Thông tin hiệp sống tháng 11/2019

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 11.2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TGP SAI-GON.

I. THÔNG BÁO 01

THƯ MỜI HỌP BẦU CỬ TÂN BAN PHỤC VỤ

NHÀ THỜ THÁNH MẪU TRUNG ƯƠNG

LỜI CHÚA: Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc 10,1)

KÍNH GỬI:.................................................................

Theo chỉ thị của Tòa Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Hiệp Hội Thánh Mẫu sẽ tổ chức bầu cử Tân Ban Chấp Hành các Liên Đoàn, Bạn Phục Vụ NT Thánh Mẫu và Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM nhiệm kỳ 2020-2024.

Được sự chấp thuận của Cha Tổng Giám Huấn và sự Hỗ Trợ của Cha Phụ Tá HHTM, Ban Phục Vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu sẽ kết hợp với Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM TGP tổ chức cuộc bầu cử Tân Ban Phục Vụ Nhà Thờ vào hồi 19g00 ngày Thứ Bảy 09/11/2019 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương số 3-5 Chữ đồng Tử, Phường 7, Q. Tân Bình.

- THÀNH PHẦN CỬ TRI được mời đi bầu gồm: Thành viên Ban Chấp Hành Liên Hội; mỗi Liên Đoàn cử 5 thành viên Ban Chấp Hành, Các Thành Viên Ban Phục Vụ Nhà Thờ, Các Thành Viên Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể, Mỗi đoàn thể đang sinh hoạt cử 5 đại diện (Đoàn HSLC, Huynh Đoàn GD Đaminh), Các Nhóm đang sinh hoạt tại Nhà Thờ Thánh Mẫu cử 02 đại diện (Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện, Nhóm Kinh La-vang); 4 Ca Đoàn phục vụ các lễ Chúa Nhật, 2 Ca Đoàn phục vụ lễ sáng chiều ngày thường, Ban Lễ Sinh, Giáo Lý viên và Huynh Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể... Mỗi đơn vị cử 2 người đi bầu/

- THÀNH PHẦN ỨNG VIÊN: Danh sách 10 Ứng Viên gồm các thành viên trong Ban Phục Vụ NT sắp mãn nhiệm, Các người tự ứng cử. Cử Tri sẽ bầu chọn 7/10 Thành Viên vào Tân Ban Phục Vụ NT (5 chính thức và 2 dự khuyết). Sau đó các Thành Viên Ban Phục Vụ mới và cũ sẽ bầu phiếu kín chọn 1 người làm Trưởng Tân Ban Phục Vụ. Tân Trưởng Ban sẽ họp bàn với 2 cha chính và phó Quản Nhiệm để phân công các chức vụ khác trong thành phần Tân Ban Phục Vụ mới trúng cử.

Rất mong các cử tri được mời sắp xếp thời gian để đến tham dự buổi sinh hoạt và bầu củ Tân Ban Phục Vụ nói trên đông đủ và đúng giờ.

Nhà Thờ Thánh Mẫu ngày 8 tháng 10 năm 2019

DUYỆT TM BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ

LM Tổng Giám Huấn HHTM LIÊN HỘI TRƯỞNG HHTM/TGP

QUẢN NHIỆM NT THÁNH MẪU VÀ TRƯỞNG BAN PHỤC VỤ NTTM

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG Đaminh LÊ VĂN GIANG

Phanxico Xavie NGUYỄN RUY HINH

II. THÔNG BÁO 02

THƯ MỜI BẦU CỬ TÂN BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI HHTM TGP SAIGON

LỜI CHÚA: Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc 10,1)

KÍNH GỬI: Ban Chấp Hành Liên Đoàn:...........................................

Theo chỉ thị của Tòa Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Hiệp Hội Thánh Mẫu sẽ tổ chức bầu cử Tân Ban Chấp Hành các Liên Đoàn, Bạn Phục Vụ NT Thánh Mẫu và Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM nhiệm kỳ 2020-2024.

Được sự chấp thuận của Cha Tổng Giám Huấn, Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM/TGP sẽ tổ chức cuộc bầu cử Tân Ban Chấp Hành Liên Hội vào hồi 19g00 ngày 16/11/2019 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương số 3-5 Chữ đồng Tử, Phường 7, Quận Tân Bình.

Đề nghị mỗi Liên Đoàn HHTM cử 5 thành viên Ban Chấp Hành đương nhiệm đến tham dự buổi họp sinh hoạt bầu củ nói trên. Rất mong anh chị em sắp xếp thời gian để đi sinh hoạt đông đủ và đúng giờ.

Nhà Thờ Thánh Mẫu ngày 8 tháng 10 năm 2019

DUYỆT TM BAN TỔ CHỨC BẦU CỦ

LM Tổng Giám Huấn HHTM LIÊN HỘI TRƯỞNG HHTM/TGP SAIGON

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG Đaminh LÊ VĂN GIANG

III. THÔNG BÁO 03

Trích Yếu: V/V MỪNG LỄ VÔ NHIỄM BỔN MẠNG LIÊN HỘI HHTM VÀ NT THÁNH MẪU.- TẠ ƠN NGỌC KHÁNH 60 NĂM KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ.

KÍNH GỬI: - Hội đồng Quản Trị các cấp và Hội viên HHTM 3 Liên đoàn: BA/HHTM, GĐ/HHTM và GT/HHTM TGP Saigon TP HCM.

- Ban Phục vụ Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương.

Trong phiên họp tháng 10/2019 tại nhà Sinh Hoạt Mục Vụ GX Sao Mai dưới sự chủ tọa của Cha TGH và Cha Phụ Tá HHTM, Hội đồng Quản trị Liên Hội HHTM/TGP đã nhất trí tổ chức mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng của Tổng Hội HHTM/VN và của NT Thánh Mẫu Trung Ương tại NT Thánh Mẫu (số 3-5 Chữ Đồng Tử, Ph 07 Quận Tân Bình) vào hồi 16g30 ngày Thứ Bảy 07 tháng 12 năm 2019.

CHUẨN BỊ:

1. BÓ HOA THIÊNG: Hội viên các Xứ Đoàn sẽ thực hiện một BÓ HOA THIÊNG dâng Mẹ từ ngày nhận thông báo đến ngày đại lễ, gồm một số việc lành như sau:

- Dự lễ và rước lễ.

- Lần chuỗi Mân Côi Sống: Suy niệm một mầu nhiệm (Vui, Sáng, Thương, Mừng) và đọc 1 chục kinh Mân Côi kết thành chuỗi Mân Côi.

- Công tác thăm viếng: Thăm người mới quen nhất là người lương có cảm tình với đạo.

- Công tác bác ái: Mỗi Xứ đoàn tổ chức thăm viếng chia sẻ bác ái một nhà nuôi người già neo đơn, thăm bệnh nhân đau liệt tại các tư gia hay bệnh viện, thăm người khuyết tật...

Các việc trên được BCH XĐ cộng chung thành Bó Hoa Thiêng để nhờ Mẹ dâng lên Chúa trong thánh lễ mừng Bổn Mạng Mẹ Vô Nhiễm của HHTM nói trên.

2. ĐĂNG KÝ SĨ SỐ THAM DỰ: Nhằm giúp Ban Tổ Chức chuẩn bị liên hoan sau lễ, đề nghị BCH các Xứ Đoàn đăng ký sĩ số hội viên tham dự cho BCH Liên Đoàn để báo tổng số về cho Thủ Quỹ BCH Liên Hội.

3. CHƯƠNG TRÌNH: Ngày Thứ Bảy 07/12/2019

a) DIỄN TIẾN:

 •         15g00: Tập trung sinh hoạt.
 •         16g20: Dẫn lễ và xếp hàng đi rước
 •         16g30: Thánh lễ Đồng Tế trọng thể.

b) PHÂN CÔNG:

 •         Điều hành tổng quát: Liên Hội Trưởng
 •         Dẫn chương trình chung: Một Đại Diện BCH/LH.
 •         Tập hát trước lễ: Một đại diện BCH/Liên Hội.
 •         Đọc dẫn lễ: một Đại Diện BCH/ Liên hội.
 •         Bài đọc 1: Một Đại Diện BCH/ Liên Hội.
 •         Bài đọc 2: Một Đại Diện Ban Phục Vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu.
 •         Lời nguyện cộng đoàn: 4 Đại diện (BCH/LH, LĐBA, LĐGĐ, LĐGT).
 •         Dâng lễ vật: 6 người thuộc Liên Đoàn Gia Đình.
 •         Tâm tình hiệp lễ: một đại diện BCH/ Liên Hội,
 •         Chụp hình, quay phim: Anh Đoàn, Cô Hương (UV BCH/LH), Cô Kim Vân
 •         Xin tiền thau: Thủ Qũy BCH/LH.
 •         Giữ xe và phục vụ nước uống: Ban Phục vụ Nhà thờ TM.
 •         Hát lễ: Ca Đoàn Nhà Thờ Thánh Mẫu.
 •         In ấn phụng vụ và soạn lời nguyện giáo dân: Chị Nhiễu (BCH/LH).
 •         Soạn bài dẫn lễ và phút tâm Hiệp Hội Thánh Mẫu (BCH/ LH).
 •         Phụ trách sinh hoạt: BCH/LH.

c) THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC:

 •         Cầm Sách Thánh: Một Đạị diện BCH/LH.
 •         Trống khẩu: Đại diện Xứ đoàn Bác Ái HHTM Bùi Phát
 •         Thánh giá nến cao: 3 Đại Diện Ban Phục vụ Nhà thờ TM.
 •         Cờ Liên hội: Một Đại Diện LĐ Gia Đình HHTM.
 •         Hai người đọc Sách Thánh: Đại diên BCH Liên Hội và Ban Phục Vụ Nhà Thờ TM.
 •         Phụ trách Lời nguyện cộng đoàn: Đại diện BCH/LH và 3 Đại diện của 3 Lđ
 •         Đoàn dâng lễ vật: LĐ Gía Đình HHTM.
 •         Đọc Tâm tình hiệp lễ: Một UV BCH/LH.
 •         Ban Lễ sinh NTTM.
 •         Đoàn đồng tế: - LM TGH/HHTM – LM Phụ tá / HHTM và các LM đồng tế.

Trong tinh thần hiệp thông huynh đệ dưới lá cờ của Mẹ Maria và theo linh đạo Hiệp sống – Xin vâng và Phục vụ, BCH Liên Hội mời tất cả Hội viên về tham dự Lễ mừng Bổn mạng của Liên Hội HHTM năm 2019 đông đủ.

Làm tại Nhà thờ Thánh Mẫu ngày 28 tháng 10 năm 2019

DUYỆT   TM BCH LH HHTM TGP

LM Tổng Giám Huấn HHTM Liên Hội Trưởng

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG    Đaminh LÊ VĂN GIANG

B. THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TGP SÀI GÒN THÁNG 11/2019

I. THÔNG TIN:

- Đểchuẩn bị Bầu Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn Bác Ái nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp Hành đương nhiệm mời mỗi xứ đoàn 5 người tham dự lễ hồi 16g30 Thứ Hai 28/10/2019 để cầu cho ân nhân và hội viên và tham dự cuộc bầu cử Tân Ban Chấp Hành LĐ Bác Ái HHTM TGP Sài Gòn vào sau thánh lễ hồi 17g15.

Thân mời các Xứ đoàn cứ người tham dự bầu cử đông đủ.

II. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 11 / 2019:

1) Ngày 3/11 Lễ kính Thánh Martino: Bổn mạng quý Ông

- Ông Martino Trần Minh Cương - Đoàn trưởng Xứ đoàn Bác Ái Bùi Phát.

- Ông Martino Nguyễn Văn Hùng - Đoàn phó - Ủy viên phụng vụ Xứ đoàn Bác Ái Bùi Phát.

Chúc quý Ông được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng.

2) Ngày 22/11: Lễ Mẹ dâng mình

Bổn mạng Xứ đoàn Bác Ái Châu Bình (Thủ Đức)

Xin chúc Xứ đoàn Bác Ái HHTM Châu Bình được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong ngày mưng lễ bổn mạng.

III. CÔNG TÁC THĂM VIẾNG BÁC ÁI:

1) Đoàn Bác Ái Nam Hòa: (Hạt Chí Hòa)

- Thăm bệnh nhân: 3 người.

- Viếng xác: 2 người

- Quét dọn nhà Chúa: 4 lần / 4 người

- Đóng góp bữa ăn sáng cho thiếu nhi của Giáo xứ: 500.000 / tháng

- Đóng góp tu sửa nhà thờ Thánh Mẫu: 2.500.000

2) Đoàn Bác Ái Tân Hưng: (Hạt Xóm Mới)

- Thăm bệnh nhân: 1 người

- Đọc kinh tối gia đình: 50% hội viên

- Thăm hội viên đau liệt: 2 hội viên

- Hội viên dự bị: 3 hội viên

- Quét dọn vệ sinh nhà Chúa: 4 lần / 5-6 người

- Thu tiền thau các ngày Chủ Nhật và lễ trọng.

- Số tiền chi cho công tác Bác ái: 440.000

- Số tiền chi đóng góp mua đàn cho ca đoàn: 5.000.000

3) Đoàn Bác Ái Hợp An

- Thăm bệnh nhân tại bệnh viện: 300.000

- Đọc kinh chung với các hội đoàn

- Thăm hội viên đau bệnh: 2 người

- Làm vệ sinh chung với các hội đoàn: 1 lần / tuần.

- Giúp bánh lễ cho Giáo xứ: 1.000.000 / tháng.

4) Đoàn Bác Ái Trung Chánh:

- Thăm bệnh nhân: 400.000

- Đọc kinh tối gia đình: 12 lần

- Đọc kinh cho hội viên qua đời: 1 lần

- Thăm giáo điểm truyền giáo Bến Tre: 3.000.000

- Thăm hội viên đau bệnh: 9 người

- Quét dọn vệ sinh Nhà Chúa: Hàng tháng 4 lần và các ngày lễ lớn.

5) Đoàn Học Sống Lời Chúa (Nhà thờ Thánh Mẫu)

- Thăm bệnh nhân: 1.410.000

- Thăm hội viên đau liệt: 2 người

- Quét dọn vệ sinh nhà Chúa: 8 lần

- Đọc sách thánh: 14 lần

- Các chị em hát lễ chiều mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

Tổng số tiền công tác Bác ái: 4.710.000

IV. TIN BUỒN:

Trong tháng qua cụ ông ĐaMinh Trần Văn Du là nhạc phụ của ông Phalô Lê Văn Hạnh (Ủy viên Tập huấn LĐBATGP) tại Giáo xứ Bùi Phát đã được Chúa gọi về.

Xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ĐaMinh về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

V. THƯ MỜI HỌP:

Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các xứ đoàn thuộc LĐBA / HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 11/2019 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 - 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 25 / 11 / 2019.

Đề nghị các anh chị em đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

C. THÔNG TIN LĐ GIA ĐÌNH HHTM/TGP-SG

 1. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH THÁNG 11/ 2019:

Chủ nhật 06/10/2019 Liên Đoàn Gia Đình Hiệp Hội Thánh Mẫu TGP Sai Gon mừng Lễ Bổn mạng Đức Mẹ Mai Khôi vào hồi 10g15 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung ương:

a)Thánh Lễ Tạ ơn:

** 10g00. Các Xứ đoàn Bắc Hà, Tân Hưng Q12 đã có mặt với đồng phục HHTM trang trọng.

Đăc biệt năm nay Gia đinh HHTM Lạc Quang hát Lễ. Anh chị em đi dự lễ đông.

*** 10g15 như đã phân công, đoàn rước bắt đầu: sau bài dẫn lễ, Ca đoàn cất hát “Một Tràng Hoa Mân côi, Anh chị em đồng phục cầm hoa, đi đến tòa núi Đức Mẹ cắm vào bình hoa.

*** 10g30 Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ do cha TGH Hiệp Hội Thánh Mẫu Đa Minh Đinh Văn Vãng chủ tế và hai cha đồng tế là cha Phụ tá HHTM Phaolô Nguyễn hữu Thiện và cha Phaolo Nguyễn Văn Đường Phó Giám đốc Caritas VN

Trong thánh lễ, Cha phụ tá chia sẻ về tinh thần tuân phục “xin vâng” của Mẹ Maria. Mẹ Maria đã trao cho Hội Thánh tràng chuỗi Mân Côi như vũ khí thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua trở ngại khó khăn trong cuộc sống người tín hữu.

Thánh lễ do XĐ Gia đình HHTM Lạc Quang hát lễ rất sốt sắng.

*** 10g45: Kết Lễ: Chị Liên Đoàn trưởng Đại diện 11 Xứ đoàn với 386 hội viên thuộc Liên đoàn Gia đình, cám ơn Quý Cha, Ban phục vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu, Ban Lễ sinh... đã tạo điều kiện cho Liên đoàn Gia đình HHTM GP SG tổ chức mừng lễ Tạ ơn kính Đức Mẹ Mai Khôi Bổn mạng Liên đoàn. Cha Tổng Giám huấn ban huấn từ, cha động viên khen các Hội Viên LĐ Gia Đình HHTM TGP đã có tinh thần hoạt động tích cực năm qua và chúc LĐ ngày một thăng tiến.

*** Sau Lễ Cha Đa Minh Tổng Giám huấn cùng hội viên hiện diện chụp hình lưu niệm. Các tấm hinh chụp Hội viên các Xứ đoàn sẽ được in trong Lịch Công giáo năm 2020 làm quà tặng của Liên đoàn Gia đình Hiệp Hội Thánh Mẫu.

b)Liên Hoan và Sinh hoạt:

*** 11g00: Ban tổ chức dự điịnh mời từng gia đình chụp riêng để làm bìa lịch, làm quà tăng cho hội viên vào Tết năm 2020,.

Chị Thư ký Liên đoàn gủi đến mỗi người hiện diện để để mở “sổ số Đức Mẹ Mai Khôi, “gọi như thế là vì sổ số này được phát ra 106 vé, tróng đó có 20 lô trúng, mỗi lô trúng là 1kg đường và 1 mầu nhiệm mân Côi đã được in khá đẹp. Ai trúng sẽ đọc 1 chục kinh Mân Côi với mầu nhiệm ấy một tuần, Cha Tổng Giám Huấn cũng trúng được một vé.

Sau mục Sổ số đến Giờ Sinh Hoạt Học Hỏi về Lễ Kính Đức Mẹ Mai Khôi, Linh Đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu. Ban Chấp hành Liên đoàn Gia đình HHTM TGP đã chuẩn bị 10 câu hỏi cho 10 Xứ đoàn bắt thăm và trả lời có phần thưởng.

Dưới sự điều động của chị thư ký sinh hoạt làm MC, sự hỗ trợ giám khảo của Qúy Cha, sự cộng tác của tất cả hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu các Cấp. Các giải thi thật hào hứng, đại diện các Xứ đoàn đều được trao giải đồng đội

*** Liên hoan tràn đầy niềm vui hạnh phúc của ngày họp mặt, Cám ơn Ban tổ cám ơn Quý Cha Quý Khách khi mọi người yêu thương đến dự Lễ cầu nguyên Cho Liên đoàn gia điình. Cảm thông chia sẻ niềm vui với Liên đoàn như những ly rượu nho trao cho nhau trong tình yêu thương, “hiệp nhất” và “xin vâng” của Mẹ Maria.

 1. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 11 / 2018:

1)Ngày 3/11 Lễ kính Thánh Martino:

Bổn mạng Cha Martino Chu Quang Định- Chính xứ Giáo xứ Mẫu Tâm. Kính Chúc Cha nhận được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng.

2)Công tác tháng 10 của các Xứ Đoàn LĐ Gia Đình:

1-XĐ Gia đinh HHTM Tân Hưng Q12:

- Đại diện XĐ dự lễ kính Đức Mẹ Mân côi, bổn mạng giáo họ Mân côi.

- Ngày 6/10 các Hội Viên tham dự Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân côi, bổn mạng Liên đoàn Gia đình HHTM sau đó dự liên hoan.

- Các Hội Viên tham gia chuyến hành hương hàng năm viếng Đức Mẹ Sông Xoài, bổn mạng giáo xứ sông Xoài và tham gia bán hàng phục vụ khách hành hương lấy tiền ủng hộ giáo xứ sông Xoài xây dựng nhà thờ.

2-XĐ Gia đình HHTM Hà Nội:

- Ngày 06/10: Dự lễ bổn mạng Liên đoàn.

- Tham gia đọc kinh Mân Côi các Giáo họ trong Giáo xứ.

3-XĐ Gia đình Caritas HHTM Lộ Đức:

- Ngày12,13/10/2019 hành hương Đức Mẹ Vàn Cỏ Tây, bán hội chợ được 10 triệu 500 để giúp xây dựng nhà thờ Sông Soài

- Đợt mổ hàm ếch ngày 28/10/2019 tại số 1A Lý Thường Kiệt, giúp 11 chiếu mới và 20 gối mới cho các em dưỡng bệnh sau mổ tại nhà thờ Nam Hòa

- Lệ Thường mua thức ăn cho mái ấm Chí Hòa 8 ngày trong tháng

- Mỗi ngày nhận 100 hộp cơm của bếp ăn nhân ái Tân Sa Châu tặng cơm cho bịnh nhân nghèo khoa chạy thận và ung bứu của bịnh viện 115

Kế hoạch tháng 11:

- Ngày 01/11 Viếng mộ Các Cha:

- Ban Chấp Hành: tổ chức đọc kinh luân phiên các gia đình cầu cho tiên nhân Hội viên.

4-XĐ Gia đình HHTM Lạc Quang:

- Ngày 06/10- Hát lễ bổn mạng Liên đoàn HHTM TGP;

- Dẫn giờ kinh tháng 10 Mân Côi buổi tối của Giáo Xứ.

- Mừng Bổn Mạng GĐ 3.

- Phúng viếng đám tang bố chồng chị Hạnh.

- Viêng 3 đám tang trong Giáo Xứ.

5-XĐ Gia đình HHTM Bắc Hà:

- Thăm 2 bệnh nhân.

- Vệ sinh Nhà Chúa.

- Đọc Sách Thánh 8 lần (2 lần/tuần).

- Ngày 06/10: Dự lễ bổn mạng Liên đoàn.

6-XĐ Gia đình HHTM Sao Mai:

- Ngày 06/10: Dự lễ bổn mạng Liên đoàn

- Hát lễ chiều thứ bảy hằng tuần

7-XĐ Gia đình HHTM Châu Bình:

- Thứ tư quét nhà thờ

- Thứ 2, thứ 3 hát lễ trong tuần và chiều CN đầu tháng hát lễ

- Mừng kỷ niệm thụ phong Linh Mục của Cha Giuse Hoàng Thân ngày 25/10

- Coi xe hằng tuần lễ thiếu nhi CN 7g00

- Thứ 2 đọc kinh luân phiên.

- Chúa nhật 21/10/2019 đi vũng tàu mừng SN chị thủ quỹ

8-XĐ Gia đình HHTM Hồng ân:

- Thăm mẹ con em Hoa mới sinh con ở Vũng Tàu

- Đọc kinh Mân côi vào lúc 19h30 tại GX Lạc Quang.

- Đọc Thánh Thư vào Lễ sáng thứ bảy tuần thứ tư của tháng,

- Chầu Thánh Thể thứ năm Đầu tháng.

- Kết hợp thiện nguyên với Caritas Hạt Chí Hòa làm vệ sinh sau lễ mừng Kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II tại Trung Tâm mục vụ ngày 19/10/2019

III. KẾ HOẠCH THÁNG 11 /2019 CỦA LĐ GIA ĐÌNH HHTM/TGP:

- Tháng 11, Giáo Hội mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các linh hồ. Bắt đầu là lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11) và lễ Các Đằng Linh Hồn (2/11).

- Đề nghị Hội viên HHTM trong tháng 11 làm các việc cụ thể như sau:

Xin lễ và năng dự lễ, xưng tội, rước Lễ, lần hạt Mân Côi, Chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.

- Hy sinh, hãm mình như một gói thuốc lá, một chai rượu, một két bia, một bữa ăn ở nhà hàng... để dành tiền gửi về BCH Liên Hội HHTM góp phần tu sử Nhà Mẹ trong dịp này.

- Làm chủ tính nóng giận và sẵn sàng đi bước trước để làm hòa với người đang có bất hòa.

- Chăm sóc, quan tâm đến ông bà, cha mẹ... Thăm viếng người già, đau yếu, kém may mắn...

- Ban Chấp Hành Xứ đoàn: tổ chức đọc kinh luân phiên các gia đình cầu cho tiên nhân Hội viên. Ban Chấp Hành Liên đoàn tổ chức viếng mộ các Cha Giám Huấn HHTM đã qua đời: Cha Giacobe Đỗ Minh Lý (Nguyên Tổng Giám Huấn HHTM trung Ương); Cha Phaolo Lê nguyên Kỷ (Giám Huấn XĐ HHTM Sao Mai) ; Cha Fx Võ ngoc Hiếu (Nguyên Phụ tá Nt Thánh Mẫu); Cha Giuse Hòe (Nguyên Giám Huấn XĐ Bắc Hà.

4. BẦU BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH NHIỆM KỲ 2020- 2025

- Đểchuẩn bị Bầu Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ 2020-2024. Ban Chấp Hành đương nhiệm mời mỗi xứ đoàn 5 người tham dự lễ cầu cho ân nhân và hội viên vào ngày thứ Ba cuối tháng 10 để đề cử và bầu chọn Tân Ban Chấp Hành LĐ Gia Đình HHTM TGP Sài Gòn.

Thân mời các Xứ đoàn tham dự đông đủ vào 17g30 thứ ba 29/10/2019 tại nhà thờ Thánh Mẫu trung ương số 3-5 Chử Đồng Tử, P7, Q TB.

D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP:

1. TÌNH HÌNH CỦA LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM:

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon gồm 6 Xứ Đoàn đang hoạt động như sau:

 •         Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai
 •         Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà
 •         Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình
 •         Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình
 •         Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái
 •         Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An

Hiện Xứ Đoàn Sinh Viên Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương đang trong giai đoạn hình thành. Trong thời gian này Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM tiếp tục củng cố sinh hoạt bằng việc BCH Liên Đoàn đi thăm các Xứ Đoàn, chuẩn bị bầu lại Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn.

2. MỪNG LỄ THÁNH TÊ-RÊ-SA BỔN MẠNG LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM

Nhân dịp lễ thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su là Bổn Mạng của Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM vừa qua, anh chị em các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đã tham dự buổi sinh hoạt vào hồi 10g00 CN 30/09/2018 mừng Bổn Mạng tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương.

Số Đoàn Viên đã về tham dự sinh hoạt trên 100 người gồm các Xứ Đoàn Bình An, Bình Thái, Thạch Đà, Thái Bình, Châu Bình và xứ Đoàn Sinh Viên đang thành lập.

Thánh lễ mừng Bổn Mạng do cha Tổng Giám Huấn Đaminh và cha Phụ Tá Phaolô đồng tế để cầu nguyện cho Liên Đoàn. Ngoài ra còn có sự hiện diện của quan khách là các thành viên Ban Chấp Hành Liên Hội, Đại Diện Ban Chấp Hành Hai Liên Đoàn Bác Ái HHTM và LĐ Gia Đình HHTM.

Sau thánh lễ mọi người cùng tham dự sinh hoạt chung tại nhà thờ và ăn bữa cơm thân mật tại khuôn viên nhà thờ trong bầu khí vui tươi phấn khởi.

3. SINH HOẠT BẦU CỬ TÂN BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM

- Họp Trù Bị: Đại diên Liên Hội cùng Ban Chấp Hành Liên Đoàn Giới Trẻ đã họp trù bị vào hồi 19g00 thứ Hai 15/10/2018 để bàn CHƯƠNG TRÌNH sinh hoạt Liên Đoàn Giới Trẻ sắp tới.

- Họp bầu Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM:

Ngày 23 tháng 10 2019 vừa qua, Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đã họp để bầu cử Tân BCH LĐ/GT HHTM tại Nhà Thờ Thánh Mẫu hồi 19g00 dưới sự chủ tọa của Cha Tổng và Cha Phụ Tá Giám Huấn HHTM, và sự hiện diện của Ông Hội Trưởng Ban Chấp Hành Liên Hội và một số cựu thành viên BCH Liên Đoàn Giới Trẻ. Các Xứ Đoàn đã cử người đến tham dự cuộc bầu cử là: XĐ Thạch Đà, Châu Bình, Bình an, Bình Thái. Một số Xứ Đoàn xin phép vắng mặt có lý do như: Thái Bình, Sao Mai, Sinh Viên NT TM.

Kết quả danh sách Tân Ban Chấp Hành LĐ nhiệm kỳ 2020-2014 đã được bầu chọn như sau:

 •         1. Liên Đoàn Trưởng: Chị Anna ĐINH THỊ THỌ (XĐ Thạch Đà).
 •         2. Liên Đoàn Phó nội: Anh Giu-se TRƯƠNG HOÀNG NHẬT (XĐ Châu Bình).
 •         3. Liên Đoàn Phó ngoại: Anh Lu-ca PHẠM QUỐC VƯỢNG (XĐ Bình An).
 •         4. Thư ký LĐ: Anh Gio-an B. TRẦN GIA HY (XĐ Bình Thái).
 •         5. Thủ Quỹ LĐ: Anh Giu-se PHẠM VĂN QUÝ (XĐ Thạch Đà).
 •         6. Cố Vấn Tập Huấn 1: Ông Phê-rô NGUYỄN VĂN HUYỀN.
 •         7. Cố Vấn Tập Huấn 2: Ông Phê-rô PHAN HUY ĐOÀN.

Các Ủy Viên phụ trách Chuyên môn sẽ được bổ sung sau.

- Tuyên thệ nhậm chức:

TânBan Chấp Hành LĐ Giới Trẻ HHTM sẽ tuyên thệ nhậm chức chung với các BCH Liên Đoàn Bác Ái HHTM và Gia Đình HHTM cùng Ban Phục Vụ NT và BCH Liên Hội HHTM vào lễ Mẹ Vô Nhiễm 2019, kỷ niệm 60 năm khánh thành Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương.

4. SINH HOẠT THƯỜNG LỆ CỦA LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ:

Theo thông lệ sinh hoạt LĐ Giới Trẻ HHTM mỗi 3 tháng: Tân BCH LĐ GT HHTM sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt hội thảo cho các Hội Viên Giới Trẻ HHTM vào sáng Chúa Nhật 18/11/2018 từ 10g đến 12g00 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương.

Đề nghị các Ban Chấp Hành Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM động viên các Đoàn Viên Xứ Đoàn về tham gia buổi họp mặt này, hầu Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM ngày một đi vào sinh hoạt ổn định và mang lại ích lợi thiết thực cho các bạn trẻ Hội Viên.

TRUYỀN THÔNG HHTM

keyboard_arrow_up back to top