Thông tin hiệp sống tháng 02-2021

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 02.2021

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM-TGP TH 02.

1. MỪNG XUÂN MỚI TÂN SỬU (2021):

Nhân dịp Xuân Mới, BCH Liên Hội HHTM Tổng Giáo Phận Sài Gòn xin kính chúc Cha Tổng Giám Huấn và Cha Phụ Tá – quý Cha Giám Huấn cùng Quý Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu của 3 Liên Đoàn một năm mới An Khang Thịnh Vượng và tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

2. DỰ KIẾN SINH HOẠT TH 03/2020: CHUẨN BỊ MỪNG ĐẠI LỄ TRUYỀN TIN CỦA HHTM:

Ngày 25/3/2021 là Lễ Đức Mẹ Truyền Tin: Ngày Truyền thống của Hiệp Hội Thánh Mẫu Quốc Tế. Để chuẩn bị mừng ngày Đại lễ, đề nghị BCH các Xứ Đoàn thuộc 3 Liên Đoàn triển khai cho Hội viên thực hiện Bó Hoa Thiêng để cầu nguyện cho Hiệp Hội Thánh Mẫu. Bó Hoa Thiêng gồm các việc đạo đức như: Dâng lễ, rước lễ, một chục kinh Mân Côi, thăm viếng nội bộ, thăm bệnh nhân và người bất hạnh, việc hy sinh hãm mình đền tội, việc chia sẻ phục vụ các người già cả neo đơn và bệnh nhân đau liệt trong GX và khu vực... Ban Chấp Hành Xứ Đoàn sẽ tổng kết các việc đạo đức của các Hội Viên thực hiện trong tháng làm thành Tờ BÓ HOA THIÊNG góp chung làm lễ vật dâng lên Chúa trong Thánh Lễ Truyền Tin.

3. VỀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI:

Trong HỘI NGHI TỔNG KẾT về hoạt động Công Giáo năm 2020 vừa qua của Ủy Ban Đoàn kết Công Giáo Quận Tân Bình, đã tuyên dương nhiều tập thể và cá nhân “người tốt việc tốt” trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015 – 2020, vì đã tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an toàn trật tự xã hội và làm tốt các công tác bác ái xã hội như “xóa đói giảm nghèo”, cứu trợ đồng bào Miền Trung... Trong số 17 cá nhân được tuyên dương có 3 người thuộc Hiệp Hội Thánh Mẫu đã được trao bằng Tuyên Dương kèm phần thưởng khích lệ như sau:

1- LM Đa Minh Đinh Văn Vãng.

2- Chị Maria Hoàng Thị Nhiễu.

3- Ông Gioan B. Nguyễn Quang Minh.

2. TÌNH HÌNH VÀ SINH HOẠT CỦA 3 LIÊN ĐOÀN NĂM 2020:

Sau đây là tổng quát tình hình và sinh hoạt hiện nay của 3 Liên Đoàn Bác Ái, Gia Đình và Giới Trẻ HHTM:

1) LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM:

a) Sĩ số: LĐ BA gồm 15 Xứ Đoàn trong 7 Hiệp Đoàn với tổng số 1617 hội viên.- Nhân sự gồm 10 người trong BCH Liên Đoàn.

b) Sinh hoạt: Đại diện các Xứ Đoàn tham dự lễ Liên Đoàn và họp thường Kỳ vào thứ hai cuối tháng (10/15 Xứ đoàn về tham dự).

c) Công tác: Liên Đoàn Bác Ái HHTM đã tổ chức chuyến công tác bác ái tại Lộc Nam – Bảo Lộc. Ngoài ra, Hội Viên các Xứ Đoàn Bác Ái HHTM đã tích cực tham dự Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, Bổn mạng Liên Hội và Nhà Thờ Thánh Mẫu và Lễ Truyền Tin ngày Truyền Thống Quốc Tế HHTM.Ban Chấp Hành Liên Đoàn cũng thường xuyên cử người đến dự lễ mừng Bổn mạng của các Xứ Đoàn.

2) LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM:

a) Sĩ số: LĐ GĐ gồm 11 Xứ Đoàn với tổng số 382 hội viên: XĐ GĐ HHTM Sao Mai 28 HV; GĐ Mẫu Tâm 16 HV; GĐ Lạc Quang 45 HV; GĐ Hà Nội 48 HV; GĐ Châu Bình 74 HV; GĐ Bắc Hà 42 HV; GĐ Hồng Ân 25 HV; GĐ Mat-thêu 22 HV; Gđ Lộ Đức 32 HV; GĐ Tân Hưng 32 HV; GĐ Phụng Hiệp 18 HV.

b) Sinh hoạt: Hằng tuần tham dự thánh lễ vào lúc 5 giờ 30 thứ bảy, tại nhà thờ Trung Ương HHTM. Sau Lễ họp mặt sinh hoạt 10 phút.

BCH Liên Đoàn đã đến từng Giáo Xứ tham dự lễ mừng Bổn Mạng các Xứ Đoàn.ở

c) Công tác: Thời gian dịch Covid 19 năm 2020, Liên đoàn đã tổ chức tặng quà cho các hội viên thời gian giãn cách bị giảm khó khăn về kinh tế. Đầu tháng 11 BCH LD đã tổ chức đi đến đất thánh viếng mộ Cha Giacobe Đỗ Minh Lý nguyên Giám Đốc HHTM và thăm mộ các cha và các thành viên HHTM đã qua đời.

3) LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM:

a) Sĩ số: Hiện LĐ Giới Trẻ gồm 6 Xứ Đoàn đang hoạt động với tổng số 200 hội viên như sau: Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai; Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà; Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình; Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An; Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái; Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình.

Riêng Xứ Đoàn Sinh Viên NT Thánh Mẫu do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 nên vẫn đang trong giai đoạn hình thành.

b) Sinh hoạt: Các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM chủ yếu tập hát và phụ trách hát lễ được phân công tại nhà thờ giáo xứ của mình. Mỗi Xứ Đoàn đều có sinh hoạt nội bộ khá tốt và làm công tác bác ái thăm viếng vào trước lễ Bổn Mạng của Xứ Đoàn. Khi được mời Ban Chấp Hành Liên Đoàn đều đến tham dự thánh lễ mừng Bổn Mạng các Xứ Đoàn.

B. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TGP SÀI GÒN THÁNG 02:

1. BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM–TGP SG:

a) Về Danh Sách các Ban Chấp Hành Liên Đoàn và BCH các Xứ Đoàn:

Các Xứ đoàn cần báo cáo Danh sách BCH –sĩ số Hội Viên hoạt động thường xuyên và hội viên không thường xuyên về cho BCH Liên Đoàn.

b) Tổng kết chuyến công tác bác ái của Liên Đoàn vào ngày 11, 12, 13/2020 tại Lộc Nam–Bảo Lộc như sau:

* Số Thu: Các Xứ đoàn đóng góp cho bác ái năm 2020.

-        Đợt 1: Thu các Xứ đoàn: 33.550.000

-        Các ân nhân hỗ trợ: 6.300.000

-        Đợt 2: Thu các Xứ đoàn: 5.500.000

Tổng thu:  45.350.000

* Số Chi:

-        Chi 100 phần quà cho các em nghèo dân tộc K.Ho: 26.300.000

-        Chi công tác truyền giáo tại Lộc Nam: 5.000.000

-        Chi tại Giáo xứ La Vang II: 5.000.000

-        Chi tại Giáo điểm Thôn Thanh Sơn: 5.000.000

Tổng chi: 41.300.000

BCH Liên Đoàn Bác Ái xin cảm ơn sự cộng tác, chia sẻ của các xứ đoàn, cũng như các vị ân nhân đã hỗ trợ, để công tác Bác Ái từ thiện đạt kết quả tốt đẹp, mang tình thương đến cho mọi người theo linh đạo Hiệp Sống - Xin Vâng và Phục Vụ.

2. BÁO CÁO CÔNG TÁCTHÁNG 01/2021 CỦA CÁC XỨ ĐOÀN BÁC ÁI HHTM:

1) Xứ đoàn Nam Hòa:

- Thăm bệnh nhân: 2 người

- Quét dọn vệ sinh nhà Chúa: 4 người

- Thăm người nghèo vùng sâu, vùng xa: 8.000.000

- Đóng góp bếp ăn nhân ái: 500.000 / tháng

- Ngày thứ bảy đầu tháng 02/01/2021 vừa qua. Sau khi đọc kinh và cầu nguyện xin Chúa soi sáng, toàn thể hội viên đoàn Bác ái Nam Hòa đã đồng ý bầu Bà Catarina Đào Thị Chiến làm Đoàn Trưởng, thay Bà Maria Phạm Thị Hát đã qua đời. Kể từ nay Bà Catarina Đào Thị Chiến đã được Cha Chánh Xứ chấp thuận, để chu toàn chức vụ là Đoàn Trưởng dẫn dắt đoàn Bác ái Nam Hòa ngày càng phát triển hơn.

2) Đoàn Học Sống Lời Chúa (Nhà thờ Thánh Mẫu)

- Thăm 1 bệnh nhân: 1.000.000

- Đọc kinh cho người mới qua đời: 2 lần

- Giúp Cộng đoàn Thừa Sai Đức Tin: 9.800.000

- Giúp HH Phaolô Tông đồ dân ngoại: 11.500.000

- Giúp Miền Trung và một số công tác khác: 5.000.000

Tổng số tiền công tác bác ái: 34.670.000

3) Xứ Đoàn Tân Hưng:

- BCH và hội viên đã đến thăm hỏi 2 hội viên đau liệt

- Công tác phục vụ Nhà Chúa: 6 người/4 lần

- Đọc kinh luân phiên tại các gia đình hội viên có người thân qua đời

- Đọc kinh tối tại gia đình: 3 lần

- Nhân dịp Tết đến Ban Chấp Hành dự định sẽ thăm hỏi và tặng quà cho các hội viên đau liệt, neo đơn không nơi nương tựa.

Tổng chi cho công tác bác ái: 3.300.000

4) Xứ đoàn Lộc Hưng:

- Đọc kinh, viếng xác: 2 người

- Quét dọn vệ sinh nhà Chúa

- Thăm hội viên đau yếu

5) Xứ Đoàn Hợp An:

- Đọc kinh, viếng xác: 1 người

- Thăm bệnh nhân

IV. THƯ MỜI HỌP:

Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các Xứ đoàn thuộc LĐBA/HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 02/2021 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 - 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 22 / 02 / 2021.

Đề nghị các anh chị em đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

C. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM/TGP TH 02:

I. MỪNG BỔN MẠNG:

- Ngày 11/02/2021 (30 tết Tân Sửu): Lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức bổn mạng của Gia đình HHTM Lộ Đức.

- Ngày 14/02/2021: kính Thánh Va-len-ti-nô, bổn mạng anh Valentino Phạm Văn Ngọc là Cố vấn Liên đoàn Gia Đình HHTM. Hiện nay anh Ngọc bị bệnh tim, đang tĩnh dưỡng tại MÁI ẤM DƯỠNG LÃO SUỐI NGHỆ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP SG chúc Mừng:

- Chúc Gia đình HHTM Lộ Đức luôn hăng say làm việc bác ái, phục vụ Chúa qua người nghèo.

- Chúc anh cố vấn Ngọc luôn an vui và hăng say loan báo Tin Mừng trong môi trường an dưỡng.

II. BÁO CÁO CÔNG TÁC TH 01/2021 CỦA CÁC XỨ ĐOÀN THUỘC LĐ GIA ĐÌNH:

1. XĐ Gia đình Lạc Quang:

- Hát lễ sáng thứ Bảy hằng tuần, hát lễ 3 đám cưới.

- Viếng 2 đám tang

- Giữ xe nhà thờ vào sáng Chúa Nhật.

- Dự Chầu lượt của giáo phận.

2. XĐ Gia đình Tân Hưng Q12:

- Vẫn giữ nề nếp sinh hoạt hằng tuần

- Thứ sáu hằng tuần học sống lời Chúa theo Tập San Hiệp Sống.

- Quét dọn nhà thờ hằng tuần.

3. XĐ Gia đình MẫuTâm:

- Học sống Lời Chúa, lần chuỗi Mân côi hằng tuần vào tối thứ Sáu.

- Hát lễ hằng tuần sáng thứ Bảy

- Chủ nhật hằng tuần: Anh chị Hội viên gia đinh HHTM xứ đoàn Mẫu Tâm phân nhiệm:

- Dạy giáo lý cho thiếu nhi,

- Phục vụ Thiếu nhi ăn sáng chủ nhật

- Quét dọn sạch đẹp hội trường nhà xứ

- Hằng tuầnđồng hành vớ cha sở đi thăm bịnh nhân

- Cắm hoa nhà Chờ Phục Sinh

- Thứ tư đầu tháng dự giờ chầu Thánh Thể

4. XĐGia đình HHTM Bắc Hà:

- Đi thăm ngưởi già bệnh nhân đau liệt lâu năm trong giáo xứ.(3 lần)

- Quét dọn lau chùi khuôn viên Nhà Thờ, (3 lân)

- Viếng đám tang trong giáo xứ (1 lần)

- Hát Lễ sáng các ngày thường

  1. Gia đình HHTM Hồng Ân:

- Hằng tuần Chị em về dự Thánh Lễ 5g30 sáng thứ bảy tại nhà thờ Thánh Mẫu trung ương

- Ngày 15/1/2021, Chị Anna Dương Thị Thu Hợp trưởng gia đình HHTM Hồng Ân, nhập viện cấp cứu BV Phạm Ngọc Thạch. Vì U ác tính di căn Phổi.

- Ngày 21/1/2021 Sau khi chụp xi-ti, chị Thu Hợp được về nhà uống thuốc 29/1/2021 sẽ nhập viện lại.

Khi biết tin chị Thu Hợp bị khối u ác tính di căn vào phổi,chị em xa gần liên lỉ cầu nguyện. Trong Thánh Lễ 5g30 sáng thứ bảy, Cha An-tôn Phụ tá đã dâng lễ xin Chúa chữa lành bịnh cho chị Anna Dương Thu Hợp.

  1. Gia Đình HHTM Lô Đức:

- Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Lộ Đức đã kết hợp với Caritas Hạt Chí Hòa thực hiện chuyến đi công tác từ thứ ba 13/01/2021đến chiều thứ năm 14/01/2021. Mục đích: Chia sẻ niềm vui với đồng bào dân tộc Jarai chuẩn bị đón mừng năm mới với Chủ đề: “XUÂN YÊU THƯƠNG 2021 “. Công tác gồm tổ chức hội chợ và phát quà cho 300 trẻ em trong làng. Mỗi em được phát 1 cái mền, 1 bộ quần áo ấm, mũ và 1 thùng mì.

- Thứ năm ngày 04/2/2021 (23 Tết) XĐ Gia Đình Lộ Đức sẽ đi cùng Caritas hạt Chí Hòa đến chúc tết các Cha trong Hạt Chí Hòa từ 7g00 sáng đến 12g00: Đi đến NT Nam Hòa chúc tết cha linh hướng Caritas hạt Fx Nguyễn Đậu Hoàng Linh. Tiếp đến sẽ đến chúc tết quý cha xứ các giáo xứ: Nghĩa Hòa, Lộc Hưng, Vinh Sơn 6, Khiết tâm, Tân Sa Châu, Tân Chí Linh, Nam Thái, Sao Mai...

PHÂN CÔNG TÁC;

Đọc Sách Thánh thán lễ sáng thứ bảy hằng tuần tại NT Thánh Mẫu:

Hằng tháng vào thánh lễ 5g30 sáng thứ bảy tại nhà Thờ Thánh Mẫu trung ương.

Thánh Lễ dành cho HHTM, Liên đoàn Gia đình phân công cho các anh chị em ở các Xứ đoàn đọc sách thánh như sau

- Thứ bảy 06/02/2021: kính thánh Phaolo Miki - Gia đình HHTM Sao Mai.

- Thứbảy 13/02/2021: Mùng 2 Tết. Gia đình HHTM Mat-thêu

- Thứ bảy 20/02/2021: Gia đình HHTM Lộ Đức.

- Thứ bảy 27/02/2021: Ban Chấp Hành Liên Đoàn Gia Đình.

III. TIN BUỒN:

Anh Mác-tio Đậu Nguyễn Hoàng Lập SN 1975 gốc Hà Tĩnh, là bào đệ của Cha Fx Đậu Nguyễn Hoàng Linh, Chính xứ Nam Hòa, kiêm Linh Hướng Caritas Hạt Chí Hòa. Anh Mác-ti-no đã được Chúa gọi về lúc 01g15 ngày 21/01/2021. Xin thêm lời cầu cho Linh Hồn MÁC-TI-NÔ sớm được về hưởng Tôn Nhan Thiên Chúa.

IV. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG DỊP TẾT CỔ TRUYỀN:

- Liên đoàn gia đình sẽ gửi thiệp xuân đến quý Cha và Quý Trưởng BCH các Xứ đoàn để chúc tết

- Liên đoàn xin địa chỉ của Trưỏng các Xứ đoàn để gửi Thiệp chúc tết qua bưu điện.

- Về việc chúc tết Cha Đa Minh Tổng giám Huấn, cha AnTon Phụ tá HHTM, BCH Liên đoàn sẽ đại diện các Xứ đoàn đi chúc tết trong thời gian sắp tới.

D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM/TGP TH 02

TÌNH HÌNH CỦA LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM:

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon gồm 6 Xứ Đoàn đang hoạt động như sau:

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An.

Hiện Xứ Đoàn Sinh Viên Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương đang trong giai đoạn hình thành và sẽ chính thức ra mắt trong năm nay (2021).

Trong thời gian này BCH Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM tiếp tục củng cố sinh hoạt LĐ bằng việc đi thăm các Xứ Đoàn, nhất là dịp mừng Bổn Mạng các Xứ Đoàn.

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

keyboard_arrow_up back to top