Tập huấn HHTM

BÀI MỘT

THÀNH LẬP MỘT GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ

HIỆP HỘI THÁNH MẪU

1. LỜI CHÚA: CỘNG ĐOÀN CƠ BẢN

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2,42-47).

2. HIỆP HỘI THÁNH MẪU LÀ GÌ?

a) MỤC ĐÍCH:

HIỆP HỘI THÁNH MẪU là một Hội Đoàn Tông Đồ Giáo Dân, nhằm huấn luyện Hội Viên nên thánh, trở thành những con người trưởng thành về nhân cách, người tín hữu có nếp sống đạo đức vững chắc, người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, tích cực góp phần vào sứ mệnh loan báo Tin Mừng Nước Trời, người tông đồ nhiệt thành “Làm vinh danh Thiên Chúa và vì phần rỗi các linh hồn” bằng việc trở nên ánh sáng chiếu soi trần gian, muối mặn ướp cho đời và men tình thương giữa thúng bột xã hội trần thế.

Cụ thể Hiệp Hội Thánh Mẫu nhằm giúp Hội Viên chu toàn sứ mệnh tông đồ truyền giáo bằng việc thánh hóa bản thân, cải thiện xã hội và cảm thông phục vụ Giáo Hội.

b) LINH ĐẠO: Con đường nên thánh của HHTM là Hiệp Sống, Xin Vâng và Phục Vụ theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giêsu như Mẹ Maria. HHTM chọn sống theo châm ngôn: “Ad Jesum per Mariam”- Đến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria.

c) PHÂN BIỆT HAI LOẠI HỘI VIÊN:

Hội Viên được phân biệt thành hai loại dựa theo mức độ sinh hoạt thường xuyên và không thường xuyên như sau:

+ Hội Viên Sinh Hoạt là các Hội Viên nhiệt thành chu toàn các bổn phận đạo đức và sinh hoạt hằng ngày, hằng tuần, hàng tháng và hàng năm. Hội Viên Sinh Hoạt sẽ được thăng cấp lên bậc Hội Viên.

+ Hội Viên Trợ Tá là những Hội Viên sinh hoạt, nhưng do đau yếu, bận việc gia đình nên không thường xuyên tham gia các sinh hoạt HHTM hằng tuần, hàng tháng..., nhưng vẫn quyết tâm chu toàn bổn phận đạo đức hàng ngày, đóng góp quỹ HHTM để hỗ trợ cho các công tác bác ái xã hội, tông đồ truyền giáo và quảng bá phát triển của HHTM, và sẳn sàng tham gia các sinh hoạt đặc biệt của Hiệp Hội Thánh Mẫu.

d) BA CẤP HỘI VIÊN:

Mọi Ứng viên thành tâm muốn theo linh đạo HHTM đều được tuyên hứa lên bậc Tập Sinh Thánh Mẫu để trở thành Hội Viên chính thức của HHTM kèm theo các quyền lợi và nghĩa vụ của Hội Viên.

Hội Viên Tập sinh TM thường xuyên Sinh Hoạt đạo đức, hội họp và công tác sẽ được lên Hứa Sinh và Hiến Sinh TM như sau:

- Tập Sinh Thánh Mẫu: Học làmngười Tín hữu trưởng thành nhân cách chu toàn các bổn phận đối với Thiên Chúa và tha nhân trong môi trường sống và làm việc của mình để dần dần trở thành con hiếu thảo của Chúa Cha noi gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

- Hứa Sinh Thánh Mẫu: Học làm Môn đệ Chúa Giêsu nhờ việc chăm chỉ học sống Lời Chúa và sống yêu thương nhau là dấu hiệu là môn đệ thực sự của Chúa.

- Hiến Sinh Thánh Mẫu: Học làm Tông đồ Chúa Giêsu bằng việc tích cực góp phần vào sứ mệnh loan Tin Mừng của Hội Thánh, qua lối sống chứng nhân bác ái và thực hiện công tác thăm viếng để chia sẻ và phục vụ những người bất hạnh đau khổ.

3. TỔ CHỨC THÀNH LẬP MỘT GIA ĐÌNH SĐKT- HHTM

a) PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHỎ: Để thực hiện được mục đích “Làm vinh danh Thiên Chúa và vì phần rỗi các linh hồn”, Hiệp Hội Thánh Mẫu dùng phương pháp Nhóm Nhỏ của Đức Giêsu: Khi đi giảng đạo, ngoài Nhóm Bảy Mươi Hai Môn Đệ (x Lc 10,1.17), Đức Giêsu còn tuyển chọn một Nhóm Nhỏ Mười Hai Tông Đồ và đặt Phêrô đứng đầu (x Mt 10,2). Trong Nhóm này, Người lại chọn 3 người làm thành Tổ Thân Tín luôn đi theo Người (x Lc 9,28; Mc 5,37; Mt 26,37).

Hiệp Hội Thánh Mẫu cũng phân chia Hội Viên thành những Nhóm Nhỏ gọi là Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM, trong đó mọi Thành Viên giúp nhau sống hiếu thảo với Chúa Cha, hiệp cùng Mẹ Maria xin ơn Thánh Thần giúp noi theo gương mẫu và Lời dạy của Chúa Giêsu, sống tình hiệp thông, hầu góp phần chu toàn sứ mệnh “ra đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian” được Chúa Giêsu trao cho Hội Thánh (x Mt 28,19-20).

b) GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM: Hội Viên cùng hay khác phái trong một Giáo Xứ hay môi trường sống kết hợp thành từng Nhóm Nhỏ gọi là GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM. Mỗi GĐ gồm từ 7 đến 12 Thành Viên nam nữ chung hay riêng theo từng lứa tuổi gọi là Ngành: Từ 16-30 tuổi cho Ngành Giới Trẻ HHTM, từ 30-60 tuổi cho Ngành Gia Đình HHTM, từ 60 tuổi trở lên cho Ngành Bác Ái HHTM.

Sợi dây liên kết các Thành Viên trong Gia Đình SĐKT là tình huynh đệ. Anh chị em trong Gia Đình gọi nhau là anh chị em theo ngày tháng năm sinh. Có thể gọi theo thứ tự như: Anh (chị) Cả, chị Hai, chị Ba, anh Tư chú Năm,... cô Út. Anh chị Cả là người lớn tuổi nhất hoặc một anh chị lớn tuổi khác có uy tín được các em trong Gia Đình kính trọng, được mời làm Cố vấn Gia Đình.

c) CÁC GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP

Vai trò Trưởng Gia Đình rất quan trọng để hình thành và điều hành sinh hoạt Gia Đình, nên Trưởng Gia Đình cần được huấn luyện qua một khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng. LM Giám Huấn sẽ chọn một số người nhiệt tình, có uy tín và khả năng tham dự Khóa Huấn Luyện Trưởng Gia Đình do Hội Đồng Quản Trị HHTM Giáo Hạt tổ chức.

Sau khi hoàn tất Khóa Học, Các Trưởng Gia Đình sẽ thành lập Gia Đình bằng cách mời gọi từ 7 đến 12 người cùng lứa tuổi (16-30; 30-60; 60 trở lên), cùng phái hay khác phái nam nữ, cùng khu xóm, cùng công tác phục vụ.... để thành lập những Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM.

Mỗi Gia Đình SĐKT-HHTM sẽ bầu chọn Trưởng Gia Đình, nhiệm kỳ 3 năm và có quyền được tái tín nhiệm. Từ đây Trưởng Gia Đình sẽ là đại diện chính thức của Gia Đình và có trách nhiệm điều hành mọi sinh hoạt của Gia Đình.

Trưởng Gia Đình sẽ chọn một người lớn tuổi có uy tín nhất trong Gia Đình làm Cố vấn. Ngoài ra Trưởng Gia Đình cũng chọn hai Thành Viên trẻ nhiệt tình và có khả năng làm Phụ Tá Điều Hành (kiêm thư ký và thủ quỹ) với đa số Thành Viên đồng ý. Trưởng Gia Đình, 2 Phụ Tá Điều Hành và Cố Vấn GĐ họp thành Tổ Phục Vụ Gia Đình.

Ngoài ra Trưởng GĐ cũng nên phân các Thành Viên thành từng tiểu tổ 3 người để tiện việc phân công tác phục vụ. Mỗi tiểu tổ do một Thành Viên Tổ Phục Vụ Gia Đình đảm nhiệm,

d) TINH THẦN GIA ĐÌNH: Trong Gia Đình, các Thành Viên có bổn phận yêu thương nhau, đối xử với nhau như anh chị em trong gia đình ruột thịt, thể hiện qua sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau noi gương Cộng Đoàn Hội Thánh Sơ Khai (x Cv 2,42-47). Cố Vấn Gia Đình là dây liên kết, có nhiệm vụ xây dựng củng cố tình hiệp thông giữa các Thành Viên GĐ.

e) MỘT SỐ ĐIỀU CẦN TRÁNH: Anh chị em trong Gia Đình tránh nói xấu hay tranh cãi to tiếng với nhau; Tránh bỏ sinh hoạt GĐ hằng tuần mà không báo cho Tổ Phục Vụ Gia Đình; Tránh thái độ vô trách nhiệm đối với việc chung GĐ. Nhất là tránh vay mượn tiền bạc mà không chịu thanh toán, thường là nguyên nhân gây bất bình và làm tan rã Gia Đình.

f) SINH HOẠT HÀNG TUẦN CỦA GĐ: Mỗi tuần hay hai tuần các Thành Viên Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM sẽ họp mặt nhau một lần để sinh hoạt học tập linh đạo HHTM, hoặc cùng nhau đọc Kinh Gia Đình luân phiên và thi hành các công tác được cấp trên phân công. Thời gian mỗi buổi sinh hoạt Gia Đình kéo dài từ 45-60 phút.

TÓM KẾT: GIA ĐÌNH NHÓM NHỎ

HIỆP cùng Thánh Mẫu

Cầu xin THÁNH THẦN

SỐNG đời Ki-tô

XIN VÂNG ý Cha

PHỤC VỤ Yêu thương

Xây dựng Nước Trời

4. LỜI CẦU: Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con. Xin đổ ơn Thánh Thần giúp chúng con đi theo linh đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu là “Hiệp Sống - Xin Vâng - Phục Vụ” noi gương Chúa Giêsu như Mẹ Maria. Xin cho chúng con liên kết thành những Cộng Đoàn Nhóm Nhỏ là Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM, để cùng nhau sinh hoạt học sống Lời Chúa hàng tuần, giúp nhau nên thánh: làm con hiếu thảo của Cha bằng việc thực thi tình mến Chúa yêu người, làm môn đệ thực sự của Chúa Giêsu qua lối sống yêu thương phục vụ tha nhân, và hợp tác với nhau làm các công tác tông đồ bác ái hầu đem Chúa đến giúp nhiều người được ơn cứu độ, noi gương Mẹ Maria đã đem Chúa đến chia sẻ cho gia đình Giacaria xưa.- AMEN.


 

BÀI HAI

SINH HOẠT GIA ĐÌNH

SỐNG ĐỜI KITÔ - HHTM

1. LỜI CHÚA: Thầy bảo thật anh em: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19-20).

2. SINH HOẠT GIA ĐÌNH:

a.- HỌP MẶT GIA ĐÌNH HÀNG TUẦN:

Đây là một sinh hoạt quan trọng nhằm xây dựng tình Gia Đình. Những buổi sinh hoạt GĐ hàng tuần nói lên tinh thần của các Thành Viên. Gia Đình cần tổ chức họp mặt hàng tuần hay ít nhất hai tuần một lần.

+ Trưởng GĐ và Tổ Phục Vụ GĐ nên có mặt trước 5-10 phút để tiếp đón thăm hỏi các Thành Viên đến sinh hoạt và gây tình thân trong nội bộ Gia Đình.

+ Tới giờ Trưởng Gia Đình xướng Kinh Khai Mạc (Lạy Chúa Kitô, xưa Chúa đã phán).

+ Phụ Tá Điều Hành I (kiêm Thư Ký) kiểm diện; Các Tiểu Tổ kiểm điểm công tác tuần qua và sau đó được Trưởng GĐ phân công tác mới; Phụ Tá Điều Hành II (kiêm Thủ Quỹ) chuyền túi kín và sau đó báo cáo quỹ thu chi Gia Đình hằng tuần. Trưởng GĐ hay Cố Vấn giúp tìm hiểu Luật Sống HHTM, thông báo tin tức nội bộ Gia Đình, Xứ Đoàn, Liên Đoàn...

+ Nêu ý cầu nguyện cá nhân và đọc chung một chục kinh Mân Côi Sống có suy niệm và lời cầu phù hợp với mỗi mầu nhiệm.

+ Hiệp Sống Tin Mừng theo đề tài hoặc Tin Mừng Chúa Nhật (20-30 phút) và kết thúc bằng lời nguyện quyết tâm. Trong giờ học hỏi thảo luận, các Thành Viên cần nhiệt tình đóng góp ý kiến để tìm hiểu Lời Chúa trong sách Hiệp Sống Tin Mừng CN Năm ABC, hay học tập các đề tài về nhân bản, xây dựng Hạnh Phúc Gia Đình trong Giao Lưu Hiệp Sống. Khi cần rút ngắn thời gian, Gia Đình sẽ bỏ phần Học Lời Chúa và chỉ đọc phần Sống Lời Chúa.

Khi thảo luận tránh nói lan man ngoài đề, mỗi lần phát biểu chỉ nên kéo dài tối đa 3 phút, tránh nói chuyện riêng và chỉ nên trình bày quan điểm của mình, tránh phản bác ý kiến người khác vì dễ gây tranh cãi ảnh hưởng không tốt tình đoàn kết nội bộ. Cuối cùng Người Hướng Dẫn sẽ tóm kết những tư tưởng chính yếu. Khi muốn sửa lỗi anh em, nên thực hiện theo các bước tiệm tiến theo lời Chúa dạy (x Mt 18,15-17).

Có thể thư giãn ít phút trong thời gian học hỏi (Giao Lưu Hiệp Sống).

b.- GIỜ KINH TỐI GIA ĐÌNH LUÂN PHIÊN:

Sinh hoạt của Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM ngoài buổi Họp Mặt Gia Đình hàng tuần để cùng nhau học sống Lời Chúa, còn có Giờ Kinh Tối Gia Đình hàng tuần. Có thể bố trí một tuần sinh hoạt họp mặt GĐ tại Nhà Hội, một tuần sinh hoạt nội bộ vắn gọn trước khi cùng đi đọc Kinh Tối Gia Đình luân phiên tại tư gia của các Thành Viên Gia Đình.

Chương Trình GIỜ KINH TỐI GIA ĐÌNH như sau:

Mọi người đứng tập họp trước bàn thờ Chúa và bật đèn nến trên bàn thờ.

1) Nêu ý cầu nguyện giờ kinh cho Ân Nhân HHTM, Hội Viên và các linh hồn ông bà cha mẹ của gia đình Thành Viên.

2) Cầu xin Chúa Thánh Thần.

3) Thinh lặng xét mình nửa phút.

4) Kinh “Tôi thú nhận” hay hát “Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn”.

5) Đọc Tin mừng CN hay ngày trong tuần (Trong Giao Lưu Hiệp Sống).

6) Học Sống Lời Chúa kết thúc bằng lời cầu chung (trong Giao Lưu HS).

7) Kinh Mân Côi (Xướng một mầu nhiệm Kinh Mân Côi, đọc một Lời Chúa và một Lời Cầu.- Đọc 10 hay 50 kinh tùy thời lượng).

8) Hát kính Đức Mẹ “Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ...) hay bài khác.

9) Đọc kinh Vực Sâu hay hát cầu hồn.

10) “Con dâng linh hồn trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay”.

11) Cám ơn trông cậy Kết thúc giờ kinh.

c.- SINH HOẠT HÀNG THÁNG CỦA GĐ: Mỗi tháng các Thành Viên trong Gia Đình tham dự buổi sinh hoạt chung của Xứ Đoàn tại Nhà Hội, tham dự Thánh Lễ chung của Hiệp Hội Thánh Mẫu và Giờ Thánh Thể “Cùng Mẹ Thờ Chúa” tại Nhà Thờ.

d.- HỌP GIA ĐÌNH MẪU: Trưởng Gia Đình có bổn phận đại diện Gia Đình tham dự buổi sinh hoạt GIA ĐÌNH MẪU (hay Hội Đồng Quản Trị Xứ Đoàn Ngành) để trao đổi và phối hợp sinh hoạt công tác với các Gia Đình HSĐKT khác trong Giáo Xứ.

Hy vọng nhờ áp dụng phương pháp Nhóm Nhỏ mà các sinh hoạt như: hội họp, công tác và huấn luyện mà Hiệp Hội Thánh Mẫu sẽ đạt được mục đích: thánh hóa Hội Viên, góp phần cải thiện môi trường xã hội và cảm thông phục vụ Giáo Hội, hầu chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng và làm chứng nhân của Chúa Giêsu ngay tại mội trường sống và làm việc của mình.

3. THẢO LUẬN: 1-Theo bạn: việc tham dự các sinh hoạt HHTM hàng tuần hàng tháng có cần hay không? Tại sao? 2-Những Hội Viên đau liệt hay bận việc gia đình không thường xuyên tham dự các sinh hoạt Gia Đình hàng tuần hàng tháng, nhưng vẫn muốn là Thành Viên Hiệp Hội Thánh Mẫu sẽ được xếp vào loại Hội Viên nào?

4. BÀI HÁT LINH ĐẠO HHTM:

Hiệp sống - Xin Vâng - Phục Vụ

Là theo chân Đức Kitô

Hiệp cùng Mẹ Maria,

Góp phần cứu độ anh em.

5. LỜI CẦU: Lạy Chúa Cha nhân ái. Xin cho các Thành Viên trong Gia Đình Sống Đời Kitô chúng con được luôn hiệp thông yêu thương nhau, năng tham dự các sinh hoạt chung hàng tuần hàng tháng của Gia Đình, để gia tăng tình yêu thương nhau, cùng nhau nghe và thực hành Lời Chúa Giêsu, hầu trở thành môn đệ của Người và tích cực góp phần vào sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Hội Thánh. Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.- AMEN.

BÀI BA

XÂY DỰNG TÌNH HUYNH ĐỆ

TRONG GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM

1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,34-35).

2. THỰC HÀNH:

Các Thành Viên trong một Gia Đình Sống Đời Kitô phải xây dựng tình hiệp thông bằng những việc làm cụ thể. Sau đây là một số đề tài cần được Gia Đình học tập từ khi mới thành lập và về sau cần được thường xuyên ôn lại để trở thành một nếp sống của Gia Đình như sau:

1.- Nghĩ đến người khác: Hội Viên phải luôn quên mình để nghĩ đến người khác. Cần tập thành thói quen quan tâm đến người bên cạnh và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của họ.

2.- Đến với tha nhân: Hội Viên cần đi bước trước đến với người khác. Cần chủ động bắt chuyện làm quen với người mới gặp trên tàu xe, nơi công viên, tại Nhà thờ hay trong các buổi sinh hoạt họp mặt Gia Đình. Nên tế nhị tìm hiểu về tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, gia cảnh nghề nghiệp... tùy theo từng trường hợp và mức độ tình cảm thân thiện.

3.- Lắng nghe cảm thông: Hội Viên nên biết gợi chuyện để người khác trình bày về họ và lắng nghe với sự cảm thông. Đây là phương pháp gây thiện cảm hữu hiệu. Tuy nhiên cần tránh thái độ tọc mạch, tò mò muốn biết các bí mật mà người mới quen chưa muốn tiết lộ.

4.- Đáp ứng nhu cầu: Tìm hiểu nhu cầu về vật chất cũng như tinh thần. Hội Viên quyết tâm thực hành yêu thương chia sẻ cách cụ thể theo kinh “Thương người” như: Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống... vì yêu thương phục vụ là dấu chỉ môn đệ đích thực của Chúa Giê-su.

5.- Cho phúc hơn nhận: Hội Viên cần thực hành lời Chúa như thánh Phao-lô đề cập trong Công Vụ Tông Đồ (x Cv 20,35). Những ai đã từng tham gia các chuyến đi công tác bác ái đều có thể cảm nghiệm được niềm hạnh phúc khi chia sẻ vật chất cho người nghèo này.

6.- Mau nghe chậm nói khoan giận: Hội Viên cần thực hành lời thánh Gia-cô-bê (x Gc 1,19) trong cuộc sống. Đây là phương cách tạo sự vui vẻ và bình an giữa các Thành Viên Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM.

7.- Nụ cười kết thân: Hội Viên nên mỉm cười khi tiếp súc với người khác. Mỉm cười là cách tốt nhất để làm quen và rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, tạo sự vui vẻ là điều kiện để xích lại gần người khác.

8.- Biết tên và ngày sinh của người khác: Hội Viên nên nhớ tên của người muốn làm quen. Biết tên và ngày sinh nhật của ai là bằng chứng về sự quan tâm của ta đối với họ, và là phương thế hữu hiệu để đạt được thiện cảm của họ.

9.- Xét đoán ý tốt: Hội Viên luôn xét đoán ý tốt và nói tốt cho người khác. Tránh nghĩ xấu cho người mình không ưa. Vì từ nghĩ xấu sẽ dẫn đến nói xấu và quan hệ giữa hai bên ngày một xấu đi. Trước khi phê bình người nào, cần xét lại bản thân để tự sửa lỗi rồi mới đủ uy tín để giúp sửa lỗi anh em với sự tế nhị khoan dung (x Mt 7,1-5). Nên khiêm tốn tự phê trước khi phê bình người khác

10.- Khen ngợi thành thật: Hội Viên nên rộng rãi về lời khen như người ta thường nói: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Lời khen phải thành thật chứ đừng khen giả dối hình thức, không đúng lúc đúng chỗ, vì sẽ dẫn tới kết quả trái ngược.

11.- Tôn trọng tha nhân: Hội Viên cần có thái độ tôn trọng tha nhân khi tiếp xúc nói chuyện. Sự tôn trọng biểu lộ qua cách xưng hô xứng hợp địa vị và thân sơ, lắng nghe người khác trong cuộc trao đổi nói chuyện... Sự tôn trọng của ta chắc sẽ được người kia đáp lại và quan hệ giữa hai bên ngày một tốt đẹp.

12.- Nhiệt tình dấn thân: Hội Viên cần có thái độ nhiệt tình năng nổ trong mọi việc, sẵn sàng dấn thân đi bước trước đến với người khác, nhất là người mới tiếp xúc lần dầu để làm quen, sẵn sàng dấn thân làm các việc phục vụ mà ít người muốn làm như: phục vụ quét dọn, lau nhà, dọn bàn và rửa chén bát sau bữa liên hoan nội bộ Gia Đình... Các việc đó tuy nhỏ nhưng đem lại thiện cảm trong quan hệ giao tiếp lâu dài về sau.

13.- Khiêm tốn phục vụ: Hội Viên sẵn sàng phục vụ cách khiêm tốn. Không làm việc để tìm tiếng khen nơi người khác, vì “Hữu xạ tự nhiên hương”. Ánh sáng đức tin sớm muộn sẽ chiếu tỏa giúp người ta nhìn thấy việc lành chúng ta làm mà ngợi khen Cha trên trời.

14.- Chia sẻ niềm vui: Hội Viên nên chia vui sẻ buồn với nhau như lời thánh Phao-lô: “Vui với người vui khóc với người khóc” (Rm 12,15), noi gương Mẹ Ma-ri-a đem Hài Nhi Giê-su đến chia sẻ cho gia đình Gia-ca-ri-a làm cho thai nhi Gio-an nhảy mừng (x Lc 1,39-45). Tuy nhiên Hội Viên cần tránh mang những chuyện nội bộ Gia Đình nói ra cho người ngoài biết.

15.- Cho phúc hơn nhận: Hội Viên cần luôn sống quên mình vị tha. Tập quảng đại cho đi hơn là nhận lãnh (x Cv 20,35). Tránh đòi hỏi Gia Đình phải làm gì cho mình, nhưng luôn tự hỏi xem mình đã làm gì cho anh chị em trong Gia Đình?

16.- Trạng sư chữa lỗi: Khi nghe một lời phê phán chỉ trích về một Thành Viên khác trong Gia Đình, Hội Viên phải tránh “đổ dầu vào lửa”, nhưng phản ứng bằng sự im lặng và chuyển sang đề tài khác. Nhất là tích cực làm trạng sư bào chữa lỗi cho người bị chỉ trích, để minh oan hoặc ít là để giảm nhẹ sự kết án, noi gương Chúa Giê-su đã bênh chữa người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình sắp bị ném đá (x Ga 8,1-11).

17.- Viên thuốc bọc đường: Hội Viên cần tế nhị khi sửa lỗi anh em. Cần “khen trước chê sau” để lời chê giống như viên thuốc bọc đường, sẽ làm cho kẻ có lỗi dễ dàng đón nhận lời phê bình hơn và ít bị chạm tự ái hơn.

18.- Thảo luận hơn tranh luận: Thảo luận là khi trao đổi nói chuyện người này biết tôn trọng người kia bằng cách chú ý lắng nghe, dù đó là ý kiến khác biệt để tìm ra chân lý. Còn tranh luận là thái độ của kẻ háo thắng, thể hiện qua sự không lắng nghe lý lẽ mà chỉ muốn “lấy thịt đè người”, thể hiện qua thái độ cướp lời người đang nói và to tiếng để lấn át đối phương. Khi gặp vấn đề khó giải quyết, Trưởng Gia Đình nên đem ra thảo luận để tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Cũng nên hỏi ý kiến linh mục Giám Huấn hay nhờ những người chuyên môn giàu kinh nghiệm giúp đỡ khi gia đình không tìm được tiếng nói chung.

19.- Sứ giả hòa bình: Hội Viên đọc “kinh Hòa Bình” của thánh Phan-xi-cô hằng ngày để xin Chúa giúp chu toàn sứ mệnh làm chứng nhân Nước Trời, đem bình an và niềm vui của Chúa đến mọi người. Học cách giải hòa tranh chấp giữa hai bên đang thù ghét nhau.

20.- Công minh tài chánh: Hội Viên cần làm việc với tinh thần ngay chính. Khi quyên góp cần đi hai người và sớm báo cáo kết quả với cấp trên. Phụ Tá II kiêm Thủ Quỹ GĐ cần lập sổ chi thu và báo cáo quỹ theo yêu cầu của Trưởng Gia Đình. Phụ Tá I kiêm Thư Ký GĐ cần ghi số chi thu được báo cáo vào biên bản Gia Đình.

Về việc thu chi tài chánh trong Gia Đình cần theo nguyên tắc sau: Các khoản thu phải được Trưởng Hội Đồng Quản Trị Xứ Đoàn Ngành thông qua. Trưởng GĐ được quyền chi nhưng không được giữ tiền, còn Phụ tá kiêm Thủ Quỹ được giữ sổ Thu Chi và tiền quỹ chung Gia Đình, nhưng phải chi tiêu theo yêu cầu của Trưởng Gia Đình. Nên ấn định mức tiền quỹ mà Trưởng Gia Đình được quyền chi, và mức chi nào cần được đa số Thành Viên Gia Đình đồng ý. Ngoài ra Phụ tá Gia Đình kiêm Thủ Quỹ còn phải trình sổ quỹ thu chi Gia Đình để được LM Giám Huấn ký duyệt mỗi ba tháng. Trưởng Gia Đình cần giữ uy tín, tránh gây sự thắc mắc nghi kỵ của các Thành Viên về tài chánh, ảnh hưởng đến tình hiệp thông huynh đệ trong Gia Đình.

3. THẢO LUẬN: 1- Bạn đánh giá thế nào về các phương cách đối nhân xử thế nói trên để xây dựng tình hiệp thông huynh đệ trong Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM? 2- Tuần này bạn sẽ làm gì để gia tăng tình thân trong nội bộ Gia Đình, nhất là người mới gia nhập?

4. LỜI CẦU: Lạy Chúa Cha giàu lòng từ bi thương xót. Xin cho mỗi Hội Viên HHTM chúng con biết sống yêu thương, xây dựng tình hiệp thông nội bộ bằng những phương cách thiết thực, hầu chúng con nên con cái Cha trên trời, nên môn đệ thực sự của Chúa Giêsu và trở thành tông đồ bằng đời sống chứng nhân tình yêu thương của Chúa trước mặt người đời.- AMEN.


 

BÀI BỐN

BỔN PHẬN VÀ QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN

GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM

1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,34-35).

2. THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG NHAU:

a) Cầu nguyện cho nhau: Mỗi người có bổn phận chu toàn bổn phận đạo đức của Hội Viên HHTM như: Mỗi ngày suy niệm một mầu nhiệm và đọc một chục kinh Mân Côi chung hay riêng để cầu nguyện cho nhau. Mỗi ngày Hội Viên còn phải làm ít nhất một việc hãm mình, bác ái chia sẻ hay tông đồ truyền giáo kèm theo một lời nguyện tắt, và đọc kinh Hòa Bình “Lạy Chúa từ nhân” (Tư Liệu VIII-8), để nhắc nhở về lý tưởng truyền giáo của HHTM. Trong buổi sinh hoạt Gia Đình, mỗi người nên chia sẻ vui buồn may rủi gặp phải trong tuần để tạo sự cảm thông và xin anh chị em cầu nguyện cho mình.

b) Siêng năng Họp mặt: Mỗi Thành Viên có bổn phận thường xuyên tham dự các sinh hoạt hằng tuần hay hai tuần để cùng nhau hiệp sống Tin Mừng hay đọc kinh tối chung Gia Đình. Nên nhớ rằng: “Xa mặt cách lòng”. Nhờ năng gặp mặt chia sẻ, các Thành Viên Gia Đình sẽ tránh được những nghi kỵ hay hiểu lầm về nhau.

c) Sống tình huynh đệ: Trong buổi họp mặt, mỗi Thành Viên nên nói ít nghe nhiều, khen ngợi việc tốt để động viên nhau. Khi cần phê bình, nên chọn thời điểm thích hợp, chọn lời nói tế nhị và khen trước khi chê (bài học “viên thuốc bọc đường”). Khi báo cáo công tác nên trình bày cách trung thực về cả thành công lẫn thất bại, tránh tự đề cao mình. Tránh sự tranh cãi to tiếng ảnh hưởng đến tình huynh đệ Gia Đình.

d) Tinh thần trách nhiệm: Hội Viên cần có tinh thần trách nhiệm bằng sự hiện diện thường xuyên trong các buổi sinh hoạt hội họp Gia Đình hàng tuần và sinh hoạt chung HHTM Giáo Xứ hàng tháng. Trong buổi họp Gia Đình cần nhiệt tình góp ý xây dựng, quảng đại đóng góp quỹ túi kín và quỹ bác ái truyền giáo hàng năm, để Gia Đình có điều kiện hoạt động và thăng tiến. Khi Gia Đình thực hiện công tác được cấp trên trao, mọi Thành Viên trong Gia Đình cần thể hiện tinh thần trách nhiệm bằng việc nhiệt tình cộng tác để hoàn thành cách tốt đep.

3. THẢO LUẬN: 1- Mỗi Thành Viên Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM cần làm gì để gia tăng tình thân trong Gia Đình? 2- Nếu có điều chi bất bình với nhau, ta nên làm gì để duy trì tình huynh đệ nội bộ?

4. LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con ý thức tầm quan trọng của tình yêu thương trong Gia Đình. Xin cho chúng con biết năng cầu nguyện cho nhau, quan tâm phục vụ lẫn nhau, năng đến thăm viếng nhà nhau và nhiệt tình tham dự các sinh hoạt chung Gia Đình hàng tuần hàng tháng. Xin cho chúng con biết nở nụ cười thân thiện khi gặp mặt nhau, dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm cho nhau, thành tâm hòa giải các tranh chấp... Nhờ đó chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Chúa và làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.- AMEN.


 

BÀI NĂM

TRƯỞNG GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM

TIÊU CHUẨN VÀ NHIỆM VỤ

1. LỜI CHÚA: “Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, “Thầy là Thầy, là Chúa”. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Ga 13,13-15).

2. SUY NIỆM: TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI TRƯỞNG GIA ĐÌNH: Trưởng Gia Đình cần phải có nhiều phẩm chất tốt tóm lại trong hai chữ TÂM và chữ TẦM như sau:

a) Về tư cách đạo đức (Chữ TÂM): Trưởng Gia Đình phải là người có đức tin mạnh mẽ (x Mt 16,15-19) và có lòng yêu mến Chúa hơn người khác (x Ga 21,15-17). Trưởng GĐ phải ăn ở công minh chính trực, có uy tín qua lời nói đáng tin và gây được thiện cảm của mọi Thành Viên trong Gia Đình (x 5,20; 7,12);

b) Về khả năng lãnh đạo (Chữ TẦM): Lãnh đạo là nghệ thuật dùng người. Cần áp dụng thuật dùng người của người xưa và của Chúa Giêsu như sau:

1.- THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA NGƯỜI XƯA: Tóm lại trong 8 chữ: “Ngôn thính, kế tùng, tri nhân, thiện dụng”, nghĩa là: nghe lời phải, theo kế hay, biết người và dùng đúng chỗ.

- Nghe lời phải và theo kế hay: Trưởng phải biết khiêm tốn lắng nghe ý kiến xây dựng của người khác dù “lời thật mích lòng”, như người xưa dạy: “Ai khen ta mà khen phải là bạn ta. Ai chê ta mà chê phải là thầy ta. Kẻ nịnh hót ta chính là kẻ thù của ta vậy”. Trưởng cần tránh thói gia trưởng độc đoán, luôn công tâm và đặt quyền lợi Gia Đình trên lợi ích riêng. Trước khi quyết định điều gì quan trọng, Trưởng cần được Tổ Phục Vụ nhất trí trước khi đưa ra thảo luận và lấy biểu quyết trong buổi họp mặt Gia Đình.

- Biết rõ khả năng từng Thành Viên và dùng người đúng chỗ: Để biết rõ khả năng người nào thì không chỉ dựa vào lời nói, mà cần thời gian để nhận xét qua cách ứng xử và việc làm của họ như người ta thường nói: “Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân”. Trưởng cần phải áp dụng nguyên tắc lãnh đạo: “Dụng nhân như dụng mộc” nghĩa là tôn trọng người tài và cắt đặt đúng chức vụ dựa theo khả năng và sở thích của họ.

2.- THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA ĐỨC GIÊSU được tóm lại trong mấy phẩm chất sau:

Lãnh đạo là khiêm nhường phục vụ anh em (x Ga 13,13-15); Là tế nhị sửa lỗi cho nhau (x Mt 18,15-17); Là hiền lành và khiêm nhường trong lòng (x Mt 11,28-30); Là thực thi đức ái mục tử để luôn yêu thương, hy sinh bảo vệ đàn chiên khỏi bị thú dữ cắn xé và quan tâm lo cho chiên được sống dồi dào (x Ga 10,11-16).

c) Nhiệm vụ lãnh đạo của Trưởng Gia Đình thế nào?

1.- Trưởng có bổn phận điều hành các sinh hoạt Gia Đình theo Luật Sống Hiệp Hội Thánh Mẫu: Xin vâng ý Chúa qua LM Giám Huấn và Ban Chấp Hành cấp trên (x Mt 26,39; Lc 1,38); Trong các sinh hoạt cần áp dụng theo linh đạo HHTM là “Hiệp Sống Xin Vâng và phục vụ” noi gương Chúa Giêsu như Mẹ Maria (x Mt 20,20-28). Cần nêu gương sáng và giúp các Thành Viên thực hành các bài học xây dựng tình huynh đệ Gia Đình. Nên mở rộng Gia Đình bằng cách mời các người thân là chồng vợ và con cái của các Thành Viên tham dự Đại lễ hàng năm của Gia Đình.

2.- Trưởng Gia Đình có bổn phận tổ chức nhóm họp Gia Đình hằng tuần để các Thành Viên gặp gỡ nhau, cùng nhau học sống Lời Chúa và cầu nguyện cho nhau hầu gia tăng tình huynh đệ Gia Đình noi gương Cộng Đoàn Hội Thánh Sơ Khai (x Cv 2,42-47); Nên tổ chức đọc kinh tối luân phiên hàng tuần tại nhà các Thành Viên với sự tham dự của mọi người trong nhà. Cần gắn bó với Xứ Đoàn HHTM bằng việc tham dự các buổi họp Gia Đình Mẫu (Hội Đồng Quản Trị XĐ) và động viên các Thành Viên tham gia các sinh hoạt chung hàng tháng của Xứ Đoàn như dự Thánh lễ, làm Giờ Thánh “Cùng Mẹ Thờ Chúa” chung.

3.- Khi gặp sự cố, Trưởng Gia Đình cần bình tĩnh cầu xin Chúa giúp tìm ra nguyên nhân và phương thế khắc phục hiệu quả nhất (x Gc 1,19); Tránh ăn nói hồ đồ, cư xử bất công vì dễ gây sự bất bình và chia rẽ nội bộ; Phải biết ứng xử khôn ngoan nhân hậu và biết nhìn xa trông rộng để tiên liệu phòng tránh các tai nạn rủi ro có thể xảy ra (x Gc 3,13-18).

4.- Trưởng GĐ tránh ôm đồm, nhưng cần phân chia công việc điều hành cho các Phụ tá khi sinh hoạt Gia Đình. Trưởng nên chia Gia Đình thành các tiểu tổ 2-3 người do các Thành Viên Tổ Phục Vụ GĐ làm trưởng tiểu tổ, và phân công tác cho các tiểu tổ hàng tuần hàng tháng (x Mt 10,1). Trưởng cũng cần có tinh thần cầu tiến qua việc tham dự các khóa tĩnh huấn và áp dụng bài học vào các sinh hoạt, hầu Gia Đình ngày một thăng tiến.

3. THẢO LUẬN: 1- So sánh giữa thuật lãnh đạo của người xưa với thuật lãnh đạo của Chúa Giêsu trong Tin Mừng giống và khác nhau thế nào? 2- Trưởng Gia Đình nên phân công điều hành sinh hoạt Gia Đình cho các Phụ Tá và Cố Vấn GĐ thế nào?

4. LỜI CẦU: Lạy Chúa Cha. Xin cho các Trưởng Gia Đình HHTM biết học nơi Chúa Giêsu thuật lãnh đạo là: yêu thương, dấn thân và phục vụ. Xin cho các Trưởng Gia Đình HHTM tránh những lời nói việc làm gây bất bình chia rẽ nội bộ, nhưng biết khiêm tốn sẵn sàng tiếp thu ý kiến xây dựng, biết nhìn xa trông rộng để làm cho Gia Đình ngày một thăng tiến. Cuối cùng xin cho các Trưởng Gia Đình tránh ôm đồm độc đoán, nhưng biết chia sẻ trách nhiệm với các Phụ tá, luôn tuân giữ Luật Sống HHTM và theo linh đạo “hiệp cùng Mẹ Maria sống hiệp thông, xin vâng và phục vụ theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giêsu”.- AMEN.


 

BÀI SÁU

BỔN PHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ - HHTM

1. LỜI CHÚA: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,13-16).

2. BỔN PHẬN CỦA HỘI VIÊN:

a) LOAN BÁO TIN MỪNG: Noi gương Mẹ Ma-ri-a hiệp công với Chúa Giê-su để góp phần cứu độ loài người, Hội Viên sẽ thi hành các bổn phận và công tác theo mục đích truyền giáo của Hiệp Hội Thánh Mẫu bằng các việc phù hợp mục đích HHTM như sau:

+ Thánh hóa bản thân: Mỗi ngày Hội Viên kết hiệp với Mẹ Maria dâng ngày buổi sáng lên Chúa Cha và cám ơn Ngài buổi tối trước khi nghỉ đêm, tạ ơn Chúa trước và sau khi dùng bữaxin vâng theo ý Chúa khi gặphoàn cảnh khó khăn. Hội Viên năng hiệp cùng Mẹ Ma-ri-a dâng lời nguyện tắt lên Chúa Cha nhờ Chúa Giê-su: Hội Viên năng tham dự bàn tiệc Thánh Thể và chu toàn việc bổn phận hằng ngày. Năng đọc, suy niệm và thực hành theo Lời Chúa dạy.

+ Cải thiện xã hội: Hội Viên tổ chức giờ kinh tối tại các gia đình mình hằng ngày theo chiều hướng canh tân để thánh hóa gia đình, truyền bá việc đọc kinh tối đến các gia đình khác trong khu vực. Nhờ năng đọc kinh tối gia đình và quyết tâm sống Lời Chúa dạy, Hội Viên sẽ đạt 3 mục đích của HHTM là thánh hóa bản thân và gia đình, cải thiện môi trường xã hội là khu xómmình đang sốngngày một sạch đẹp hơn, góp phần loại trừ các tệ nạn xã hội như tội phạm hình sự, cờ bạc, say xỉn, đĩ điếm, ma túy... Nhờ đó sẽ đạt được mục đích làm vinh danh Thiên Chúa và góp phần cứu rỗi các linh hồn.

+ Phục vụ Giáo Hội: Hội Viên yêu mến Giáo Hội thể hiện qua thái độ tôn kính vâng lời các vị chủ chăn là Đức Giám Mục Giáo Phận, Linh Mục Chính Xứ và hết những ai dạy dỗ mình. Hội Viên luôn cổ võ tinh thần hiệp thông nội bô; Gia nhập vào Hội Đồng Mục Vụhợp tác với các đoàn thể tông đồ khác. Hội Viên phải trở thành cánh tay nối dài của Linh Mục Chính Xứ bằng việc chu toàn các công tác được ngài trao như: phục vụ Nhà Chúa và cộng đoàn, dạy giáo lý trẻ em, dự tòng hay hôn nhân, thăm viếng hòa giải các gia đình lục đục bất hạnh, đưa những người lạc giáo trở về với Hội Thánh Công Giáo, giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, cầu nguyện cho anh em lương dân và giúp họ sớm nhận biết tin thờ Thiên Chúa để cùng được hưởng ơn cứu độ như mình...

b) CÔNG TÁC PHỤC VỤ: Hằng tuần Trưởng Gia Đình sẽ phân công tác cho từng tiểu tổ như: Lau dọn Nhà Chúa; Thăm cảm tình viên để mời vào Gia Đình, thăm người già cô đơn và bệnh nhân đau nặng, thăm người lương có thiện cảm với đạo và dạy giáo lý cho dự tòng, phúng viếng để chia sẻ nỗi mất mát người thân rồi đọc kinh tại gia và tham dự Thánh lễ cầu cho người mới qua đời.

Nhờ tích cực chu toàn các bổn phận đạo đức và thực hành các công tác trên dưới ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần mà Hội Viên Hiệp Hội Thánh Mẫu sẽ có điều kiện nên thánh và cộng tác với Chúa Giê-su loan báo Tin Mừng Nước Trời noi gương Mẹ Ma-ri-a.

c) BÁO CÁO CÔNG TÁC:

HHTM là một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành, nhằm mục đích thánh hóa Hội Viên, giúp họ sống theo lý tưởng “làm vinh danh cho Thiên Chúa và vì phần rỗi các linh hôn” bằng việc tích cực góp phần cải thiện xã hội và phục vụ Giáo Hội. Để đạt được mục đích này, Hiệp Hội Thánh Mẫu dùng nhiều phương pháp, đặc biệt Phương Pháp Phân Công Phân Nhiệm, nghĩa là phân công cho Hội Viên thực hiện một số công tác cụ thể và sau đó báo cáo kết quả đạt được.

3. THẢO LUẬN: 1- Hội Viên cần làm công tác và báo cáo công tác với ai đại diện cho Chúa Giêsu? 2- Nên báo cáo thế nào cho trung thực và khiêm tốn?

4. LỜI CẦU:

Lạy Chúa Cha giàu lòng từ bi nhân ái. Xin cho các Hội Viên HHTM chúng con luôn ý thức về sứ mệnh kết hiệp với Chúa Giêsu noi gương Mẹ Maria để cộng tác vào chương trình cứu độ loài người. Xin cho chúng con biết “xin vâng” làm các công tác do các vị chủ chăn nhờ cậy và khiêm tốn báo cáo với các ngài. Nhờ đó chúng con có thể chu toàn sứ mệnh Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh trước khi về trời là: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). - AMEN.


 

BÀI BẢY

CÔNG TÁC THĂM VIẾNG CỦA HỘI VIÊN HHTM

1. LỜI CHÚA: Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1,41-44).

2. SUY NIỆM: LINH ĐẠO HHTM:

a) Viếng thăm là một hành động yêu thương: Tình yêu thương cũng như Đức Tin, cần phải được biểu lộ bằng hành động như lời thánh Giacôbê: “Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết” (Gc 2, 26). Tình thương cần được thể hiện qua thái độ quan tâm chăm sóc, và làm cho người yêu được hạnh phúc như tục ngữ Việt Nam có câu: “Yêu nhau trăm sự chẳng nề. Dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”. Hơn nữa tình thương yêu thực sự đòi phải năng gặp mặt nhau, nhất là những lúc người thân gặp chuyện vui buồn. Nhờ đó tình thân sẽ gia tăng. Còn ngược lại: “Xa mặt cách lòng”, lâu ngày không gặp mặt nhau thì sự thân thiết dễ thành xa lạ.

b) Thăm viếng để đem Chúa đến cho họ: Khi đến thăm bà Êlisabét, Mẹ Maria đã đem Chúa đến cho gia đình Giacaria: Hai mẹ con đều được tràn đầy ơn Thánh Thần nên thai nhi Gioan trong lòng mẹ đã “nhảy lên” mừng rỡ vì được khỏi tội tổ tông truyền. Cũng vậy, thăm viếng tha nhân nhằm mục đích đem niềm vui ơn cứu độ đến cho người liệt giường, người chưa biết chúa, và người đang lạc xa Chúa... Trong cuộc thăm viếng, Hội Viên cần cầu nguyện xin ơn Thánh Thần thánh hóa người mình sắp đến thăm để giúp họ đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

c) Phải đem Chúa đến cho tha nhân như thế nào?: Đem Chúa đến bằng sự quảng đại cho đi như lời Chúa dạy: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Bác sĩ TOM DOLLY, người đã hy sinh cả cuộc đời đến ở giữa chốn rừng thiêng nước độc bên Lào vào đầu thế kỷ này, cũng phát biểu như sau: “không có ai nghèo đến độ không có một cái gì đó để trao tặng người khác”. Một người ăn xin ư? Anh ta vẫn có thể cho chúng ta cơ hội để ta thể hiện sự chia sẻ quảng đại đối với anh. Một người tàn tật ốm đau cũng có thể mời gọi chúng ta bày tỏ sự cảm thông và nâng đỡ. Một kẻ thù ghét ta cũng cho chúng ta cơ hội tập kiên nhẫn chịu đựng sự xỉ nhục và lòng bao dung quảng đại để tha thứ cho họ... Phải, bất cứ ai cũng có thể đem lại cho chúng ta một điều gì đó. Vấn đề là chúng ta có nhận ra và có mở lòng để đón nhận những món quà đó hay không.

d) Làm công tác và báo cáo công tác: Mỗi tuần Hội Viên noi gương các Tông đồ xưa, đi từng hai người làm các công tác được trao và báo cáo thành quả trong các buổi sinh hoạt Gia Đình hằng tuần và được phân công tác mới (x Mc 6,7-13). Trưởng Gia Đình sẽ báo cáo công tác gia đình và nhận công tác do Linh Mục Giám Huấn và Ban Chấp Hành Xứ Đoàn trao trong buổi họp Gia Đình Mẫu Hội Đồng Quản Trị Xứ Đoàn (x Mc 6,30).

e) Thời gian làm công tác: Mọi Hội Viên sinh hoạt đều được khuyến khích thi hành các loại hình công tác như: Xây dựng và phát triển Đoàn, Phục vụ nhà Chúa, Bác ái xã hội và Tông đồ truyền giáo, đặc biệt là công tác thăm viếng. Mỗi tuần nên dành ra 2 giờ để làm các công tác nói trên.

f) Đối tượng của công tác thăm viếng: Hội Viên được phân công đến thăm viếng các đối tượng sau: Ưu tiên thăm các Hội Viên đau liệt hoặc bỏ sinh hoạt để động viên họ tham gia trở lại; Thăm các dự tòng hay tân tòng đang gặp khó khăn để giúp họ kiên vững niềm tin; Thăm các bệnh nhân đau liệt để an ủi và giúp họ tin cậy vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa; Thăm các đôi vợ chồng bất hòa có nguy cơ ly tán để giúp hòa giải; Thăm gia đình có người thân mới qua đời trong khu vực để phúng viếng cầu nguyện cho linh hồn người quá cố...

g) Tinh thần Hội Viên khi đi làm công tác:

1.- Hội Viên cần làm công tác trong tinh thần khiêm tốn: Nên nói ít nghe nhiều để bày tỏ cảm thông với ngươi mình đến thăm. Tránh thái độ khoe khoang thành tích như Biệt phái xưa đã bị Đức Giêsu quở trách: “Các ngươi bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!”. Hội Viên không làm việc tốt để tìm tiếng khen như lời Chúa dạy: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng” (Mt 6,1-4). Công tác là chiếu ánh sáng tình thương của Chúa Kitô bằng việc an ủi người bệnh tật đau khổ và chân thành phục vụ người già cả neo đơn như Lời Chúa: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” và “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha anh em Đấng ngự trên trời” (Mt 5,14-16). Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu: “Giữa một thế hệ gian tà sa đọa, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (x Pl 2,15).

2.- Hôi viên Hiệp Hội Thánh Mẫu cần làm các việc bác ái và phục vụ khi đến thăm viếng để trở thành chứng nhân tình thương của Chúa như Người đã truyền cho các môn đệ trước khi lên trời: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

3.- Những việc bác ái chia sẻ và khiêm tốn phục vụ có sức mạnh thuyết phục hơn lời nói suông như người ta thường nói: “Hữu xạ tự nhiên hương”. Đến với tha nhân trước hết bằng tình yêu thương phục vụ, và khi người lương tỏ ý muốn theo đạo, ta sẽ giúp họ gặp linh mục và học lớp giáo lý dự tòng. Tránh tranh cãi về giáo lý đức tin với những kẻ bài bác đạo, nhưng ôn tồn trình bày quan điểm của mình và khôn khéo chuyển nói sang đề tài khác.

3. THẢO LUẬN: 1- Gặp trường hợp người được thăm không muốn tiếp, Hội Viên nên ứng xử thế nào? 2- Khi người được thăm hỏi có những lời xúc phạmChúa và bài bác các vị chủ chăn, Hội Viên nên làm gì để noi gương Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhường?

  1. LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con biết quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn và các nhu cầu của người ở gần bên. Xin giúp chúng con biết hy sinh thì giờ tiền bạc để thăm và phục vụ những bệnh nhân liệt giường không tiền thuốc thang chữa trị, những người già cả neo đơn và những trẻ em lang thang bụi đời... Xin cho chúng con biết đem Chúa là tình thương, niềm vui và hy vọng đến cho anh em lương dân hầu giúp họ đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Xin Mẹ Maria giúp chúng con mở lòng đón nhận Chúa và chia sẻ Chúa cho tha nhân. - AMEN.

 

Tin tức liên quan

keyboard_arrow_up back to top