Thông tin hiệp sống tháng 11-2020

THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM – TGP SÀI GÒN THÁNG 11/2020

A. THÔNG TIN CỦA LIÊN HỘI HHTM – TGP SG TH 11/2020

THÔNG BÁO

Trích Yếu: V/V MỪNG LỄ VÔ NHIỄM BỔN MẠNG

LIÊN HỘI HHTM VÀ NT THÁNH MẪU.

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị các cấp và Hội Viên HHTM thuộc 3 Liên Đoàn: Bác Ái HHTM, Gia Đình HHTM, và Giới Trẻ HHTM/TGP.

Trong phiên họp tháng 10/2020 tại Nhà Sinh Hoạt Mục Vụ GX Sao Mai dưới sự chủ tọa của cha Tổng Giám Huấn và cha Phụ Tá HHTM, Hội Đồng Quản Trị Liên Hội HHTM TGP đã nhất trí tổ chức lễ mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Liên Hội HHTM và Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương vào 16g30 Thứ Bảy 05/12/2020 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu số 3-5 Chữ Đồng Tử Ph 7 Tân Bình như sau:

Trong Thánh Lễ, sẽ ra mắt “Xứ Đoàn sinh viên Lưu Xá HHTM” Nhà Thờ Thánh Mẫu

Tĩnh Tâm 2 tối Thứ sáu 20/11/2020 và 27/11/2020 tại NT Thánh Mẫu (số 3-5 Chữ Đồng Tử, Ph 7 TB) do Cha An-tôn Nguyễn Thanh Hà và Cha Vinh-Sơn Đức Toàn Phụ trách.

CHUẨN BỊ:

1.1) BÓ HOA THIÊNG:

Hội viên các Xứ Đoàn sẽ thực hiện một Bó Hoa Thiêng Dâng Mẹ bắt đầu từ ngày nhận được Thông Báo này đến ngày đại lễ. Nội dung Bó Hoa Thiêng gồm một số việc lành như sau:

- Dự lễ và rước lễ.

- Lần chuỗi Mân Côi Sống: Mỗi người sẽ suy niệm một mầu nhiệm (Vui, Sáng, Thương, Mừng) và đọc một chục kinh Mân Côi liên kết với nhau làm thành tràng chuỗi Mân Côi.

- Công tác thăm viếng: Đi thăm một người lương mới quen có cảm tình với đạo.

- Công tác bác ái: Mỗi Xứ Đoàn sẽ tổ chức công tác chia sẻ bác ái tại một nhà nuôi người già neo đơn, đi thăm bệnh nhân đau liệt lâu ngày tại tư gia hay bệnh viện, thăm trai nuôi người khuyết tật...

Các việc trên của Hội Viên thực hiện sẽ được Ban Chấp Hành Xứ Đoàn cộng chung lại và ghi vào một tờ giấy làm thành “Bó Hoa Thiêng Nhờ Mẹ Dâng Tiến Chúa” khi dâng lễ mừng Bổn Mạng nói trên.

1.2) ĐĂNG KÝ SĨ SỐ THAM DỰ:

Nhằm giúp Ban Tổ Chức chuẩn bị Bữa Tiệc Liên Hoan sau lễ, đề nghị BCH các Xứ Đoàn đăng ký số Hội Viên của XĐ đi tham dự có dự Liên hoan về cho Ban Chấp Hành Liên Đoàn, để báo về cho Ban Tổ Chức qua Thủ Quỹ BCH Liên Hội (Thanh Hương. ĐT 0908 751 702).

2. CHƯƠNG TRÌNH

2.1) DIỄN TIẾN:

- 15g00: Tập trung trong Nhà Thờ để sinh hoạt.

- 16g20: Các phần việc trong thánh lễ xếp hàng đi rước.- Đọc Dẫn Lễ.

- 16g30: Thánh lễ Đồng Tế Mừng kính Mẹ Vô Nhiễm.

2.2) PHÂN CÔNG:

- Dẫn chương trình: Đại Diện BCH Liên Hội.

- Tập hát trước giờ lễ

- Đọc Dẫn Lễ: Đại diện BCH Liên Hội.

- Bài Đọc I: Đạị Diên BCH LH.

- Bài Đọc II: Đại diện Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu.

- Lời nguyện Cộng Đoàn: 4 Đại Diện (BCH LH; LĐBA; LĐGĐ; LĐGT).

- Dâng lễ vật: Liên Đoàn Gia Đình.

- Tâm tình Hiệp Lễ: BCH Liên Hội.

- Chụp hình quay phim: Cô Hương (BCH/LH).

- Xin tiền thau NT: Thủ Quỹ BCH/LH.

- Giữ xe và phục vụ nước uống: Ban Phục Vụ NT TM.

- Hát lễ: Ca đoàn NT Thánh Mẫu.

- In ấn phụng vụ và soạn Lời nguyện Cộng Đoàn: Chị Nhiễu (BCH/LH).

- Soạn Dẫn Lễ và Tâm Tình sau rước lễ: BCH/LH.

- Phụ trách sinh hoạt: BCH/LH.

2.3) THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC:

- Thánh giá nến cao: BCH/LH.

- Trống khẩu: Đai diện XĐ Bác Ái HHTM Bùi Phát.

- Thánh giá nến cao: Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu.

- Cờ Liên Hội: Đại diện LĐ Gia Đình HHTM.

- Hai người Đọc Sách Thánh: Đại diện BCH LH và Ban PV NT Thánh Mẫu.

- Phụ trách Lời nguyện CĐ: 4 Đại Diện (BCH LH; LĐBA; LĐGĐ; LĐGT).

- Đoàn dâng lễ vật: LĐ Gia Đình HHTM.

- Đọc Tâm Tình Hiệp Lễ.

- Lễ Sinh.

- Đoàn Đồng Tế: LM TGH HHTM- LM Phụ tá HHTM;- Các LM Đồng tế.

Trong tinh thần Hiệp Sống Xin Vâng Phục Vụ, BCH Liên Hội mời các Huynh Trưởng và Hội Viên HHTM về tham dự đông đủ để mừng Bổn Mạng của Liên Hội và Nhà Thờ TM.

Làm tại Nhà Thờ Thánh Mẫu ngày 14 tháng 10 năm 2020.

DUYỆT

LM TỔNG GIÁM HUẤN HHTM

Đa-minh ĐINH VĂN VÃNG

TM BCH LH HHTM TGP

LIÊN HỘI TRƯỞNG

GB. NGUYỄN QUANG MINH

B. THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM/ TGP SG TH 11/2020

I. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 11/2020:

1) Ngày 3/11 Lễ kính Thánh Martino: Bổn mạng quý ông

- Ông Martino Trần Minh Cương - Đoàn trưởng Xứ đoàn Bác Ái Bùi Phát.

- Ông Martino Nguyễn Văn Hùng - Đoàn phó Liên Đoàn Bác Ái HHTM - TGP kiêm Đoàn phó Bác Ái Bùi Phát.

2) Ngày 21/11: Lễ Mẹ dâng mình

Bổn mạng Xứ đoàn Bác Ái HHTM Châu Bình (Thủ Đức).

BCH LĐBA-TGP xin chúc mừng Xứ đoàn Bác Ái HHTM Châu Bình và quý ông đón nhận dồi dào hồng ân Thiên Chúa trong ngày lễ bổn mạng.

II. BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA BCH LĐBA-HHTM

- Các xứ đoàn tiếp tục sinh hoạt hội họp bình thường.

- Thực hiện báo cáo các công tác đã làm.

- Thăm hỏi các bệnh nhân và những hội viên chưa sinh hoạt thường xuyên.

- Hội viên của xứ đoàn đã tổ chức đọc kinh luân phiên tại các gia đình (kinh giỗ)

* Tháng Mân Côi:

- Lần chuỗi Mân Côi kính Mẹ.

- Mỗi hội viên hàng ngày đọc 10 kinh Kính Mừng.

- Hội viên các xứ đoàn thực hiện công tác phục vụ nhà Chúa như quét dọn, lau chùi và hát lễ, đọc Lời Chúa.

Đại diện BCHLH và Đại diện BCHLĐ Bác Ái đã tham dự lễ mừng Bổn Mạng của các xứ đoàn.

- Xứ đoàn Sao Mai 03/10.

- Xứ đoàn Trung Chánh 07/10.

- Liên đoàn Gia đình HHTM 06/10.

Đại diện BCH/LH và Đại diện BCH/LĐ đã đến phúng viếng và cầu nguyện cho linh hồn Phanxico Nguyễn Văn Mười là Ủy viên phụng vụ Nhà thờ Thánh Mẫu đã được Chúa gọi về.

Xin Chúa sớm đưa linh hồn Phanxico về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

* Tháng 11: Cầu cho các linh hồn

- Các hội viên tham dự thánh lễ hàng ngày

- Dâng hy sinh hãm mình

- Lần chuỗi Mân Côi kính Mẹ

- Thực hiện công tác bác ái, thăm hỏi bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn và neo đơn.

- Tất cả những việc lành đạo đức dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn.

- Tiếp tục thực hiện công tác phục vụ Nhà Chúa, phụ nấu ăn sáng cho các em thiếu nhi, nấu cơm cho người nghèo.

- Chuẩn bị thực hiện công tác bác ái từ thiện.

Theo dự kiến Liên Đoàn Bác Ái HHTM sẽ tổ chức chuyến đi bác ái giúp đỡ các gia đình nghèo thuộc dân tộc K.Ho tại Lộc Nam, Bảo Lộc vào các ngày 11,12,13/11/2020.

Xin các xứ đoàn rộng tay cộng tác để chuyến đi được thành công tốt đẹp.

III. BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA CÁC XỨ ĐOÀN:

1) Đoàn Học Sống Lời Chúa (Nhà thờ Thánh Mẫu):

- Thánh lễ hàng tháng lúc 16giờ30

- Giờ chầu hàng tháng lúc 16giờ30

- Họp hàng tháng: Hội viên tham dự 11/30

- Viếng xác: 2 người

- Quét dọn vệ sinh nhà Chúa: 8 lần/4 người

- Cắm hoa: 1 tuần/2 lần

- Hát lễ các buổi chiều

- Giúp Nhà thờ Bình Xá (Miền Bắc): 25.000.000

- Giúp các tu sĩ Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại: 10.200.000 đ

- Các công tác bác ái khác của XĐ: 8.680.000 đ.

Tổng chi cho công tác Bác ái xã hội: 43.880.000 đ.

2) Đoàn Bác Ái HHTM Nam Hòa:

- Thăm 2 bệnh nhân: 500.000 đ.

- Viếng xác đọc kinh: 1 hội viên.

- Quét dọn vệ sinh nhà Chúa: 4 lần / 4 người.

- Đóng góp sữa cho thiếu nhi của Giáo xứ: 500.000 đ / tháng.

- Đoàn Bác Ái HHTM phụ trách đọc lời nguyện thứ bảy hàng tuần.

3) Đoàn Bác Ái Tân Hưng:

- BCH và Hội viên đã thăm 1 hội viên bệnh nặng tại nhà (Bà Nguyên – Đoàn trưởng Xứ đoàn Tân Hưng).

- Quét dọn vệ sinh nhà Chúa: 4 lần/6 người.

- Hàng tuần các hội viên đọc kinh luân phiên tại các gia đình.

- Ngày 13/10/2020 Xứ đoàn Bác Ái đã tham dự rước Kiệu Mẹ và dự thánh lễ vào lúc 12g00, cầu nguyện cho thế giới thoát khỏi dịch bệnh.

- Ban Chấp Hành và Hội viên XĐ tích cực đóng góp cho công tác bác ái: 11.000.000 đ.

IV. THƯ MỜI HỌP:

Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các xứ đoàn thuộc LĐBA/HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 11/2020 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3-5 Chữ Đồng Tử, Ph 7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 30/11/2020.

Đề nghị các anh chị em đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

C. THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHHTM TGP SG TH 11/2020

I. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 11 / 2020:

1) Ngày 3/11 Lễ kính Thánh Martino: Bổn mạng Cha Martino Chu Quang Định- Chính xứ Giáo xứ Mẫu Tâm.

Kính Chúc Cha nhận được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng

2) Ngày 21/11: Lễ Mẹ dâng mình:

Bổn mạng HHTM chung của 3 ngành Xứ đoàn Châu Bình (Thủ Đức) gồm Bác ái HHTM- Gia đình HHTM và giới trẻ HHTM.

BCH/LĐ Gia đình HHTM TGP xin chúc mừng Cha Martino và 3 ngành HHTM Xứ đoàn Châu Bình mừng lễ bổn mạng sốt sắng và nhận được dồi dào hồng ân Thiên Chúa.

II. CÔNG TÁC THÁNG 10/2020:

1. Sinh hoạt Công tác:

- Ngày 27/10/2020: Liên đoàn Gia đình HHTM đã làm công tác bác ái phục vụ như sau: Bán Hội chợ Trung Thu tại Sao Mai giúp quỹ cho thiếu nhi gồm những gian hàng: BCH Liên đoàn Gia đình với hai gian hàng bánh susi, bánh trung thu; GĐ Lộ Đức, GĐ Matthêu bán khoai tây chiên; GĐ Sao Mai bán mì quảng.

- Ngày 5/10/2020: BCH Liên đoàn Gia đình kết hợp với Caritas Hạt Chí Hòa nhận sự bảo trợ của liên hiệp Children Sàigòn được 870 kg gạo, 58 thùng mì, 493 sản phẩm nhu yêú phẩm đã chia cho những người nghèo trong 11 giáo xứ của Hạt Chí Hòa.

2. Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Gia Đình: Đức Mẹ Mai Khôi:

Ngày 06/10/2020 Liên Đoàn GĐ HHTM TGP SG đã mừng Lễ Đức Mẹ Mai Khôi là Bổn mạng của LĐ vào hồi 16g30 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung ương:

Càm nghiệm về ngày lễ Bổn mạng của Liên đoàn Gia đình

- 16g30: Các Xứ đoàn như: Gia đình Bắc Hà (Củ Chi); Lạc Quang, Tân Hưng (Q 12), Châu Bình (TĐ); Hà Nội (XM) đã có mặt từ sớm. Các Xứ Đoàn Hạt Chí Hòa như Mẫu Tâm, Sao Mai, Mattheu, Lô Đức và Hồng ân cũng hân hoan với đồng phục HHTM trang trọng.

Có cả Quý khách xa gần như: Gia đình Phúc Âm, Phong trào Cur-si-lo, Ban đoàn Kết Công giáo Quận Tân Bình, Ban chấp hành Liên Hội, BCH Liên đoàn, đại diện Xứ đoàn Bác ái HHTM Sao Mai, và các quý khách đã đến dự lễ khá đông...

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ do cha TGH HHHTM Đa Minh Đinh Văn Vãng chủ tế cùng với cha An Tôn Nguyễn Thanh Hà Phụ tá HHTM đồng tế.

Trong thánh lễ, Cha Tổng đã chia sẻ về tinh thần “xin vâng” của Mẹ Maria. Chính Mẹ Maria đã trao cho Hội Thánh tràng chuỗi Mân Côi như vũ khí thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua trở ngại khó khăn trong cuộc sống người tín hữu.

Kết Lễ: Chị Liên Đoàn trưởng đã đại diện cho 11 Xứ đoàn với 386 Hội viên thuộc Liên đoàn Gia đình cám ơn Quý Cha, Ban phục vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu... đã tạo điều kiện và giúp cho Liên đoàn Gia đình HHTM GP SG tổ chức mừng lễ Tạ ơn kính Đức Mẹ Mai Khôi Bổn mạng Liên đoàn. Sau Lễ Cha Đa Minh Tổng Giám huấn ân cần mời tất cả hội viên hiện diện chụp hình chung lưu niệm.

3. Báo cáo công tác tháng qua của các XĐ Gia Đình HHTM:

* XĐ Gia đinh HHTM Tân Hưng Q12

- Học sống lời Chúa hàng tuần vào tối thứ sáu dựa theo tập san Hiệp Sống HHTM.

- Quét dọn vệ sinh nhà thờ tuần 2 lần.

- Tham dự Thánh lễ kính Đức Mẹ Mai Khôi bổn mạng Liên Đoàn gia đình HHTM, ngày 6/10 tại nhà thờ Thánh Mẫu.

- Tham dự chuyến hành hương hàng năm tại giáo xứ sông Xoài nhân ngày 13/10 bổn mạng của giáo xứ. Nhân dịp này, XĐ cũng thường tổ chức bán hàng phục vụ khách hành hương để giúp công trình xây dựng của giáo xứ.

* XĐ Gia đình HHTM Hà Nội:

- Ngày 06/10: Dự lễ bổn mạng Liên đoàn.

- Tham gia Dâng Lễ vật Lễ Đức Mẹ Mai Khôi- Bổn mạng Liên đoàn GĐ HHTM TGP SG

- Nhân dịp Bỗn mạng Mẹ Mai Khôi, chị em XĐ GĐ HHTM Hà Nội đã đến đền Công Chính thăm Cha Đa Minh Đinh Ngọc Lễ, nguyên chính xứ GX Hà Nội.

* XĐ Gia đình HHTM Lộ Đức:

- Lệ Thường mua thức ăn cho mái ấm Chí Hòa 8 ngày trong tháng.

- Mỗi ngày nhận 100 hộp cơm của bếp ăn nhân ái Tân Sa Châu đi trao tặng cho bịnh nhân nghèo thuộc khoa thận và ung bứơu của bịnh viện 115

- Cộng tác trong công tác Ca-ri-tas khám tai mũi họng và chích bại não cho các em nghèo ngày 24/10/2020 tại Nhà Thờ Nam Hòa.

- Hội viên GĐ Lộ Đức sẽ đồng hành với Ban y Tế Caritas Tổng giáo phận lo về phòng khám của Bác Sĩ, nhận bệnh nhân, lo cho các trẻ em trong việc khám bệnh và phục vụ việc ăn ở cho các bệnh nhân.

* XĐ Gia đình HHTM Bắc Hà:

- Đến tang gia phân ưu và cầu nguyện cho người ngoài xứ Đoàn 3 lần.

- Quét nhà thờ 1 lần.

- Hát lễ sáng các ngày thường trong tuần.

- Đi thăm bệnh nhân nằm liệt lâu ngày.

- Đi thăm 1 người muốn theo đạo 1 lần.

* XĐ Gia đình HHTM Sao Mai:

- Ngày 06/10: Dự lễ bổn mạng chung Liên đoàn.

- Hát lễ các buổi chiều thứ bảy hằng tuần tại nhà thờ SM.

- Tham dự thánh lễ kính Đức Mẹ Mai Khôi, Bổn mạng Liên đoàn Gia đình HHTM vào ngày 6/10 tại nhà thờ Thánh Mẫu.

* XĐ Gia đình HHTM Châu Bình:

- Thứ tư quét dọn khu vực nhà thờ.

- Thứ 2, thứ 3 hằng tuần và chiều CN đầu tháng hát lễ.

- Mừng kỷ niệm 2 năm Linh Mục của Cha Giuse Hoàng Thân ngày 15/10.

- Coi xe hằng tuần lễ thiếu nhi CN 7g00.

- Tháng 10 cùng với bà con gx Châu Bình tham dự chầu Mình Thánh Chúa suốt tháng.

- 19/11 tĩnh Tâm chuẩn bị mừng Lễ “Mẹ Dâng Mình” là Bổn mạng chung của 3 ngành HHTM Giáo xứ Châu Bình.

* XĐ Gia đình HHTM Hồng ân:

- Tháng 10 XĐ Hồng ân tham dự các buổi đọc kinh Mân côi vào các buổi tối suốt tháng tại nhà thờ Lạc Quang.

- Thứ bẩy hàng tuần: dự lễ tại NT Thánh mẫu.

- Ngày 16/10/2020: Tham dự thánh lễ Bổn mạng của các bà mẹ đương thai tại Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng cứu giúp - DCCT. Kỳ Đồng

* XĐ Gia đình HHTM Mẫu Tâm:

- Thứ 6: họp đọc kinh Mân Côi - Tập hát

- Thứ 7: hát lễ 5g30 sáng.

- Hai Hội viên cộng tác nấu ăn sáng cho thiếu nhi giáo lý vào các CN hàng tuần.

- Ủng hộ thiếu nhi GX vui Trung Thu: 1 triệu.

- Đọc kinh cầu cho cha cố Anton Nguyễn Văn Luận.

III. KẾ HOẠCH THÁNG 11/2020 CỦA LIÊN ĐOÀN GĐ HHTM GP:

Hướng về các đẳng linh hồn: Cầu nguyện cho các linh hồn sớm được lên Thiên đàng, và xin các linh hồn cầu bầu cùng Chúa ban các ơn lành cho chúng ta.

1.Phát Động Hội Viên HHTM hướng về các Đẳng linh hồn: Đề nghị mỗi Hội viên hy sinh một bữa ăn sáng (khúc bánh mì, tô bún) để xin lễ cầu cho các linh hồn: cha cố và hội viên, ân nhân, thân nhân HHTM đã qua đời.

2.Chương Trình ngày Bác ái Viếng Mộ

Ngày 04/11 Liên đoàn sẽ tổ chức một xe 16 chỗ đi viếng các cha cố và Hội Viên đã qua đời như sau:

- 06g00 Xe sẽ khởi hành từ nhà Thờ Chí Hòa sau khi đã viếng tro cốt cầu nguyện cho cha FX Võ Ngọc Hiếu phụ tá HHTM tại nhà chờ Chí Hòa.

- Ăn sáng trên xe

- Đến nghĩa trang Lararô viếng Cha Giacobe Đỗ Minh Lý nguyên giám đốc HHTM.

- Đến nghĩa trang Băc Hà viếng 2 chị là Anna Tâm và Maria Nga, 2 cha Cố. Rồi vào thăm cha sở Phêro Trân Văn Khánh xin lễ.

- Ghé Châu Nam viếng Bà Catarina Đoan- Nguyên thủ quỹ BCH Liên Hội, ông Đa Minh Hội trưởng Hội Phụ Huynh HHTM thời Cha Lý.

- Về Lạc Quang viếng anh Phêrô Đoàn Văn Tiến, Nguyên XĐ trưởng XĐ GĐ Lạc Quang.

- Liên đoàn trình diện cha Sở Giuse Trương Vĩnh Phúc và xin lễ cho các LH Huynh trưởng đã phục vụ cho XĐ HHTM Lạc Quang.

- Ăn trưa tại chợ Lạc Quang.

Anh chị em ai đi được xin đăng ký với chị Nhiễu ĐT 0983043997.

3.Đi thăm: Đi thăm bà Lê Thị Thục nguyên Liên Hội Phó HHTM ở Vĩnh Hiệp.

4.Về Thánh Lễ 5g30 sáng thứ bảy tại nhà thờ Thánh Mẫu:

Hằng tuần Cha Đa Minh TGH, Cha An Tôn Phụ Tá HHTM và ban phục vụ nhà Thờ Thánh Mẫu đã dành cho hội viên HHTM dâng lễ hồi 5g30 sáng thứ bảy để cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân và Hội viên còn sống hay đã qua đời.

Sau Lễ, ở lại 10 phút để chia sẻ thông tin về xứ đoàn của mình.

Tuần thứ 1 sẽ nhận Tập san Hiệp Sống; Tuần thứ hai thông tin về hoạt động Xứ đoàn cùa mình. Xứ đoàn nào không tham dự lễ được sẽ nhờ các Hội Viên XĐ gần bên giúp.

5.Về việc phân công phụ trách đọc bài đọc tháng 11/2020:

Thứ bảy, 07/11/2020: GĐ Sao Mai (Pl4,10-10)

Thứ bảy, 14/11/2020: GĐ Matthêu (3 Ga 5-8)

Thứ bảy, 21/11/2020: GĐ Lô Đức (Lễ Đức Mẹ Dâng Mình)

Thứ bảy, 28/11/2020: GĐ Hồng Ân (Kh 22, 1-7)

D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP:

TÌNH HÌNH CỦA LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM:

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon gồm 6 Xứ Đoàn đang hoạt động như sau:

Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai

Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà

Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình

Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình

Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái

Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An

Hiện Xứ Đoàn Sinh Viên Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương đang trong giai đoạn hình thành. Sẽ ra mắt vào dịp lễ Mẹ Vô Nhiễm sắp tới.

___________________

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

keyboard_arrow_up back to top