Thông tin hiệp sống tháng 06-2020

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 06/2020

A. TIN LIÊN HỘI HHTM /TGP SG TH 06:

I. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 06:

1) Ngày 13/06 kính thánh ANTÔN, Bổn mạng quý cha và quý anh:

- Cha Ant Nguyễn Thanh DANH - Phụ tá GX Trung Chánh.

Và một số quý ông, quý anh:

- Ông Ant Nguyễn Đình LÂM - Cố vấn BCH Liên Hội - HHTM TGP SG.

- Anh Ant Trần Bảo HOÀNG - Trưởng Xứ Đoàn GT/HHTM Tân Hưng (XM).

- Anh Ant Phạm Xuân VƯỢNG – Nguyên Trưởng Xứ Đoàn GĐ/HHTM Mẫu Tâm.

Kính chúc quí Cha, quí Ông, Quý anh em Huynh Trưởng nhận thánh Antôn làm bổn mạng thêm lòng yêu mến Chúa noi gương ngài.

2) Ngày 24/06 kính thánh GIOAN BAOTIXITA, Bổn mạng:

- Đức Hồng Y GB Phạm Minh MẪN: Nguyên Tổng Giám Mục TGP Sai-gòn TP HCM.

- Cha GB Nguyễn Văn LUYẾN: Chính Xứ, Giám Huấn XĐ Bác Ái HHTM Lạng Sơn.

- Cha GB Nguyễn Xuân ĐỨC: Chính Xứ, Giám Huấn XĐ Giới Trẻ HHTM Thạch ĐÀ

- Cha GB Nguyễn Hoàn PHÚ: Giám Huấn XĐ Bác Ái HHTM Vị Hưng (GP Cần Thơ).

- Cha Gioan B Nguyễn Ngọc TÂN: Giám Huấn Xứ đoàn Bác ái HHTM Hợp An

Ngoài ra còn có quý ông, quý anh Huynh Trưởng trong ba Liên đoàn như:

- Ông GB Trần Quang MINH: Nguyên ĐT XĐ Bác Ái HHTM Châu Bình (TĐ).

- Anh Quang MINH: LH Trưởng HHTM TGP Sai-gon - VN

- Anh GB Trần Gia TRANG: Xứ Đoàn Trưởng XĐ Giới Trẻ HHTM Bình Thái

và một số Hội viên các Xứ Đoàn.

Kính chúc Đức Hồng Y, quí Cha Giám Huấn, quí Huynh Trưởng và Hội viên nhận thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta được dồi dào hồng ân Thiên Chúa qua lời bầu cử của ngài.

3) Ngày 29/06: Kính Thánh PHÊ-RÔ và PHAO-LÔ, Bổn mạng:

- Cha Phao-lô Nguyễn Hữu THIỆN, Phụ tá Giám Huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu- VN

- Cha Phê-rô Nguyễn Văn THIỀM, Giám huấn Xứ đoàn Bác ái Tân Hưng

- Cha Phê-rô Nguyễn Ngọc VƯỢNG, Quản Hạt, chính Xứ Giám Huấn XĐ Bác ái HHTM Bùi Môn.

- Cha Phao-lô Nguyễn Quốc DUY: Phụ Tá, Giám Huấn HHTM Bình Thái (BA).

Ngoài ra còn có quý ông, quý anh Huynh Trưởng trong ba Liên đoàn như:

- Anh Phêrô Nguyễn Văn Huyền: Trưởng Ban Phục Vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu TW HHTM VN.

- Anh Phê-rô Phan Huy ĐOÀN: Liên Hội Phó HHTM.

- Ông Phao-lô Lê Văn HẠNH: Ủy viên Tập huấn LĐ BA HHTM-TGP-SG.

- Ông Phê-rô Nguyễn Viết PHẤN: Cố Vấn BCH Xứ đoàn BA HHTM Bùi Phát (Tân Định).

- Anh Phê-rô Đinh Như HẢI HÀ: Nguyên Trưởng Hiệp đoàn Giới Trẻ HHTM Bình An.

- Anh Phao-lô Nguyễn Đức TIẾN: Nguyên UVPV LĐ Giới Trẻ HHTM.

- Anh Phê-rô Phạm Chi HUYNH: Xứ Đoàn GT HHTM Bình An.

- Anh Phê-rô Nguyễn DUY: Đoàn Trưởng XĐ Giới Trẻ HHTM Châu Bình.

- Anh Phê-rô Phạm Văn THÀNH: XĐ Gia Đình HHTM Lạc Quang.

Kính chúc, Cha Phụ Tá HHTM, quí Cha Giám Huấn, quý Huynh Trưởng và Hội viên HHTM dồi dào hồng ân Thiên Chúa qua lời bầu cử của hai thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô.

Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM Thạch Đà mừng lễ Bổn Mạng Xứ Đoàn:

Kính mời cha Tổng giám huấn,cha Phụ tá, Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo phận SG, đến Thứ Năm ngày 28/05/2020, lúc 17g15 hiệp dâng thánh lễ mừng Mẹ Thăm Viếng là Bổn Mạng Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM Thạch Đà. XĐ GT HHTM kính mời.

2.TIN BUỒN

Cụ bà Tê-rê-xa NGUYỄN NGỌC THANH nhũ danh NGUYỄN THỊ CHIÊN là Nhạc mẫu của anh Fx Đỗ Công Minh - Trưởng Ban Nghiên Huấn HHTM TGP SG đã được Chúa gọi về. Thánh lễ an táng 5 giờ sáng thứ bảy 23/5/20 tại nhà thờ LỘC HƯNG, sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Sáng 22/5/20 Cha Đaminh ĐINH VĂN VÃNG, Tổng Giám huấn, Cha Phaolo NGUYỄN HỮU THIỆN, phụ tá GH, cùng Ban Chấp hành Liên hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam, Ban Phục Vụ Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương, cùng Đại diên BCH Liên đoàn Bác ái và một số hội viên Liên đoàn Gia đình HHTM TGP đã đến cầu nguyện và chia sẻ cùng anh Minh Đỗ và tang quyến.

B.THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TGP SÀI GÒN TH 6

I. CÔNG TÁC LIÊN ĐOÀN THÁNG 6:

- Theo thông lệ hằng năm vào trước ngày mừng Bổn Mạng Mẹ Thăm Viếng, BCH LIÊN ĐOÀN Bác Ái HHTM sẽ kết hiệp với các Xứ Đoàn thực hiện công tác bác ái, thăm hỏi các gia đình nghèo, người già neo đơn. Địa điểm sẽ thông báo sau.

- Động viên các hội viên lần chuỗi mân côi và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời trong đại dịch và những gia đình đang gặp khó khăn thử thách được Chúa thương và nâng đỡ họ. Các Xứ đoàn tiếp tục động viên Hội viên đọc kinh tối tại các gia đình.

II. BÁO CÁO CÔNG TÁC CÁC XỨ ĐOÀN:

1/ Xứ Đoàn Học Sống Lời Chúa:

- Thăm bệnh nhân, giúp Tu sĩ, giúp Nhà thờ Đức Bà...

- Tổng chi công tác Bác ái – Xã hội: 5.100.000 đ.

2/ Xứ đoàn Tân Hưng:

- Đọc kinh tối gia đình: 50% hội viên

- Thăm 1 hội viên đau yếu: Đường + Sữa

- Thăm các gia đình khó khăn trong đại dịch

- Quét dọn Nhà thờ: 4 lần / 6 người

- Tổng chi cho công tác Bác ái: 620 000 đ.

3/Xứ đoàn Nam Hòa:

- Thăm người đau liệt bệnh nhân: 3 người

- Vệ sinh quét dọn nhà Chúa: 4 lần / 4 người

- Đóng góp sữa cho Thiếu nhi: 500.000 đ / tháng

III. THƯ MỜI HỌP:

Mời các Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các Xứ đoàn thuộc LĐBA / HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 06/2020 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 – 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 29/6/2020.

C. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM/TGP SAIGON THÁNG 06

I. SINH HOẠT LĐ GĐ THÁNG 05 VỪA QUA:

1) Lễ Giỗ 17 năm Cha Cố Giacobê Đỗ Minh Lý, Nguyên Giám đốc HHTM/VN (2003-2020):

- 8g00 sáng ngày 01/05/2020 một số đại diện Liên đoàn gia đình HHTM GP đã đến Nghĩa Trang La-za-ro viếng phần mộ cầu nguyện cho Cha Cố Giacobê Đỗ Minh Lý.

- 17g30 chiều 02/05/2020 Thánh Lễ Online do Cha Giuse Vũ Quang Trường Phó xứ Gx Sao Mai dâng lễ, một số Ban Chấp Hành và hội viên thuộc Liên Đoàn gia đinh HHTM TGP SG dâng lễ giãn cách tại Thánh đường giáo xứ Sao Mai. 16g30 ngày 03/05/2020 đại diện LĐ GĐ HHTM và Hội viên HHTM cùng gia đình dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố Giacobê tại nhà thờ Thánh Mẫu Trung ương do Cha Đa Minh Đinh Văn Vãng Tổng Giám Huấn HHTM chủ tế.

2) Mừng Bổn Mạng Gia Đình HHTM Xứ Đoàn Mẫu Tâm:

- 5g30 sáng 01/05/2020 Ban Chấp Hành LĐ Gia Đình HHTM đã đến hiệp dâng thánh lễ kính Thánh Giuse Lao động là bổn mạng của XĐ GĐ HHTM Mẫu Tâm và Tạ ơn Chúa kỷ niệm 20 năm thành lập. Hội viên đã dâng lời cầu: “Xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa phù trợ và nâng đỡ XĐ HHTM Mẫu Tâm ngày một thăng tiến.

3) Tháng 5 dâng Hoa kính Mẹ Maria:

- 16g30 ngày 20/05/2020 Liên đoàn Gia đình HHTM TGP đã họp mặt đang thánh lễ và sau lễ dâng hoa kính Mẹ theo chủ đề: “Mẹ ơi con yêu Mẹ. Hội viên LĐ Gia Đình HHTM mỗi người một cành hoa đã dâng hoa tươi lên trước tòa Mẹ. Sau đó và noi gương bác ái của Mẹ, Liên đoàn GĐ tặng quà cho 25 hội viên các Xứ Đoàn gặp khó khăn, mỗi phần 5 ký gạo và 2 ký đường.

C. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM/TGP SAIGON THÁNG 06

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon đến nay gồm 6 Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đang hoạt động như sau:

-   Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai,

-   Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà,

-   Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình,

-   Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình,

-   Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái,

-   Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An.

Hiện nay Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đang trong thời gian củng cố sinh hoạt bằng việc BCH Liên Đoàn sẽ đi thăm các Xứ Đoàn.

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

keyboard_arrow_up back to top