THÔNG TIN HIỆP SỐNG

Thông tin hiệp sống tháng 07-2021

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 07 / B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 07 / C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 07 / D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 07

Thông tin hiệp sống tháng 06-2021

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 06 / B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 06 / C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 06 / D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 06

Thông tin hiệp sống tháng 05-2021

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 05 / B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 05 / C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 05 / D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 05

Thông tin hiệp sống tháng 12-2020

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 12 B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 12 C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 12 D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 12

Thông tin hiệp sống tháng 11-2020

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 11 B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 11 C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 11 D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 11

Thông tin hiệp sống tháng 10-2020

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 10 B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 10 C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 10 D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 10

Thông tin hiệp sống tháng 09-2020

Lm Đa Minh Đinh Văn Vãng, Tổng Giám huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu, chủ sự thánh lễ mừng kính bổn mạng Đa Minh, và là thánh tổ của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh. Thánh lễ được cử hành lúc 16g30 thứ Sáu 07/08/2020 tại nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương Hiệp Hội Thánh Mẫu, hạt Chí Hòa.

Thông tin hiệp sống tháng 08-2020

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 08 B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 08 C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 08 D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 08

Thông tin hiệp sống tháng 07-2020

A. SINH HOẠT LIÊN HỘI HHTM THÁNG 07 A. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 07 A. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 07 A. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 07

Thông tin hiệp sống tháng 06-2020

Sáng 22/5/20 Cha Đaminh ĐINH VĂN VÃNG, Tổng Giám huấn, Cha Phaolo NGUYỄN HỮU THIỆN, phụ tá GH, cùng Ban Chấp hành Liên hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam, Ban Phục Vụ Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương, cùng Đại diên BCH Liên đoàn Bác ái và một số hội viên Liên đoàn Gia đình HHTM TGP đã đến cầu nguyện và chia sẻ cùng anh Minh Đỗ và tang quyến.

Thông tin hiệp sống tháng 05-2020

MỪNG NGÀY THỤ PHONG LINH MỤC: Ngày 28/04/2020 là ngày kỷ niệm thụ phong linh mục 47 năm (1973-2020) của cha Đa-minh Đinh văn Vãng, Tổng Giám Huấn HHTM. Cha Phụ Tá HHTM, các Huynh Trưởng trong Liên Hội, Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu, 3 Ban Chấp Hành 3 Liên Đoàn Bác Ái HHTM, Gia Đình HHTM và Giới Trẻ HHTM kính chúc Cha Tổng Giám Huấn khỏe mạnh, dồi dào hồng ân Thiên Chúa để cha chu toàn sứ mệnh mục tử của Hiệp Hội Thánh Mẫu và của Giáo Xứ Sao Mai.

Thông tin hiệp sống tháng 04-2020

Ngày 28/04/2020: Kỷ niệm 47 năm ngày thụ phong linh mục (28/4/1973-28/04/2020) của cha Tổng Giám Huấn HHTM Đaminh Đinh văn Vãng: HHTM cùng hiệp thông với cha tạ ơn Chúa mừng ngày thụ phong linh mục và kính chúc cha Tổng Giám Huấn đón nhận được dồi dào hồng ân Thiên Chúa nhân kỷ niệm thụ phong LM.

Thông tin hiệp sống tháng 03-2020

SINH HOẠT LIÊN HỘI: Trong phiên họp tối 25/02/2020 tại Nhà xứ Sao mai, dưới sự chủ tọa của Cha Đa-minh Tổng Giam Huấn, Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM đã thống nhất sinh hoạt Tháng 03/2020 như sau:

Thông tin hiệp sống tháng 02-2020

Ngày 25/3/2020 là Lễ Đức Mẹ Truyền Tin: Ngày Truyền thống của Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam. Để chuẩn bị mừng ngày Đại lễ, đề nghị BCH các Xứ Đoàn thuộc 3 Liên Đoàn triển khai cho Hội viên thực hiện Bó Hoa Thiêng để cầu nguyện cho Hiệp Hội Thánh Mẫu. Bó Hoa Thiêng gồm các việc đạo đức như: Dâng lễ, rước lễ, một chục kinh Mân Côi, thăm viếng nội bộ, thăm bệnh nhân và người bất hạnh, việc hy sinh hãm mình đền tội, việc chia sẻ phục vụ các người già cả neo đơn và bệnh nhân đau liệt trong GX và khu vực...

Thông tin hiệp sống tháng 12-2019

Trong phiên họp tháng 10/2019 tại nhà Sinh Hoạt Mục Vụ GX Sao Mai dưới sự chủ tọa của Cha TGH và Cha Phụ Tá HHTM, Hội đồng Quản trị Liên Hội HHTM/TGP đã nhất trí tổ chức mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng của Tổng Hội HHTM/VN và của NT Thánh Mẫu Trung Ương tại NT Thánh Mẫu (số 3-5 Chữ Đồng Tử, Ph 07 Quận Tân Bình) vào hồi 16g30 ngày Thứ Sáu 06 tháng 12 năm 2019.

Thông tin hiệp sống tháng 11/2019

THƯ MỜI HỌP BẦU CỬ TÂN BAN PHỤC VỤ NHÀ THỜ THÁNH MẪU TRUNG ƯƠNG LỜI CHÚA: Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc 10,1) KÍNH GỬI:.................................................................

Thông tin hiệp sống tháng 10-2019

Theo chỉ thị của Tòa Tổng Giám Mục về việc bầu chọn và báo cáo về Tòa Tổng Giám Mục các người làm việc cho các Giáo Xứ và các Đoàn Thể, Hiệp Hội Thánh Mẫu chúng ta cũng sẽ tổ chức bầu chọn Tân Ban Chấp Hành 3 Liên Đoàn (LĐ Bác Ái HHTM, LĐ Gia Đình HHTM, LĐ Giới Trẻ HHTM), Tân Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu và Tân Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM của Tổng Giáo Phận Saigon theo lịch trình như sau:

Thông tin hiệp sống tháng 09-2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 09 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 09 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 09 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 09

Thông tin hiệp sống tháng 08-2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 08 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 08 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 08 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 08

Thông tin hiệp sống tháng 07-2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 07 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 07 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 07 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 07

Thông tin hiệp sống tháng 06-2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 06 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 06 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 06 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 06

Thông tin hiệp sống tháng 05/2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 05 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 05 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 05 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 05

Thông tin hiệp sống tháng 04-2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 04 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 04 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 04 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 04

Thông tin hiệp sống tháng 03-2019

SINH HOẠT LIÊN HỘI: Trong phiên họp chiều 19/02/2019 tại Nhà xứ Sao mai, dưới sự chủ tọa của Cha Đa-minh TGH và cha Phao-lô Phụ Tá, Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM dã thống nhất sinh hoạt Th 3 như sau:

Thông tin hiệp sống tháng 02-2019

THỰC HIỆN BÓ HOA THIÊNG: Ngày 25/3/2019 là Lễ Đức Mẹ Truyền Tin: Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ, đề nghị Ban Chấp Hành các Xứ Đoàn thuộc 3 liên đoàn sẽ triển khai cho Hội viên thực hiện Bó Hoa Thiêng cầu nguyện cho Hiệp Hội Thánh Mẫu...

Thông tin hiệp sống tháng 01-2019

Thánh lễ Tạ ơn mừng lễ Bổn Mạng Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm do Cha Tổng Giám huấn Đa Minh Đinh Văn Vãng chủ sự, các Cha Đồng tế như Cha Phaolo Nguyễn Hữu Thiện Phụ Tá HHTM, Cha Giuse Vũ Quang Trường phó GX Sao Mai, cha Bề Trên Giám Tỉnh và quý cha dòng Ngôi Lời, cha Louis Bertrand Cao Đức Thuận Bề trên Hiệp hội Tông đồ Dân Ngoại, cha Phê-rô Nguyễn Văn Đường Phó giám đốc Caritas VN, Cha cố Diệu cùng quý cha thân quen.

Thông tin hiệp sống tháng 12/2018

KÍNH GỬI: Cộng Đoàn Nhà Thờ Thánh Mẫu và các Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu. Trong buổi họp của Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu tháng 7/2018 vừa qua, Linh mục Quản Nhiệm, LM Phụ Tá và toàn Ban Phục Vụ NT đã quyết định sẽ tiến hành tu sửa nhà thờ Thánh Mẫu. Đến nay công việc tiến hành như sau:

Thông tin hiệp sống tháng 11/2018

THƯ NGỎ III QUYÊN GÓP TU SỬA TRẦN NHÀ THỜ THÁNH MẪU KÍNH GỬI: Cộng Đoàn Nhà Thờ Thánh Mẫu và các Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu. Linh mục Quản Nhiệm, LM Phụ Tá và toàn Ban Phục Vụ NT xin thông báo về tiến trình tu sửa trần nhà thờ Thánh Mẫu như sau:

Thông tin hiệp sống tháng 10/2018

Nhà thờ Thánh Mẫu của Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam do cha Gia-cô-bê Đỗ minh Lý xây dựng và được khánh thành vào năm 1960 dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Năm 2007 LM Đa-minh Đinh văn Vãng, Quản Nhiệm Nhà Thờ Thánh Mẫu đã đại tu nâng cấp nhà thờ: làm lại gian cung thánh, đổ bê-tông sàn hát cuối NT, thay thế cửa chính cuối nhà thờ, các cửa hai bên và cửa sổ, nâng cao mái sân trước và mái sân hai bên Nhà Thờ, lát nền gian cung thánh và toàn bộ nền trong nhà thờ...

keyboard_arrow_up back to top