mạng: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Các tông đồ, những người được chứng kiến việc Chúa về trời đã thực hiện những điều ấy. Phần chúng con, hẳn những điều Chúa truyền dạy mãi mãi phải là lời thôi thúc giục giã: phải bước đi, phải lên đường, phải thi hành sứ mạng cao cả ấy.

Xin cho con trong cuộc sống luôn biết xây dựng nước trời từ chính hiện tại hôm nay, bằng những hành động sống lòng tin cụ thể. Sống tin mừng và loan báo tin mừng. Không chỉ hướng về quê trời, mà lãng quên bổn phận xây dựng trời mới đất mới, ngay tại trần gian này.

Xin cho con luôn biết chuẩn bị cho ngày về trời, như Chúa đã chuẩn bị trong suốt cuộc đời, nơi dương thế. Đó chính là làm tròn bổn phận mình, sống cùng, sống với anh chị em đồng loại. Giúp nhau cùng thăng tiến cuộc sống hôm nay và luôn luôn vững tin rằng: “Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế “, để đến ngày Chúa gọi, chúng con sẽ cùng dắt tay nhau về trời với Chúa và với anh chị em con. AMEN.

______________

Fx Đỗ Công Minh.

keyboard_arrow_up back to top