Thông tin hiệp sống tháng 06-2019

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 06/2019

A. TIN CHUNG LIÊN HỘI HHTM/TGP

I. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 06:

1) Ngày 13/06 kính thánh ANTÔN, Bổn mạng quý cha và quý anh:

- Cha Ant Nguyễn Thanh DANH - Phụ tá GX Trung Chánh.

Và một số quý ông quý anh:

- Ông Ant Nguyễn Đình LÂM - Cố vấn BCH Liên Hội - HHTM TGP SG.

- Ông Ant Hồng Thái Y – Bảo trợ Mái Ấm Caritas.

- Anh Ant Trần Bảo HOÀNG - Trưởng Xứ Đoàn GT/HHTM Tân Hưng (XM).

- Anh Ant Phạm Xuân VƯỢNG – Nguyên Trưởng Xứ Đoàn GĐ/HHTM Mẫu Tâm.

Kính chúc quí Cha, quí Ông, Quý anh em Huynh Trưởng nhận thánh Antôn làm bổn mạng thêm lòng yêu mến Chúa noi gương ngài.

2) Ngày 24/06 kính thánh GIOAN BAOTIXITA, Bổn mạng:

- Đức Hồng Y GB Phạm Minh MẪN: Nguyên Tổng Giám Mục TGP Sai-gòn TP HCM.

- Cha GB Nguyễn Văn LUYẾN: Chính Xứ, Giám Huấn XĐ Bác Ái HHTM Lạng Sơn.

- Cha GB Nguyễn Xuân ĐỨC: Chính Xứ, Giám Huấn XĐ Giới Trẻ HHTM Thạch Đà.

- Cha GB Nguyễn Văn HIẾU: Chính Xứ GX Hàng Sao, nguyên GH XĐ BA/HHTM Bình Thái

- Cha GB Nguyễn Hoàn PHÚ: Giám Huấn XĐ Bác Ái HHTM Vị Hưng (GP Cần Thơ).

- Cha Gioan B Nguyễn Ngọc TÂN: Giám huấn Xứ đoàn Bác ái HHTM Hợp An

Ngoài ra còn có quý ông, quý anh Huynh Trưởng trong ba Liên đoàn như:

- Ông GB Trần Quang MINH: Nguyên ĐT XĐ Bác Ái HHTM Châu Bình (TĐ).

- Nhạc Sĩ GB Quang MINH: LHP Thường Trực kiêm Trưởng Tập Huấn HHTM TGP Sai-gon.

- Anh GB Trần Gia TRANG: Xứ Đoàn Trưởng XĐ Giới Trẻ HHTM Bình Thái và một số Hội viên các Xứ Đoàn.

Kính chúc Đức Hồng Y, quí Cha Giám Huấn, quí Huynh Trưởng và Hội viên nhận thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta được dồi dào hồng ân Thiên Chúa qua lời bầu cử của ngài.

3) Ngày 29/06: Kính Thánh PHÊ-RÔ và PHAO-LÔ, Bổn mạng:

- Cha Phao-lô Nguyễn Hữu THIỆN, Phụ tá Giám Huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu.

- Cha Phê-rô Nguyễn Văn THIỀM, Giám huấn Xứ đoàn Bác ái Tân Hưng

- Cha Phê-rô Nguyễn Ngọc VƯỢNG, Quản Hạt, chính Xứ Ghuấn XĐ Bác ái HHTM Bùi Môn.

- Cha Phao-lô Nguyễn Quốc DUY: Phụ Tá, Giám Huấn HHTM Bình Thái (BA).

Ngoài ra còn có quý ông, quý anh Huynh Trưởng trong ba Liên đoàn như:

- Ông Phao-lô Lê Văn HẠNH: Ủy viên Tập huấn LĐ BA HHTM-TGP-SG.

- Ông Phê-rô Nguyễn Viết PHẤN: Cố Vấn BCH Xứ đoàn BA HHTM Bùi Phát (Tân Định).

- Anh Phê-rô Nguyễn Văn HUYỀN: Nguyên Liên Đoàn Trưởng GT/HHTM/SG.

- Anh Phê-rô Phan Huy ĐOÀN: Uỷ viên Truyền Thông Liên Hội HHTM.

- Anh Phê-rô Đinh Như HẢI HÀ: Nguyên Trưởng Hiệp đoàn GTHHTM Bình An.

- Anh Phao-lô Nguyễn Đức TIẾN: Nguyên UVPV LĐGT HHTM.

- Anh Phê-rô Phạm Chi HUYNH: Đoàn GT HHTM Bình An.

- Anh Phê-rô Nguyễn DUY: Đoàn Trưởng XĐ Giới Trẻ HHTM Châu Bình.

- Anh Phê-rô Phạm Văn THÀNH: XĐ GĐ HHTM Lạc Quang.

Kính chúc, Cha Phụ Tá HHTM, quí Cha Giám Huấn, quý Huynh Trưởng và Hội viên HHTM dồi dào hồng ân Chúa ban qua lời bầu cử của hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô.

B. THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM/TGP SÀI GÒN THÁNG 6

I. CÔNG TÁC LIÊN ĐOÀN THỰC HIỆN:

1) Duy trì các sinh hoạt: BCH LĐ và các Đại Diện Xứ Đoàn đều họp mặt hàng tháng tại Nt Thánh Mẫu Trung Ương. Trong buổi sinh hoạt, các Xứ đoàn lần lượt báo cáo công tác đã thực hiện tháng qua. Tiếp theo lần chuỗi 10 kinh Mân Côi và cha Tổng Giám Huấn ban huấn từ.

2) Công tác bác ái truyền giáo của Liên Đoàn: Nhằm chuẩn bị tinh thần mừng lễ Bổn Mạng Mẹ Thăm Viếng của Liên Đoàn, ngày 11/5/2019 vừa qua, Liên Đoàn Bác Ái TGP Sài Gòn đã tổ chức một chuyến đi công tác bác ái truyền giáo như sau:

- Sĩ số tham dự 30 người. Có cha phụ tá Phaolô và Ban Chấp Hành Liên Hội cùng đồng hành.

- Địa điểm là Giáo điểm Truyền Giáo Bo Bo (Long An).

- Quà tặng gồm 100 phần quà chia sẻ cho người nghèo (240 N x 100 = 24 triệu) và giúp xây dựng Giáo điểm Bo Bo qua cha chính xứ (25 triệu). Tổng cộng 49 triệu đồng.

3) Danh sách các ân nhân:

a) Các Ân nhân Tập Thể:

- Xứ đoàn Tân Hưng: 12.500.000

- Xứ đoàn HSLC:

12.000.000

- Xứ đoàn Nam Hòa:  3.000.000

- Xứ đoàn Bắc Dũng: 2.700.000

- Xứ đoàn Hợp An:     2.550.000

- Xứ đoàn Lạng Sơn:  2.400.000

- Xứ đoàn Châu Bình: 1.500.000

- Xứ đoàn Lộc Hưng: 1.500.000

- Xứ đoàn Sao Mai:     1.500.000

- Xứ đoàn Nam Hưng: 500.000

b) Các Ân nhân bảo trợ:

- Ban Chấp Hành Liên Hội: 4.000.000

- Bà Thủ quỹ LĐBA (Ân nhân): 3.500.000

- Bà Cố Nguyễn Thị Tiên (Diễm): 1.000.000

- Ông Huy - Liên Đoàn phó nội: 500.000

- Bà Đào - Ủy Viên Truyền Thông LĐ: 500.000

- Bà Tịnh - Liên Đoàn phó ngoại: 500.000

- Ông Bà Hải (XĐ Bùi Phát): 500.000

- Ông Bà Cổn (XĐ Bùi Phát): 500.000

3) Các Xứ đoàn đăng ký chưa góp:

- Xứ đoàn Trung Chánh: 2.000.000

- Xứ đoàn Bùi Phát: 1.500.000

- Xứ đoàn Bình Thái: 1.000.000

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Bác Ái HHTM chân thành cám ơn Cha Tổng GH ĐaMinh, Cha Phụ tá Phaolô, BCH Liên Hội, BCH các Xứ đoàn cùng tất cả hội viên, ân nhân đã đóng góp để chuyến đi công tác Bác Ái của Liên Đoàn được tốt đẹp. Xin Chúa trả công bội hậu cho quí vị.

II. BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA CÁC XỨ ĐOÀN:

1) Xứ Đoàn Học Sống Lời Chúa – NT Thánh Mẫu:

Thăm bệnh nhân: 3 người với số tiền 1.000.000

Đọc kinh cầu cho người qua đời: 10 lần

Quét dọn nhà thờ: 8 lần. Mỗi lần 4 người

Cắm hoa nhà thờ: 8 lần. Mỗi tuần 2 lần.

Làn công tác Bác ái Xã hội tháng qua: 19.100.000 đ.

2) Xứ đoàn Hợp An - XM:

Thăm bệnh nhân: 1 người với quà tặng (60.000 đ).

Phục vụ bánh lễ hàng tháng khoảng 1 triệu.

Dự giờ chầu Thánh Thể vào tối thứ 5 lúc 19g30

Thăm hội viên đau bệnh: 1 người

Quét dọn Nhà thờ chung với các hội đoàn khác.

3) Xứ đoàn Trung Chánh - HM:

Quét dọn Nhà thờ: 5 lần.

Viếng xác: 2 lần.

Đóng góp bác ái Giáo xứ Phú Thạnh: 2.200.000 đ.

Đọc kinh tại gia đình: 3 lần.

Sinh hoạt chung: 4 lần.

Ba lầm họp theo Tổ.

4) Xứ đoàn Tân Hưng - XM:

Thăm hỏi bệnh nhân: 1 người

Viếng xác: 1 người

Đọc kinh tối gia đình: 50% hội viên

Thăm Tân Tòng mới theo Đạo: 1 người

Thăm viếng hội viên đau liệt: 2 người

Thăm hội viên không sinh hoạt Đoàn: 2 người

Quét dọn Nhà thờ: 4 lần / 5-6 người

Phụ trách thu tiền thau Nhà thờ các ngày lễ Chủ Nhật.

Số tiền chi cho công tác Bác ái: 1.860.000 đ,

Số tiền chi cho công tác truyền giáo và người nghèo: 12.580.000 đ.

5) Xứ đoàn Nam Hòa - CH:

Thăm bệnh nhân: 3 người.

Viếng xác: 1 người.

Vệ sinh quét dọn nhà Chúa: 4 lần. Mỗi lần 4 người.

Đóng góp bữa cơm nhân ái: 500.000 đ / tháng

Gia đình Bà Phạm Thị Hát – Đoàn trưởng Bác ái Nam Hòa giúp người nghèo 1 tấn Gạo: 14.000.000 đ.

III. CẦU CHO HỘI VIÊN QUA ĐỜI:

Trong tháng qua có bà An-Na- HV đoàn Bác Ái HHTM Hợp An được Chúa gọi về. Xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn An-na về hưởng tôn nhan Chúa.

IV. MỜI HỌP:

Mời các Xứ Đoàn Trưởng và các Thành viên BCH Xứ đoàn Bác Ái HHTM tham dự buổi sinh hoạt tháng 6 / 2019 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 – 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 24/6/2018.

C. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM/TGP SAIGON THÁNG 06

I. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN THÁNG 05:

1) Lễ Giỗ 16 năm Cha Cố Giacobê Đỗ Minh Lý, Nguyên Giám đốc HHTM/VN (2003-2019)

- 8g00 sáng ngày 01/05/2019 một số đại diện Liên đoàn gia đình HHTM GP đã đến Nghĩa Trang La-za-ro viếng phần mộ cầu nguyện cho Cha Cố Giacobê Đỗ Minh Lý.

- 16g30 chiều ngày 03/05/2019 đại diện Liên đoàn gia đình HHTM GP, Hội viên HHTM Sao Mai kết hợp cùng gia đình Cha cố dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố Giacobê tại nhà thờ Thánh Mẫu Trung ương do Cha Đa Minh Đinh Văn Vãng Tổng Giám Huấn HHTM làm chủ tế.

2) Mừng Bổn mạng Gia Đình HHTM xứ đoàn Mẫu Tâm:

- 5g30 sáng 01/5/2019 Ban chấp hành Liên đoàn gia đình đã đến nhà thờ Mẫu Tâm hiệp dâng thánh lễ kính Thánh Giuse Lao động là bổn mạng của XĐ Mẫu Tâm.

- Thánh lễ Kính Thánh Giuse Lao đông thật sốt sắng với tiếng hát tuyệt vời của ca đoàn Xứ đoàn HHTM Mẫu Tâm dưới sự điều khiến của chị Tiểu - Nguyên đoàn trưởng từ nước ngoài về.

- Gia đình HHTM Mẫu Tâm thành lập từ năm 2000, có sinh hoạt rất mạnh. Sau khi anh Đoàn trưởng Antôn Phạm Xuân Vượng đi xuất cảnh đi nước Mỹ, Xứ đoàn tiếp tục sinh hoạt chung với Liên đoàn Gia đình Hiệp Hội Thánh Mẫu TGP SG. Hiện nay XĐ Gia đình HHTM Mẫu Tâm vẫn do chị Thủ quỹ Nguyễn thị Ánh Hồng điều hành. ĐT 0902018808.

- Nhân lễ kính Thánh Giuse Lao động bổn mạng của XĐ gia đình Mẫu Tâm, hội viên đã dâng lên lời ước nguyện: “Xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa phù trợ và nâng đỡ HHTM chúng con trên bước đường tương lai được mọi điều tốt đẹp.

Xin cám ơn Chúa và tạ ơn Thánh Cả Giuse và các quý khách xa gần đã đến hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho Xứ Đoàn Mẫu Tâm ngày một thăng tiến.

3) Hội Thi Cắm Hoa dâng kính Mẹ:

- 17g30 ngày 15/05/2019 Liên đoàn Gia đình HHTM Tổng giáo phận Sai gòn đã tổ chức Hội Thi Cắm Hoa Dâng Mẹ theo chủ đề: “Mẹ ơi con yêu Mẹ”.

- Đã có 9 đơn vị tham dự cuộc thi cắm hoa, mỗi tác phẩm diễn tả một đề tài phù hợp với chủ đề chung do một người thuyết minh. Ban Chấm Thi gồm cha Đa Minh Đinh Văn Vãng (Tổng giám huấn), Cha Phaolo Nguyễn Hữu Thiện (Phụ tá) và anh Fx Đỗ Công Minh (Trưởng ban nghiên huấn HHTM TGP). Kết quả gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 6 giải khuyến khích được trao giải sau Hội Thi. Buổi Hội Thi kết thúc bằng việc mọi người hiện diện mang các bó hoa vào nhà thờ dâng lên trước tòa Mẹ, với bài Hát: “Mẹ ơi, con dâng Mẹ tràng hoa Mân Côi, con dâng Mẹ lời kinh ca vui, kinh kính mừng Mẹ Maria. Maria...”..

II. THỰC HIỆN CÔNG TÁC:

1. Thăm giáo điểm: 7g00 sáng thứ bảy ngày 24/5/2019, Liên Đoàn Trưởng cùng XĐ Gia đình Lộ Đức đi tiền trạm đến thăm giáo điểm An Thới Đông (Cần Giờ) để chuẩn bị chuyến đi công tác Bác ái của Liên đoàn Gia đình HHTM vào tháng 9/2019 sắp tới.

2. Báo cáo công tác của các xứ Đoàn:

1) Xứ Đoàn Gia đình HHTM Matthêu – Chí Hòa:

Hằng tuần Anh chị em gia đình Mattheu Sao Mai sinh hoạt nhóm nhỏ đều học sống Lời Chúa vào tối thứ hai. Gia đình Mattheu đã cử chị Vũ Nga dự hội thị Cắm Hoa và đạt được giải nhì.

2) Xứ Đoàn Gia đình HHTM Mẫu Tâm – Chí Hòa:

- Mừng Bổn Mạng Giu-se Lao Động (01/05/2019) lần thứ 19.

- Gia đinh HHM Mẫu Tâm đã xin lễ Tạ ơn cầu nguyện cho ân nhân.

- Làm vệ sinh nhà thờ hằng tuần

- Tối thứ sáu họp, học Lời Chúa.

- Hát lễ sáng thứ bảy,

- Đọc kinh đám tang: 2 lần

- Ngày 21/5/2019 hành hương Mẹ Tapao.

- Thi cắm hoa tháng 5 do Liên đoàn tổ chức.

3) Xứ Đoàn Gia đình HHTM Hà Nội – Xóm Mới:

Tháng qua, chị em đã thăm viếng cầu nguyện 2 người trong giáo xứ Hà-nội mới qua đời.

Ngày 13/5/2019 ; Kỉ niệm 102 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima,. Chị em XĐ Gia đình HHTM Hà Nội đã thi hành công tác quét dọn nhà thờ để chuẩn bị tháng hoa dâng Mẹ.

4) Xứ Đoàn Gia đình HHTM Lạc Quang - Hóc Môn:

- Tham gia các buổi đọc kinh kính Đức Mẹ tại các khu giáo của giáo xứ.

- Phụ trách hát và rước kiệu Đức Mẹ đầu tháng hoa.

- Xin tiền giúp chủng viện trong lễ Chúa Chiên Lành.

- Viếng 2 đám ma.

- Hằng tuần hát lễ sáng thứ bảy, sau thánh lễ ở lại họp đoàn.

- Trong tháng phụ trách giờ chầu Thánh Thể tuần thứ tư.

- Chúa Nhật giữ xe các lễ buổi sáng.

- Đã tham dự Hội thi Tháng 5 Cắm hoa dâng Mẹ đạt giải nhất.

5) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Châu Bình- Hạt Thủ Đức:

- Làm kiệu hoa và tham gia rước kiệu hoa xung quanh nhà thờ trong tháng kính Đức Mẹ.

- Thăm anh Minh (Cựu phó đoàn) bị mổ bứơu mật ở bệnh viện Bình Dân.

- Hát lễ buổi chiều CN đầu tháng.

6) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Lộ Đức – Chí Hòa:

- Góp tiền hoa nến giúp đội hoa giáo xứ.

- Phụ trách nấu cơm 8 ngày trong tháng 05 cho bịnh nhân Mái ấm - Chí Hòa.

- Đã tham dự Hội thi Tháng 5 Cắm hoa dâng Mẹ đạt giải Ba.

- Ngày 14/5/2017 họp Caritas Hạt Chí Hòa.

Nội dung: Mãn nhiệm Ban Liên Kết nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Bầu Ban Liên kết nhiệm kỳ 2019 – 2023

Kết quả:

* Trưởng Maria Hoàng Thị Nhiễu - Sao Mai

Phó nội Gioan baotixita Vũ Đình Chúng - Nam Thái

* P. Ngoại PhaoLo Phạm Chí Thành - Xây Dựng

* Thư ký Đa Minh Hà Quốc Dũng - Nam Hòa

* Thủ quỹ Maria Phạm Thị Vĩnh Vinh Sơn 6

* Truyền thông An na Bùi Kim Vân Sao Mai

7) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Phụng Hiệp – GP Cần Thơ:

- Tổ chức thăm các gia đinh đã bỏ đạo lâu ngày để giúp họ trở lại tham dự lễ nhà thờ.

- Làm giờ kính Đức Mẹ Fa-ti-ma 12g trưa ngày 13/05/2019

8) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Sao Mai – Chí Hòa:

- Tập hát các tối thứ hai và thứ tư.

- Tối thứ năm học sống Lời Chúa.

- Hát lễ chiều thứ bảy mỗi tuần.

- Tham dự thi cắm hoa với chủ đề “con yêu mẹ “do LĐGĐHHTM tổ chức.

- Thăm một bệnh nhân và đọc kinh tối tại nhà môt hội viên.

9) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Tân Hưng - Hóc Môn:

- Phúng điếu chia buồn với gia đình anh Phanxico Xaviê Hiệp- cựu chánh Trương đã được Chúa gọi về.

- Tiếp tục tiết kiệm đóng góp xây dựng nhà thờ.

- Tham gia rước kiệu hoa tuần 4 trong tháng Đức Mẹ.

- Cùng với Hội Kinh Thánh cầu nguyện mua hoa cho kiệu Đức Mẹ và tham gia khiêng kiệu Đức Mẹ trong lễ kết thúc tháng hoa ngày 31/5.

- Các Hv tham dự sốt sắng dâng hoa Đức Mẹ và thi cắm hoa được tổ chức trên liên đoàn.

- Cử 2 HV tham dự lễ bổn mạng của ca đoàn Mân Côi.

10) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Bắc Hà – Củ Chi:

- Thăm bịnh nhân đau ốm (6 người).

- Thăm HV đau liệt (1 Người).

- Vệ sinh quét dọn Nhà Chúa. nỗi lần 3 người.

- Ngày 05/05 khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ, XĐ Gia đình HHTM Bắc Hà đã giúp đội hoa của giáo xứ.

III. TIN VUI: Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Đức Giám Mục Giám quản Giuse đã quyết định truyền chức linh mục cho Thày Phó tế Phê-rô Nguyễn Quốc Phong vào lúc 8 giờ 30 ngày thứ sáu, ngày 07 tháng 6 năm 2019, tại nhà thờ Chính Toà, Tổng giáo phận Sài Gòn là con Ông Bà cố Laurenso Nguyễn Tiến Thịnh – Lucia Hà Thị Đào (Phó của XĐ GĐ HHTM Hà Nội). chị Lucia Đào, là Phó Đoàn Gia Đình HHTM Hà Nội – Xóm mới.

Xin chúc mừng và hiệp ý cầu nguyện cho Tân linh mục được trọn đời trung thành với sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao ban.

IV. TIN BUỒN: Ngày 20/05/2019 Cụ Ông Gioan BaoTixita Phan Văn Doãn, 82 tuổi thân sinh chị Phan Thủy Lê thuộc XĐ Gia đình Lộ Đức, đã về chầu Chúa.

Xin Quý Hội viên HHTM cầu cho linh hồn Gioan Baotixita sớm được về Nước Chúa.

V. KẾ HOẠCH THÁNG 06/2019: Cầu Nguyện cho các Hội viên bịnh lâu ngày:

- Bà Maria Phạm Thị Thục - nguyên Liên hội Phó HHTM.

- Anh Valentine Phạm Văn Ngọc, liên Hội phó HHTM bị suy nhược, đang mằm viện tại Bà Rịa.

- Chị Toàn, nguyên Xứ Đoàn Trưởng XĐ Bắc Hà Củ Chi.

- Anh Minh - nguyên phó XĐ gia đình trẻ Châu Bình (mổ mật).

Xin hiệp ý cầu cho các Ông bà anh chị được ơn chữa lành.

VI. MỜI HỌP:

- NGÀY GIỜ VÀ ĐỊA ĐIỂM: Mời Quý anh chị Hội Viên thuộc LĐ GĐ HHTM tham dự buổi sinh hoạt tháng 06/2019 vào lúc 17g thứ tư ngày 05/06/2019 Tai Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 – 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình,

- CHỦ ĐỀ SINH HOẠT: “Tôn Vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu“

- CHUẨN BỊ CHO BUỔI SINH HOẠT:

Nước uống: Chị Hiền và Châu.

Giao Tập San Hiệp sống Tháng 6/2019: chị Hường Lạc Quang.

MC điều hành buổi sinh hoạt: Thư Ký LĐ Bạch Tuyết

Chúc Mừng Bổn mạng: tháng 6: Chị Thu Ký LĐ Trung.

D. TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon đến nay gồm 6 Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đang hoạt động như sau:

Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An.

Hiện nay Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đang trong thời gian củng cố sinh hoạt bằng việc BCH Liên Đoàn sẽ đi thăm các Xứ Đoàn.

___________________

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

keyboard_arrow_up back to top