Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một... (Ga.3,16)

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một... (Ga.3,16)

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại một đoạn đối đáp giữa Đức Giêsu với Ông Nicôđêmô, một bậc thầy trong dân It-ra-en. Ông là một nhà thông thái, đến gặp Chúa ban đêm, hẳn ông khao khát muốn biết về con người và giáo lý cuả Chúa. Ông đã đặt những câu hỏi và được Chúa giải đáp. Qua ông, Chúa cũng muốn gửi đến cho chúng con những ý niệm về một Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa không giải thích bằng lý luận nhưng cho ông thấy được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người, cho nhân lọại cụ thể như thế nào.Đức Giêsu nói: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để những ai tin vào con cuả Người thì khỏi phải hư mất, nhưng được sống muôn đời...” và “Ai tin vào con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”. Thế nhưng ông vẫn không hiểu được.

Nhân loại mà khởi đi từ Adam đã bất tuân phục Thiên Chúa, chối bỏ và tự cắt đứt mối liên lạc với Thiên Chúa. Cũng từ đó con người phải chịu bao đau khổ trong cuộc đời, dẫn đến sự chết. Thế nhưng tình yêu của Thiên Chúa thì vượt qua tất cả. Thiên Chúa chẳng những không chấp nhất tội lỗi con người, như lời Đức Giêsu: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời “. Đức Giêsu như một “Adam mới” đến cứu độ muôn người. Nhưng con người không phải ai cũng nhận ra được tình yêu ấy và đáp trả. Nhiều người trong chúng con đã không đón nhận Chúa, đón nhận Lời Người như ánh sáng soi đường mà vẫn chìm ngập trong bóng tối sự chết, như những lời tiên báo trong Tin Mừng của Thánh Gioan: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa...”.

Không chỉ Nicôđêmô mà cả các tông đồ ngày ấy cũng trăn trở, thắc mắc về Tình yêu Thiên Chúa chính là sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa Cha, con một Ngài là Đức Giêsu là Ngôi hai và Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa. Chỉ đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài mở lòng khai trí cho các ông nên các ông mới hiểu, mới nhận ra những điều Đức Giêsu đã răn dạy khi Người còn ở với các ông.

Ngày hôm nay, đối với chúng con, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi có lẽ vẫn còn là điều chúng con phải dùng đức tin mà đón nhận. Nhưng điều dễ đón nhận nhất mà con có thể cảm nhận được là Thiên Chúa là Tình yêu, tình yêu của ba ngôi: Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần. Đó chính là thông điệp Chúa gửi đến cho nhân loại. Tình yêu thể hiện cụ thể một cách rõ nét nhất là hình ảnh cha, mẹ, con cái trong một gia đình yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau, hy sinh cho nhau, sống vì nhau. Ngay trong Sứ điệp đại hội dân Chúa năm 2010 cuả Giáo hội Việt Nam các Đức Giám Mục của chúng con cũng đã từng nêu ý tưởng Giáo hội là một gia đình, trong đó Thiên Chúa, Giáo hội lữ hành, cùng với Đức Maria và các Thánh luôn hiệp nhất trong một.

Xin cho ngày lễ mừng Chúa Ba Ngôi giúp chúng con ý thức về mình là người con, luôn gắn bó với Hội Thánh, với Thiên Chúa để đón nhận được tình yêu Người trao ban và làm triển nở tình yêu ấy trên trái đất này. Amen.

_______________

Fx Đỗ Công Minh.

 

keyboard_arrow_up back to top