Tân quy luật

Thực tập HHTM

NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC 1. LỜI CHÚA: Chúa Giêsu phán: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Môsê và lời các Ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12).

Biểu mẫu và Văn thư

HIỆP HỘI THÁNH MẪU hay Những Cộng Đoàn Sống Đời Kitô (Christian Life Communities) gọi tắt là HIỆP SỐNG KITÔ (CLC) là một hội đoàn Công Giáo Tiến Hành đã được Hội Thánh công nhận từ hơn 400 năm. Hiệp Hội Thánh Mẫu có mặt tại Việt Nam từ 100 năm nay, nhất là từ sau năm 1954 tại các Giáo Phận có đông đồng bào Công Giáo di cư. Quy Luật Chung của HHTM VN 1968 đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thông qua do Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ ký vào ngày 11/01/1969.

Nghi thức HHTM

- “Hiệp Hội Thánh Mẫu làm thức dậy trong lòng Cha những kỷ niệm êm đềm của thời niên thiếu, trong ngày Cha được tận hiến cho Đức Mẹ Chúa Trời theo nghi thức của Hiệp Hội Thánh Mẫu” (ĐGH Pio XII). “Mỗi đoàn Hiệp Hội là một Cộng Đoàn sống đời Kitô, là một tế bào của thân thể mầu nhiệm, thế nên các chi thể phải liên kết với nhau: Bằng một việc tận hiến chung. Bằng một lối sống chung. Bằng một tình yêu thảo hiếu đối với Đức Trinh Nữ Maria” (Nguyên Tắc Chung 1968, 6)

Quy chế HHTM

- Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam có trụ sở đặt tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương, Số 3-5 Chữ Đồng Tử, Phường Bảy, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Là một liên minh các Hiệp Hội thánh Mẫu Giáo Phận, các Liên Đoàn HHTM chuyên biệt chấp nhận Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM Việt Nam làm quy tắc chung hướng dẫn các hoạt động của mình.

Tập huấn HHTM

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2,42-47).

Quy Luật HHTM

HIỆP SỐNG: Chúa Giêsu phán: “Thầy còn bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19-20).

keyboard_arrow_up back to top