Thông tin hiệp sống tháng 08-2019

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 08.2019

A. SINH HOẠT CỦA LIÊN HỘI HHTM-TGP THÁNG 08

MỪNG BỔN MẠNG:

1) Ngày 04/08: Kính Thánh Gioan Maria Vianney- Bổn mạng cha Gioan Vianney Phạm Mạnh Cương nguyên chánh xứ kiêm giám huấn HHTM xứ đoàn Châu Bình (Thủ Đức).

2) Ngày 08/08 Kính Thánh Đa Minh: Bổn mạng:

Cha Đa Minh Đinh Văn Vãng: Tổng Giám Huấn HHTM – VN

Cha Đa Minh Nguyễn Văn Minh: Cha Giám Huấn Xứ đoàn Trung Chánh.

Cha Đa Minh Đặng Quốc Hưng: Chánh xứ giám huấn HHTM xứ đoàn Lộc Hưng.

Cha Đa minh Đinh ngọc Lễ - Chính xứ Hà nội

Cha Đa Minh Mai Thúc Hòa: nguyên Giám HuấnXứ Đoàn HHTM Phụng Hiệp- GP Cần Thơ

Ông Đa Minh Lê Văn Giang - Hội trưởng Liên Hội HHTM – TGP SG

3) Ngày 15/08 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Bổn mạng của:

Chị Maria Ðỗ Thị Thu Lê Ban Huấn luyện Liên hội HHTM Tổng GP.

Cô Maria Trần Thị Thoa: UV BCH Liên hội HHTM TGP.

Kính chúc mừng bổn mạng cha Tổng Giám Huấn, quý cha Giám Huấn Xứ đoàn, anh chị em trong BCH Liên Hội và Ban Huấn luyện HHTM TGP.

Xin Mẹ Maria, Thánh Đa-minh, thánh Gio-an Ma-ri-a Vian-ney chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho Cha Tổng Giám Huấn, quý Cha Giám Huấn và anh chị mừng bổn mạng.

4) Ngày 29/08 kỷ niệm 6 năm thụ phong linh mục của Cha PhaoLo Nguyễn Hữu Thiện (29/8/2013 – 29/8/2019)

Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng!”

Mỗi năm ngày 29/8 ghi dấu ấn kỷ niệm Thụ Phong Linh mục của cha Phao-lô phụ tá TGH Hiệp Hội Thánh Mẫu. Chúng con nguyện Xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân trên Cha. Kính chúc Cha ngày một được Chúa gia tăng thêm “lửa” yêu mến Chúa để hăng say loan báo Tin Mừng.

B. THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM/TGP SAIGON THÁNG 08

I. CÔNG TÁC THÁNG CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI:

1. Hội viên các Xứ đoàn tham dự đọc kinh Kính Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi tại các gia đình.

2. Các Xứ đoàn hội họp và báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng.

3. Duy trì công tác bác ái, thăm hỏi hội viên đau ốm, trẻ em khuyết tật, các Linh Mục già yếu.

4. Tham dự khóa huấn luyện huynh trưởng Hiệp Sống Kitô vào các ngày: 5/7, 12/7, 19/7 và 26/7.

Sĩ số tham dự của Liên Đoàn Bác Ái như sau: 18 người.

- Bà Anna Phạm Thị Soi: Liên Đoàn Trưởng

- Bà Maria Ngô Thị Thu Thảo: Liên Đoàn Phó

- Bà Maria Ngô Thị Hiếu: Thư Ký

- Bà Teresa Phạm Thị Hồng Nhung: Thủ Quỹ

Các xứ đoàn và sĩ số hội viên tham gia khóa học Gia Trưởng HSKT-HHTM:

1.Xứ đoàn Trung Chánh: 5

2.Xứ đoàn Học Sống Lời Chúa: 4

3.Xứ đoàn Nam Hưng: 2

4.Xứ đoàn Tân Hưng: 2

5.Xứ đoàn Nam Hòa: 1

II. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 08 / 2019:

1) Ngày 8/8: Lễ thánh Đa-minh là Bổn Mạng của:

- Ông Đa-Minh Trần Mạnh Huy – Liên Đoàn Phó LĐ BA/HHTM – Kiêm Đoàn phó II XĐ Bùi Phát.

- Ông Đa-Minh Phan Đảm – Cố vấn XĐ Bùi Phát.

Chúc quý ông dồi dào hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Đa-minh Bổn Mạng.

2) Ngày 15/8: Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời: Bổn mạng các Xứ Đoàn và quý chị em.

- Xứ đoàn Bác Ái HHTM Tân Hưng (Xóm Mới).

- Xứ đoàn Bác Ái HHTM Nam Hòa (Chí Hòa).

- Xứ đoàn Bác Ái HHTM Bùi Phát (Phú Nhuận).

- Xứ đoàn Bác Ái HHTM Vị Hưng (GP Cần Thơ).

- Bà cố Maria Bùi Thị Nụ - Thư ký XĐ Bác Ái HHTM Tân Hưng.

- Bà Maria Trần Thị Yến - Đoàn trưởng XĐ Bác Ái HHTM Hợp An.

- Bà Maria Nguyễn Thị Hồng - Thư ký XĐ Bác Ái HHTM Hợp An.

- Bà Maria Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Đoàn Trưởng XĐ Bác Ái HHTM Bắc Dũng.

- Bà Maria Nguyễn Thị Nga – Đoàn phó I XĐ Bác Ái HHTM Bắc Dũng.

- Bà Maria Trần Thị Lý – Đoàn phó II XĐ Bác Ái HHTM Bắc Dũng.

- Bà Maria Đào Thị Kim Oanh – Đoàn phó XĐ Bác Ái HHTM Bắc Dũng.

- Bà Maria Lê Thị Hiệp – Thư ký XĐ Bác Ái HHTM Bắc Dũng.

- Bà Maria Nguyễn Thị Xuân – Đoàn trưởng XĐ Bác Ái HHTM Lạng Sơn.

- Bà Maria Nguyễn Thị Khoa – Thủ quỹ XĐ Bác Ái HHTM Lạng Sơn.

- Bà Maria Nguyễn Thị Vui - Đoàn trưởng Đoàn Học Sống Lời Chúa NT Thánh Mẫu.

- Bà Maria Trần Thị Thu Hồng - Đoàn phó I Đoàn Học Sống Lời Chúa NT Thánh Mẫu.

- Bà Maria Nguyễn Thị Mỵ Châu - Thư Ký XĐ Bác Ái HHTM Sao Mai.

- Bà Maria Phạm Thị Hát - Đoàn trưởng XĐ Bác Ái HHTM Nam Hòa.

- Bà Maria Nguyễn Thị Yến – Thủ Quỹ XĐ Bác Ái HHTM Nam Hòa.

- Bà Maria Nguyễn Thị Cúc Lan - Đoàn phó II XĐ Bác Ái HHTM Lộc Hưng.

- Bà Maria Phạm Thị Huệ - Thư ký XĐ Bác Ái HHTM Lộc Hưng.

- Bà Maria Lê Thị Kim Huề - Thủ Quỹ XĐ Bác Ái HHTM Lộc Hưng.

- Bà Maria Hoàng Thị Lành – Cố vấn XĐ Bác Ái HHTM Lộc Hưng.

- Bà Maria Trần Thị Nghĩa– Đội trưởng XĐ Bác Ái HHTM Lộc Hưng.

- Bà Maria Lê Thị Thát – Đội trưởng XĐ Bác Ái HHTM Lộc Hưng.

- Bà Maria Nguyễn Thị Tin – Thủ quỹ XĐ Bác Ái HHTM Bùi Phát.

- Bà Maria Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thư ký XĐ Bác Ái HHTM Bình Thái.

- Bà Maria Nguyễn Thị Kim Oanh – Thủ quỹ Xứ đoàn Bác Ái Bình Thái.

- Bà Maria Nguyễn Thị Bích Liên – Thư ký XĐ Bác Ái HHTM Châu Bình.

- Bà Maria Trần Thị Kim Thanh – Đoàn phó II XĐ Bác Ái HHTM Châu Bình.

- Bà Maria Trần Thị Thu Nguyệt – Thủ quỹ XĐ Bác Ái HHTM Nam Hưng.

- Bà Maria Đinh Thị Thu Trang – Đoàn phó I XĐ Bác Ái HHTM Trung Chánh.

- Bà Maria Bùi Thị Kim Hằng – Thư ký XĐ Bác Ái HHTM Trung Chánh.

- Bà Maria Vũ Thị Mai Hương – Cố vấn XĐ Bác Ái HHTM Trung Chánh.

- Bà Maria Đặng Thị Nguyệt – Đoàn phó I XĐ Bác Ái HHTM Bùi Môn.

- Bà Maria Phạm Thị Kim Trâm – Đoàn phó 2 XĐ Bác Ái HHTM Bùi Môn.

Xin chúc các Xứ đoàn và các quý bà nhận Thánh Mẫu Maria làm bổn mạng được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của ngài.

3) Ngày 27/8: Kính thánh nữ Monica:

- Bổn mạng Bà Monica Vũ Thị Nữ - Đoàn phó XĐ Bác Ái HHTM Bình Thái.

Xin chúc quý bà nhận thánh Monica làm bổn mạng được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Mô-ni-ca.

III. BÁO CÁO CÔNG TÁC:

1) Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Nam Hòa:

- Vệ sinh quét dọn nhà thờ: 4 lần / 4 người

- Thăm hội viên để chuẩn bị Mừng lễ Bổn mạng 15-8-2019: Thăn Hội viên hết 10 triệu đồng.

- Góp vào bếp ăn nhân ái: 500.000 / tháng.

- Thăm bệnh nhân tại bệnh viện: 2 người.

- Viếng xác: 2 người

2) Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Nam Hưng (Hóc Môn)

- Đọc kinh tối: 20 gia đình

- Thăm bệnh nhân

- Thăm Làng Phong KonTum: 240 gia đình

- Thăm gia đình hội viên: 1gia đình

- Thăm hội viên đau yếu: 14 người

- Xứ đoàn có hội viên dự bị: 3 người

- Quét dọn nhà Chúa: 4 lần / 10 người

Tổng chi cho công tác bác ái: 78 triệu đồng.

3) Đoàn Bác Ái HHTM Trung Chánh (Hóc Môn)

- Viếng xác: 2 người

- Quét dọn nhà Chúa: 4 lần / 4 người.

- Đọc kinh: 3 lần

- Chầu Thánh Thể: 17 lần

4) Đoàn Bác Ái HHTM Tân Hưng:

- Thăm bệnh nhân: 1 người

- Chi cho công tác Bác Ái: 3.430.000

- Đọc kinh tối: 50% gia đình hội viên

- Thăm hội viên đau liệt: 2 người

- Thăm hội viên không sinh hoạt Đoàn: 2 người

- Xứ đoàn có hội viên dự bị: 3 người

- Quét dọn nhà Chúa: 4 lần / 5-6 người

- Phụ trách thu tiền thau Nhà thờ các lễ ngày Chúa Nhật

5) Đoàn Bác Ái HHTM Lạng Sơn:

- Thăm bệnh nhân: 10 người

- Tổng chi cho công tác Bác Ái: 8.900.000

- Thăm cô nhi viện, trại cùi, dưỡng lão: 2 lần – Số tiền 4.900.000

- Tổng chi cho công tác Xã Hội: 2.400.000

- Đọc kinh tối gia đình: 10 lần

- Hòa giải các đôi vợ chồng bất hòa: 1 gia đình

- Thăm gia đình lương giáo: 8 gia đình

- Khuyến khích gia đình người lương học giáo lý dự tòng: 2 gia đình

- Đỡ đầu tân tòng: 1 người

- Thăm tân tòng mới theo Đạo: 3 người

- Thăm Giáo điểm Truyền giáo BoBo: 2.400.000

- Thăm hội viên đau liệt: 3 người

- Thăn hội viên không đi sinh hoạt Đoàn: 3 hội viên

- Quét dọn nhà thờ: 4 lần / 4 người

- Động viên Hội viên đi học khóa kinh thánh: 3 hội viên

6) Đoàn Học Sống Lời Chúa NT Thánh Mẫu:

- Tổng chi cho công tác Bác Ái: 17.000.000

- Đọc kinh các nhóm: 3 lần

- Đi Viếng xác: 2 lần

- Thăm Giáo điểm Truyền giáo HHT Phaolô + vùng sâu: 13.100.000

- Thăm Hội viên bị bệnh: 2 người

- Quét dọn nhà thờ: 8 lần / 4 người

- Cắm hoa trang trí Nhà thờ

IV. TIN BUỒN:

Trong tháng 7 vừa qua Chúa đã gọi linh hồn Phêrô là hội viên xứ đoàn Bùi Phát về với Chúa.

Xin Thiên Chúa sớm đưa các linh hồn này về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

V. THƯ MỜI HỌP:

Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các xứ đoàn thuộc LĐBA / HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 09 / 2019 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 - 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 26 / 08 / 2019.

Đề nghị đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

C. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TGP THÁNG 7-8/2019

I. THAM DỰ KHÓA HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG Cộng đoàn Sống Kitô vào các ngày: 5/7, 12/7, 19/7 và 26/7.

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Gia Đình HHTM gồm các thành viên: 19 người.

- Chị Maria Hoàng Thị Nhiễu: Liên Đoàn Trưởng

- Anh Himonio Nguyễn Đức Vĩnh: Liên Đoàn Phó

- Chị Maria nguyễn Thị Bạch Tuyết: Thư Ký Sinh Hoạt

- Chị Theresa Phạm Thị Trung: Thư ký hành chánh

Các Gia đinh xứ đoàn và sĩ số hội viên tham gia khóa học

- Gia đình Xứ đoàn Lô Đức: 6

- Gia đình Xứ đoàn Tân Hưng Q 12: 1

- Gia đình Xứ đoàn Sao Mai: 6

- Gia đình Xứ đoàn Mattheu: 1

- Gia đình Xứ Hồng ân: 1

II. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 8/2019:

1) Ngày 08/08 Kính Thánh Đa Minh: Bổn Mạng của

- Cha ĐaMinh Đinh Văn Vãng – Tổng Giám Huấn HHTM VN

- Cha Đa Minh Đinh ngọc Lễ - NXM - Chính xứ Hà nội

- Cha Đa Minh Mai Thúc Hòa: Nguyên chính xứ Phụng Hiệp- GP Cần Thơ

- Anh Đa-minh Vũ Văn Tuấn – nguyên Trưởng GĐ/HHTM Mat-thêu, kiêm Tập huấn LĐ GĐ/HHTM TGP.

- Anh Đa-minh Đào Duy Từ - NguyênTập huấn Liên Đoàn GĐ/HHTM TGP

- Anh Đa-minh Đinh Quang Vinh – Nguyên Cố vấn GĐ/HHTM Mẫu Tâm – Hạt Chí Hòa.

- Anh Đa-minh Phạm Duy Quý – Cố vấn BCH GĐ/HHTM Mẫu Tâm – Hạt Chí Hòa.

- Anh Đa-minh Phạm Mạnh Cường – XĐ GĐ/HHTM Mẫu Tâm – Hạt Chí Hòa

Chúc Mừng Bổn mạng Quý Cha, Quý anh huynh trưởng Cùng tất cả quý anh hội viên chọn Thánh Đaminh làm Bổn Mạng. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Bổn mạng, chúc lành và tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha và quý anh.

2) Ngày 12/08: Kính Thánh An Tôn Nguyễn Đích- Bổn mạng Caritas VN.

3) Ngày 15/08 Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Bổn Mạng Xứ Đoàn Gia Ðình HHTM Lạc Quang (HM).

Và một số chị em Ban Chấp Hành LĐ Gia Đình HHTM nhận BM là Đức Mẹ Lên Trời như:

- Chị Maria Trần Thị Bá Hường (NguyênThủ Qũy LÐGÐ HHTM).

- Chị Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết (TK Sinh Hoạt LÐGÐ HHTM).

- Chị Maria Hoàng Thị Dung (Ủy viên Phụng Vụ LĐ Gia đình)

- Chị Maria Lê Thị Nga (Đoàn trưởng XĐ GĐ/HHTM Bắc Hà).

- Chị Maria Nguyễn Thị Xuân Lan (Đoàn Phó GĐ/HHTM Bắc Hà).

- Chị Maria Nguyễn Thị Vượng Thư ký XĐ GĐ/HHTM Bắc Hà

- Chị Maria Đỗ Thị Liên Thư ký XĐ GÐ/HHTM Lạc Quang.

- Chị Maria Trần Thị Hường Thủ Quỹ XĐ GÐ/HHTM Lạc Quang.

- Chị Maria Nguyễn Thị Bích Liễu Ca trưởng GÐ/HHTM LQ.

- Chị Maria Trịnh Thị Kim Dung Phó (GÐ/HHTM Lạc Quang).

- Chị Maria Trần Thị Châu (Phó Ngoại XĐ GĐ/HHTM Sao Mai

- Chị Maria Nguyễn Thị Thái PhiThủ Quỹ XĐGĐ/HHTM Sao Mai).

- Chị Maria Nguyễn Thị Nghĩa nguyên Trưởng GĐ/HHTM Hà Nội.

- Chi Maria Nguyễn Thị Tính nguyên Trưởng GĐ/HHTM Hà Nội.

- Chị Maria Nguyễn Thị Xuân nguyên Thủ Quỹ GĐ/HHTM Hà Nội

- Chị Maria Đặng Thị Nga Trưởng XĐGĐ/HHTM Hà Nội.

- Chị Maria Lan Loan Thư ký kiêm Thủ Quỹ GĐ/HHTM Hà Nội.

- Chị Maria Trần Hoàng Châu (Phó Ngoại GĐ Lộ Đức /HHTM SM

- Chị Maria Nguyễn Thị Thúy Thư ký GĐLộ Đức /HHTM Sao Mai

- Chị Maria Hoàng Thị Thu Trang Tr.GĐHHTM/ Tân Hưng Q12

- Chị Maria Nguyễn Thị Thu Linh Thư ký GĐ /HHTM Châu Bình

- Chị Maria Nguyễn Thị Xuân Thủ Quỹ XĐGĐ/HHTM Châu Bình.

- Chị Maria Phạm Thị Năm Phó XĐGĐ/HHTM Mattheu

- ChịMaria Vũ Thị Nga Thư ký XĐGĐ/HHTM Mattheu

- Chị Maria Nguyễn Thị Lộc Bích Phó XĐGĐ/HHTM Mẫu Tâm

- Chị Maria Thị Bạch Tuyết Thư ký XĐGĐ/HHTM Mẫu Tâm

4) Ngày 22/08 Kính Đức Ma-ria Trinh Nữ Vương:

Bổn mạng của Xứ Ðoàn Gia Ðình/HHTM Sao Mai (CH).

5) Ngày 23/08 Kính Thánh Nữ Rosa Lima:

- Bổn Mạng chị Rosa Đinh Thị Lành (Phó Nội GĐ Lộ Đức /HHTM Sao Mai)

Chúc mừng Bổn Mạng Xứ Ðoàn GĐ Lạc Quang và GĐ Sao Mai. Xin Mẹ Lên Trời và Mẹ Trinh Vương cầu bầu cùng Chúa cho hai Xứ Đoàn Gia đình HHTM ngày một phát triển và tích cực góp phần chu toàn sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của Hiệp Hội Thánh Mẫu.

Cũng xin chúc các Huynh trưởng và Hội viên nhận bổn mạng Thánh Đa Minh, MARIA Mẹ Lên Trời, Rosa Lima được tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa, luôn sống theo linh đạo Hiêp sống- Xin vâng và Phục vụ của HHTM.

III. CÔNG TÁC THÁNG 07/ 2019 CỦA LĐ GIA ĐÌNH:

1) XĐ Gia đình HHTM Tân Hưng Q 12:

- Duy trì học Lời Chúa theo Tập san Hiệp sống Tin Mừng HHTM hằng tuần vào tối Thứ sáu.

- Các Hv cùng với các hội đoàn trong giáo xứ tham gia giờ chầu Thánh Thể thay Giáo phận vào ngày 7/7/ 2019.

- Các Hội viên tiếp tục tiết kiệm để đóng góp xây dựng nhà thờ của giáo xứ.

2) Gia đình HHTM Hồng Ân:

- Các chị em Gia đình Hồng Ân thường xuyên đến thăm Nghĩa Trang Đan Viên Thiên Phước.

- Chị Bầu Thắm đã nhập viện cấp cứu BV Huyết Học -SG được hai tuần, sức khỏe yếu quá, không thể xạ trị được, nên BS cho về nhà chiều 23/7/2019.

Gia đình Bầu Hồng Ân đã đến thăm và cầu nguyện cho chị được gặp thầy gặp thuốc,. Xin ơn chữa lành cho người chị em của chúng ta.

3) XĐ Gia Đình HHTM Lộ Đức Sao Mai – Hạt Chí Hòa:

- Theo thông lệ, chị em đã mua thức ăn hai ngày Thứ bảy và Chúa nhật hằng tuần cho mái ấm Caritas Hạt CH.

Tri ân: Chị Kim Anh: đã giúp 1 000 000đ và Chị Chiến: thường xuyên tặng thức ăn cho bệnh nhân nghèo, dân tộc vùng sâu đang tạm trú tại Mái ấm Caritas Hạt Chí Hòa.

- Hằng tuần từ thứ hai đến thứ sáu: chị em chia nhóm nhận 100 hộp cơm tại bếp ăn nhân ái Gx Tân Sa Châu chuyển đến bịnh viện chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng số 1A Lý Thường Kiệt. trao cơm cho các bệnh nhân nghèo trong các khoa tại bệnh viện.

- Ngày 19-20/7/2019 Chị em Lộ Đức Sao Mai đã làm công tác xóc giỏ 5 thánh lễ tại nhà thờ Thánh Mẫu trung ương để góp vào việc xây dựng nhà thờ gx Thánh Gia của Dòng Ngôi Lời – Giáo phận Nha Trang.

- Ngày 20/7/2019: Thông tin và phát phiếu khám mắt đến những mọi ngưởi không phân biệt lương giáo bị đục thùy tinh thể.

- Ngày 22/7/2019: Thánh Lễ Cầu nguyện cho bệnh nhân tại mái ấm Hà Đông

- Chủ nhật 28/7/2017: Buổi khám mắt cuả Caritas Hạt Chí Hòa Tổ chức tại giáo xứ Nam Hòa số 35/40/9 Đường Đất Thánh P6. QTB. Bịnh nhân nghèo được phẫu thuật miễn phí tại 500/6 Nguyễn Chí Thanh, P7, Q10, do Bác sĩ Nguyễn Xuân Vũ thực hiện. Chị em gia đinh Lộ Đức tham gia công việc ghi tên thu nhận bệnh nhân.

4) XĐ Gia Đình HHTM Phụng Hiệp – GP Cần Thơ:

Liên đoàn Gia đình Hiệp Hội Thánh Mẫu Xin dâng lời nguyện xin các Thánh Phê rô. Tô Ma, Anna cầu bầu cùng Chúa ban an lành và Chúc Mừng Bổn mạng quý chị huynh trưởng Gia đình xứ đoàn Phụng Hiệp:

- Anh trưởng Phêrô Cao Văn Phúc mừng ngày 29/06

- Anh phó Tô Ma Vũ Văn Nhờ mừng ngày 13/07

- Chị Thư ký Anna Trần Thị Mai Hoa mừng ngày 26/7

Ngày 17/07/2019 Chị Liên đoàn trưởng Hoàng Nhiễu đã gặp cha ĐA MINH NGUYỄN ĐỨC MƯỜI đại diên giáo phận Cân Thơ, Ngài giới thiệu về liên đoàn gia đình HHTM chúng ta với cha chính Xứ Phụng Hiệp hiện nay là cha Alberto Lê Ngọc Bích để tháng 9 chúng ta sẽ về Phụng Hiệp.thăm cha xứ và 17 gia đình anh chị Thành viên gia đình Hiệp hội Thánh Mau Gx Phụng Hiệp.

DANH SÁCH TẬP SINH CỦA Xứ Đoàn Gia Đình HHTM PHỤNG HIỆP

Tên thánh Tên gọi ĐIỆN THOẠI

1.Phêro Cao Văn Phúc (1964) 01648644598 Đoàn trưởng

2.Tô Ma Vũ Văn Nhờ 01669727677 Đoàn Phó Nội Vụ

3. Magariga Nguyễn Thị Cho 0938918042 Đoàn Phó Ngoại Vụ

4. Rosa Vũ Thị Ngôn 123866393 Thủ Quỹ

5. Anna Trần Thị Mai Hoa (1963) 0907526706 Thư Ký

6. Maria Nguyễn Thị Phấn 1966 Hội Viên

7. Maria Nguyễn Thị Khởi 1974

8 Magariga Đào Thị Quyên 1967

9 AnNa Phạm Thị Thu Đào 1966

10 AnNa Vũ Thị Vinh 1953

11 Maria Nguyễn Thị Phượng 1961

12 Maria Trần Thị Kim Tuyền

13 Maria Nguyễn Thị Kim Luyến

14 Maria Lê Thị Sâm

15 Maria Đào Thị Lan

16 Madalena Lê Thị Cúc

17 Maria Nguyễn Thị Hoa

5) XĐ Gia Đình HHTM Sao Mai – Hạt Chí Hòa:

- Sinh hoạt và tập hát như thường lệ

- Có 6 chị tham dự khóa tĩnh huấn HHTM

- Đọc kinh giỗ ở nhà hội viên

- Đã chuyển tiền ân nhân đến các nơi sau:

Nhà các cha hưu dưỡng Chí Hòa.: 200 ÚD

Một giáo xứ dân tộc ở Gia Lai: 200USD.

6) XĐ Gia Đình HHTM Lạc Quang – Hạt Hóc Môn:

- Thường xuyên hát Lễ sáng thứ bảy- Sau Thánh Anh Chị em sinh hoạt đứng vòng tròn tại sân nhà Thờ.

- Giữ xe sáng Chúa Nhật cho giáo dân đi lễ nhà thờ Lạc Qung

- Đọc kinh luân phiên tại nhà các hội viên

- Viếng xác.

7) XĐ Gia Đình HHTM Bắc Hà – Củ Chi:

- Thăm Bệnh Nhân (6 BN)

- Thăm Cha STephano. mỗ tim (Nguyên Giám Huấn Hội Con Đức Mẹ) Xứ Đoàn Bắc Hà..

- Quét don Nhà Chúa (1 lần/4 người).

- Phụ nấu cơm từ thiện (4 tuần /2 người)

- Hát lể sáng mỗi ngày (2 người)

8) Gia Đình Trẻ HHTM Châu Bình – Thủ Đức:

- Hành hương Đức Mẹ Tân An

- chia sẻ các phần quà cho những người già yếu bệnh tật

- Ngày 23 tháng 7/2019

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm hôn phối của hai bạn Hải-Linh (Gia đình trẻ XĐ Châu Bình).

IV. KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019

1.Về Mừng lễ Thánh Đa Minh:

- Ban chấp hành Liên đoàn gia đình kết hợp với Hội Viên Xứ đoàn Hà Nội chúc mừng Cha Đa Minh Đinh ngọc Lễ - Chính xứ Hà Nội.

- 17g00 Chiều thứ năm 08/08/2019 xin các xứ đoàn cử đại diện dự lễ Mừng kính Thánh Đa Minh tại GX Sao Mai, sau đó chúng ta chúc mừng Bổn mạng Cha Tổng giám huấn và nhận Tập san tháng 8/2019.

2.Về Chuẩn bị mừng Lễ bổn mạng của Liên Đoàn Gia Đình: ngày 07/10/2019:

Sau Thánh Lễ Mừng Bổn mạng của Cha Tổng Giám Huấn tại nhà Thờ Sao Mai, Liên đoàn gia đình mời đại diện các Xứ đoàn hội ý về:

- Ngày giờ mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Mai Khôi của Liên Đoàn Gia Đình.

- Bàn nhau sẽ làm công tác bác ái tại đâu và ngày giờ cụ thể.

- Thăm Cha Xứ và 17 gia đình anh chị Hội viên HHTM Giáo xứ Phụng Hiệp Cần Thơ.

3.Việc đọc sách thánh: Liên đoàn Gia đình duy trì đọc sách Thánh tại NT Thánh Mẫu trong thánh lễ lúc 5g30 hằng tuần các sáng thứ bảy được phân công trong tháng 8/2019 như sau:

- Thứ bảy 03/8/2019: Gia đình Sao Mai

- Thứ bảy 10/8/2019: Gia đình Mattheu

- Thứ bảy 17/8/2019: Gia đình Lộ Đức

- Thứ bảy 24/8/2019: Ban chấp hành Lđ Gia đình

- Thứ bảy 31/8/2019: Ban chấp hành Lđ Gia đình

4. Về việc Phân phối Tập San hằng Tháng:

- GĐ Tân Hưng Q12: 27 Tập San nhờ Anh Đức

- GĐ Bắc Hà: 30 Tập San nhờ ông cố

- GĐ trẻ Châu Bình: 5 Tập San

- GT Châu Bình: 5 Tập San

- GĐ Sao Mai: 15 Tập San

- GĐ Mattheu: 15 Tập San

- GĐ Hà Nội: 5 Tập San

- GĐ Mẫu Tâm: 5 Tập San

- GĐ Lạc Quang: Email anh Khanh

- GĐ Phụng Hiệp: Email chị Hoa Mai

- Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Sao Mai: 50 Tập San.

C. TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP:

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon gồm 6 Xứ Đoàn đang hoạt động như sau:

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai,

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà,

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình,

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình,

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái,

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An.

Hiện Xứ Đoàn Sinh Viên Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương đang trong giai đoạn hình thành. Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM tiếp tục củng cố sinh hoạt bằng việc BCH Liên Đoàn đi thăm các Xứ Đoàn, chuẩn bị bầu lại Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM.

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

keyboard_arrow_up back to top