Thông tin hiệp sống tháng 11/2018

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 11.2018

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TGP SAI-GON.

THƯ NGỎ III

QUYÊN GÓP TU SỬA TRẦN NHÀ THỜ THÁNH MẪU

KÍNH GỬI: Cộng Đoàn Nhà Thờ Thánh Mẫu và các Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu.

Linh mục Quản Nhiệm, LM Phụ Tá và toàn Ban Phục Vụ NT xin thông báo về tiến trình tu sửa trần nhà thờ Thánh Mẫu như sau:

1. ĐỢT I: LÀM LẠI MẶT TIỀN NHÀ THỜ:

Trong tháng 09/2018 nhà thờ đã tiến hành làm mới mặt tiền nhà thờ Thánh Mẫu.

2. ĐỢT II: LÀM LẠI TRẦN NHÀ THỜ:

a) Chuẩn bị: Từ đầu tháng 10/2018 đến nay chúng tôi đã nhờ nhà thầu vẽ xong mẫu trần nhà thờ 3 D và đã cho trưng bày hình ảnh tại sân cuối nhà thờ.

b) Từ ngày 22/10/2018: giải phóng mặt bằng trong nhà thờ để thợ thi công. Trong thời gian này sẽ dựng bàn thờ tạm tại sân cuối nhà thờ với ghế quỳ để cộng đoàn dự lễ sáng chiều.

c) Trong thời gian một tháng sẽ thực hiện các hạng mục như sau:

- Thay trần cũ tôn lạnh bằng trần nhôm cao cấp sơn tĩnh điện đúng theo bản thiết kế 3 D;

- Thay toàn bộ hệ thống giây điện trên trần và trong ngoài nhà thờ;

- Mua các bóng đèn LED để gắn trên trần và trên các bức tường trong ngoài nhà thờ;

- Di dời tượng thánh Giu-se lên tòa bên nam song đối với tòa Đức Mẹ bên nữ.

- Di dời tượng thánh Mác-ti-nô từ cuối nhà thờ lên tòa trên tường bên nam.

- Thiết kế phòng khấn Lòng Chúa Thương Xót tại cuối nhà thờ.

3. ĐỢT III: HOÀN THÀNH VIỆC TU SỬA:

Từ 22/11/2018 sẽ hoàn chỉnh các việc như sau:

- Quét lại sơn nước các bức tường trong ngoài nhà thờ và gian Cung Thánh.

- Sơn dầu lại các cửa sắt cuối và cửa đi cùng các cửa sổ hai bên tường nhà thờ.

Dự kiến hoàn tất việc tu sửa nhà thờ và khánh thành vào ngày lễ Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm lả Bổn Mạng của Nhà Thờ Thánh Mẫu và của Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu.

VỀ VIỆC QUYÊN GÓP:

1) Dự trù kinh phí: Mặt tiền (72.000.000)+ Hệ thống trần (280.000.000)+ Hệ thống giây điện công tắc và đèn trang trí (150.000.000)+ Sơn nước và sơn dầu (100.000.000)= 600.000.000 đ.

2) Từ tháng 09/2018 đến nay, nhà thờ đã thu được số tiền như sau:

- Tháng 09: 72.000.000 và 126.000.000.- Tháng 10: Thu 22.750.000 + 200 USD (# 4.700.000) + 12.430.000+ 50.000.000.- Tổng thu đến nay là 287.880.000 đ.

3) Phương thức quyên góp trong thời gian sắp tới:

Đến nay số tiền mới thu được gần phân nửa. Hiện còn thiếu trên 300 triệu đồng. Đề nghị cộng đoàn tích cực đóng góp bằng việc bỏ tiền vào phong bì, hoặc bỏ thùng quyên góp cuối nhà thờ. Cần kêu gọi thêm các ân nhân góp 5, 10 triệu và hơn nữa mới hy vọng đủ tiền thanh toán cho nhà thầu trong giai đoạn thi công sắp tới.

Riêng các Hội Viên HHTM các Xứ Đoàn cần thêm lời cầu nguyện và tích cực đóng góp cho công trình chung. Nếu mỗi Hội Viên góp 100.000 đ thì 1000 Hội Viên mới thu được 100 triệu đồng, tương đương với 1/6 chi phí công trình.

Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Giu-se xuống muôn ơn lành cho anh chị em.

Làm tại NT Thánh Mẫu ngày 20 tháng 10 năm 2018

LM QUẢN NHIỆM VÀ PHỤ TÁ TRƯỞNG VÀ PHÓ BAN TỔ CHỨC

DOM. ĐINH VĂN VÃNG  PHANX NGUYỄN RUY HINH

PAUL NGUYỄN HỮU THIỆN  DOM. LÊ VĂN GIANG

THÔNG BÁO

Trích Yếu: V/V MỪNG LỄ VÔ NHIỄM BỔN MẠNG LIÊN HỘI HHTM VÀ NT THÁNH MẪU.- TẠ ƠN HOÀN THÀNH TU SỬA NHÀ THỜ THÁNH MẪU TRUNG ƯƠNG.

KÍNH GỬI: - Hội đồng Quản Trị các cấp và Hội viên HHTM 3 Liên đoàn: BA/HHTM, GĐ/HHTM và GT/HHTM TGP Saigon TP HCM.

- Ban Phục vụ Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương.

Trong phiên họp tháng 10/2018 tại nhà Sinh Hoạt Mục Vụ GX Sao Mai dưới sự chủ tọa của Cha TGH và Cha Phụ Tá HHTM, Hội đồng Quản trị Liên Hội HHTM/TGP đã nhất trí tổ chức mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng của Tổng Hội HHTM/VN và của NT Thánh Mẫu Trung Ương vào Hồi 15g00 Thứ Ba ngày Thứ Sáu 07/12/2018 tại NT Thánh Mẫu (số 3-5 Chữ Đồng Tử P.7 Q.TB).

1. CHUẨN BỊ:

1.1) BÓ HOA THIÊNG: Hội viên các Xứ Đoàn sẽ thực hiện một BÓ HOA THIÊNG dâng Mẹ từ ngày nhận thông báo đến ngày đại lễ, gồm một số việc lành như sau:

- Dự lễ và rước lễ.

- Chuỗi Mân Côi Sống: Suy niệm một mầu nhiệm (Vui, Sáng, Thương, Mừng) và đọc 1 chục kinh Mân Côi kết thành chuỗi Mân Côi.

- Công tác thăm viếng: Thăm người mới quen nhất là người lương có cảm tình với đạo.

- Công tác bác ái: Mỗi Xứ đoàn tổ chức thăm viếng chia sẻ bác ái một nhà nuôi người già neo đơn, thăm bệnh nhân đau liệt tại các tư gia hay bệnh viện, thăm người khuyết tật...

Các việc trên được BCH XĐ cộng chung thành Bó Hoa Thiêng để nhờ Mẹ dâng lên Chúa trong thánh lễ mừng Bổn Mạng Mẹ Vô Nhiễm của HHTM nói trên.

1.2) ĐĂNG KÝ SĨ SỐ THAM DỰ: Nhằm giúp Ban Tổ Chức chuẩn bị liên hoan sau lễ, đề nghị BCH các Xứ Đoàn đăng ký sĩ số hội viên tham dự cho BCH Liên Đoàn để báo tổng số về cho Thủ Quỹ BCH Liên Hội (chị Thanh Hương. Số ĐT: 0908 751 702).

2. CHƯƠNG TRÌNH:

2.1) DIỄN TIẾN:

- 15g00: Tập trung sinh hoạt.

- 15g15: Báo cáo sinh hoạt 6 tháng cuối năm của 3 LĐ (BA/HHTM, GĐ/HHTM, GT/HHTM).

- 16g00: Liên hội trưởng tổng kết và Cha Tổng Giám Huấn ban huấn từ.

- 16g20: Dẫn lễ và xếp hàng đi rước

- 16g30: Thánh lễ Đồng Tế trọng thể -

2.2) PHÂN CÔNG:

- Điều hành tổng quát: Ô Giang (Trưởng BCH/LH).

- Dẫn chương trình chung: Đại Diện BCH/LH.

- Tập hát trước lễ: Ông Quang Minh (Ban huấn luyện).

- Đọc dẫn lễ: một ĐD Ban chấp hành Liên hội

- Bài đọc 1: Đại Diện BCH Liên Hội.

– Bài đọc 2: Đại Diện Ban Phục Vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu.

- Lời nguyện cộng đoàn: 4 Đại diện (BCH/LH, LĐBA, LĐGĐ, LĐGT).

- Dâng lễ vật: Liên Đoàn Gia Đình.

- Tâm tình hiệp lễ: BCH/Liên Hội,

- Chụp hình, quay phim: Anh Đoàn, Cô Hương (UV BCH/LH).

- Xin tiền thau: Thủ Qũy BCH/LH.

- Giữ xe và phục vụ nước uống: Ban Phục vụ Nhà thờ TM

- Hát lễ: Ca Đoàn NT Thánh Mẫu.

- In ấn phụng vụ và soạn lời nguyện giáo dân: Chị Nhiễu (BCH/LH).

- Soạn bài dẫn lễ và phút tâm Hiệp Hội Thánh Mẫu (BCH/ LH).

- Phụ trách sinh hoạt: BCH/LH.

2.3) THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC:

- Cầm Sách Thánh: BCH/LH

- Trống khẩu: Đại diện Xứ đoàn Bác Ái HHTM Bùi Phát

- Thánh giá nến cao: Ban Phục vụ Nhà thờ TM.

- Cờ Liên hội: Một Đại Diện LĐ Gia Đình HHTM.

- Hai người đọc Sách Thánh: Đại diên BCH Liên Hội và Ban Phục Vụ Nhà Thờ TM.

- Phụ trách Lời nguyện cộng đoàn: Đại diện BCH/LH và 3 Đại diện của 3 Lđ

- Đoàn dâng lễ vật: LĐ Gía Đình HHTM.

- Đọc Tâm tình hiệp lễ: Một UV BCH/LH.

- Lễ sinh.

- Đoàn đồng tế: - LM TGH/HHTM – LM Phụ tá / HHTM và các LM đồng tế.

Trong tinh thần hiệp thông huynh đệ dưới lá cờ của Mẹ Maria và theo linh đạo Hiệp sống – Xin vâng và Phục vụ, BCH Liên Hội mời tất cả Hội viên về tham dự Lễ mừng Bổn mạng của Liên Hội HHTM năm 2018 đông đủ.

Làm tại Nhà thờ Thánh Mẫu ngày 26 tháng 10 năm 2018

DUYỆT   TM BCH LH HHTM TGP

LM Tổng Giám Huấn HHTM  Liên Hội Trưởng

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG  Đaminh LÊ VĂN GIANG

B. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 11/2018

I. THÔNG TIN:

- Vì lý do sức khỏe, ông Valentino Phạm Văn Ngọc bị bệnh nặng và đã về quê dưỡng bệnh nên không thể thường xuyên sinh hoạt cùng với Ban Chấp Hành Liên Đoàn Bác Ái được. Nay BCH LĐ Bác Ái HHTM đề nghị và được Cha Tổng Giám Huấn chấp thuận sẽ bổ nhiệm bà MARIA TRẦN THỊ TỊNH vào chức vụ Liên Đoàn phó ngoạithay ông Ngọc. Hy vọng bà Tịnh sẽ chung tay góp sức với BCH LĐ BA HHTM để Liên Đoàn ngày một sinh hoạt vững mạnh.

- Để việc lần chuỗi Mân Côi được tiếp tục, đề nghị các hội viên đã nhận 10 kinh Mân Côi năng lần chuỗi mỗi ngày.

- Các Xứ đoàn Bác Ái chưa đóng góp tu sửa Nhà thờ Thánh Mẫu. Xin rộng tay giúp đỡ để sớm hoàn thành ngôi Nhà thờ Mẹ. Ban Chấp

- Các xứ đoàn nhớ báo cáo các công tác thực hiện trong tháng để mục công tác được phong phú hơn.

II. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 11 / 2018:

1) Ngày 3/11 Lễ kính Thánh Martino: Bổn mạng quý Ông

- Ông Martino Trần Minh Cương - Đoàn trưởng Xứ đoàn Bác Ái HHTM Bùi Phát.

- Ông Martino Nguyễn Văn Hùng - Đoàn phó - Ủy viên phụng vụ Xứ đoàn Bác Ái HHTM Bùi Phát.

Chúc quý Ông được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa ban qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng.

2) Ngày 22/11: Lễ Mẹ dâng mình:

Bổn mạng Xứ đoàn Bác Ái HHTM Châu Bình (Thủ Đức).

Xin chúc mừng Xứ đoàn Bác Ái HHTM Châu Bình được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong ngày lễ bổn mạng.

III. CÔNG TÁC THĂM VIẾNG BÁC ÁI:

1) Đoàn Bác Ái HHTM Nam Hòa (Hạt Chí Hòa):

Thăm bệnh nhân: 5 người.

Đi viếng xác: 2 người

Quét dọn vệ sinh nhà Chúa: 4 lần / 4 người

Đóng góp cho bếp ăn nhân ái của giáo xứ: 500.000 / tháng

Đóng góp tu sửa nhà thờ Thánh Mẫu: 2.500.000

2) Đoàn Bác Ái Tân Hưng (Hạt Xóm Mới):

Thăm bệnh nhân: 2 người

Viếng xác: 1 người

Đọc kinh tối gia đình: 50% hội viên

Thăm hội viên đau liệt: 3 hội viên

Quét dọn vệ sinh nhà Chúa: 4 lần / 6 người

Đóng góp công tác bác ái: 1.240.000 đ.

Đóng góp tu sửa Nhà thờ Thánh Mẫu: 10.000.000 đ.

3) Đoàn Học Sống Lời Chúa (Nt Thánh Mẫu):

Thăm bệnh nhân tại nhà: 5 người.

Viếng xác: 5 người.

Thăm hội viên đau liệt: 3 người.

Quét dọn vệ sinh nhà Chúa: 8 lần / 4 người.

Tổng số tiền công tác Bác ái: 7.000.000 đ.

Tổng số tiền công tác Xã hội: 15.888.000 đ.

Đóng góp tu sửa nhà thờ Thánh Mẫu: 3.000.000 đ.

4) Các Xứ đoàn và cá nhân đã đóng góp tu sửa Nhà thờ Thánh Mẫu

-   Xứ đoàn Bùi Phát: 3.670.000 đ.

-   Xứ đoàn Bùi Môn: 2.000.000 đ.

- -Xứ đoàn Bắc Dũng: 5.000.000 đ.

-   Xứ đoàn Lạng Sơn: 3.000.000 đ.

-   Xứ đoàn Hợp An: 1.000.000 đ.

-   Ông Hạnh - Ủy viên Truyền thông: 500.000 đ.

-   Bà Thu Thảo - Ban Chấp Hành Liên Đoàn phó: 15.000.000 đ.

IV. TIN BUỒN:

Trong tháng qua Bà Lucia Lại Thị Minh Xứ đoàn Bác Ái HHTM Tân Hưng đã được Chúa gọi về. Xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Luxia về hưởng tôn nhan Chúa.

V. THƯ MỜI HỌP:

Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các Xứ đoàn thuộc LĐBA / HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 11 / 2018 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 - 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 26 / 11 / 2018. Đề nghị các anh chị em đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

C- THÔNG TIN LĐ GIA ĐÌNH HHTM/TGP-SG

I. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH THÁNG 11/ 2018:

LĐ Gia Đình HHTM TGP-SG mừng Bổn Mạng Đức Mẹ Mai Khôi:

Ngày 05/7/2018 Liên Đoàn GĐ Hiệp Hội Thánh Mẫu TGP SG mừng kính Lể Bổn mạng năm nay:

1) Thánh Lễ Tạ ơn:

*** 16g00 cơn mưa như trút nước. Tạ ơn Chúa, Các Xứ đoàn như: Châu Bình, Bắc Hà, Tân Hưng Q12 đã có mặt từ sớm với đồng phục HHTM trang trọng.

*** 16g15 như đã phân công, đoàn rước bắt đầu: 10 chị em đồng phục áo xanh cầm nến, Quý anh chị cầm hoa đến tòa núi Đức Mẹ cắm vào bình dâng kính Đức Mẹ Mai Khôi.

*** 16g30 Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ do cha TGH HiỆP Hội Thánh Mẫu Đa Minh Đinh Văn Vãng chủ tế, và hai cha đồng tế là cha Phụ tá HHTM Phaolô Nguyễn hữu Thiện và cha Phaolô Nguyễn Ngọc Toàn phó xứ Lương Hòa Hạ.

Trong thánh lễ, Cha phụ tá chia sẻ về tinh thần tuân phục “xin vâng” của Mẹ Maria. Mẹ Maria đã trao cho Hội Thánh tràng chuỗi Mân Côi như vũ khí thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua trở ngại khó khăn trong cuộc sống người tín hữu.

*** 16g45: Kết Lễ: Chị Liên Đoàn trưởng Đại diện 11 Xứ đoàn với 386 hội viên thuộc Liên đoàn Gia đình, cám ơn Quý Cha Quí Thày, Ban phục vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu, Ca đoàn Xê-xi-li-a, Ban Lễ sinh... đã tạo điều kiện cho Liên đoàn Gia đình HHTM GP SG tổ chức mừng lễ Tạ ơn kính Đức Mẹ Mai Khôi Bổn mạng Liên đoàn. Cha Tổng Giám huấn vui mừng ban huấn từ, cha cảm thông về thời tiết mưa to gió lớn mà các Xứ đoàn đã về Nhà Mẹ dự lễ với tinh thần cao như XĐ Gia đình Châu Bình (Thủ Đức), Tân Hưng (Q 12), Bắc Hà (Củ Chi). Riêng Xứ đoàn Phụng Hiệp (Cần Thơ) không thể về tham dự. Cha Đa Minh Tổng Giám huấn ân cần mời tất cả hội viên hiện diện chụp hình chung lưu niệm. Các tấm hinh chụp Hội viên các Xứ đoàn này sẽ được in trong Lịch Công giáo năm 2019 làm quà tặng của Hiệp Hội Thánh Mẫu.

2) Sinh hoạt:

*** 17g00: Giờ Sinh Hoạt Học Hỏi về Lễ Kính Đức Mẹ Mai Khôi, Linh Đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu, Năm Thánh kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ban Chấp hành Liên đoàn Gia đình HHTM TGP đã chuẩn bị 10 câu hỏi cho 10 xứ đoàn bắt thăm trả lời có phần thưởng.

Dưới sự điều động cùa chị thư ký sinh hoạt làm MC, sự hỗ trợ giám khảo của Qúy Cha, sự cộng tác của tất cả hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu các Cấp. Các giải thi thật hào hứng, đại diện các Xứ đoàn đều được trao giải đồng đội.

Anh Minh đoàn phó Xứ đoàn Gia đình Châu Bình rút được câu hỏi: “LINH ĐẠO của HHTM LÀ GÌ?” anh Minh trúng tủ hát: “Hiệp Sống - Xin Vâng- Phục Vụ. Là theo chân Đức Kitô. Hiệp cùng Mẹ Maria. Góp phần cứu độ anh em”.

Cha phụ tá Phao Lô hỏi đùa: “Sao ai cũng trả lời đúng hết vậy! Có lộ đề không?”.- “Dạ bài hát này đã đi vào tâm của người hội viên HHTM từ khi chúng con còn là giới trẻ mười tám, đôi mươi đấy ạ”.

3) Liên Hoan:

*** 17g30: Liên hoan nhẹ Một bữa liên hoan đơn sơ tràn đầy niềm vui hạnh phúc khi mọi người biết “cho và nhận”. Cảm thông với nhau như những ly rượu nho trao cho nhau trong tình yêu thương, “hiệp nhất” và “xin vâng” của Mẹ Maria; Có những món quà là cuốn sách tựa đề “100 truyện tích Chuỗi Hạt Kinh Mân Côi“! Ước mong Đức Mẹ Mai Khôi luôn đồng hành với chúng ta.

II. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 11 / 2018:

1) Ngày 3/11 Lễ kính Thánh Martino:

Bổn mạng Cha Martino Chu Quang Định- Chính xứ Giáo xứ Mẫu Tâm. Kính Chúc Cha nhận được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng.

2) Công tác tháng 10 của các Xứ Đoàn Gia Đình:

* XĐ Gia đinh HHTM Tân Hưng:

- Ngày 12/10 Gia đình Tân Hưng bán hàng, mì và quà luu niệm: giúp giáo xứ Sóng Xoài số tiền 13. 500 000 đ.

- Ngày 13/10 hành hương giáo điểm Ba Giồng.

- Đóng góp sửa nhà Thờ Thánh Mẫu 730 000 đ.

- Ngày 05/10: Dự lễ bổn mạng Liên đoàn.

* XĐ Gia đinh HHTM Hà Nội:

- Đóng góp sửa nhà Thờ Thánh Mẫu 1.000 000 đ.

- Ngày 05/10: Dự lễ bổn mạng Liên đoàn.

- Tham gia đọc kinh Mân Côi các Giáo họ trong Giáo xứ.

* XĐ Gia đình Caritas HHTM Lộ Đức:

- Ngày 13/10 đi hành hương giáo điểm Ba Giồng.

- Đóng góp tu sửa nhà Thờ Thánh Mẫu 3.000 000 đ.

- Ngày 05/10 tham dự lễ bổn mạng Liên đoàn.

- Mua thức ăn 8 ngày/ tháng cho mái ấm Ca-ri-tas Chí Hòa 1. 600 000 đ.

- 15g00 thứ sáu 02/11 dâng lễ cầu cho bịnh nhân Mái Ấm Hà Đông.

- Viếng và cầu nguyện cho Bà Maria Thân Mẫu Anh Chị Bình Nhàn.

* XĐ Gia đình HHTM Lạc Quang:

- Ngày 05/10- Dự lễ bổn mạng Liên đoàn.

- Đọc kinh viếng 4 đám tang

- Dẫn giờ kinh tối 19g 30 ở nhà thờ trong tháng Mân Côi.

- Đóng góp tu sửa nhà thờ Thánh Mẫu: 1 500 000 đ.

- Thường xuyên giữ xe Chủ Nhật và hát lễ sáng thứ Bảy.

- Chiều ngày 31/10/ 2018: rước kiệu Đức Mẹ tại giáo xứ Lạc Quang kết thúc tháng Mân Côi.

- Thăm anh Quốc chồng chị Minh Nguyệt.

* XĐ Gia đình HHTM Bắc Hà:

- Ngày 13/10 hành hương giáo điểm Ba Giồng

- Đóng góp sửa nhà Thờ Thánh Mẫu 2 700 000 đ.

- Ngày 05/10 Dự lễ bổn mạng Liên đoàn

* XĐ Gia đình HHTM Sao Mai:

- Ngày 05/10: Dự lễ bổn mạng Liên đoàn

- Đóng góp sửa nhà Thờ Thánh Mẫu 3 500 000 đ.

* XĐ Gia đình HHTM Châu Bình:

- Ngày 05/10: Dự lễ bổn mạng Liên đoàn.

- Đảm trách dâng lễ vật ngày Lễ Bổn mạng của Liển đoàn GĐ.

- Đóng góp sửa nhà Thờ Thánh Mẫu 1 000 000 đ.

3) Kế hoạch tháng 11/2018 của Liên Đoàn Gia Đình HHTM GP:

Tháng 11, Giáo Hội mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn, Bắt đầu là lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11) và lễ Các Đằng Linh Hồn (2/11).

Đề nghị Hội viên HHTM trong tháng 11 làm các việc cụ thể như sau:

- Xin lễ và năng dự lễ, xưng tội, rước Lễ, lần hạt Mân Côi, Chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.

- Hy sinh, hãm mình như một gói thuốc lá, một chai rượu, một két bia, một bữa ăn ở nhà hàng... để dành tiền gửi về BCH Liên Hội HHTM góp phần tu sử Nhà Mẹ trong dịp này.

- Làm chủ tính nóng giận và sẵn sàng đi bước trước để làm hòa với người đang có bất hòa.

- Chăm sóc, quan tâm đến ông bà, cha mẹ... Thăm viếng người già, đau yếu, kém may mắn...

Ban Chấp Hành Xứ đoàn: tổ chức đọc kinh luân phiên các gia đình cầu cho tiên nhân Hội viên.

Ban Chấp Hành Liên đoàn tổ chức viếng mộ các Cha Giám Huấn HHTM đã qua đời: Cha Giacobe Đỗ Minh Lý (Nguyên Tổng Giám Huấn HHTM trung Ương); Cha Phaolo Lê nguyên Kỷ (Giám Huấn XĐ HHTM Sao Mai) ; Cha Fx Võ ngoc Hiếu (Nguyên Phụ tá Nt Thánh Mẫu); Cha Giuse Hòe (Nguyên Giám Huấn XĐ Bắc Hà).

4. Tin buồn: Ngày 10/10/2018 cụ bà MARIA ĐỖ THỊ MIÊN đã được Chúa gọi về. Bà là thân mẫu chị Thanh Nhàn hội viên XĐ gia đinh HHTM Lộ Đức. Đề nghị các hội viên HHTM hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được về hưởng tôn nhân Chúa.

5. Hiệp Ý Cầu nguyện: Được tin ông cụ thân sinh anh Huyển- Ca trưởng ca đoàn Cecilia Nhà thờ Thánh Mẫu Trung ương, nguyên Liên đoàn trưởng Liên đoàn Giới trẻ HHTM TGP Saigon, lâm trọng bệnh đang được điều trị tại BV Phạm ngọc Thạch, 120 Hồng Bàng P.12, quận 5.Đề nghị các hội viên HHTM hiệp ý cầu nguyện cho ông được ơn chữa lành.

 D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP:

1. TÌNH HÌNH CỦA LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM:

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon gồm 6 Xứ Đoàn đang hoạt động như sau:

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An

- Hiện Xứ Đoàn Sinh Viên Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương đang trong giai đoạn hình thành.

Trong thời gian này Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM tiếp tục củng cố sinh hoạt bằng việc BCH Liên Đoàn đi thăm các Xứ Đoàn, chuẩn bị bầu lại Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn.

2. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM:

1) Mừng lễ Bổn Mạng Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM:

Nhân dịp lễ thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu là Bổn Mạng của Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM, anh chị em các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đã tham dự buổi sinh hoạt vào hồi 10g00 CN 30/09/2018 mừng Bổn Mạng tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương.

Số Đoàn Viên về tham dự được trên 100 người gồm các Xứ Đoàn Bình An, Bình Thái, Thạch Đà, Thái Bình, Châu Bình và xứ Đoàn Sinh Viên đang thành lập. Thánh lễ mừng Bổn Mạng do cha Tổng Giám Huấn Đaminh và cha Phụ Tá Phaolô đồng tế để cầu nguyện cho Liên Đoàn. Ngoài ra còn có sự hiện diện của quan khách là các thành viên Ban Chấp Hành Liên Hội, Đại Diện Ban Chấp Hành Hai Liên Đoàn Bác Ái HHTM và LĐ Gia Đình HHTM. Sau thánh lễ mọi người cùng sinh hoạt họp mặt chung tại nhà thờ và dự bữa cơm thân mật tại khuôn viên nhà thờ trong bầu khí vui tươi phấn khởi.

2) Sinh hoạt Họp Mặt Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM:

- Họp Trù Bị: Đại diên Liên Hội cùng Ban Chấp Hành Liên Đoàn Giới Trẻ đã họp trù bị vào hồi 19g00 thứ Hai 15/10/2018 để bàn phương án sinh hoạt chung cho LĐ Giới Trẻ thời gian sắp tới.

- Thành lập Ban Chấp Hành Lâm Thời: Liên Đoàn Giới Trẻ hiện tại chưa có Ban Chấp Hành Liên Đoàn. Để Liên Đoàn có thể sinh hoạt thường xuyên và phát triển trong thời gian sắp tới, LM Phụ Tá đặc trách Giới Trẻ HHTM mời mỗi Xứ Đoàn Giới Trẻ đề cử 2 Đại Diện vào Thành Viên Ban Chấp Hành Liên Đoàn Lâm Thời để cùng phối hợp làm việc chung.

- Sinh hoạt Hội Thảo: Cụ thể Ban Chấp Hành Lâm Thời sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt hội thảo cho Giới Trẻ HHTM vào sáng Chúa Nhật 18/11/2018 từ 10g đến 12g00 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương. Đề nghị các Ban Chấp Hành Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM động viên các Đoàn Viên Xứ Đoàn tham gia đông đảo hầu sinh hoạt Liên Đoàn ngày một ổn định theo linh đạo HHTM và mang lại ích lợi thiết thực cho các bạn trẻ trong thời gian sắp tới.

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

keyboard_arrow_up back to top