Quy Luật HHTM

QUY LUẬT HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM 2011

CẬP NHẬT TÂN QUY LUẬT

LIÊN HỘI QUỐC GIA HHTM VIỆT NAM 1968

 

LỜI MỞ ĐẦU

HIỆP HỘI SỐNG XIN VÂNG ĐỂ PHỤNG SỰ

Chúng tôi hội hiệp nhau tập sống “xin vâng” để hiến thân “phụng sự” theo tinh thần Phúc Âm noi gương Chúa Giêsu như Thánh Mẫu Maria như sau:

- HIỆP SỐNG: Chúa Giêsu phán: “Thầy còn bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19-20).

- XIN VÂNG: Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

- PHỤC VỤ: Chúa Giêsu phán: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).

MẪU GƯƠNG ĐỜI SỐNG TÂM LINH TÔNG ĐỒ VÀ XÃ HỘI

Chúng tôi tuân theo huấn lệnh Công Đồng Vatican II: “Những giáo dân đã theo ơn kêu gọi riêng của mình, gia nhập vào các Hội đoàn, hay các Hiệp hội đã được Giáo Hội chấp nhận, phải cố gắng thực hiện những sắc thái đời sống tâm linh thích hợp với mình. Họ cũng tận tâm nghiên cứu trách vụ chuyên nghiệp, ý thức nghĩa vụ gia đình công dân, và luyện tập các nhân đức liên hệ đời sống xã hội như: Đức liêm chính, tinh thần công bằng, lòng chân thành, tính nhã nhặn, lòng can đảm... Vì thiếu những đức tính ấy thì không có đời sống Kitô hữu đích thực. Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Thánh Tông Đồ là gương mẫu hoàn toàn nhất cho đời sống tâm linh và tông đồ (Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân Đoạn I, Chương 4).

QUY LUẬT CĂN BẢN:

Vì phong trào của chúng tôi là một phương sách sống đời Kitô hữu, nên các nguyên tắc ấy không phải hiểu theo từ ngữ, nhưng phải cắt nghĩa theo tinh thần Phúc Âm và luật nội tâm của Tình Yêu. Luật sống này Chúa Thánh Thần đã khắc khảm trong lòng chúng ta, bao giờ cũng được trình bày bằng những lời lẽ mới mẻ theo mỗi thực trạng của đời sống hằng ngày của chúng ta. Luật Sống này tôn trọng tính cách cá biệt của mỗi ơn kêu gọi và làm cho chúng ta được tự do và luôn tùy phục Thiên Chúa” (Lời mở đầu Quy Luật Chung của Cộng Đoàn Sống Đời Kitô Quốc Tế - CLC).

LUẬT SỐNG HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM 2011

Nhằm cập nhật Quy Luật Chung của Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam 1968, đã được Hội Đồng Giám mục VN thông qua trong phiên họp ngày 3-5 tháng 1 năm 1969 trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi đã biên soạn lại thành Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam 2011. Luật Sống mới này trung thành với toàn bộ những điều chính yếu về Thực Chất và những yếu tố cấu tạo theo Linh Đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu từ ban đầu, và chỉ thay đổi bổ sung một số điều về tổ chức nội bộ (nhấn mạnh đến các Cộng Đoàn Cơ Bản gọi là Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM) và mối liên quan giữa các ngành các cấp HHTM cho chặt chẽ hơn, đổi mới các phương pháp huấn luyện Huynh Trưởng và Hội Viên HHTM hữu hiệu hơn nhờ phương pháp học sống Lời Chúa dưới ơn soi gọi của Thánh Thần, và đổi mới các sinh hoạt đạo đức, hội họp và công tác Hiệp Hội Thánh Mẫu thích nghi với hoàn cảnh xã hội và Giáo Hội đã thay đổi sau gần 50 năm. Hy vọng nhờ Luật Sống Hiệp Hội thánh Mẫu Canh Tân 2011 này, Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam sẽ có điều kiện để phát triển đến khắp các Giáo Xứ trong các Giáo Phận tại Việt Nam.

Nhà Thờ Thánh Mẫu ngày 25 tháng 03 năm 2011

Linh Mục Tổng Giám Huấn HHTM Trung Ương

Đa-minh ĐINH VĂN VÃNG

 

CHƯƠNG I

THỰC CHẤT HIỆP HỘI THÁNH MẪU

Điều 1. DANH HIỆU:

HIỆP HỘI THÁNH MẪU hay Cộng Đoàn Sống Đời Kitô gọi tắt là HIỆP SỐNG KITÔ (Christian Life Communities - CLC) là những tín hữu hiến thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân cách quảng đại, trong và với Đức Kitô, như Đức Trinh Nữ Maria.

Điều 2. BẢN TÍNH:

Gọi là Hiệp Hội vì các Hội Viên được Chúa Thánh Thần soi gọi, tự hiến cách quảng đại hơn cho Thiên Chúa, liên kết với nhau bằng một Quy Luật Chung và tuân giữ một Luật Sống Chung, tạo thành một Cộng Đoàn Nhóm Nhỏ, có tổ chức sinh hoạt riêng, nhằm đào tạo Hội Viên thành những Tông đồ Giáo dân đầy sức sống của Chúa Kitô noi gương Thánh Mẫu Maria, dấn thân phục vụ mọi người trong trần thế cách đắc lực hơn.

Điều 3. MỤC ĐÍCH:

Mục đích của Hiệp Hội Thánh Mẫu hay Cộng Đoàn Sống Đời Kitô (gọi tắt là Hiệp Sống Kitô) nhằm giúp Hội Viên tích cực tham dự vào sứ mạng cứu rỗi nhân loại của Chúa Kitô:

- Bằng việc thánh hóa bản thân tức là sống kết hiệp với Chúa Giêsu, nhờ sự tôn sùng Đức Mẹ, thực tập thiêng liêng và tuân giữ Quy Luật Chung hay Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu.

- Bằng việc cải thiện xã hội, nhờ nhiều hình thức tông đồ, theo tinh thần Tin Mừng, ngay trong môi trường xã hội mình đang sống.

- Bằng việc phục vụ Hội Thánh nhờ sự cảm thông với Hội Thánh và tích cực tham dự vào đời sống cùng mọi hoạt động của Hội Thánh.

 

CHƯƠNG II

NHỮNG YẾU TỐ CẤU TẠO

Điều 4. NGUỒN GỐC:

Hiệp Hội Thánh Mẫu bắt nguồn từ sáng kiến đạo đức của các sinh viên Học viện Roma và đã được Giáo Hội chấp nhận. Suốt trong bốn thế kỷ qua đã cố gắng tự canh tân và thích nghi với nhu cầu mỗi thời đại. Nay các Hiệp Hội đổi thành những Cộng Đoàn Sống Đời Kitô, cũng vẫn giữ ba yếu tố cấu tạo: Một là thành lập theo Giáo Luật; Hai là tuân giữ Luật Sống Chung; Ba là gia nhập Tổng Hội HHTM Việt Nam là đại diện của Cộng Đoàn Sống Đời Kitô Quốc Tế.

Điều 5. THÀNH LẬP THEO GIÁO LUẬT:

Hiệp Hội hợp pháp nghĩa là đương nhiên thành đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, khi đươc Đấng Bản Quyền chấp thuận cho thành lập trong Giáo Phận của ngài bằng văn thư, hoặc bằng một thể thức ưng thuận hợp pháp. Việc thành lập phải nói rõ theo Quy Luật Chung HHTM hay Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam (Xem Tư Liệu X-1).

Điều 6. TUÂN GIỮ QUY LUẬT CHUNG:

Yếu tố quan trọng là Quy Luật Chung và Luật Sống Hiệp Hội, chính nó hướng dẫn Hội Viên tiến hành đời sống thiêng liêng để nên hoàn thiện. Vì “Các Luật Sống đó phải được các Hội Viên đem ra thực hành trong đời sống của họ. Vì nơi đâu các Hiệp Hội trung thành thi hành Quy Luật Chung và Luật Sống Hiệp Hội, thì ở đấy thuần phong mỹ tục và đạo Chúa được hưng thịnh vững vàng” (TĐ Bis saeculari 4, 29).

Điều 7. GIA NHẬP CỘNG ĐOÀN SỐNG ĐỜI KITÔ QUỐC TẾ:

Giáo Hội đã ban nhiều đặc ân cho Hiệp Hội đầu tiên tại Học Viện Roma, và thông ban những đặc ân này cho những Hiệp Hội nào gia nhập vào Tổng Hội ấy. Ngày nay tại Việt Nam mỗi Hiệp Hội địa phương khi mới thành lập phải gia nhập vào Tổng Hội HHTM Việt Nam là Thành Viên của Cộng Đoàn Sống Đời Kitô Quốc Tế (Christian Life Communities- CLC) được Giáo Hội công nhận thay thế cho Tổng Hội Rôma trước đây.- (Xem Tư Liệu X,2-4)

TRỤ SỞ CỘNG ĐOÀN SỐNG ĐỜI KITÔ QUỐC TẾ hiện nay đặt tại địa chỉ: Borgo Spirito 5, Rome, ITALIE.

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC NỘI BỘ

Điều 8. HỆ THỐNG TỔ CHỨC:

Tại mỗi Giáo Xứ có thể có từ một đến ba Xứ Đoàn Ngành HHTM như: Xứ Đoàn BÁC ÁI HIỆP HỘI THÁNH MẪU, XĐ GIA ĐÌNH HHTM và XĐ GIỚI TRẺ HHTM.

Ngoài ra, các môi trường chuyên biệt như Nhà Lưu xá Sinh Viên hay các nhóm công tác phục vụ... cũng có thể hình thành những Đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu như: Đoàn Học Sống Lời Chúa HHTM, Đoàn Sinh Viên HHTM, Đoàn Nhà Giáo HHTM, Ca Đoàn HHTM, Đoàn Lễ Sinh HHTM Giáo Xứ,...

Liên kết để gia tăng sự hiệp thông và giúp nhau làm việc tông đồ hữu hiệu hơn. Hiệp Hội Thánh Mẫu cũng liên kết các đơn vị HHTM theo hai hệ thống là hàng dọc và hàng ngang như sau:

1. HỆ THỐNG HÀNG DỌC ĐIỀU HÀNH THEO LỨA TUỔI (NGÀNH)

Đây là hệ thống hoạt động chính yếu của HHTM liên kết giữa các Nhóm Nhỏ gọi là Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM với Xứ Đoàn (Ngành), các Xứ Đoàn (Ngành) với Hiệp Đoàn (Ngành), các Hiệp Đoàn (Ngành) với Liên Đoàn (Ngành), các Liên Đoàn (Ngành) với Tổng Đoàn (Ngành) như sau:

a) GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM: Hội Viên cùng hay khác phái trong một Giáo Xứ hay cùng môi trường sống kết hợp thành từng Nhóm Nhỏ gọi là GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM do một Tổ Phục Vụ Gia Đình điều hành. Mỗi GĐ gồm từ 7 đến 12 Thành Viên gồm nam nữ chung hay riêng, theo từng lứa tuổi gọi là Ngành: Từ 16-30 tuổi cho Ngành Giới Trẻ HHTM, từ 30-60 tuổi cho Ngành Gia Đình HHTM, từ 60 tuổi trở lên cho Ngành Bác Ái HHTM.

Sợi dây liên kết các Thành Viên trong Gia Đình SĐKT là tình huynh đệ. Anh chị em trong Gia Đình gọi nhau là anh chị em dựa theo ngày tháng năm sinh. Có thể gọi nhau theo thứ tự như: Anh (chị) Cả, chị Hai, chị Ba, anh Tư chú Năm,... cô Út. Anh chị Cả là người lớn tuổi nhất hoặc một anh chị lớn tuổi có uy tín được các em trong Gia Đình kính trọng, được mời làm Cố vấn Gia Đình.

b) XỨ ĐOÀN (NGÀNH) HHTM GIÁO XỨ: Các Gia Đình Nhóm Nhỏ cùng lứa tuổi trong một Giáo Xứ liên kết thành một Xứ Đoàn (Ngành) do một Ban Chấp Hành Xứ Đoàn điều hành. Như vậy mỗi Giáo Xứ có thể có từ một đến ba Xứ Đoàn Ngành là Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM, XĐ Gia Đình HHTM, XĐ Bác Ái HHTM.

c) HIỆP ĐOÀN (NGÀNH) HHTM GIÁO HẠT: Các Xứ Đoàn cùng Ngành trong một Giáo Hạt liên kết thành Hiệp Đoàn (Ngành) Giáo Hạt, do một Ban Chấp Hành Hiệp Đoàn (Ngành) điều hành. Như vậy trong một Giáo Hạt thường có ba Hiệp Đoàn (Ngành) là: Hiệp Đoàn Giới Trẻ HHTM, HĐ Gia Đình HHTM, HĐ Bác Ái HHTM.

d) LIÊN ĐOÀN NGÀNH HHTM GIÁO PHẬN: Các Hiệp Đoàn (Ngành) Giáo Hạt trong một Giáo Phận liên kết thành Liên Đoàn (Ngành) Giáo Phận, do một Ban Chấp Hành Liên Đoàn (Ngành) điều hành. Như vậy trong một Giáo Phận thường có ba Liên Đoàn (Ngành) là: Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM, LĐ Gia Đình HHTM, LĐ Bác Ái HHTM.

e) TỔNG ĐOÀN NGÀNH HHTM TRUNG ƯƠNG: Các Liên Đoàn (Ngành) Giáo Phận trong một quốc gia liên kết thành Tổng Đoàn (Ngành) Trung Ương, do một Ban Chấp Hành Tổng Đoàn (Ngành) điều hành. Như vậy trong nước sẽ có ba Tổng Đoàn (Ngành) HHTM là Tổng Đoàn Giới Trẻ HHTM, TĐ Gia Đình HHTM, TĐ Bác Ái HHTM.

2. HỆ THỐNG HÀNG NGANG LIÊN KẾT

Các đơn vị thuộc ba Ngành khác nhau, do cùng theo một linh đạo chung, cùng tuân giữ một Luật Sống chung, cùng sinh hoạt trong một môi trường chung, cần liên kết thành một tổ chức chung gọi là Hiệp Hội thánh Mẫu theo 4 cấp từ thấp lên cao như sau:

a) HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO XỨ: Các Xứ Đoàn Ngành trong cùng một Giáo Xứ liên kết thành HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO XỨ do một Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Xứ điều hành.

b) HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO HẠT: Các Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ trong một Giáo Hạt liên kết thành HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO HẠT do một Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Hạt điều hành.

c) LIÊN HỘI HHTM GIÁO PHẬN: Các HHTM Giáo Hạt trong một Giáo Phận liên kết thành Liên Hội HHTM Giáo Phận do một Hội Đồng Quản Trị Liên Hội Giáo Phận điều hành. Liên Hội Giáo Phận có quyền thu nhận các HHTM Giáo Hạt và HHTM Giáo Xứ mới thành lập trong Giáo Phận làm Thành Viên chính thức.

d) TỔNG HỘI HHTM VIỆT NAM: Các Liên Hội HHTM Giáo Phận trong nước Việt Nam liên kết thành Tổng Hội HHTM Việt Nam do một Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội HHTM điều hành. Tổng Hội HHTM Việt Nam có quyền thu nhận các Liên Hội HHTM Giáo Phận làm Thành Viên chính thức.

e) CỘNG ĐOÀN SỐNG ĐỜI KITÔ QUỐC TẾ: Các Tổng Hội HHTM các Nước trên thế giới liên kết thành CỘNG ĐOÀN SỐNG ĐỜI KITÔ QUỐC TẾ (Christian Life Communities- Viết tắt là CLC).

Điều 9. BẦU CHỌN TÂN BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN NGÀNH

A. THỂ THỨC BẦU CHỌN BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN NGÀNH VÀ VIỆC ĐIỀU HÀNH

1. XỨ ĐOÀN MỚI THÀNH LẬP: Để thành lập một Xứ Đoàn (Ngành: Bác Ái, Gia Đình, Giới Trẻ HHTM), Linh Mục Giám Huấn sẽ chọn các Trưởng Gia Đình Nhóm Nhỏ làm Thành Viên Ban Chấp Hành Lâm Thời. Ban Chấp Hành này sẽ làm việc từ sáu tháng đến một năm trước khi tổ chức bầu chọn một Tân Ban Chấp Hành chính thức nhiệm kỳ 3 năm. Nên ưu tiên bầu chọn các Trưởng Gia Đình đã qua các khóa huấn luyện Huynh Trưởng nắm giữ các chức vụ trong Ban Chấp Hành Xứ Đoàn.

2. THỂ THỨC BẦU BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN NGÀNH:

BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ do Linh Mục Giám Huấn chỉ định gồm một Cố Vấn (thường là Cựu Đoàn Trưởng) và ba Huynh Trưởng có thiện chí và khả năng. Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ lập một Danh Sách Ứng viên được các Gia Đình Nhóm Nhỏ đề cử. Sĩ số Ứng Viên phải nhiều hơn số Thành Viên tân Ban Chấp Hành. Rồi thông qua LM Giám Huấn xét duyệt trước khi ghi tên Ứng Viên vào phiếu bầu. Trong phiếu bầu có một ô nhỏ bên cạnh tên mỗi Ứng viên. Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ ấn định ngày giờ và địa điểm bầu cử. Trong ngày bầu cử, sau khi kiểm diện sĩ số Hội Viên hiện diện, Ban Tổ Chức sẽ phát phiếu bầu và hướng dẫn thể thức bầu cử Ban Chấp Hành theo 4 bước như sau:

Bước 1. BẦU TÂN BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN: Các Hội Viên sẽ đánh dấu X trong ô vuông bên cạnh tên Ứng Viên mình lựa chọn. Chỉ được đánh dấu X bằng với số Thành Viên Tân Ban Chấp Hành do ban Tổ Chức ấn định. Những phiếu bầu đánh dấu quá số ấn định sẽ bị loại bỏ. Việc bầu cử chỉ được công nhận khi số phiếu bầu ăn khớp với sĩ số Hội Viên hiện diện. Ban Tổ Chức xướng tên trong các phiếu bầu để ghi lên bảng dưới sự chứng kiến của linh mục Giám Huấn hay tu sĩ Trợ Huấn và đại diện Ban Chấp Hành cấp trên.

Bước 2. BẦU TRƯỞNG BAN CHẤP HÀNH: Tân Ban Chấp Hành vừa trúng cử sẽ bầu chọn một trong các Thành Viên vừa trúng cử làm Trưởng Ban Chấp Hành bằng phiếu kín. Nếu vòng một không ai có số phiếu quá bán sẽ bầu vòng hai với hai ứng viên nhiều phiếu hơn. Các Trưởng Gia Đình Sống Đời Kitô (Nhóm Nhỏ) được tham gia bầu chọn Trưởng BCH Xứ Đoàn.

Bước 3. PHÂN CÔNG CÁC CHỨC VỤ KHÁC TRONG BAN CHẤP HÀNH: Sau khi được bầu chọn, Trưởng Ban Chấp Hành sẽ cùng với các Cố Vấn phân công các chức vụ khác trong Tân Ban Chấp Hành phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của mỗi Thành Viên với sự chấp thuận của LM Giám Huấn.

Bước 4. XIN CẤP ỦY NHIỆM THƯ: Thư Ký Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ gửi Biên Bản Bầu Cử kèm theo danh sách Tân Ban Chấp Hành Xứ Đoàn (Ngành) về HĐQT Liên Đoàn (Ngành) Giáo Phận để được LM Giám Huấn Liên Hội Giáo Phận cấp ủy Nhiệm Thư (Xem Tư Liệu X mẫu 8 và 9). Ủy Nhiệm Thư sẽ được trao cho các Thành Viên Tân Ban Chấp Hành trong Nghi Thức Tuyên Thệ Hội Đồng Quản Trị Xứ Đoàn (Xem Tư Liệu III.-A).

Tân Ban Chấp Hành sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ sau Nghi Thức Tuyên Thệ Hội Đồng Quản Trị Xứ Đoàn hoặc sau lễ bàn giao giữa hai Ban Chấp Hành Tân Cựu Xứ Đoàn.

B. ĐIỀU HÀNH SINH HOẠT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HHTM CÁC CẤP

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HHTM GIÁO XỨ: Gồm Ban Chấp Hành HHTM Giáo Xứ và các Huynh Trưởng Phụ Tá, phối hợp làm việc dưới quyền LM Chính Xứ Giám Huấn như sau:

- BAN CHẤP HÀNH HHTM GIÁO XỨ: Các Ban Chấp Hành Xứ Đoàn Ngành Bác Ái, Gia Đình và Giới Trẻ HHTM trong Giáo Xứ sẽ họp nhau bầu phiếu kín để chọn một trong 3 Xứ Đoàn Trưởng Ngành làm Hội Trưởng Ban chấp Hành HHTM Giáo Xứ. Các Xứ Đoàn Trưởng Ngành còn lại sẽ đương nhiên giữ 2 chức vụ Hội Phó về Điều Hành và Kinh Tài. Thư ký, Thủ Quỹ và Tập Huấn Ban Chấp Hành HHTM Giáo Xứ sẽ do Hội Trưởng hội ý chọn lựa trong số các Thư Ký, Thủ Quỹ, và Tập Huấn của 3 Ban Chấp Hành Xứ Đoàn Ngành. Các Cựu Xứ Đoàn Trưởng 3 Ngành sẽ được mời làm Cố Vấn của Ban Chấp Hành HHTM Giáo Xứ.

- HUYNH TRƯỞNG PHỤ TÁ Ban Chấp Hành HHTM Giáo Xứ gồm 2 loại Ủy Viên: Ủy Viên Đương Nhiên là các Trưởng Gia Đình Nhóm Nhỏ của 3 Ngành. Ủy Viên Chuyên Trách do Hội Trưởng HHTM Giáo Xứ lựa chọn trong số các Ủy Viên BCH xứ Đoàn 3 Ngành trong Giáo Xứ và gồm các Ủy Viên: Phụng Vụ, Bác Ái Xã Hội, Tông Đồ Truyền Giáo, Sinh Hoạt Giới Trẻ, Truyền Thông Văn Hóa, Quảng Bá Phát Triển.

2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HHTM GIÁO HẠT: Gồm 2 Ban là Ban Chấp Hành HHTM Giáo Hạt và Ban Huấn Luyện HHTM Giáo Hạt phối hợp làm việc dưới quyền LM Giám Huấn HHTM Giáo Hạt như sau:

- BAN CHẤP HÀNH HHTM GIÁO HẠT: Do các Đại biểu HHTM Giáo Xứ trong Giáo Hạt bầu phiếu kín chọn một trong 3 Hiệp Đoàn Trưởng Ngành Bác Ái, Gia Đình, Giới Trẻ HHTM Giáo Hạt làm Hội Trưởng Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Hạt. Các Hiệp Đoàn Trưởng Ngành còn lại sẽ đương nhiên giữ hai chức vụ Hội Phó về Điều Hành và Kinh Tài. Hai Thư ký, một Thủ Quỹ và một Tập Huấn Ban Chấp Hành HHTM Giáo Hạt sẽ do Hội Trưởng hội ý chọn lựa trong số các Thư Ký, Thủ Quỹ, và Tập Huấn của 3 Ban Chấp Hành Hiệp Đoàn Ngành Giáo Hạt. Các Cựu Hiệp Đoàn Trưởng 3 Ngành sẽ được mời làm Cố Vấn của Ban Chấp Hành HHTM Giáo Hạt.

Huynh Trưởng Phụ Tá Ban Chấp Hành HHTM Giáo Hạt gồm 2 loại Ủy Viên: Ủy Viên Đương Nhiên là các Hội Trưởng HHTM Giáo Xứ trong Giáo Hạt. Ủy Viên Chuyên Trách do Hội Trưởng Giáo Hạt hội ý lựa chọn trong số các Ủy Viên BCH Hiệp Đoàn 3 Ngành Giáo Hạt và gồm các Ủy Viên: Phụng Vụ, Bác Ái Xã Hội, Tông Đồ Truyền Giáo, Sinh Hoạt Giới Trẻ, Truyền Thông Báo Chí, Quảng Bá Phát Triển.

- BAN HUẤN LUYỆN HHTM GIÁO HẠT: Gồm Trưởng Tập Huấn của các HHTM các Giáo Xứ trong Giáo Hạt làm Thành Viên. Trưởng Ban Huấn Luyện và hai Phụ Tá Đặc Trách Huynh Trưởng và Hội Viên do LM Giám Huấn Giáo Hạt chỉ định. Hai Thư Ký và một Thủ Quỹ của Ban Huấn Luyện sẽ do Thư Ký và Thủ Quỹ Ban Chấp Hành HHTM Giáo Hạt kiêm nhiệm. Trưởng Ban Huấn Luyện HHTM Giáo Hạt có quyền mời các Huấn Luyện Viên tham gia Ban Huấn Luyện HHTM Giáo Hạt với sự chấp thuận của LM Giám Huấn HHTM Giáo Hạt. Các Linh Mục Giám Huấn HHTM Giáo Xứ đương nhiên là Huấn Luyện Viên của Ban Huấn Luyện HHTM Giáo Hạt.

3. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LIÊN HỘI HHTM GIÁO PHẬN: Gồm 2 Ban là Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận và Ban Huấn Luyện HHTM Giáo Phận phối hợp làm việc dưới quyền LM Giám Huấn HHTM Giáo Phận như sau:

- BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI HHTM GIÁO PHẬN: Do các Đại biểu HHTM các Giáo Hạt trong Giáo Phận họp bầu phiếu kín chọn một trong 3 Liên Đoàn Trưởng Ngành Bác Ái, Gia Đình, Giới Trẻ HHTM Giáo Phận làm Hội Trưởng Liên Hội Giáo Phận. Các Liên Đoàn Trưởng Ngành còn lại sẽ đương nhiên giữ 2 chức vụ Hội Phó về Điều Hành và Kinh Tài. Hai Thư ký và một Thủ Quỹ Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận sẽ do Hội Trưởng Liên Hội hội ý chọn lựa trong số các Thư Ký, Thủ Quỹ của 3 Ban Chấp Hành Liên Đoàn Ngành. Các cựu Liên Đoàn Trưởng 3 Ngành sẽ được mời làm Cố Vấn của Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận.

Huynh Trưởng Phụ Tá BCH Liên Hội gồm 2 loại Ủy Viên: Ủy Viên Đương Nhiên là các Hội Trưởng HHTM các Giáo Hạt trong Giáo Phận. Ủy Viên Chuyên Trách do Hội Trưởng Giáo Phận hội ý lựa chọn trong số các Ủy Viên BCH Liên Đoàn 3 Ngành Giáo Phận và gồm các Ủy Viên: Phụng Vụ, Bác Ái Xã Hội, Tông Đồ Truyền Giáo, Sinh Hoạt Giới Trẻ, Truyền Thông Báo Chí, Quảng Bá Phát Triển.

- BAN HUẤN LUYỆN HHTM GIÁO PHẬN: Gồm các Trưởng Phó Ban Huấn Luyện HHTM các Giáo Hạt làm Thành Viên. Trưởng Ban Huấn Luyện HHTM Giáo Phận và hai Phụ Tá Đặc Trách Huynh Trưởng và Hội Viên do LM Giám Huấn Giáo Phận chỉ định. Thư Ký và Thủ Quỹ Ban Huấn Luyện do Thư Ký và Thủ Quỹ Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận kiêm nhiệm. Trưởng Ban Huấn Luyện HHTM Giáo Phận có quyền mời các Huấn Luyện Viên tham gia Ban Huấn Luyện HHTM Giáo Phận với sự chấp thuận của LM Giám Huấn Liên Hội Giáo Phận. Các Linh Mục Giám Huấn HHTM Giáo Hạt đương nhiên là Huấn Luyện Viên của Ban Huấn Luyện HHTM Giáo Phận.

4. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG HỘI HHTM TRUNG ƯƠNG VIỆT NAM: Gồm 2 Ban là Ban Chấp Hành Tổng Hội HHTM và Ban Nghiên Huấn Trung Ương phối hợp làm việc dưới quyền LM Tổng Giám Huấn HHTM Trung Ương như sau:

- BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI HHTM: Gồm một Tổng Hội Trưởng, Hai Tổng Hội Phó về Điều Hành và Kinh Tài, hai Thư Ký, một Thủ Quỹ. Các Thành Viên Ban Chấp Hành HHTM Tổng Hội HHTM Trung Ương sẽ do Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận Trung Ương kiêm nhiệm theo quyết định của LM Tổng Giám Huấn HHTM VN với sự chấp thuận của đa số Thành Viên Tổng Hội Đồng HHTM Toàn Quốc.

Huynh Trưởng Phụ Tá Ban Chấp Hành Tổng Hội gồm hai loại Ủy Viên: Ủy Viên Đương Nhiên của Ban Chấp Hành Tổng Hội là các Trưởng Liên Hội HHTM các Giáo Phận. Ủy Viên Chuyên Trách của Ban Chấp Hành Tổng Hội sẽ do các Ủy Viên chuyên trách Ban Chấp Hành Liên Hội Trung ương kiêm nhiệm.

- BAN NGHIÊN HUẤN TRUNG ƯƠNG HHTM: Gồm các Trưởng và Phó Ban Huấn Luyện HHTM các Giáo Phận là Thành Viên, làm việc dưới quyền LM Tổng Giám Huấn HHTM VN. Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương và hai Phụ Tá Đặc Trách nghiên cứu huấn luyện Huynh Trường và Hội Viên sẽ do LM Tổng Giám Huấn chỉ định. 2 Thư Ký và một Thủ Quỹ Ban Huấn Luyện do 2 Thư Ký và Thủ Quỹ Ban Chấp Hành Tổng Hội kiêm nhiệm. Trưởng Ban Nghiên Huấn HHTM Trung Ương có quyền mời các Huấn Luyện Viên tham gia Ban Nghiên Huấn Trung Ương với sự chấp thuận của LM Tổng Giám Huấn HHTM VN. Các Linh Mục Giám Huấn HHTM Giáo Phận đương nhiên là Huấn Luyện Viên của Ban Huấn Luyện Trung Ương HHTM.

Điều 10. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HHTM:

1. ĐIỀU HÀNH:

Thành Viên của Hội Đồng Quản Trị HHTM phải đoàn kết, đồng tâm nhất trí, tận tâm phục vụ cho Hiệp Hội. Trong Hội Đồng Quản Trị, Ban Chấp Hành có nhiệm vụ điều hành các sinh hoạt Hiệp Hội. Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Xứ cùng với Linh mục Giám Huấn GX có quyền thu nhận Hội Viên xin gia nhập và xin thăng cấp Hội Viên. Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị thường là 3 năm, nhưng cũng có thể lưu nhiệm thêm một hai nhiệm kỳ tùy quyết định của LM Giám Huấn liên hệ dựa trên hiệu quả hoạt động của Hội Đồng Qủan Trị của từng cấp là Giáo Xứ, Giáo Hạt, Giáo Phận và Trung Ương.

2. NHÓM HỌP:

Thông thường, Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Xứ, Giáo Hạt, Giáo Phận, Trung Ương sẽ nhóm họp mỗi tháng một lần. Tuy nhiên khi cần Hội Trưởng HHTM có thể nhóm họp các phiên bất thường với sự chấp thuận của LM Giám Huấn.

3. HUẤN LUYỆN:

Mở các Khóa Huấn luyện Huynh Trưởng các cấp:

Hội Đồng Quản Trị HHTM các cấp có nhiệm vụ mở khóa huấn luyện Huynh Trưởng và cấp bằng cuối khóa như sau:

- Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Hạt có nhiệm vụ tổ chức khóa Huynh Trưởng Cấp I, để đào tạo các Huynh Trưởng có khả năng làm Trưởng Gia Đình Nhóm Nhỏ các Ngành hay Ủy Viên Ban Chấp Hành Xứ Đoàn.

- Hội Đồng Quản Trị HHTM Liên Hội HHTM Giáo Phận có nhiệm vụ tổ chức khóa huấn luyện Huynh Trưởng cấp II, để đào tạo các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Xứ, và khóa huấn luyện Huynh Trưởng cấp III để đào tạo các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Hạt.

- Hội Đồng Quản Trị HHTM Trung Ương có nhiệm vụ tổ chức khóa huấn luyện Huynh Trưởng cấp IV, để đào tạo các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Phận.

Trong mỗi Khóa Huấn Luyện, Ban Chấp Hành lo tổ chức và điều hành, còn Ban Huấn Luyện lo huấn luyện theo nội dung các bài khóa phù hợp với từng cấp như sau:

a) NỘI DUNG KHÓA HUYNH TRƯỞNG CẤP I gồm các đề tài: Đạo đức và tư cách của Trưởng Gia Đình, kỹ thuật lãnh đạo chỉ huy Nhóm Nhỏ, thực tập họp Nhóm Nhỏ và điều hành các sinh hoạt như Họp mặt Gia Đình và Giờ Kinh Tối Gia Đình; Thực hành và báo cáo công tác của Gia Đình; Một số kỹ năng giúp tạo bầu khi vui tươi trong các sinh hoạt Gia Đình; Kỹ năng sinh hoạt và kỹ thuật trại sơ cấp cho Giới Trẻ HHTM (truyền tin, cứu thương và lều trại); Tương quan giữa Gia Đình Nhóm Nhỏ với Xứ Đoàn về tổ chức điều hành và sinh hoạt; Những nguyên nhân làm tan rã Gia Đình Nhóm Nhỏ và biện pháp khắc phục. Thực tập xây dựng tình huynh đệ Gia Đình như: Nghĩ tới người khác; Nụ cười trong quan hệ giao tiếp; Tập Ứng Xử Thân thiện để làm quen và kết thân; Tập nghĩ tốt nói tốt làm tốt cho nhau...

b) NỘI DUNG KHÓA HUYNH TRƯỞNG CẤP II gồm các đề tài: Linh đạo “Hiệp sống Xin vâng và Phục vụ” của HHTM; Đạo đức và tư cách Huynh Trưởng; Tương quan trách nhiệm và quyền hạn giữa Ban Chấp Hành Xứ Đoàn (Ngành BA, GĐ, GT/HHTM) với Ban Chấp Hành Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Xứ; Áp dụng các Phương Pháp huấn luyện HHTM vào trong sinh hoạt Xứ Đoàn (PP Nhóm Nhỏ, PP Hiệp sống Tin Mừng; PP Phân Công Phân Nhiệm; PP Thăng Cấp Hội Viên; PP Thi Đua Thăng Thưởng); Sinh hoạt hội họp, đạo đức và công tác của Xứ Đoàn; Công Tác thăm viếng của Hội Viên HHTM. Văn thư Hành chánh Xứ Đoàn; Phương cách gây quỹ và báo cáo quỹ; Tinh thần tiên liệu và trách nhiệm của Trưởng; Kỹ năng sinh hoạt và kỹ thuật trại trung cấp cho Giới Trẻ HHTM (truyền tin, cứu thương và lều trại); Thực Tập xây dựng tình huynh đệ trong Cộng Đoàn gồm các đề tài: Thảo luận hơn tranh luận; Mau nghe chậm nói khoan giận, Tập xét đoàn ý tốt cho nhau, Giá trị của lời khen đúng lúc...

c) NỘI DUNG KHÓA HUYNH TRƯỞNG CẤP III gồm các đề tài: Vai trò của Chúa Giêsu và Thánh Mẫu Maria trong linh đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu; Thành lập một Xứ Đoàn HHTM (Các giai đoạn thành lập. - Hệ thống tổ chức Xứ Đoàn. - Củng cố và phát triển Xứ Đoàn); Tinh thần dấn thân phục vụ của cấp lãnh đạo; Tầm quan trọng của phương pháp học sống Lời Chúa trong việc huấn luyện Hội Viên; Công tác bác ái xã hội và tông đồ truyền giáo của HHTM; Văn thư và thống kê tài chánh của Hiệp Hội Thánh Mẫu; Những yếu tố làm sống động buổi họp; Tổ chức và điều hành một khóa huấn luyện Huynh Trưởng và hội thi giữa các Xứ Đoàn; Cách soạn thảo và trình bày các đề tài trong khóa huấn luyện và hội thảo; Kỹ năng sinh hoạt Giới Trẻ và kỹ thuật trại cao cấp (truyền tin, cứu thương và lều trại); Thực tập xây dựng tình huynh đệ cộng đoàn có các đề tài: Vui với người khóc với người khóc; Cho phúc hơn nhận, Chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay...

d) NỘI DUNG KHÓA HUYNH TRƯỞNG CẤP IV gồm các đề tài: Sứ mệnh Truyền giáo của Hội Viên HHTM; Những đức tính lãnh đạo của Huynh Trưởng theo Tin Mừng; Nhiệm vụ của các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Liên Đoàn (Ngành) và Liên Hội HHTM Giáo Phận; Tinh thần cầu tiến và giao lưu của Trưởng lãnh đạo; Công tác tổ chức và điều hành các Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng và Hội Viên; Các loại hình sinh hoạt khác biệt của ba Ngành là Giới Trẻ, Gia Đình và Bác Ái HHTM; Công tác xã hội và hướng nghiệp cho Giới Trẻ; Phương pháp tổ chức và điều hành công việc theo khoa học. Tự chọn và nghiên cứu chuyên sâu về một kỹ năng sinh hoạt HHTM phù hợp khả năng và Ngành phụ trách.

Điều 11. PHÂN QUYỀN CÁC CHỨC VỤ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. HỘI TRƯỞNG: Là người có trách nhiệm trực tiếp điều hành Hiệp Hội Thánh Mẫu qua các Thành Viên trong Hội Đồng Quản Trị. Hội Trưởng chủ tọa các buổi sinh hoạt hội họp chung, đại diện chính thức của Hiệp Hội Thánh Mẫu trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ hay quan hệ với các Hội đoàn bạn. Hội Trưởng là linh hồn của Hiệp Hội và có ảnh hưởng sống còn đối với Hiệp Hội. Do đó, Hội Trưởng cần có lòng đạo đức và uy tín cao, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tâm lo cho Hiệp Hội, biết cách dùng người, có tinh thần tiên liệu và luôn cầu tiến.

2. HAI HỘI PHÓ: Là cánh tay phải tay trái của Hội Trưởng Hội và có quyền thay Hội Trưởng xử lý công việc khi người này vắng mặt..

HỘI PHÓ I ĐIỀU HÀNH: Giúp Hội Trưởng tổ chức và điều hành sinh hoạt nội bộ.

HỘI PHÓ II KINH TÀI: Giúp đối ngoại và phát triển quỹ Hội bằng việc kêu gọi quý Ân Nhân Bảo Trợ và lo đền ơn đáp nghĩa theo Luật Sống HHTM.

3. HAI THƯ KÝ: Thư Ký và Phụ Tá Thư Ký là Thành Viên thường trực của Ban Chấp Hành, có bổn phận thường xuyên hiện diện trong các buổi họp để ghi chép nội dung và đọc lại biên bản buổi họp theo yêu cầu của Hội Trưởng, lưu trữ các văn thư đến và đi, giữ gìn sổ sách giấy tờ của Hiệp Hội như Sổ Danh Bạ Hội Viên, Sổ Ân Nhân Bảo Trợ, Sổ Biên Bản, Sổ Ký Sự Sinh Hoạt Xứ Đoàn, các Album hình ảnh của HHTM v.v...

4. MỘT THỦ QUỸ: Là người coi kho Đức Mẹ. Có bổn phận giữ tiền bạc tài sản của Hiệp Hội, chi thu theo lệnh của Hội trưởng. Sổ Chi Thu phải rõ ràng và được Linh Mục Giám Huấn ký duyệt mỗi ba tháng. Thủ Quỹ có nhiệm vụ ghi chép thu chi vào sổ Thu Chi và báo cáo trong các buổi họp Ban Chấp Hành hay họp chung Hội Viên HHTM theo yêu cầu của Hội Trưởng.

LM Giám Huấn cần ấn định mức độ tài chánh BCH Xứ Đoàn (HĐ, LĐ, TĐ Ngành) có quyền chi, và mức độ phải được LM Giám Huấn chấp thuận trước.

5. MỘT TẬP HUẤN XỨ ĐOÀN: Là người hướng dẫn tinh thần của Hội Viên, có trách nhiệm giúp các Ứng Viên xin gia nhập và các Tập sinh về linh đạo Hiệp Hội và đề xuất tuyên hứa lên bậc Hội Viên.

Trên bình diện Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Hạt, Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận và Tổng Hội HHTM Trung Ương, chức vụ Tập Huấn trong Ban Chấp Hành sẽ được thay thế bằng một Ban Huấn Luyện Giáo Hạt, Ban Huấn Luyện Giáo Phận và Ban Nghiên Huấn Trung Ương HHTM.

6. CÁC CỐ VẤN: Thường là các Cựu Hội Trưởng. Cố Vấn có bổn phận dùng kinh nghiệm và uy tín của mình để giúp Hội Trưởng điều hành và phát triển Hiệp Hội đúng hướng. Cố Vấn cần duy trì tinh thần hiệp thông giữa các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị.

7. TRỢ HUẤN: Là các Giáo sĩ, Tu sĩ nam nữ hay Giáo dân có uy tín và trình độ, được Linh Mục Giám Huấn nhờ cậy để giúp đỡ coi sóc Hiệp Hội Thánh Mẫu.

8. CÁC HUYNH TRƯỞNG: Là những Thành Viên trong Ban Huynh Trưởng như Trưởng phụ trách điều hành sinh hoạt các Gia Đình Nhóm Nhỏ, hoặc là các Ủy Viên giúp Ban Chấp Hành về chuyên môn. Các Huynh Trưởng phải tận tâm làm việc và kết hiệp với Đoàn Trưởng (Ngành) và Hội Trưởng HHTM để Hiệp Hội ngày một phát triển về mọi phương diện.

Điều 12. ĐẠI DIỆN GIÁO PHẨM:

1. LINH MỤC TỔNG GIÁM HUẤN TỔNG HỘI HHTM VIỆT NAM: Được hàng Giáo Phẩm ủy nhiệm để coi sóc hướng dẫn Hội Đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc theo Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM Việt Nam.

2. LINH MỤC GIÁM HUẤN LIÊN HỘI HHTM GIÁO PHẬN: Do Đấng Bản Quyền bổ nhiệm đương nhiên theo Giáo Luật hay bằng một văn thư chính thức để coi sóc và hướng dẫn Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận theo Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM Việt Nam.

3. LINH MỤC GIÁM HUẤN HHTM GIÁO HẠT: do Đại Diện các Xứ Đoàn HHTM trong Giáo Hạt đề cử xin LM Hạt Trưởng chấp thuận và được LM Giám Huấn Giáo Phận nhờ cậy coi sóc và hướng dẫn Hiệp Hội thánh Mẫu Giáo Hạt theo Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM Việt Nam.

4. LINH MỤC GIÁM HUẤN HHTM GIÁO XỨ: là Linh Mục Chính Xứ hoặc Linh Mục Phụ Tá được Linh Mục Chính Xứ nhờ cậy để coi sóc và hướng dẫn Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ theo Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM Việt Nam. Trường hợp Giáo Xứ có đông Hội Viên và có nhiều Linh Mục Phụ Tá, LM Chính Xứ Giám Huấn có quyền cắt cử mỗi LM Phụ Tá phụ trách một Ngành HHTM và được gọi là Linh Mục Đồng Hành (Ngành).

5. NHIỆM VỤ: Các Linh Mục Giám Huấn là đại diện hàng Giáo Phẩm nên các ngài cần hiện diện trong các buổi sinh hoạt hội họp để huấn luyện về giáo lý Thánh Kinh và duy trì trật tự trong Hiệp Hội. Tuy nhiên LM Giám Huấn nên tạo điều kiện để Ban Chấp Hành HHTM tự điều hành các sinh hoạt và công tác theo Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM Việt Nam và chỉ can thiệp khi Ban Chấp Hành vi phạm kỷ luật trái với Luật Sống HHTM Việt Nam. Trong buổi sinh hoạt Xứ Đoàn, LM Giám Huấn sẽ giúp Hội Viên học sống Lời Chúa và trao công tác cho Ban Chấp Hành.

 

CHƯƠNG IV

CÁC HỘI VIÊN

Điều 13. SẮC THÁI HỘI VIÊN:

1. HAI TÌNH TRẠNG HỘI VIÊN: Mỗi Hiệp Hội là một Cộng Đoàn Sống Đời Kitô, trong đó Hội Viên liên kết với nhau bằng việc tận hiến chung, bằng một Luật Sống chung, bằng một Đấng Bảo Trợ chung là Thánh Mẫu Maria để noi gương. Các Hội Viên phải quyết tâm trung thành với linh đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu, để ngày một lớn lên về nhận thức và yêu chuộng ơn kêu gọi nên hoàn thiện của mình. Chỉ có một loại Hội Viên, nhưng phân biệt hai tình trạng là Hội Viên Sinh Hoạt và Hội Viên Trợ Tá.

2. ỨNG VIÊN HHTM: Tất cả những Kitô hữu có thiện chí muốn sống theo Chúa Kitô noi gương Thánh Mẫu Maria và các người Dự tòng nếu muốn, đều có thể xin làm Ứng Viên của Hiệp Hội Thánh Mẫu. Ứng Viên là giai đoạn chuẩn bị lên bậc Tập Sinh Thánh Mẫu.

Để được tiếp nhận lên bậc Tập Sinh TM, Ứng Viên cần được một Hội Viên giới thiệu và bảo lãnh. Sau khi tìm hiểu về linh đạo HHTM qua Trưởng Tập Huấn trong thời gian 3 tháng, các Ứng Viên thiện chí và đủ điều kiện sẽ được tuyên hứa lên bậc Tập Sinh Thánh Mẫu để trở thành Hội Viên chính thức của HHTM.

Điều 14. BẬC TẬP VIÊN:

1- TẬP SINH THÁNH MẪU (Aspirant): Tập sinh có bổn phận tham gia các sinh hoạt thường xuyên của Hiệp Hội Thánh Mẫu để được huấn luyện về nhân bản Kitô giáo và giáo lý Thánh Kinh. Ngoài ra Tập Sinh còn phải năng cầu xin ơn Thánh Thần để tập sống quên mình vị tha hầu ngày một trở nên một người Trưởng Thành về nhân cách và một Tín Hữu có nếp sống đạo vững chắc.

Tập sinh do sức khỏe yếu kém hay gánh nặng gia đình không thể thường xuyên tham gia sinh hoạt, nhưng vẫn muốn hiệp thông bằng việc chu toàn bổn phận thiêng liêng hằng ngày của Hội Viên, rộng rãi đóng góp quỹ Hiệp Hội và tham gia các sinh hoạt quan trọng của Hiệp Hội... thì sẽ đương nhiên trở thành Hội Viên Trợ Tá bậc Tập sinh Thánh Mẫu. Muốn được tuyên hứa thăng cấp, Hội Viên Trợ Tá cần trở thành Hội Viên sinh hoạt trước bằng việc thường xuyên tham gia các sinh hoạt đạo đức, hội họp và công tác chung với Hiệp Hội.

2- BẬC HỨA SINH THÁNH MẪU (Approbaniste): Các Tập Sinh TM đã thường xuyên tham gia sinh hoạt Học sống Lời Chúa, sống tình bác ái và chu toàn các công tác Hiệp Hội ít nhất một năm, sẽ được Trưởng Tập Huấn đề nghi tuyên hứa lên bậc Hứa sinh Thánh Mẫu để học làm Môn Đệ Chúa Giêsu. Từ đây, Hội Viên Hứa Sinh sẽ năng tham dự các buổi Học sống Lời Chúa và cầu nguyện hàng tuần để noi gương Mẹ Maria thực hành đức ái huynh đệ là dấu hiệu môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.

Hội Viên Hứa Sinh chưa đủ điều kiện tận hiến sẽ được lặp lại lời tuyên hứa từng năm cho tới khi đủ điều kiện mới được tận hiến trở thành Hiến Sinh Thánh Mẫu.

Điều 15. BẬC HỘI VIÊN: HIẾN SINH THÁNH MẪU (Congréganiste):

1. LÀM ĐƠN VÀ CỨU XÉT: Nếu Hứa sinh TM đã thực tập việc thiêng liêng ít nhất một năm và tỏ ra xứng đáng, thì Linh mục Giám Huấn và Hội Đồng Quản Trị sẽ xét cho làm đơn tuyên hứa lên bậc Hiến sinh Thánh Mẫu để học làm Tông Đồ Chúa Giêsu.

2. BA LỜI HỨA TRONG NGHI THỨC BẬC HIẾN SINH: Hội Viên sẽ nhờ ơn Thánh Thần soi gọi thánh hiến mình cho Thiên Chúa (Consecration) nhờ việc dâng mình cho Đức Mẹ (Oblation) và tuyên thệ vĩnh viễn theo đuổi lối sống Hội Viên Thánh Mẫu (Engagement permanent).

3. NHIỆM VỤ HIẾN SINH: Từ đây Hiến Sinh Thánh Mẫu có nhiệm vụ cùng Mẹ Maria chu toàn sứ mệnh tông đồ truyền giáo như: Thăm viếng người lương để giới thiệu Chúa cho họ, chia sẻ cơm áo cho những người nghèo đói, động viên an ủi những người đau khổ và phục vụ các bệnh nhân liệt giường, nhất là những người già cả neo đơn không ai chăm sóc...

4. ĐIỀU KIỆN TẬN HIẾN: Để việc Tận hiến có hiệu lực và vĩnh tồn, Hội Viên phải đủ các điều kiện như: 25 tuổi, có ý thức và tự do, đã được học Giáo lý Thánh Kinh tương ứng và quyết tâm sống theo linh đạo “Hiệp Sống, Xin vâng, Phục vụ” noi gương Chúa Giêsu như Thánh Mẫu Maria.

Điều 16. NGHI THỨC NHẬN HỘI:

1. NGHI THỨC NHẬN HỘI: Việc tiếp nhận Hội Viên vào mỗi bậc cần theo nghi thức đã được giáo quyền chấp nhận, để công khai nhận họ làm Hội Viên theo từng cấp. Cũng cần ghi tên các Hội Viên tuyên hứa vào sổ Danh Bộ và gửi danh sách về Liên Hội HHTM Giáo Phận xin cấp bằng Hội Viên vĩnh viễn cho các Hiến Sinh Thánh Mẫu. Trong nghi thức nhận hội, Linh Mục Giám Huấn đại diện Giáo Phẩm chủ sự các nghi thức để thông ban các quyền lợi thiêng liêng cho Hội Viên. Các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị cần hiện diện để cầu nguyện và thể hiện tình hiệp thông trong Đại Gia Đình Hiệp Hội Thánh Mẫu.

2. NGHI THỨC TỰ HIẾN: Nghi Thức Tự Hiến gồm hai phần chính: Hội Viên Hiến Sinh tuyên đọc bản Kinh Tự Hiến rồi Linh Mục chủ sự tuyên bố nhận Hội Viên làm Thành Viên chính thức và thông ban ơn đại xá.

Điều 17. XUẤT HỘI:

Sau khi tận hiến, Hội Viên sẽ vĩnh viễn thuộc về Hiệp Hội, trừ khi tự ý rút lui, hoặc bị loại, hoặc không chuyển qua một Hiệp Hội Ngành tiếp theo như Luật Sống HHTM ấn định.

1. TỰ Ý RÚT TÊN: Việc Hội Viên bỏ không tham dự các phiên hội và không tham gia các hoạt động của Hiệp Hội trong thời gian khá lâu (3 tháng) mà không thông báo dù đã được nhiều lần nhắc nhở, thì kể như tự ý rút tên ra khỏi Hiệp Hội. Riêng những trường hợp bất khả kháng như ốm đau, du lịch hay công tác xa nhà... thì không kể vào điều khoản này.

2. BỊ LOẠI KHỎI HỘI: Ai lỗi phạm những điều Luật Chúa quan trọng mà không có thiện chí sửa đổi và không tự ý rút tên cũng có thể bị loại khỏi danh sách Hội Viên. Việc tuyên bố loại bỏ Hội Viên do vi phạm kỷ luật dành riêng cho linh mục Giám Huấn sau khi được Hội Đồng Quản Trị cùng cấp đề xuất với đa số quá bán.

 

CHƯƠNG V

LỐI SỐNG CỦA HIỆP HỘI

Điều 18. THÁNH HÓA BẢN THÂN:

Việc tận hiến cho Thiên Chúa, việc dâng mình cho Đức Mẹ, việc tuyên thệ vĩnh viễn sống trong Hiệp Hội là ba việc chứng minh Hội Viên tự nguyện chọn theo ơn gọi của Hiệp Hội:

1. HÀNG NGÀY: Hội Viên phải sống đức Tin Cậy Mến theo lời dạy của Chúa Kitô noi gương Thánh Mẫu Maria theo sự chỉ dẫn của LM Giám Huấn. Cần tập thành thói quen dâng ngày buổi sáng khi vừa thức dậy, xét mình sám hối, đọc Lời Chúa và cám ơn Chúa trong Giờ Kinh Tối Gia Đình hàng ngày, siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ tại Nhà thờ, dâng mỗi ngày một chục kinh Mân Côi để cùng Mẹ Maria suy niệm các biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu, thực thi lời Chúa dạy, bày tỏ tình hiệp thông và quyết tâm thi hành các công tác để làm sáng danh Thiên Chúa và góp phần cứu rỗi nhân loại.

2. HÀNG TUẦN: Hội Viên tham dự buổi sinh hoạt Học Sống Lời Chúa theo từng Nhóm Nhỏ gọi là Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM hay sinh hoạt chung Xứ Đoàn HHTM, làm các công tác phục vụ Nhà Chúa, công tác bác ái xã hội và tông đồ truyền giáo theo phân công của cấp trên.

3. HÀNG THÁNG: Tham dự các sinh hoạt đạo đức của Hiệp Hội như dự Giờ Thánh “Cùng Mẹ Thờ Chúa” (Xem Tư Liệu V,A-B), Đi Đàng Thánh Giá (Xem Tư Liệu VIII), xưng tội, dự lễ và rước lễ để cầu nguyện cho Ân nhân và Hội Viên còn sống hay đã qua đời.

4. HÀNG NĂM: Chuẩn bị mừng Đại lễ Truyền Tin là ngày Quốc Tế Cộng Đoàn Sống Đời Kitô (25/03) và chuuẩn bị mừng lễ Bổn Mạng Xứ Đoàn, Hiệp Đoàn hay Liên Đoàn bằng việc tổ chức các buổi tĩnh huấn, quyên góp để làm các công tác bác ái truyền giáo, truyền thông và quảng bá phát triển HHTM v.v... Nhất là khuyến khích tổ chức các tuần phòng theo phương pháp linh thao của thánh I-nha-xi-ô

Điều 19. HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ XÃ HỘI:

Mỗi Hiệp Hội tự chọn hình thức tông đồ thích hợp với nhu cầu cụ thể: Việc thay đổi các hình thức tông đồ thích nghi phù hợp các dấu hiệu thời đại dưới ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần là lối làm việc tông đồ hữu hiệu mà các Hiệp Hội cần thực hiện dựa theo truyền thống đã có ngay từ ban đầu.

1. BA PHƯƠNG CÁCH TRUYỀN GIÁO: Truyền giáo là mục đích chính và là nhiệm vụ hàng đầu của Hiệp Hội Thánh Mẫu. Hội Viên phải tích cực truyền giáo theo 3 phương cách sau:

a) THÁNH HÓA BẢN THÂN: bằng việc năng đọc và suy niệm Lời Chúa để gia tăng đức tin, chu toàn các việc bổn phận Hội Viên, thực hiện việc hy sinh hãm mình kèm theo lời nguyện tắt để cầu cho một người lương được mau quay về làm con Chúa noi gương khiêm hạ của Chúa Giêsu trong Mầu Nhiệm Nhập Thể và thái độ Xin Vâng của Thánh Mẫu Maria ngày Truyền Tin.

b) TẬP SỐNG YÊU THƯƠNG THA NHÂN: Bằng việc quảng đại chia sẻ cơm áo vật chất, góp phần chữa lành bệnh tật và giúp các tội nhân quay về giao hòa làm con Thiên Chúa, noi gương Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly và Thánh Mẫu Maria đã “phục vụ” gia đình bà chị họ Ê-li-sa-bét trong lễ Thăm Viếng.

c) ĐÓN NHẬN ƠN THÁNH THẦN ĐỂ LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊSU: bằng lời rao giảng và bằng lối sống tự hiến noi gương Chúa Giêsu Tử Nạn Phục Sinh như Thánh Mẫu Maria đã “hiệp thông” với Cộng Đoàn Hội thánh sơ khai cầu nguyện sau khi Chúa Giêsu lên trời.

2. CẢI THIỆN XÃ HỘI: Vì luôn luôn tìm lợi ích lớn lao hơn, các Hiệp Hội cũng cần quan tâm cải thiện cơ cấu xã hội, xí nghiệp, góp phần giáo dục thanh thiếu niên nên tốt, huấn luyện họ thành những chiến sĩ nhiệt thành phụng sự xã hội bằng việc hợp tác với những người có trách nhiệm trong đạo ngoài đời để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh đường phố, an toàn giao thông, đẩy lùi các tệ nạn xã hội như cướp giựt, sì-ke ma túy, cờ bạc, đĩ điếm... ra khỏi khu phố mình đang sống.

3. CẢM THÔNG VỚI GIÁO HỘI: Hội Viên Hiệp Hội Thánh Mẫu tích cực dấn thân phục vụ Giáo Hội cụ thể tại Giáo Xứ, Giáo Hạt và Giáo Phận của mình. Hội Viên có thể phục vụ Giáo Hội bằng việc “cảm thông” với các khó khăn mà Hội Thánh đang trải qua để hỗ trợ bằng lời cầu nguyện, bảo vệ và vâng phục các vị chủ chăn, giúp đỡ các ngài cả về tinh thần lẫn vật chất, nhất là quan tâm nâng đỡ các vị già yếu đau liệt. Hội Viên phải trở thành chỗ dựa tinh thần của Hội Thánh, là “cánh tay nối dài” của các chủ chăn, bằng cách tích cực tham gia vào việc phụng vụ như: hát lễ, giúp lễ, đọc Sách Thánh, quét dọn Nhà Chúa; Tham gia Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ và xung phong đảm nhiệm các công tác phù hợp khả năng và hoàn cảnh của mình.

4. LOAN BÁO TIN MỪNG: Mục đích tối hậu của HHTM là góp phần cứu rỗi nhân loại. Do đó các sinh hoạt của Hiệp Hội Thánh Mẫu đều phải qui hướng về công cuộc Loan báo Tin Mừng Nước Trời.

a) Truyền giáo là sứ mệnh chính của Hội Viên HHTM và cần được thực hiện bằng những phương thế cụ thể như sau: Đi bước trước để làm quen với người lương và mời họ tham gia các sinh hoạt học hỏi, mời đi hành hương hay làm công tác từ thiện tại các vùng sâu vùng xa; Chia sẻ cơm bánh vật chất cho người nghèo khổ như: phục vụ bữa ăn miễn phí cho người hành khất nghèo khổ khuyết tật... để thể hiện tình yêu của Thiên Chúa; Giúp hòa giải các đôi vợ chồng có nguy cơ tan vỡ, dạy giáo lý cho những người muốn tìm hiểu đạo, tổ chức thăm viếng an ủi các bệnh nhân đau liệt và những người nghèo khổ bất hạnh tại các bệnh viện, cô nhi viện, trại cùi... theo kinh “Thương Người có 14 Mối”.

b) Các Hiến sinh phải năng cầu nguyện cho việc truyền giáo và sống vị tha bác ái để nên khí cụ bình an của Thiên Chúa noi gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria theo “kinh Hòa Bình” của thánh Phanxicô.

c) Ngoài ra, để việc tông đồ đạt được kết quả, Hội Viên cần sẵn sàng hợp tác với các người thiện chí thuộc các tổ chức đoàn thể đạo đời khác và làm việc với tinh thần phó thác cậy trông, khiêm tốn vâng phục các vị chủ chăn.

Tóm lại: Mọi sinh hoạt Hiệp Hội Thánh Mẫu đều nhằm cộng tác xa gần vào sứ mệnh cứu rỗi nhân loại của Hội thánh theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giêsu, kết hiệp với Thánh Mẫu Maria dưới ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần.

Điều 20. HỘI HỌP:

1. SỐ LẦN HỌP: Theo truyền thống, các đơn vị Hiệp Hội như Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM sẽ họp nhau mỗi tuần một lần, hoặc ít nhất hai tuần một lần. Mỗi tháng họp mặt chung Xứ Đoàn.

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌP: Mỗi buổi họp gồm ba phần chính sau:

a) PHẦN SINH HOẠT NỘI BỘ: Kinh khai mạc, kiểm diện, Hội Viên báo cáo công tác, thu quỹ túi kín và báo cáo quỹ thu chi, học hỏi linh đạo HHTM, thông báo tin tức.

b) PHẦN KINH NGUYỆN: Nêu ý cầu nguyện và đọc chung một chục kinh Mân Côi theo chiều hướng canh tân.

c) PHẦN HỌC SỐNG LỜI CHÚA: Theo từng đề tài trong chương trình thăng tiến Hội Viên (hoặc theo sách Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật hoặc sách Học Làm Tín Hữu, Học sống Nhân Bản, Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình...).

3. THỜI GIAN HỌP: Mỗi Hiệp Hội được tự chọn hình thức hội họp sao cho linh động và phù hợp, thời gian kéo dài mỗi buổi họp từ 60 phút đến 90 phút tùy họp Nhóm Gia Đình HSĐKT, Xứ Đoàn hay chung HHTM Giáo Xứ.

Điều 21. LIÊN HIỆP:

1. VĂN PHÒNG HHTM: Để đối thoại với thế giới ngày nay cách hữu hiệu, Hiệp Hội Thánh Mẫu cần có Văn phòng làm việc: Văn phòng Những Cộng Đoàn Sống Đời Kitô (CLC) Quốc Tế tại Roma cũng như Văn phòng Tổng Hội HHTM Việt Nam hay Văn Phòng Liên Hội HHTM mỗi Giáo Phận được thành lập nhằm thông tin liên lạc và điều phối hoạt động của các Hiệp Hội.

2. QUY CHẾ HHTM: Tổng Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam là một tổ chức hiệp nhất rộng rãi các Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận và là Thành Viên của Cộng Đoàn Sống Đời Kitô Quốc Tế (Christian Life Communities - CLC). Tổng Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam còn có một Quy Chế riêng.

3. BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI: Tổng Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam do một Ban Chấp Hành Tổng Hội điều hành dưới quyền lãnh đạo của Vị Đại Diện do hàng Giáo Phẩm bổ nhiệm là linh mục Tổng Giám Huấn HHTM Việt Nam. Ban Chấp Hành Tổng Hội HHTM VN do Linh Mục Tổng Giám Huấn tuyển chọn, thường là Ban Chấp Hành Giáo Phận Trung Ương, và phải được Tổng Hội Đồng HHTM Việt Nam thông qua.

4. TỔNG HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM: do Đại Diện các Liên Hội Tổng Hội Đồng Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam nhóm họp ba năm một lần hay bất thường. Tổng Hội Đồng HHTM Việt Nam có quyền biểu quyết và sửa đổi Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM Việt Nam với sự chuẩn y của Giám Mục Đặc Trách Tông Đồ Giáo Dân trong Hội Đồng Giám mục Việt Nam.

Điều 22. GIÁ TRỊ TINH THẦN:

- Hiệp Hội khi được Giáo quyền thành lậpsẽ đương nhiên thành pháp nhân vĩnh tồn trong Giáo Hội, trừ khi không còn Hội Viên hay bị thẩm quyền Giáo Hội bãi bỏ bằng văn thư vì lý do quan trọng. Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM VN chỉ là phương thế giúp Hội Viên chu toàn điều răn Thiên Chúa và Giáo Hội, chứ không đặt thêm gánh nặng và không buộc thành tội, nhưng nhằm liên kết Hội Viên với Hiệp Hội do lời tuyên thệ khi tận hiến.

- Hiệp Hội Thánh Mẫu là phương thế giúp Hội Viên thực hành tốt đẹp đời và sống đời Kitô hữu hoàn hảo hơn, chứ không phải một tổ chức tuyệt đối không thay đổi. Do đó, các điều trong Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM VN phải được hiểu theo tinh thần hơn là từ ngữ. Vì tinh thần thì trước sau duy nhất. Còn hình thức ngôn từ diễn tả thì có thể tùy nghi thay đổi nhằm đạt được mục đích của Hiệp Hội.

 

CHƯƠNG VI

SINH HOẠT HUYNH ĐỆ

Khoản 1. SINH HOẠT HUYNH ĐỆ:

1. Tình cảm Huynh Đệ: Hội Viên là anh chị em trong một đại gia đình Hiệp Hội Thánh Mẫu, cần chứng tỏ tình thương yêu nhau bằng việc làm cụ thể như: cầu nguyện cho nhau, thăm viếng giúp đỡ nhau cả về tinh thần lẫn vật chất, chia sẻ vui buồn với nhau v.v...

2. Bổn Phận cầu nguyện: Khi một Hội Viên được Chúa gọi về, mỗi Thành Viên trong Xứ Đoàn phải dự lễ và rước lễ, lần một chuỗi 50 kinh Mân Côi để cầu nguyện cho người mới qua đời. Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ phải xin một lễ, phúng viếng và tiễn đưa Hội Viên quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.

3. Xin lễ cầu nguyện hàng năm: Mỗi năm, Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ sẽ xin một lễ cầu nguyện cho các Hội Viên và các thân nhân ân nhân qua đời vào dịp Tết Nguyên Đán hay một ngày trong tháng các linh hồn. Cần thông báo rộng rãi và mời các Hội Viên tham dự để bày tỏ tình hiệp thông huynh đệ giữa mọi Thành Viên khi sống lúc chết.

Khoản 2. THĂNG THƯỞNG:

Giáo Hội thường ân thưởng để khuyến khích các tín hữu đóng góp công sức cho công tác tông đồ, Hiệp Hội Thánh Mẫu cũng có những hình thức thăng thưởng để động viên tinh thần Hội Viên tích cực hoạt động bằng các bằng khen kèm theo các huy hiệu trong dịp Đại Lễ kỷ niệm 10, 25, 30, 40, 50 năm thành lập Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ, Giáo Hạt, Giáo Phận như sau:

1. Bằng “NGHĨA SĨ THÁNH MẪU” (cấp 1, 2, 3): với huy hiệu ngôi sao đồng (màu nền khác nhau) để thưởng cho những người tích cực đóng góp công sức xây dựng phát triển Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ. Bằng này sẽ do Ban Chấp Hành HHTM Giáo Xứ đề xuất với xác nhận của LM Giám Huấn HHTM Giáo Xứ gửi về Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận. Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận sẽ xét duyệt và trình lên LM Giám Huấn HHTM Giáo Phận ký cấp bằng Nghĩa Sĩ Thánh Mẫu vào một ngày đại lễ của HHTM Giáo Xứ (Xem Tư Liệu X,9-11).

2. Bằng “CHIẾN SĨ THÁNH MẪU” (cấp 1, 2, 3): với huy hiệu ngôi sao bạc(màu nền khác nhau) để thưởng cho những người tích cực đóng góp công sức để xây dựng phát triển Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Hạt. Bằng này sẽ do Ban Chấp Hành HHTM Giáo Hạt đề xuất với xác nhận của LM Giám Huấn HHTM Giáo Hạt, gửi về Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận. Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận sẽ cứu xét và đề xuất để LM Giám Huấn HHTM Giáo Phận ký cấp bằng Chiến sĩ Thánh Mẫu vào một ngày đại lễ của HHTM Giáo Hạt.

3. Bằng “HIỆP SĨ THÁNH MẪU” (cấp 1, 2, 3): với ngôi sao vàng(màu nền khác nhau) để thưởng cho những người tích cực đóng góp công sức để xây dựng phát triển Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận. Bằng này sẽ do Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận đề xuất với xác nhận của LM Giám Huấn HHTM Giáo Phận, gửi về Ban Chấp Hành Tổng Hội HHTM Trung Ương. Ban Chấp Hành Tổng Hội HHTM Trung Ương sẽ cứu xét và đề xuất để LM Tổng Giám Huấn HHTM VN ký cấp bằng Hiệp Sĩ Thánh Mẫu vào một đại lễ của HHTM Giáo Phận (Xem Tư Liệu X-14)

Khoản 3. TÀI CHÁNH:

Là một đoàn thể sống giữa trần gian, Hiệp Hội phải dùng phương tiện vật chất và tài chánh để phát triển và làm công tác bác ái xã hội. Hội Viên khi gia nhập Hiệp Hội là chấp nhận mọi điều trong Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM VN, nên cũng có bổn phận phải góp phần vào ngân quỹ chi phí cho các sinh hoạt huấn luyện và công tác bác ái truyền giáo của Hiệp Hội.

A. HAI LOẠI QUỸ:

1. QUỸ ĐÓNG GÓP: Mỗi năm tùy hoàn cảnh, Tổng Hội HHTM VN và mỗi Liên Hội HHTM Giáo Phận sẽ mở cuộc quyên góp trong các Thành Viên Hiệp Hội vào trước các dịp Đại Lễ HHTM như: Lễ Truyền Tin là ngày Truyền Thống HHTM Quốc Tế (25/03), Lễ Mẹ Vô Nhiễm là Bổn Mạng của HHTM Việt Nam (08/12).

a) VỀ QUỸ BÁC ÁI XÃ HỘI: Việc đóng góp quỹ bác ái xã hội hàng năm này sẽ tùy theo hoàn cảnh của mỗi Hiệp Hội mà ấn định. Hiện nay thông thường mỗi năm Hội Viên có bổn phận góp quỹ bác ái xã hội tương đương từ 5 đến 10 ký gạo. Quỹ này sẽ góp về Ban Chấp Hành Xứ Đoàn Ngành Bác Ái, Gia Đình, Giới Trẻ HHTM Giáo Xứ trước lễ Bổn Mạng Liên Đoàn Ngành Giáo Phận và được dùng để đi thăm viếng, chia sẻ vật chất cho những Hội Viên đau ốm, các người già yếu đau liệt, khuyết tật trong năm... Xứ Đoàn Ngành HHTM giữ lại 80 phần trăm và gửi 20 phần trăm về Hiệp Đoàn Ngành HHTM Giáo Hạt. BCH Ngành Giáo Hạt giữ lại 10 phần trăm và gửi về Liên Đoàn Ngành HHTM Giáo Phận 10 phần trăm.

b) VỀ QUỸ TÔNG ĐỒ TRUYỀN GIÁO: Quỹ này dùng để thăm viếng giúp đỡ các giáo điểm vùng sâu vùng xa, in ấn phát hành sách báo tranh ảnh đạo tặng cho anh em lương dân... Quỹ này thường được thu vào trước lễ Mẹ Vô Nhiễm (08/12). Các Xứ Đoàn góp về Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ. Giáo Xứ giữ lại một nửa cho quỹ HHTM Giáo Xứ và gửi nửa kia về quỹ HHTM Giáo Hạt. Giáo Hạt giữ lại một nửa cho quỹ HHTM Giáo Hạt và gửi nửa kia về quỹ Liên Hội HHTM Giáo Phận.

c) VỀ QUỸ QUẢNG BÁ PHÁT TRIỂN HHTM: Quỹ này nhằm giúp các Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận và Tổng Hội HHTM Trung Ương có điều kiện in ấn tư liệu tập san huấn luyện Huynh Trưởng và Hội Viên, chi phí Truyền Thông Internet, và mở các khóa tĩnh huấn cho Huynh Trưởng và Hội Viên. Quỹ này được thu vào dịp trước lễ Truyền Tin (25/03). HHTM Giáo Xứ Gửi về Liên Hội HHTM Giáo Phận. HHTM Giáo Phận giữ lại một nửa và gửi nửa kia về Tổng Hội HHTM Trung Ương.

2. QUỸ ÂN NHÂN BẢO TRỢ:

Ngoài ra, Hiệp Hội Thánh Mẫu còn có Quỹ Ân Nhân Bảo Trợ là các ngân khoản hay bất động sản do các ân nhân trong và ngoài Hiệp Hội Thánh Mẫu tự nguyện dâng cúng cho các đơn vị Hiệp Hội Thánh Mẫu các cấp Giáo Xứ, Giáo Hạt, Giáo Phận và Trung Ương. Hiệp Hội Thánh Mẫu nào thụ ơn có bổn phận cấp cho quý Ân Nhân các Bằng Ân Nhân Bảo Trợ như sau:

+ Bằng Bảo Trợ Viên Thánh Mẫu có 3 bậc (Nhất Nhì Ba).

+ Bằng Ân Nhân Bảo Trợ Thánh Mẫu 3 bậc (Nhất Nhì Ba).

+ Bằng Ân Nhân Đặc Biệt Thánh Mẫu 3 bậc (Nhất Nhì Ba).

+ Bằng Đại Ân Nhân Thánh Mẫu. – (Xem Tư Liệu X.14-15).

Số tài sản hay tiền quỹ Ân Nhân Bảo Trợ là tài sản chung của Hội Thánh Công Giáo, do Ban Chấp Hành Hiệp Hội Thánh Mẫu thụ ơn quản lý, dưới sự giám sát của LM Giám Huấn liên hệ. Ban Chấp Hành Hiệp Hội thụ ơn có trách nhiệm bảo quản an toàn số tài sản do các Ân Nhân hiến tặng phù hợp với quy định của pháp luật. Cần liệu sao để tài sản của Ân Nhân sinh lợi bền vững lâu dài. Ban Chấp Hành HHTM thụ ơn chỉ được chi dùng số lợi nhuận từ quỹ ân Nhân Bảo Trợ vào các sinh hoạt thường xuyên và công tác phát triển HHTM.

B. VIỆC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA: Ban Chấp Hành của Hiệp Hội thụ ơn có bổn phận phải đền ơn đáp nghĩa theo từng mức độ tương ứng đối với quý Ân Nhân bằng các việc thiêng liêng tinh thần khi sống lúc chết như sau:

1. KHI ÂN NHÂN CÒN SỐNG: Ban Chấp Hành Hiệp Hội TM thụ ơn có bổn phận cử người thường xuyên đi thăm viếng chăm sóc quý Ân Nhân là Thành Viên quan trọng của Hiệp Hội vào các dịp Lễ Tết hay ngày kỷ niệm (Sinh Nhật, Chúc Thọ, Bổn Mạng...). Ngoài ra, Ban Chấp Hành Hiệp Hội TM thụ ơn còn thể hiện lòng biết ơn bằng việc trao tặng những món quà tinh thần như sách báo HHTM, gửi thiệp mời và ân cần đón tiếp quý vị Đại Ân Nhân TM, Ân Nhân Đặc Biệt TM, Ân Nhân Bảo Trợ TM và Bảo Trợ Viên TM trong các dịp Đại Lễ của HHTM.

2. KHI ÂN NHÂN QUA ĐỜI: Ban Chấp Hành Hiệp Hội TM thụ ơn có bổn phận khuyến khích Hội Viên đến phúng viếng cầu nguyện và dâng lễ tại gia với nghi thức trang trọng. Các Hội Viên Hiệp Hội TM thụ ơn nên mặc đồng phục, đeo nơ tang khi tham dự thánh lễ tại gia, thánh lễ an táng tại Nhà Thờ, và tiễn đưa Ân Nhân Bảo Trợ và Ân Nhân Đặc Biệt đến nơi an nghỉ cuối cùng. Riêng các Đại Ân Nhân nếu tang gia đề nghị còn có thể được quàn xác tại khu vực Nhà Thờ Thánh Mẫu một ngày để tiện việc phúng viếng cầu nguyện, và được LM Tổng Giám Huấn chủ tế thánh lễ Đồng Tế an táng và tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó, Ban Chấp Hành HHTM thụ ơn còn phải tiếp tục xin lễ, nhắc nhở Hội Viên cầu nguyện khi hội họp và đọc kinh tại gia vào các ngày giỗ Tết lâu dài về sau.

3. TRƯỜNG HỢP THÂN NHÂN: Là tứ thân phụ mẫu, người phối ngẫu, anh chị em hay con cháu của Đại Ân Nhân hay Ân Nhân Đặc Biệt qua đời, Ban Chấp Hành HHTM thụ ơn sẽ tùy nghi tổ chức một phần việc thăm viếng an ủi và tiễn đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.

4. NGOÀI RA các vị Ân Nhân Đặc Biệt và Đại Ân Nhân còn được ghi tên trên Bảng Tri Ân gắn tại các công trình xây dựng của HHTM để được Hội Viên thụ ơn tưởng nhớ cầu nguyện lâu dài về sau.

GHI CHÚ: Sau đây là bản đề nghị một số định mức cụ thể về các loại ân nhân bảo trợ các cấp, có thể thay đổi tùy thời điểm:

+ Bằng Bảo Trợ Viên Thánh Mẫu bậc I, II, III (Từ 1 đến 10 triệu).

+ Bằng Ân Nhân Bảo Trợ Thánh Mẫu bậc I, II, III (Từ 10 đến 100 triệu).

+ Bằng Ân Nhân Đặc Biệt Thánh Mẫu bậc I, II, III (Từ 100 đến 1000 triệu).

+ Bằng Đại Ân Nhân Thánh Mẫu (Trên 1000 triệu).

Khoản 4. VĂN HÓA:

1. Văn hóa là món ăn tinh thần của con người, mỗi Hiệp Hội nên có những tờ nguyệt san, những tài liệu huấn luyện Huynh Trưởng và Hội Viên v.v...

2. Mỗi Hiệp Hội cũng nên lập một Phòng đọc sách, hay Tủ sách đạo đức, sách giáo dục chuyên nghiệp và các báo chí lành mạnh dành cho Hội Viên và mọi người.

3. Mỗi Hiệp Hội cũng cần có một tủ lưu trữ hồ sơ sổ sách của Hiệp Hội như: sổ Danh Bộ, sổ Tuyên Hứa Hội Viên, sổ Danh Sách Ban Chấp Hành và Ban Huynh Trưởng, sổ Biên bản buổi họp, sổ Ký sự Công Tác Hiệp Hội, sổ Ân Nhân Bảo Trợ và Thăng Thưởng, Sổ Danh sách Huynh Trưởng các cấp, Văn Thư đến và đi v.v...

Khoản 5. BIỆT HIỆU:

Biệt hiệu của Hiệp Hội Thánh Mẫu là “Đến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria” (Ad Jesum per Mariam), viết tắt là XPM.

Khoản 6. DẤU HIỆU:

1. DẤU HIỆU CỦA HỘI VIÊN HHTM: là một hình lục lăng sáu cạnh, có chữ XPM trên nền xanh biển cho cả ba bậc là Tập sinh TM, Hứa sinh TM và Hiến sinh TM. Dấuhiệu này được ghi trên các cờ hiệu, phù hiệu, dấu hiệu và giấy tờ của Hiệp Hội.

2. DẤU HIỆU CỦA HUYNH TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: là một hình ngôi sao 6 cánh phân biệt Huynh Trưởng các cấp như sau:

+ Ngôi sao bạc giữa có dấu hiệu HHTM màu xanh lá cây: là của HT cấp I dành cho Trưởng Gia Đình Nhóm Nhỏ

+ Ngôi sao bạc giữa có dấu hiệu HHTM màu xanh biển: là của HT cấp II dành cho các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Xứ.

+ Ngôi sao vàng giữa có dấu hiệu HHTM màu xanh lá cây: là của HT cấp III dành cho các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Hạt.

+ Ngôi sao vàng giữa có dấu hiệu HHTM màu xanh biển: là của HT cấp IV dành cho các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Liên Hội HHTM Giáo Phận và Tổng Hội HHTM Trung Ương.

Khoản 7. PHÙ HIỆU:

1. Loại Phù Hiệu: có nhiều kiểu loại thích hợp cho từng lứa tuổi và phái tính như: giây ảnh, giây băng, khăn quàng, huy hiệu v.v...

2. Màu sắc phù hiệu: tùy theo mỗi Ngành: Xanh lá cây cho Giới Trẻ HHTM, xanh dương cho Giới Gia Đình HHTM và xanh biển cho Giới Bác Ái HHTM.

Khoản 8. CỜ HIỆU:

Cờ hiệu tiêu biểu cho tinh thần của Hiệp Hội, trên cờ bao giờ cũng mang dấu hiệu XPM và màu sắc Đức Mẹ. Hiệp Hội quen dùng hai thứ cờ như sau:

1. CỜ ĐOÀN HHTM: Là Cờ của từng Ngành HHTM như Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM Giáo Xứ (hay Gia Đình HHTM, Bác Ái HHTM), Hiệp Đoàn Giới Trẻ HHTM Giáo Hạt (hay HĐ Gia Đình HHTM Giáo Hạt, HĐ Bác Ái HHTM Giáo Hạt) và Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM Giáo Phận (hay LĐ Gia Đình HHTM GP, LĐ Bác Ái HHTM GP). Cờ Đoàn dùng để dẫn đầu đoàn rước và dùng trong Nghi Thức Tuyên Thệ Tân HĐQT hay Nghi Thức Tuyên Hứa Hội Viên HHTM. Cờ Đoàn hình chữ nhật ngang, cán ở một đầu.

2. CỜ ẢNH HHTM: Là cờ của Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ. Gọi lá Cờ Ảnh vì có thêu vẽ ảnh của tước hiệu Đức Mẹ Bổn Mạng của HHTM Giáo Xứ và được dùng khi rước kiệu. Cờ này hình chữ nhật đứng, cán xỏ giữa cờ, trên lá cờ có thêu dấu hiệu HHTM và tên của Giáo Xứ.

Khoản 9. ĐỒNG PHỤC:

Là y phục riêng của Hội Viên. Kiểu cách và màu sắc quần áo đồng phục tuỳ theo lứa tuổi và hoàn cảnh địa phương mà lựa chọn, miễn sao cho đoan trang xứng đáng, màu sắc thường dùng là màu trắng và xanh. Chẳng hạn:

1. HỘI VIÊN NAM:

+ Hội Viên LĐ Bác Ái TM: quần tây, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, đi giầy tây.

+ Hội Viên LĐ Gia Đình HHTM và LĐ Giới Trẻ HHTM: quần tây, áo sơ-mi xanh dương có cầu vai và túi có nắp, đi giầy tây hay giầy thể thao.

2. HỘI VIÊN NỮ: Ban Chấp Hành mỗi Xứ Đoàn các Ngành có thể chọn một trong hai hoặc chọn cả hai bộ đồng phục phù hợp với các lứa tuổi như sau:

+ Đồng phục đại lễ: Áo dài,màu áo tùy theo mỗi Xứ Đoàn. Giày dép tùy tiện.

+ Đồng phục sinh hoạt: quần tây và áo sơ-mi xanh dương có cầu vai và túi có nắp. Giày dép tùy tiện.

Tin tức liên quan

keyboard_arrow_up back to top