Thông tin hiệp sống tháng 06-2021

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 06/2021

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM/TGP SG:

I. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 06/2021

1) Ngày 13/06 kính thánh ANTÔN, Bổn mạng quý cha và quý anh:

- Cha Ant Nguyễn Thanh DANH - Phụ tá GX Trung Chánh.

- Cha Ant Nguyễn Đình Thục – Phó Quản Hạt Chí Hòa – Chính Xứ Vinh Sơn 6

- Cha Ant Nguyễn Thanh Hà – Phụ Tá HHTM TGP SG

Và một số quý ông quý anh:

- Ông Ant Nguyễn Đình LÂM - Cố vấn BCH Liên Hội - HHTM TGP SG.

- Ông Ant Hồng Thái Y Bảo trợ Mái Ấm Caritas Hạt Chí Hòa - Gp Saigon

- Anh Ant Trần Bảo HOÀNG - Trưởng Xứ Đoàn GT/HHTM Tân Hưng (XM).

- Anh Ant Phạm Xuân VƯỢNG – Nguyên Trưởng XĐGĐ/HHTM Mẫu Tâm.

* Kính chúc: Cha Phó Hạt Chí Hòa, Cha Phụ Tá HHTM TGP SG, quí Cha, quí Ông, Quý anh em Huynh Trưởng nhận thánh Antôn làm bổn mạng thêm lòng yêu mến Chúa noi gương ngài.

2) Ngày 24/06 kính thánh GIOAN BAOTIXITA, Bổn mạng:

- Đức Hồng Y GB Phạm Minh MẪN: NguyênTổng Giám Mục TGPTP HCM.

- Cha GB Nguyễn Văn LUYẾN:, Giám Huấn XĐ Bác Ái HHTM Lạng Sơn.

- Cha GB Nguyễn Xuân ĐỨC: Giám Huấn XĐ Giới Trẻ HHTM Thạch ĐÀ

- Cha GB Nguyễn Hoàn PHÚ: Giám Huấn HHTM Vị Hưng (GP Cần Thơ).

- Cha GB Nguyễn Ngọc TÂN: Giám Huấn Xứ đoàn Bác ái HHTM Hợp An

Ngoài ra còn có quý ông, quý anh Huynh Trưởng trong ba Liên đoàn như:

- Ông GB Nguyễn Quang MINH: Liên Hội Trưởng HHTM TGP Sai-gon - VN

- Ông GB Trần Quang MINH: Nguyên Đoàn Trưởng XĐ Bác Ái HHTM Châu Bình.

- Anh GB Trần Gia TRANG: Xứ ĐoànTrưởng XĐ Giới Trẻ HHTM Bình Thái.

Và một số Hội viên các Xứ Đoàn.

* Kính chúc: Đức Hồng Y, quí Cha Giám Huấn, quí Huynh Trưởng và Hội viên nhận thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Bổn mạng.

3) Ngày 29/06: Kính Thánh PHÊ-RÔ và PHAO-LÔ, Bổn mạng:

- Cha Phao-lô Nguyễn Hữu THIỆN, cựu Phụ tá Giám Huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu- VN

- Cha Phê-rô Nguyễn Văn THIỀM, Giám huấn Xứ đoàn Bác ái Tân Hưng

- Cha Phê-rô Nguyễn Ngọc VƯỢNG, Quản Hạt, chính Xứ Giám Huấn XĐ Bác ái HHTM Bùi Môn.

- Cha Phao-lô Nguyễn Quốc DUY: PhụTá, Giám Huấn HHTM BìnhThái (BA).

Ngoài ra còn có quý ông, quý anh Huynh Trưởng trong ba Liên đoàn như:

- Ông Phao-lô Lê Văn HẠNH: Ủy viên Tập huấn LĐ BA HHTM-TGP-SG.

- Ông Phê-rô Nguyễn Viết PHẤN: Cố Vấn BCH Xứ đoàn BA HHTM Bùi Phát (Tân Định).

- Anh Phêrô Nguyễn Văn Huyền: Trưởng Ban Phục Vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu TW HHTM.

- Anh Phê-rô Phan Huy ĐOÀN: Liên Hội Phó LH HHTM.

- Anh Phê-rô Đinh Như HẢI HÀ: Cựu Trưởng Hiệp đoàn Giới Trẻ HHTM Bình An.

- Anh Phao-lô Nguyễn Đức TIẾN: Cựu UV PV LĐ Giới Trẻ HHTM.

- Anh Phê-rô Phạm Chi HUYNH: Xứ Đoàn GT HHTM Bình An.

- Anh Phê-rô Nguyễn DUY: Đoàn Trưởng XĐ Giới Trẻ HHTM Châu Bình.

- Anh Phê-rô Phạm Văn THÀNH: XĐ Gia Đình HHTM Lạc Quang.

* kính chúc, Quý Cha Giám Huấn, quý Huynh Trưởng và Hội viên HHTM dồi dào hồng ân Thiên Chúa qua lời bầu cử của hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô.

B.THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TGP SÀI GÒN TH 6/2021:

I. THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TGP: Tổ Chức Mừng Lễ Bổn Mạng Mẹ Thăm Viếng ngày 24/5/2021

Trong buổi họp ngày 15/4/2021 tại Hội trường Giáo Xứ Sao Mai, dưới sự chủ trì của Linh Mục Giám Huấn ĐaMinh, Cha phụ tá, Ban Chấp Hành Liên Hội, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Bác Ái HHTM đã quyết định tổ chức Mừng lễ Mẹ Thăm Viếng vào chiều Thứ Hai ngày 24/5/2021 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương số 3–5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình.

1) Công tác chuẩn bị:

Ban Chấp Hành các Xứ đoàn sẽ phát động trong hội viên thực hiện các việc đạo đức, dự lễ rước lễ, lần chuỗi Mân Côi, hãm mình, thăm viếng bệnh nhân, phục vụ Nhà Chúa và thực hiện công tác bác ái.

Ban Chấp Hành các Xứ đoàn sẽ tổng hợp các việc đạo đức và ghi vào bó hoa thiêng của Xứ đoàn, làm lễ vật dâng lên Chúa trong Thánh lễ Mừng Bổn Mạng.

2) Chương trình:

15g30: Đón tiếp quý Cha, quý khách và Hội viên.

16g00: Họp mặt giao lưu công tác trong tháng.

16g30: Thánh lễ Trọng Thể Mừng kính Mẹ Thăm Viếng.

Do tình hình dich cúm và thông báo của chính quyền và giáo quyền hạn chế việc tập trung đông người, nên việc tổ chức lễ Bổn Mạng của LĐ Bác Ái HHTM vào chiều Thứ Hai 24/05/2021 được hạn chế trong nhà thờ 20 người. Các người khác đứng tại sân nhà thờ và hai bên hông của NT Thánh Mẫu.

Sẽ không đi rước, không dâng lễ vật

3) Phân Công:

a) Điều hành:

Điều hành chung: Bà Liên Đoàn Trưởng

Đón tiếp quý Cha, quý khách và Hội viên ổn định chỗ ngồi: Xứ đoàn Sao Mai

Trang trí bàn thờ Mẹ: Ông Hùng, ông Thượng.

Mua hoa bàn thờ: Đoàn Học Sống Lời Chúa (nhờ Chị Lan)

Hát lễ: Ca đoàn Cecilia

Chụp hình, đưa tin...

b) Thánh lễ:

- Đọc dẫn lễ: Bà Lý (Xứ đoàn Lộc Hưng).

- Đọc sách Thánh:

* Bài 1: Đại diện Xứ đoàn Châu Bình

* Bài 2: Đại diện Xứ đoàn Bắc Dũng

- Lời nguyện cộng đoàn: 4 lời nguyện

* Xứ đoàn Nam Hưng

* Xứ đoàn Sao Mai

* Xứ đoàn Trung Chánh

* Xứ đoàn Tân Hưng

- Tâm tình Hiệp lễ: Bà Yến

- Xóc giỏ: Bà Nhung và Xứ đoàn Sao Mai

- Lời Cảm ơn: Bà Liên Đoàn Trưởng.

II. MỪNG BỔN MẠNG:

1) Ngày 24/6: Kính Thánh Gioan Baotixita

-        Bổn mạng Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Luyến.- Giám huấn Xứ đoàn Bác ái HHTM Lạng Sơn (Xóm Mới).

-        Bổn mạng Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hiếu.- Giám huấn Xứ đoàn Bác ái HHTM Bình Thái.

2) Ngày 25/6: Kính Thánh Maximô

-        Bổn mạng Cha Maximô Ngô Vĩnh Hy.- Giám huấn Xứ đoàn Bác ái Hợp An

3)Ngày 29/6: Kính hai Thánh Phêrô và Phaolô

-        Bổn mạng Cha Phêrô Nguyễn Văn Thiềm.- Giám huấn Xứ đoàn Bác ái Tân Hưng (Xóm Mới)

-        Bổn mạng Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng.- Giám huấn Xứ đoàn Bác ái Bùi Môn

-        Bổn mạng Ông Phaolô Lê Văn Hạnh.- Ủy viên Tập huấn Liên Đoàn Bác ái HHTM.

-        Bổn mạng Ông Phêrô Nguyễn Viết Phấn.- Cố vấn BCH Xứ đoàn Bác ái Bùi Phát.

BCH LĐ/BA HHTM xin chúc mừng Quý Cha – Quý Ông được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Bổn mạng.

III. CÔNG TÁC CỦA LĐ BA/HHTM:

1) CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN TH 5/2021 kính Đức Mẹ:

-        BCH và hội viên đã lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho đại dịch mau chấm dứt.

-        Các Xứ đoàn đã thực hiện công tác phục vụ Nhà Chúa hàng tuần trong tháng.

-        Trong dịp lễ Mẹ Thăm Viếng, hội viên các Xứ đoàn đã tổ chức thăm hỏi các bệnh nhân và người già neo đơn, giúp đỡ các trẻ em tàn tật.

-        Các hội viên các Xứ đoàn dự lễ Mẹ Thăm Viếng – Bổn mạng Liên Đoàn Bác Ái HHTM tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương.

2) CÔNG TÁC SẼ THỰC HIỆN TH 6/2021 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu:

-        Mặc dù đang phòng tránh dịch bệnh Covid lây lan, BCH và các hội viên vẫn duy trì giờ kinh tối tại các gia đình để cầu nguyện cho dịch bệnh mau chấm dứt.

-        BCH/LĐ và BCH Xứ đoàn vẫn tiếp tục quyên góp kinh phí để giúp đỡ người nghèo theo kế hoạch công tác từ thiện đã đề ra.

-        Khi dịch bệnh chấm dứt, sẽ tiến hành bác ái từ thiện, địa điểm sẽ thông báo sau.

-        Tiếp tục thực hiện công tác phục vụ Nhà Chúa.

-        BCH LĐ đang thực hiện. Đề nghị các Xứ đoàn đóng góp cho công tác bác ái, thăm người nghèo năm 2021.

3) BÁO CÁO CÔNG TÁC BÁC ÁI CÁC XỨ ĐOÀN ĐÃ THỰC HIỆN:

1- XĐ Học Sống Lời Chúa Nt Thánh Mẫu:

-        Giúp cộng đoàn Thừa Sai Đức Tin: 5.500.000

-        Giúp HH Phaolô Tông đồ dân ngoại: 12.300.000

-        Giúp Tu sĩ: 1.700.000

-        Và một số công tác bác ái khác

Tổng chi công tác Bác ái – Xã hội: 23.500.00

2- Xứ đoàn Tân Hưng:

-        BCH và hội viên thực hiện đóng góp kinh phí giúp người nghèo năm 2021.

-        Thăm hỏi bệnh nhân, tiễn đưa hội viên quá cố và đọc kinh tại gia 3 tối.

-        Thực hiện vệ sinh Nhà Chúa: 4 lần / tháng từ 4 đến 6 hội viên tham gia.

-        Tiếp tục đọc kinh sáng tại Nhà Thờ.

-        Lần chuỗi Mân Côi cầu cho các linh hồn.

-        Đóng góp sửa chữa Thánh đường: 5.000.000

3- Xứ đoàn Nam Hòa:

-        Đọc kinh cầu cho hội viên qua đời: 1 người / 3 lần

-        Vệ sinh quét dọn nhà Chúa: 4 lần

-        Đóng góp bếp Sữa cho Thiếu nhi: 500.000 / tháng

-        Đọc kinh Mân Côi và Lòng Chúa Thương Xót hàng ngày tại Nhà Thờ /10 người.

IV. THƯ MỜI HỌP:

Mời các anh/chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các Xứ đoàn thuộc LĐBA/HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 6/2021 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3–5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 28/6/2021.

C. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM/TGP SG TH 06/2021

I. SINH HOẠT LĐ GĐ THÁNG 05 VỪA QUA:

1) Mừng Bổn Mạng Gia Đình HHTM Xứ Đoàn Mẫu Tâm:

- 5g30 sáng 01/05/2021 Đại Diện Ban Chấp Hành LĐ Gia Đình HHTM TGP SG, Chị Liên đoàn trưởng đã đến Giáo xứ Mẫu Tâm hiệp dâng thánh lễ kính Thánh Giuse Lao động là bổn mạng của XĐ GĐ HHTM Mẫu Tâm và Tặng quà chúc mừng Gia đình HHTM Xứ đoàn Mẫu Tâm Tạ ơn Chúa kỷ niệm 21 năm thành lập. Đặc biệt năm 2021 Gia đình HHTM xứ đoàn Mẫu Tâm, có 7 chị sau 1 năm ứng sinh đã được khấn TẬP SINH (Aspirant) (Luật Sống HHTM 1968, Điều 13-2).

2) Lễ Giỗ 18 năm Cha Cố Giacobê Đỗ Minh Lý, Cựu Giám Đốc HHTM/VN (2003-2021):

- 8g00 sáng ngày 03/05/2021 Chị Hoàng Nhiễu và Chị Phạm Trung đại diện Liên Hội HHTM TGP đã đến Nghĩa Trang La-za-ro viếng phần mộ cầu nguyện cho Cha Cố Giacobê Đỗ Minh Lý.

- 16g30 chiều cùng ngày 03/05/2020 Anh chị đại diện Liên Hội HHTM TGP và Hội viên HHTM cùng gia đình huyết tộc của Cha cố Gia-cô-Bệ dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn cha cố tại nhà thờ Thánh Mẫu Trung ương do Cha Đa Minh Tổng Giám Huấn HHTM chủ tế. Cuối Lễ Ông Liên Hội trưởng GioanB Nguyễn Quang Minh, Ông Phêrô Nguyễn Văn Huyền trưởng ban phục vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu cùng cha Đa Minh Đinh Văn Vãng Tổng Giám Huấn HHTM VN đã dâng Hương trước di ảnh của Cha Cô Giacôbê.

3) Thăm viếng:

- Ngày 05/05/2021: Bà Têrêsa LêThị Huyền Cựu Đoàn Trưởng XĐ Bác Ái HHTM Sao Mai đã được Chúa gọi về, Thọ 82 tuổi. Đại diện Liên đoàn đã dự lễ tại gia, và phúng viếng trước lễ lúc 18g00 ngày 07/05/2021.

- Ngày 27/4/2021: Anh Phạm Ngọc Cố vấn của Liên đoàn Gia Đình bị bịnh Phổi –Anh đang dưỡng bịnh ở nhà hưu dưỡng suối Nghệ. Được biết thời gian gần đây anh Ngọc phải cách ly và sức khỏe yếu dần. Đến thăm anh Ngọc và Chị Hoàng Thu Trang đã có Cảm Nghiệm:

** Cảm nghiệm về anh Nguyên Liên Hội Phó:

Thương người Anh trong HHTM đang ở Hưu dưỡng Suối Nghệ: Anh Ngọc đã hy sinh 1 quãng thời gian để phục vụ cho CHÚA...& giờ đây tuổi xế tà ở nơi rất xa SG chạy hơn 2 tiếng đồng hồ lòng vòng để tìm nơi Anh ở & cuối cùng CHÚA cũng cho Anh Em gặp nhau... Thương lắm! nắng gió, nóng! chống gậy đi từng bước khập khiễng ra đường để đón, vì nơi Anh ở ko có số nhà...vào đến nơi căn nhà ọp ẹp xung quanh toàn là vách tôn rất nóng...trò chuyện gần 1 tiếng đồng hồ rồi lại chia tay Anh & thầm cầu nguyện xin CHÚA thêm sức & nâng đỡ Anh qua cơn khốn khó...” “Chúa nói hãy đến mà xem!...& con đã đến xem tỏ tường, tội lắm!”.

II. CÔNG TÁC CỦA CÁC XĐ GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 05 /2021:

1) XĐ GĐ HHTM Tân Hưng Q12:

- Tham gia đoàn rước kiệu hoa trong tháng hoa Đức Mẹ.

- Thứ tư tuần lễ thứ nhất hằng tháng chầu Thánh Thể cùng với các hội đoàn trong giáo xứ.

- Hằng tháng họp đoàn cùng với cha xứ Tân Hưng vào thứ tư sau giờ chầu Thánh thể.

- Duy trì công việc làm vệ sinh nhà xứ tuần 1 lần.

2) XĐ GĐ HHTM Châu Bình (Tp Thủ Đức):

Ngày 01/05/2021:

- kiệu Đức Mẹ đầu tháng hoa

- Hát lễ mừng khánh thành công ty Liên Châu ngày của 2 anh chị trong đoàn

- Tạm dừng đọc kinh thứ 2 hằng tuần

- Công tác quét nhà thờ tối thứ tư

- Hát lễ sáng thứ 3 đầu tháng

- Chiều CN đầu tháng giữ xe lễ thiếu nhi.

3) XĐ GĐ HHTM Lạc Quang Q12:

Gia đình HHTM Xứ đoàn Lạc Quang đã tham gia đóng góp chung tay với cha sở xây dựng hai đài trong giáo xứ Lạc Quang:

- Xây dựng Đài Thánh Giu-se

- Đài Đức Mẹ

- Đọc Kinh chia sẻ, thăm viếng hai đám tang trong giáo xứ

4) XĐ GĐ HHTM Bắc Hà- Củ Chi:

Gia đình HHTM xứ đoàn Bắc Hà Tháng 5 có công tác:

- Thăm bệnh nhân 2 lần.

- Quét dọn nhà thờ 1 lần

- Hát lễ sáng các ngày thường.trong giáo xứ

5) XĐ GĐ HHTM Caritas Lộ Đức:

* Trao cơm cho bịnh nhân nghèo tại Bệnh Viện 115.

- Mỗi tuần 5 ngày hội viên gia đình Lộ Đức cùng Caritas Hạt Chí Hòa nhận 110 Hộp cơm của Bếp nhân ái đến cổng bịnh viện 115, để trao cho bịnh nhân nghèo.

- Bác ái cộng tác với Thiếu nhi Sao Mai do cha Giuse Phụ Tá Gx Sao Mai Phụ trách: chị Hằng 1 000 000. Em chị lành 1000 000 Đoàn Lộ Đức 1000 000.

- Thăm chia sẻ: Chị Thu Hợp bị Ung Thư u Não, hiện tại chị Hợp bị bại. Hằng tháng chị em chung tay góp tiền (400 000đ), cử 2 chị đến thăm chị Hợp tại nhà riêng ở đường Trường Chinh Q 12.

- Thăm Anh Long chồng Chị Thanh Phương tại bịnh viện Thống Nhất, vì hiện tại dịch Covid phức tạp. không được vào trong bịnh viện nên GĐ Lộ Đức gửi 400 000đ thăm anh Long.

6) DỰ KIẾN CÔNG TÁC THÁNG 6/2021 CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH:

Ngày 22/5/2021 Thông báo của Tòa Tổng Giám Mục TGP SG: V/v Ngưng sinh hoạt cộng đoàn cho tới khi có thông báo mới. Các việc dự kiến của LĐ Gia Đình như sau:

+ Ngưng Công tác trao cơm cho binh nhân nghèo 083 bịnh viện 115.

+ Những Ngày Tạ ơn Mừng bổn mạng: “Đức Mẹ Thăm viếng” của Liên đoàn Bác ái HHTM Gp, của Giới trẻ Xứ đoàn Thạch Đà.

+ Mừng bổn mạng quý cha Giám huấn và anh chị em huynh trưởng. Tùy theo tình hình biến động của dịch LĐ GĐ đến dự lễ. hay gọi điện thoại chúc mừng.

+ Đọc Kinh Mân Côi:

Tháng 6 trong năm kính Thánh Giuse bạn trăm năm trinh nữ Maria, Liên Đoàn Gia đình HHTM TGP Phát Động các xứ đoàn chia nhóm nhỏ 5 Hội viên đọc một mầu nhiệm Mân Côi, Hát bài Thánh Tâm Chúa Giêsu, hay đọc Kinh Thánh Giuse.

+ Làm Bác Ái: Trong thời gian dịch Covid mỗi hội viên dành ngày thứ sáu hy sinh một việc tùy bạn, như 1 gói xôi, 1 ổ bánh mì, hay 1 lon bia. Cuối tháng bạn góp lại cho trưởng Xứ đoàn để gửi cho Thủ quỹ liên đoàn làm bác ái trước hoặc sau lễ Mẹ Mai khôi ngày 07/10/2021 đề chúng ta cùng làm công tác bác ái 2021.

C.THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP SÀI GÒN TH 6:

1) Ngày 22/05/2021 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Mừng Bổn mạng Mục Vụ Giới trẻ Sao Mai Tại nhà thờ Sao Mai Số 130/54 Nghhĩa Phát, P7, Q Tân Bình.

CHƯƠNG TRÌNH:

17g30: Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng MV GT SAO MAI: Trong Thánh Lễ có Nghi Thức ra mắt Tân Ban điều hành MV Giới Trẻ gồm có:

1. Chị Maria Trần Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban – Số ĐT: 0916 430702.

2. Anh Hieronimo Nguyễn ĐỨC Vĩnh - Phó ban đối ngoại

3. Chị Monica Nguyễn Thị Đỗ Quyên - Phó ban đối Nội

4. Chị Maria Nguyễn Thanh Hà - Thư Ký

5. Chị Maria Hoàng Thị Dung - Thủ Quỹ

6. Anh Alberto Hoàng Quốc Quang - Ủy viên truyền thông

7. Chị Anna Đỗ Thị Chiến    - Ủy viên bác ái xã hội

8. Chị Maria Phạm Thị Gấm - Ủy viên Sinh hoạt

Cha Đa Minh Tổng Giám Huấn HHTM Kiêm chính xứ Gx Sao Mai, Cha Phụ Tá HHTM, và Hội viên HHTM các cấp xin chúc mừng Giới trẻ Sao Mai lãnh nhận được nhiều hồng ân của Chúa, để các bạn luôn phục vụ tha nhân và loan báo báo tin mừng của Chúa theo linh đạo HHTM.

Từ nay, Mục Vụ Giới Trẻ Sao Mai sẽ tham gia hai sinh hoạt: Một là sinh hoạt với Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Hạt Chí Hòa, và hai là sinh hoạt với Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon.

2) Ngày 31/5/2021; Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bổn Mạng Giới trẻ Hiệp Hội Thánh Mẫu xứ đoàn Thạch Đà (Xóm Mới) Thánh Lễ Tạ ơn lúc 17g00 tại nhà Thờ Thạch Đà – Giáo Hạt Xóm Mới.

3) Tình hình sinh hoạt của Liên đoàn Giới trẻ HHTM Gp:

Hiện nay Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon gồm 6 Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đang hoạt động như sau:

-   Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai,

-   Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà,

-   Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình,

-   Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình,

-   Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái,

-   Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An.

Hiện nay Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đang trong thời gian củng cố sinh hoạt bằng việc BCH Liên Đoàn sẽ đi thăm các Xứ Đoàn.

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

keyboard_arrow_up back to top