Suy niệm và sống 20 mầu nhiệm Mân Côi

SUY NIỆM VÀ SỐNG 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI

---oOo---

(Lưu ý: Có thể thêm một bài hát kính Đức Mẹ Mân Côi trước khi lần chuổi)

NĂM SỰ VUI

1. THỨ NHẤT: Thiên Thần truyền tin cho đức Bà chịu thai: Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

- LỜI CHÚA: “Bấy giờ Đức Maria nói: Vâng, Tôi đây là nữ tỳ Chúa, Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng danh và câu: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.

2. THỨ HAI: Đức Bà đi viếng bà thánh I-sa-ve, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

- LỜI CHÚA: Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa, bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét” (Lc 1,39-40).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin cho chúng con luôn biết nghĩ đến người khác và làm vui lòng mọi người/, biết quảng đại chia sẻ cơm áo cho người nghèo khó/ và an ủi những người bất hạnh/. Nhờ đó/ chúng con sẽ đem Chúa là niềm vui/ đến cho mọi người như Mẹ khi xưa.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

3. THỨ BA: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

- LỜI CHÚA: “Khi hai người đang ở đó thì Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai khoa, Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,6-7).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin cho chúng con biết tôn thờ một mình Thiên Chúa/ và chỉ coi tiền bạc như phương tiện/ giúp chúng con sống tử tế/ và phục vụ tha nhân cách hữu hiệu hơn/. Nhờ đó /chúng con sẽ luôn sống vui vẻ/ và phó thác cuộc đời trong tay Chúa Quan Phòng/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

4. THỨ TƯ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

- LỜI CHÚA: “Khi đã đến ngày lễ Thanh Tẩy của các Ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của Thánh, dành cho Chúa” (Lc 2,22-23).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin giúp chúng con biết nhận ra thánh ý Chúa/ qua Lời Chúa dạy trong Sàch Thánh/ và lời khuyên bảo của bề trên để xin vâng/. Xin dạy chúng con luôn bỏ ý riêng/ để vâng phục ý Chúa khi gặp hoạn nạn/ hay khi phải chịu những điều trái ý cực lòng noi gương Chúa xưa/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

5. THỨ NĂM: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

- LỜI CHÚA: “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy Con trong Đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi” (Lc 2,46).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Mỗi lần lạc xa Chúa do phạm tội/, xin cho chúng con biết thành tâm sám hối/ và mau mắn tìm đến Chúa trong bí tích Giải tội/. Nhờ đó tâm hồn chúng con sẽ sớm được bình an/ và được hạnh phúc trong Chúa/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

NĂM SỰ SÁNG

1. THỨ NHẤT: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

- LỜI CHÚA: “Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,16-17).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Xin cho chúng con biết chu toàn các việc bổn phận hằng ngày/ với tâm tình yêu mến cậy trông/ và luôn làm sáng danh Chúa Cha/, hầu cũng được xác nhận là “con hiếu thảo/ luôn làm đẹp lòng Cha” giống như Chúa xưa/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

2. THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Ca-na. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

- LỜI CHÚA: “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu và các Môn đệ cũng được mời tham dự” (Ga 2,1-2).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Xin cho các gia đình tín hữu chúng con biết mời Chúa đến làm vua gia đình/ và trung thành với giờ kinh tối gia đình hằng ngày/. Nhờ đó/, gia đình chúng con luôn được Lời Chúa giáo huấn/ và hy vọng sẽ nhận được niềm vui và bình an của Chúa/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh câu như trên.

3. THỨ BA: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

- LỜI CHÚA: “Đức Giêsu nói: Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và Tin vào Tin mừng (Mc 1,15).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Chúa đòi những ai muốn gia nhâp Nước Trời/ phải ăn năn sám hối tội lỗi và tin vào Tin mừng/. Xin cho chúng con biết canh tân đời sống/, chuyên cần cầu nguyện/ và khiêm nhường phục vụ tha nhân/, nhất là phục vụ những người đau khổ bất hạnh/, để góp phần làm cho Nước Chúa ngày một lan rộng/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

4. THỨ TƯ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

- LỜI CHÚA: Từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người” (Lc 9,35).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Xin cho chúng con năng đọc và suy niệm Lời Chúa trong Giờ Kinh Tối hằng ngày/. Nhờ đó/, hy vọng chúng con sẽ được Lời Chúa tỉa sạch các thói hư tật xấu/ và ngày càng sống tốt lành thánh thiện hơn/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

5. THỨ NĂM: Đức Chúa Giêsu lâp bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

- LỜI CHÚA: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Xin cho chúng con năng tham dự bàn tiệc Thánh Thể/và dọn mình đón rước Chúa mỗi ngày/ để được kết hiệp mật thiết với Chúa/, hầu chu toàn sứ mệnh làm chứng cho Chúa ngay giữa đời thường/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

NĂM SỰ THƯƠNG

1. THỨ NHẤT: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

- LỜI CHÚA: Bấy giờ Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy” (Mt 26,38).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Hiện nay còn nhiều người đang sống trong tội lỗi và các đam mê bất chính/, trong đó có chúng con/. Xin giúp chúng con gia tăng lòng mến Chúa/ để khiêm nhường xưng thú tội lỗi/, quyết tâm xa lánh dịp tội/ và làm việc đền tội cân xứng/, hầu xứng đáng nhận được ơn Chúa thứ tha/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

2. THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

- LỜI CHÚA: Bọn lính canh nhạo báng và đánh đập Chúa Giêsu. Chúng bịt mắt Người lại và hỏi: “Hãy nói tiên tri xem: Ai đánh ngươi đó?” (Lc.22, 63-64).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Chúa đã chịu bao roi đòn xỉ nhục vì tội lỗi chúng con/. Xin giúp chúng con biết sẵn lòng chịu đựng những điều trái ý cực lòng/, để đền tội chúng con/ và xin cho một tội nhân sớm được trở về giao hòa cùng Chúa/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

3. THỨ BA: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

- LỜI CHÚA: “Chúng khoác cho Chúa Giêsu một tấm áo đỏ, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng chào bái Người: “Vạn tuế Vua Do thái” (Mc 15,17-18).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Chúa là Con Thiên Chúa quyền năng/ mà lại chấp nhận bị bọn lính hèn hạ xỉ nhục nhạo cười/. Xin dạy chúng con biết nhẫn nhịn chịu đựng/ mỗi khi nghe những lời chỉ trích nói xấu/, hầu góp phần đền tội chúng con và nhiều người/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

4. THỨ TƯ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

- LỜI CHÚA: “Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho Người mặc lại áo của mình, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá” (Mt 27,31).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin cho chúng con biết từ bỏ ý riêng/, sẵn sàng vác thập giá mình hàng ngày/ là chu toàn các việc bổn phận của chúng con/. Xin dạy chúng con noi gương ông Si-mon người Ki-rê-nê/ để vác đỡ gánh nặng cho tha nhân/ và phục vụ họ như phục vụ chính Chúa/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

5. THỨ NĂM: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt mình vào Thánh giá Chúa.

- LỜI CHÚA: “Đóng đinh Người vào Thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau... Phiá trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội Người trên có viết rằng: “Người này là Giêsu, Vua người Do thái” (Mt 27,36-37).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Chính do thói kiêu căng ích kỷ/, do lòng tham lam tiền bạc danh vọng/ và do ham mê hưởng thụ lạc thú bất chính của chúng con/, mà Chúa đã phải chịu đóng đinh chân tay vào thập giá/. Xin giúp chúng con quyết tâm chừa bỏ tội lỗi/ và dứt bỏ các thói hư tật xấu/, để xứng đáng nhận được ơn cứu độ của Chúa/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

NĂM SỰ MỪNG

1. THỨ NHẤT: Đức Chúa Giêsu sống lại. ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

- LỜI CHÚA: Hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ và nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã chỗi dậy rồi” (Lc. 24, 4-6).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, Chúa đã chiến thắng sự chết và sống lại vinh quang nhờ quyền năng Thánh Thần/. Xin giúp chúng con biết siêng năng học sống Lời Chúa/ và lãnh bí tích giải tội/, để cũng được Thần Khí Chúa cho sống lại trong ơn nghĩa Chúa/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

2. THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

- LỜI CHÚA: “Và đang khi chúc lành, thì Đức Chúa Giêsu rời khỏi các ông và được rước lên trời” (Lc. 24, 51).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin cho chúng con ý thức rằng/: “Quê hương chúng con ở trên trời”/. Để chúng con không còn làm nô lệ cho tiền bạc/, nhưng biết sử dụng đồng tiền Chúa ban/ mà phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh sáng danh và câu như trên.

3. THỨ BA: Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

- LỜI CHÚA: “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv, 2,4).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin đổ ơn Thánh Thần xuống/ biến đổi lòng trí chúng con/, giúp chúng con luôn sống yêu thương hiệp nhất/ và khiêm nhường phục vụ Chúa trong những người bệnh tật nghèo khổ/. Nhờ đó người đời sẽ dễ dàng nhận biết tin thờ Chúa/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

4. THỨ TƯ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

- LỜI CHÚA: “Sứ thần vào nhà Đức Trinh nữ và nói: “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà” (Lc 1,28).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin gia tăng lòng tin cậy mến cho chúng con/, để chúng con luôn phụng sự Chúa trong mọi người/ noi gương Mẹ Maria xưa/, hầu đến giờ sau hết/ chúng con sẽ được chết lành trong vòng tay Đức Mẹ/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

5. THỨ NĂM: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

- LỜI CHÚA: “Đức Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hoan hỉ trong Chúa Đấng cứu độ tôi” (Lc. 1, 46).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin giúp chúng con biết năng lắng nghe Lời Chúa/, tìm hiểu ý Chúa /và sẵn sàng xin vâng noi gương Mẹ Maria xưa/. Xin cho chúng con luôn kết hiệp với Mẹ/ để đem Chúa đến với mọi người/, hầu chúng con cũng được Chúa ban hạnh phúc muôn đời/ cùng Mẹ trên Nước Trời đời sau/.- AMEN.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

 

keyboard_arrow_up back to top