Thông tin hiệp sống tháng 03-2020

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 03/2020

A. TIN LIÊN HỘI HHTM/TGP SAIGÒN:

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT SINH HOẠT CỦA LÊN HỘI HHTM NĂM 2019:

1) LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM:

a) Sĩ số: LĐ BA gồm 15 Xứ Đoàn trong 7 Hiệp Đoàn với tổng số 1617 hội viên.

- Nhân sự gồm 10 người trong BCH Liên Đoàn.

- Đại diện các Xứ Đoàn tham dự lễ Liên Đoàn và họp thường Kỳ vào thứ hai cuối tháng (10/15 Xứ đoàn về tham dự).

- Hội Viên tích cực tham dự Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Bổn mạng HHTM VN và Lễ Truyền Tin.

- Huynh Trưởng các Xứ Đoàn tham dự đầy đủ các khóa huấn luyện do Liên Hội tổ chức.

- Ban Chấp Hành thường xuyên đến dự lễ mừng Bổn mạng các Xứ Đoàn.

- Đã củng cố và giúp Xứ Đoàn Lạng Sơn sinh hoạt bình thường.

b) Công Tác Bác ái trong năm 2019: Liên Đoàn Bác Ái HHTM đã tổ chức một chuyến đi công tác bác ái vào dịp Lễ Đức Mẹ Thăm viếng Bổn Mạng Liên Đoàn với số tiền là 24 000 000 đồng.

Đóng góp và cùng với BCH Liên Hội đi thăm cơ sở khuyết tật Hồng Ân.

2) LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM:

a) Sĩ số: LĐ GĐ gồm 11 Xứ Đoàn với tổng số 382 hội viên: XĐ GĐ HHTM Sao Mai 28 HV, GĐ Mẫu Tâm 16 HV, GĐ Lạc Quang 45 HV, GĐ Hà Nội 48 HV, GĐ Châu Bình 74 HV, GĐ Bắc Hà 42 HV, GĐ Hồng Ân 25 HV, GĐ Mattheu 22 HV, Gđ Lộ Đức 32 HV, GĐ Tân Hưng 32 HV, GĐ Phụng Hiệp 18 HV.

b) Sinh hoạt: Các Xứ Đoàn GĐ HHTM đều sinh hoạt hội họp thường xuyên tại Giáo Xứ của mình. Mỗi tuần học sống Lời Chúa theo các bài trong HSTM của HHTM. Thảo luận đề tài về xây dựng hạnh phúc Gia Đinh hay nhân bản do Cha Tổng Giám Huấn biên soạn.

- Đọc sách Thánh hàng tuần vào thứ bảy lúc 5 giờ 30 tại nhà thờ Trung Ương HHTM.

- Dự kiến hoạt động trong 6 tháng đầu năm:

+ BCH Liên Đoàn sẽ đến từng Giáo Xứ tham dự lễ mừng Bổn Mạng các Xứ Đoàn.

+ Tháng 1: Ngày 10/01 tặng 50 phần quà cho người nghèo Q tân Bình ăn tết Mậu Tí.

+ Tháng 2: Ngày 11/02 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Mừng Bổn Mạng,Caritas Sao Mai mời các Xứ đoàn hiệp thông cầu nguyện cho các bệnh nhân tại Giáo Xứ Sao Mai.

+ Tháng 3: Tổ chức hội chợ ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08/03 tại nhà Thờ Thánh Mẫu TW.

+ Tháng 4: Tổ chức viếng mộ Cha Giacobe Đỗ Minh Lý.

+ Tháng 5: Tổ chức thi cắm hoa dâng Đức Mẹ tại Nhà Thờ Thánh Mẫu.

+ Tháng 6: Tổ chức Thăm Xứ Đoàn Phụng Hiệp, Giáo Phận Cần Thơ.

3) LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM:

a) Sĩ số: Hiện LĐ Giới Trẻ gồm 7 Xứ Đoàn đang hoạt động tổng số 200 hội viên như sau:

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình.

Xứ Đoàn Sinh Viên NT Thánh Mẫu đang hình thành.

Ban Chấp Hành LĐGT chuẩn bị họp bàn tổ chức tĩnh tâm Mùa chay.

II. MỪNG BỔN MẠNG:

Ngày 19/3 Lễ thánh cả Giuse- Bổn mạng:

- Cha Giuse Vũ Quang Trường – LM Phó xứ GX Sao Mai

- Cha Giuse Trần Cao Thăng: Chính Xứ Giám Huấn HHTM GX Bắc Dũng (XM).

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Hiền: Chính Xứ Giám Huấn HHTM Giáo Xứ Nam Hưng (HM).

- Cha Giuse Phạm Văn Hòa: Chính xứ Gx Bắc Hà (Củ Chi)- Giám huấn GĐ HHTM Bắc Hà.

- Cha Giuse Phùng Văn Thông Minh: LM Phó xứ - Giám Huấn XĐ GĐ HHTM Hà Nội (XM).

- Cha Giuse Nguyễn Văn Hoàng – LM Phó Xứ GX Châu Binh

- Anh GIUSE TRẦN VĂN MINH (Nguyên Liên Hội trưởng LH

Kính chúc quý Cha quý Anh được dồi dào ơn Chúa qua lời bầu cử của thánh cả Giu-se.

III. SINH HOẠT LIÊN HỘI:

Trong phiên họp tối 25/02/2020 tại Nhà xứ Sao mai, dưới sự chủ tọa của Cha Đa-minh Tổng Giam Huấn, Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM đã thống nhất sinh hoạt Tháng 03/2020 như sau:

  1.    Về Lễ Truyền Tin 2020: Sẽ tổ chức Thánh Lễ mừng ngày truyền thống Quốc Tế HHTM tại NT Thánh Mẫu vào chiều Thứ Hai 25/03/2020. Trước đó BCH LH cũng sẽ tổ chức một cuộc hành hương Đức Mẹ Tà-pao, kết hợp với tắm biển Vũng Tàu.(Xem Thông Báo dưới đây).

THÔNG BÁO

Trích Yếu: V/v Tổ chức mừng Lễ Đức Mẹ Truyền Tin – Ngày Truyền Thống HHTM Quốc Tế 25.03.2020.

KÍNH GỬI:

- Quí Ban Chấp Hành Ba Liên Đoàn, BCH các Xứ Đoàn và Hội Viên HHTM thuộc Liên Hội HHTM/ TGP/ Sài Gòn.

- Quý Tu sĩ và Ban Phục Vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu TW

Trong phiên họp Ban Chấp Hành Liên Hội vừa qua tại Giáo Xứ Sao Mai, Hai LM TGH và LM Phụ Tá cùng BCH Liên Hội đã quyết định sẽ tổ chức mừng kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Truyền Tin và là ngày Truyền Thống HHTM Quốc Tế, vào 16g30 Thứ Tư 25/03/2020 tại NT Thánh Mẫu TW (số 3-5 Chữ Đồng Tử, P.7, Tân Bình), và trước đó tổ chức chuyến đi hành hương Đức Mẹ Tà-pao kết hiệp với tĩnh huấn HHTM tại Gia Trang Thánh Mẫu từ 6g00 sáng thứ hai 23/03 đến 18g00 thứ Ba 24/03/2019. Nội dung như sau.

A. VỀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG TĨNH HUẤN TẠI GIA TRANG THÁNH MẪU TÀ-PAO:

Nhân dịp lễ Truyền Tin, theo thông lệ, BCH Liên Hội sẽ tổ chức một chuyến hành hương tĩnh huấn cho các thành viên Liên Hội HHTM tại Gia Trang TM Tà-Pao, kết hợp với tắm biển Vũng Tàu.

1) Thời gian: Từ sáng thứ hai 23/03/2020 đến tối thứ ba 24/03/2020.

2) Mục đích: Trang bị linh đạo HHTM và các sinh hoạt cho các thành viên chủ chốt của Hiệp Hội Thánh Mẫu.

3) Chủ đề: “Cùng Mẹ xin vâng và phục vụ noi gương Chúa Giê-su để loan báo Tin Mừng”.

4) Thành phần tham dự: Sĩ số tham dự: 45 người. Ưu tiên cho các thành viên Ban Chấp Hành Liên Hội và Ban Đại Diện Nhà Thờ TM, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Bác Ái HHTM, Ban Chấp Hành LĐ Gia Đình HHTM, BCH LĐ Giới Trẻ HHTM cùng các Ủy Viên.

5) Thời gian đăng ký: Huynh Trưởng tham dự cần đăng ký sớm nơi Ban Tổ Chức qua Trưởng Ban Đại Diện Nhà Thờ Thánh Mẫu và 3 Liên Đoàn Trưởng, từ ngày nhận được Thông Báo đến 20 tháng 3 / 2020 hoặc đến khi đủ sĩ số 45 người.

6) Diễn tiến:

- Thứ hai 23/03:

5g30 Tập trung trước trường Mẫu Giáo Tuổi xanh đường BVT cạnh NT Chí Hòa.

6g00 khởi hành đi Vũng Tàu.- Ăn sáng trên xe. (Dọc đường đọc 50 kinh Mân Côi).

8g30 Tắm biển – ăn trưa tự túc.

13g30 Đi Tapao – 18g tới Tapao.- Ăn tối tại Gia Trang TM.

19g00: Sinh hoạt HHTM.

21g 00: Kinh Tối – nghỉ đêm

- Thứ ba 24/03:

+ 5gg30: Lên núi đi đàng Thánh Giá

+ 07g00: Ăn sáng.

+ 08g00-10g00: Chương trình tĩnh huấn về linh đạo và sinh hoạt HHTM.

+ 10g30: Thánh Lễ Tạ ơn cầu nguyện cho HHTM.

+ 11g30: Ăn trưa.

+ 12g00: Nghỉ trưa tự do.

+ 13g30: lên xe về sài gòn (Dọc đường đọc kinh Lòng Chúa TX; Ghé khu Bò sữa Long Thành 30 ph mua sắm).

+ 19g00: Về lại điểm xuất phát đường Bành Văn Trân.

7) Lệ Phí: Hội viên tham dự mỗi người góp 200.000 đ chi phí ăn ở sinh hoạt 2 ngày tại bãi tắm và Gia Trang Thánh Mẫu. Tiền xe do LM TGH đài thọ.

B. VỀ THÁNH LỄ TRUYỀN TIN (25/03/2020) LÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG HHTM:

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1.1- THỰC HIỆN BÓ HOA THIÊNG: Khi nhận được thông báo này, Ban Chấp Hành các Xứ Đoàn sẽ triển khai cho Hội viên thực hiện Bó Hoa Thiêng cầu nguyện cho Hiệp Hội Thánh Mẫu. Bó Hoa Thiêng gồm các việc đạo đức như: Dâng lễ rước lễ, một chục kinh Mân Côi, việc thăm viếng nội bộ, thăm bệnh nhân và người bất hạnh, việc hy sinh hãm mình để đền tội cầu cho các tội nhân, việc chia sẻ và phục vụ cụ thể là các người già cô đơn và bệnh nhân trong khu vực... Các việc thiêng liêng trên của Hội Viên được tập trung trong một Tờ BÓ HOA THIÊNG để nhờ Mẹ dâng Chúa trong Thánh lễ Truyên Tin 16g30 Thứ Tư 25/03/2020 tại NT Thánh Mẫu.

1.2- ĐĂNG KÝ SĨ SỐ THAM DỰ: Nhằm giúp Ban Tổ Chức chuẩn bị liên hoan nhẹ sau Thánh lễ được chu đáo, đề nghị BCH các Xứ Đoàn báo cáo sĩ số Hội viên tham dự về cho BCH ba Liên Đoàn và Liên Đoàn báo cho Thủ Quỹ BCH Liên Hội.

1.3- VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP: Ban Ban Chấp Hành Liên Hội để chức liên hoan nhẹ cuối Lễ. Các Hội Viên tham dự Thánh Lễ và liên hoan sau lễ sẽ bỏ thùng Hiệp Thông cuối NT hoặc bỏ tiền vào giỏ tiền thau Nhà Thờ trong giờ lễ.

2. CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TRUYỀN TIN:

2.1- DIỄN TIẾN: 15g30: Tập trung tại nhà thờ sinh hoạt 16g20: Đọc bài Dẫn lễ và xếp hàng đi rước từ phòng Thánh đến cuối Nhà Thờ. 16g30: Thánh lễ trọng thể - Sau lễ liên hoan nhẹ.

2.2- PHÂN CÔNG: -Điều hành tổng quát: Ông Liên Hội Trưởng (BCH/LH) - Tập hát trước lễ và điều hành chung trong thánh lễ: Ông Quang Minh (BCH/LH). - Đọc dẫn lễ: (BCH LH).- Bài đọc 1: BCH LH.- Bài đọc 2: Ban Đại Diện NT Thánh Mẫu. -Lời nguyện cộng đoàn: 4 Đại diện của 4 đơn vị là BCH/Liên Hội, LĐ/Bác Ái, LĐ/Gia Đình, LĐ/Giới Trẻ. -Dâng lễ vật: Liên Đoàn Gia Đình TM. - Tâm tình hiệp lễ: (BCH/LH).- Chụp hình, quay phim: Anh Đoàn, chị Bùi thị Kim Vân, cô Hương - Xin tiền thau: Chị Thanh Hương (TQLH) và Chị Trung (BCH/LH). - Giữ xe và phục vụ nước uống: Ban Đại Diện NT Thánh Mẫu. - Hát lễ: Ca Đoàn Học Sống Lời Chúa NTTM (Chị Thủy). Soạn lời nguyện giáo dân, bài dẫn lễ, phút tâm tình hiệp lễ (Cha Phụ Tá Phao-lô).- Cám ơn cuối lễ (Ông Trưởng BCH LH).

2.3- THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC: -Cầm Sách Thánh: (Ban Nghiên Huấn). - Trống khẩu: (LĐ/BA). - Thánh giá nến cao: XĐ/BA HHTM Bùi Phát. - Cờ Liên hội: (LĐ Gia đình /HHTM). - Đọc Sách Thánh: 1 ĐD BCH/LH và 1 ĐD Ban Đại Diện NT- Lời nguyện cộng đoàn: 1 ĐD BCH/LH và 3 ĐD 3 LiênĐoàn. - Dâng lễ vật: 6 Đại Diện LĐ/Gia Đình. - Lễ sinh. - Đoàn đồng tế: LM TGH/HHTM và các LM GH

Làm tại NT Thánh Mẫu TW ngày 26/ 02/ 2020

DUYỆT 

LM TỔNG GIÁM HUẤN HHTM TW  TM.BCH/LIÊN HỘI HHTM

ĐaMinh Đinh Văn Vãng  GB Nguyễn Quang Minh

Đồng kính gửi: - Quý Cha Giám huấn HHTM và Quý Cha Đồng Hành các Xứ đoàn “để kính tường”

B. THÔNG TIN LĐ BÁC ÁI HHTM/TGP TH 03/2020

I. MỪNG BỔN MẠNG:

*** Ngày 25/03: Mừng lễ Đức Mẹ Truyền Tin, Bổn mạng của quý Bà:

- Bà Maria Đoàn Thị Mận - Đoàn phó nội Xứ đoàn Bác Ái HHTM Châu Bình.

- Bà Maria Đỗ Thị Huệ - Thủ quỹ Xứ đoàn Bác Ái HHTM Châu Bình.

- Bà Maria Hoàng Thị Mùi – Đoàn trưởng Xứ đoàn Bác Ái HHTM Bùi Môn.

Kính chúc quý bà được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời bầu cử của thánh Bổn Mạng.

II. SINH HOẠT LĐ BÁC ÁI HHTM:

- Đề nghị các Xứ đoàn thăm trẻ mồ côi khuyết tật, các cụ già neo đơn tại tư gia hay Mái Ấm.

- Để chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Truyền Tin ngày 25/03, xin các hội viên lần chuỗi Mân Côi hàng ngày và BCH sẽ tổng kết các công việc đạo đức trong Tờ Bó Hoa Thiêng của Xứ Đoàn. Bó Hoa Thiêng này sẽ được dùng làm lễ vật dâng lên Chúa trong Thánh lễ Truyền Tin 25/03 sắp tới.

- Đề nghị các Xứ đoàn gửi Bản Báo Cáo hàng tháng theo mẫu (Có thể thêm các việc tốt khác).

  1. THƯ MỜI HỌP:

Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các Xứ đoàn thuộc LĐ Bác Ái HHTM đến dự buổi sinh hoạt tháng 03/2020 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 - 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 30/03/2020

Đề nghị các anh chị em đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

C. THÔNG TIN LĐ GIA ĐÌNH HHTM/TGP SÀI GÒN TH 03

I. MỪNG BỔN MẠNG:

*** Ngày 19/03 kính thánh Giu-se: là Bổn Mạng của Xứ Đoàn Gia Đình Trẻ HHTM Châu Bình (TĐ) và BM của các Hội Viên như sau:

- Anh Giuse Nguyễn Văn Lệ Liên đoàn Phó I Liên đoàn GĐ HHTM TGP SG

- Anh Giu-se Đặng trung Nguyên (Cựu Đ Trưởng XĐ GĐ HHTM Châu Bình)

- Anh Giu-se Đỗ văn Minh (Cựu Phó Xứ Đoàn GĐ HHTM Châu Bình)

- Anh Giu-se Nguyễn văn Thuận (Phó XĐ GĐ HHTM Châu Bình)

- Anh Giuse Nguyễn Văn Hòa (Phó XĐ GĐ HHTM Châu Bình)

BCH Liên đoàn Gia đình HHTM chúc XĐ Gia đinh trẻ Châu Bình, Quý anh em Huynh Trưởng được đầy hồng ân Thiên Chúa và luôn sống công chính noi gương thánh Giu-se.

*** Ngày 11/02/2020: lễ Đức Mẹ Lộ Đức là ngày Quốc Tế Bệnh Nhân:

- Hôm nay cũng là lễ bổn mạng của ban Caritas giáo xứ Sao Mai: Thánh lễ mừng Bổn Mạng được tổ chức vào lúc 17g30 tại Nhà thờ giáo xứ Sao Mai (Giáo hạt Chí Hòa), do Linh mục Đaminh Đinh Văn Vãng - chánh xứ Sao Mai chủ tế. Cùng đồng tế có Lm Phanxicô X Đậu Nguyễn Hoàng Linh- chánh xứ Nam Hòa là linh hướng Caritas hạt Chí Hòa và Lm Gioan Tô Hồng Tuấn - Dòng Thừa Sai Đức Tin Phú Cường.

- Đến dự lễ, ngoài 105 bệnh nhân còn có các tu sĩ nam nữ, các ân nhân, các hội đoàn, các thành viên Caritas trong giáo hạt và toàn thể giáo dân trong và ngoài xứ Sao Mai.

Trong bài giảng Lm Đa Minh chia sẻ: “Hôm nay là lễ Đức Mẹ Lộ Đức, bổn mạng ban Caritas Sao Mai và cũng là ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. Xin Chúa ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân. Đặc biệt, cùng với toàn thể Tổng Giáo phận, chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân đang bị nhiễm Virus Corona.

Trong năm vừa qua, các thành viên ban Ca-ri-tas Sao Mai đã hăng say hoạt động bác ái và phục vụ các bệnh nhân, không những trong giáo xứ, mà còn cộng tác với Tổng Giáo phận chia sẻ và giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin cho các thành viên tiếp tục dấn thân trong công cuộc bác ái, để nhiều người nghèo, người bệnh nhận được sự an ủi, nâng đỡ và chia sẻ”.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g15, sau đó Quý Cha đồng Tế làm phép 800 chai nước để tặng cho mọi người hiện diện và đặt tay chúc lành cho các bệnh nhân.

II. SINH HOẠT THÁNG 02/2020 CỦA CÁC XĐ GIA ĐÌNH HHTM:

1) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM TÂN HƯNG Q12:

- Hàng tuần sinh hoạt học lời Chúa theo tập san của liên hội do cha TGH biên soạn.

- Làm vệ sinh nhà thờ tuần 2 lần.

- Xđ chúc mừng hội viên I-nê Lê Đặng Thuý Quỳnh kết hôn cùng anh Vĩnent Nguyễn Quốc Khải. Chúc anh chị Khải-Quỳnh trăm năm hạnh phúc.

2) XĐ Gia Đình HHTM Mẫu Tâm:

- Sinh hoạt vào tối thứ sáu hằng tuần

- Tham dự cầu nguyện 9 ngày xin Chúa chữa lành dịch Corona.

3) XĐ Gia Đình HHTM HỒNG ÂN:

- Tham dự đọc kinh cầu nguyện tuần 9 ngày xin Chúa chữa lành bệnh Đại dịch Covid-19.

- Thăm và trao quà cho 2 bệnh nhân dịp lễ Đức Mẹ Lộ Đức.

4) Gia Đình HHTM LẠC QUANG:

- Phúng viếng cầu nguyện cho 2 người mới qua đời.- Chầu Thánh Thể hiệp nhất tháng 02.

- Quét dọn vệ sinh nhà Chúa.- Hướng dẫn giờ kinh Mân Côi cầu nguyện xin ơn Chúa chữa lành dich Covid-19. - Giữ xe sáng CN hằng tuần.- Hát lễ sáng Thứ Bảy.- Chầu Thánh Thể tuần 2 reong tháng.

5) Gia Đình Trẻ CHÂU BÌNH:

- 18/02/2020 dự giờ chầu cầu cho bệnh nhân Covid-19 kéo dài 2 tuần.

6) XĐ Gia Đình HHTM Bắc Hà:

- Quét dọn vệ sinh nhà Chúa. - Viếng xác 1 người.- Cầu cho nạn nhân dịch đã qua đời.

- Hát lễ sáng hằng ngày. - Thăm 3 bệnh nhân hội viên.

7) XĐ Gia Đình HHTM Sao Mai:

- Tập hát 3 tối (Thứ Hai, Năm. Sáu).

- Học Sống Lời Chúa tối Thứ Năm và hát lễ chiều Thứ Bảy hằng tuần.

- Phúng viếng cầu nguyện cho linh hồn thân nhân Hội Viên mới qua đời.

III. DỰ KIẾN SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 03/2020:

1) Họp mặt Liên Đoàn: Hồi 17g30 Thứ Hai 24/02/2020 tai Nhà Sinh Hoạt MV Sao Mai. Mời các Đại diện XĐ tham dự để nhận Tập San Hiệp Sống Tháng 03/2020 và rút thăm nhận quà ngày 08 tháng 03.

2) Ngày 17/03 (Thú Tư): Ban Chấp Hành LĐ sẽ đi chúc mừng Bổn Mạng quý cha Giám Huấn và quý Huynh Trưởng nhận thánh Giu-se làm bổn mạng.

3) Ngày 19/03: BCH LĐ cử người tham dự Thánh Lễ Bổn Mạng XĐ Gia Đình Trẻ Châu Binh. – Không liên hoan.

D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP THÁNG 02:

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon đến nay gồm 7 Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đang hoạt động như sau:

- Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM Sao Mai.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM Thạch Đà.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM Châu Bình.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM Thái Bình.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM Bình Thái.

- Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM Bình An.

- Xứ Đoàn Sinh Viên NT Thánh Mẫu đang hình thành.

Hiện nay Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đang trong thời gian củng cố sinh hoạt bằng việc BCH Liên Đoàn sẽ đi thăm các Xứ Đoàn.

LM Giám Huấn HHTM sẽ phối hợp các đơn vị Mục Vụ Giới Trẻ trong Giáo xứ Sao Mai và các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM thuộc Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP.

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

keyboard_arrow_up back to top