Thông tin hiệp sống tháng 12-2020

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 12.2020

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TGP SAI-GON TH 12.

I. THÔNG BÁO

Trích Yếu: V/V MỪNG LỄ VÔ NHIỄM BỔN MẠNG

LIÊN HỘI HHTM VÀ NT THÁNH MẪU.

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị các cấp và Hội Viên HHTM thuộc 3 Liên Đoàn: Bác Ái HHTM, Gia Đình HHTM, và Giới Trẻ HHTM/TGP.

Trong phiên họp tháng 10/2020 tại Nhà Sinh Hoạt Mục Vụ GX Sao Mai dưới sự chủ tọa của cha Tổng Giám Huấn và cha Phụ Tá HHTM, Hội Đồng Quản Trị Liên Hội HHTM TGP đã nhất trí tổ chức lễ mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Liên Hội HHTM và Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương vào 16g30 Thứ Hai 07/12/2020 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu số 3-5 Chữ Đồng Tử Ph. 7 Tân Bình như sau:

Trong Thánh Lễ, sẽ ra mắt “Xứ Đoàn sinh viên Lưu Xá HHTM” Nhà Thờ Thánh Mẫu.

Tĩnh Tâm 19g00 Thứ sáu 27/11/2020 tại NT Thánh Mẫu (số 3-5 Chữ Đồng Tử, Ph. 7 TB) do Cha An-tôn Nguyễn Thanh Hà Phụ trách.

CHUẨN BỊ:

1.BÓ HOA THIÊNG:

Hội viên các Xứ Đoàn sẽ thực hiện một Bó Hoa Thiêng Dâng Mẹ bắt đầu từ ngày nhận được Thông Báo này đến ngày đại lễ. Nội dung Bó Hoa Thiêng gồm một số việc lành như sau:

- Dự lễ và rước lễ.

- Lần chuỗi Mân Côi Sống: Mỗi người sẽ suy niệm một mầu nhiệm (Vui, Sáng, Thương, Mừng) và đọc một chục kinh Mân Côi liên kết với nhau làm thành tràng chuỗi Mân Côi.

- Công tác thăm viếng: Đi thăm một người lương mới quen có cảm tình với đạo.

- Công tác bác ái: Mỗi Xứ Đoàn sẽ tổ chức công tác chia sẻ bác ái tại một nhà nuôi người già neo đơn, đi thăm bệnh nhân đau liệt lâu ngày tại tư gia hay bệnh viện, thăm trai nuôi người khuyết tật...

Các việc trên của Hội Viên thực hiện sẽ được Ban Chấp Hành Xứ Đoàn cộng chung lại và ghi vào một tờ giấy làm thành “Bó Hoa Thiêng Nhờ Mẹ Dâng Tiến Chúa” khi dâng lễ mừng Bổn Mạng nói trên.

2) ĐĂNG KÝ SĨ SỐ THAM DỰ:

Nhằm giúp Ban Tổ Chức chuẩn bị Bữa Tiệc Liên Hoan sau lễ, đề nghị BCH các Xứ Đoàn đăng ký số Hội Viên của XĐ đi tham dự có dự Liên hoan về cho Ban Chấp Hành Liên Đoàn, để báo về cho Ban Tổ Chức qua Thủ Quỹ BCH Liên Hội (Thanh Hương. ĐT 0908 751 702).

3) DIỄN TIẾN:

- 15g00: Tập trung trong Nhà Thờ để sinh hoạt.

- 16g20: Các phần việc trong thánh lễ xếp hàng đi rước.- Đọc Dẫn Lễ.

- 16g30: Thánh lễ Đồng Tế Mừng kính Mẹ Vô Nhiễm.

- 17g30: Chụp hình lưu niệm và liên hoan.

4) PHÂN CÔNG:

- Dẫn chương trình: Đại Diện BCH Liên Hội.

- Tập hát trước giờ lễ

- Đọc Dẫn Lễ: Đại diện BCH Liên Hội.

- Bài Đọc I: Đạị Diên BCH LH.

- Bài Đọc II: Đại diện Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu.

- Lời nguyện Cộng Đoàn: 4 Đại Diện (BCH LH; LĐBA; LĐGĐ; LĐGT).

- Dâng lễ vật: Liên Đoàn Gia Đình.

- Tâm tình Hiệp Lễ: BCH Liên Hội.

- Chụp hình quay phim: Cô Hương (BCH/LH).

- Xin tiền thau NT: Thủ Quỹ BCH/LH.

- Giữ xe và phục vụ nước uống: Ban Phục Vụ NTTM.

- Hát lễ: Ca đoàn NT Thánh Mẫu.

- In ấn phụng vụ và soạn Lời nguyện Cộng Đoàn: Chị Nhiễu (BCH/LH).

- Soạn Dẫn Lễ và Tâm Tình sau rước lễ: BCH/LH.

- Phụ trách sinh hoạt: BCH/LH.

5) THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC:

- Thánh giá nến cao: BCH/LH.

- Trống khẩu: Đai diện XĐ Bác Ái HHTM Bùi Phát.

- Thánh giá nến cao: Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu.

- Cờ Liên Hội: Đại diện LĐ Gia Đình HHTM.

- Hai người Đọc Sách Thánh: Đại diện BCH LH và Ban PV NT Thánh Mẫu.

- Phụ trách Lời nguyện CĐ: 4 Đại Diện (BCH LH; LĐBA; LĐGĐ; LĐGT).

- Đoàn dâng lễ vật: LĐ Gia Đình HHTM.

- Đọc Tâm Tình Hiệp Lễ.

- Lễ Sinh.

- Đoàn Đồng Tế: LM TGH HHTM;- LM Phụ tá HHTM;- Các LM Đồng tế.

Trong tinh thần Hiệp Sống Xin Vâng Phục Vụ, BCH Liên Hội mời các Huynh Trưởng và Hội Viên HHTM về tham dự đông đủ để mừng Bổn Mạng của Liên Hội và Nhà Thờ TM.

Làm tại Nhà Thờ Thánh Mẫu ngày 14 tháng 10 năm 2020.

DUYỆT

LM TỔNG GIÁM HUẤN HHTM

Đa-minh ĐINH VĂN VÃNG

TM BCH LH HHTM TGP

LIÊN HỘI TRƯỞNG

GB. NGUYỄN QUANG MINH

II. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 12/2020:

1) Ngày 03/12 kính thánh PHANXICÔ XAVIÊ:

Bổn Mạng quý Cha Giám Huấn và các Huynh Trưởng HHTM như sau:

– Cha Fx Đậu Nguyễn Hoàng Linh: Chính xứ Giám Huấn HHTM GX Nam Hòa,

– Ông Phanxicô X. Nguyễn Duy Hinh: Nguyên Tr BPV NT Thánh Mẫu

– Anh Phanxicô X. Đỗ Công Minh – Tr Ban Nghiên Huấn Liên Hội

– Anh Phanxicô X. Vũ Quốc Thông – Ù.v BCH GĐ HHTM Lạc Quang

Kính chúc: Quý Cha, quý Ông, quý Anh nhận thánh Phanxicô Xavie làm Bổn Mạng được đầy lòng mến Chúa để hăng say loan báo Tin Mừng noi gương ngài.

2).Ngày 08/12 kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên TộI:

– Bổn mạng Liên Hội HHTM TGP, Bổn mạng Bậc Nhất Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương Và BM của các thành viên BCH Liên Hội như sau:

– Chị Maria Hoàng T Nhiễu – Liên Hội Phó BCH/LH Đặc trách LĐ Gia Đình HHTM TGP.

– Chị Maria Hoàng Thị Thanh Hương – Thủ Quỹ BCH Liên Hội HHTM

– Chị Maria Vũ Thị Thu Thủy – Thư ký Liên Hội HHTM TGP.

Chúc mừng BCH Liên Hội, Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu Trung ương và quý Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu nhận Mẹ Vô Nhiễm làm Bổn Mạng được thêm lòng mến Chúa để ngày một nên thánh noi gương Mẹ Vô Nhiễm.

B. THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM/TGP TH 12

I. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 12/2020:

1) Ngày 3/12 Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê:

- Bổn mạng cha Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh – Giám huấn Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Nam Hòa.

Kính chúc Cha nhận được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng.

2) Ngày 8/12: Lễ Đức Mẹ vô nhiễm

- Bổn mạng Liên Hội HHTM TGP/SG và Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương.

- Bổn mạng Xứ đoàn Bác Ái HHTM Lộc Hưng

- Bổn mạng Xứ đoàn Bác Ái HHTM Hợp An

- Bổn mạng Bà Maria Ngô Thị Hiếu - Thư ký Liên Đoàn Bác Ái Tổng Giáo Phận, kiêm Thư ký Xứ đoàn Bác Ái Nam Hòa.

- Bổn mạng Bà Maria Bùi Thị Định - Đoàn trưởng Xứ đoàn Nam Hưng.

- Bổn mạng Bà Maria Nguyễn Thị An -Thư ký Xứ đoàn Nam Hưng.

- Bổn mạng Bà Maria Vũ Thị Nhàn - Thư ký Xứ đoàn Bùi Môn.

- Bổn mạng Bà Maria Phạm Thị Yến - Đoàn phó 1 Xứ đoàn Lộc Hưng.

- Bổn mạng Bà Maria Vũ Thị Hiền - Đoàn phó Xứ đoàn Lạng Sơn.

Kính chúc BCH Liên Hội HHTM, BPV Nhà Thờ TM, các Xứ đoàn, cùng quý Bà được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm.

3) Ngày 13/12: Lễ Thánh Lucia – Trinh nữ Tử Đạo

- Bổn mạng Bà Lucia Hoàng Thị Minh Nguyệt - Đội trưởng Xứ đoàn Lộc Hưng

- Bổn mạng Bà Lucia Phạm Thị Liên - Đoàn trưởng Xứ đoàn Sao Mai

- Bổn mạng Bà Lucia Nguyễn Thị Thu - Thũ quỹ Xứ đoàn Sao Mai

- Bổn mạng Bà Lucia Nguyễn Thị Lan - Đoàn phó II Đoàn Học Sống Lời Chúa.

- Bổn mạng Bà Lucia Vũ Thị Thúy Liên - Thư ký Đoàn Học Sống Lời Chúa.

Kính chúc quý Bà được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng.

II. BÁO CÁO CÔNG TÁC THỰC HIỆN CỦA LĐ/BA HHTM – TGPSG

- Các Xứ đoàn thực hiện lần chuỗi Mân Côi hàng ngày.

- Thực hiện công tác bác ái, thăm hỏi các hội viên đau yếu, có hoàn cảnh khó khăn.

- Các hội viên tham dự thánh lễ và đọc kinh luân phiên tại các gia đình.

1) Tháng các linh hồn: Hội viên các Xứ đoàn tiếp tục thực hiện công tác phục vụ nhà Chúa, quét dọn, lau rửa, phụ nấu ăn sáng cho các cháu thiếu nhi học giáo lý và nấu bữa ăn cho người nghèo.

2) Công tác bác ái: Được sự chấp thuận của Cha TGH, Cha phụ tá và sự hỗ trợ hợp tác của BCH Liên Hội, trong tháng 11, BCH LĐ Bác Ái HHTM và BCH các Xứ đoàn đã thực hiện công tác bác ái từ thiện tại Lộc Nam – Bảo Lộc:

- Liên đoàn Bác ái đã đến chia sẻ với đồng bào dân tộc K-Ho 100 phần quà trị giá 26.300.000 và hỗ trợ công tác truyền giáo 5.000.000 đ

- Giúp Giáo xứ La Vang xây dựng phát triển: 5.000.000

3) Về số tiền đóng góp:

a- Các Xứ Đoàn:

+ Xứ đoàn Tân Hưng (Xóm Mới): 11.000.000

+ Xứ đoàn Học Sống Lời Chúa: 10.000.000

+ Xứ đoàn Hợp An: 2.000.000

+ Xứ đoàn Bắc Dũng: 2.000.000

+ Xứ đoàn Bùi Phát: 2.000.000

+ Xứ đoàn Nam Hòa: 2.000.000

+ Xứ đoàn Sao Mai: 1.500.000

+ Xứ đoàn Lộc Hưng: 1.500.000

+ Xứ đoàn Trung Chánh: 1.550.000

Số đóng góp của các Xứ đoàn: 33.550.000 đ

b- Các Cá nhân:

+ Bà Chiến – Ban Bảo trợ LĐBA đã hỗ trợ 5 thùng sữa và nhiều quần áo.

+ 2 ân nhân: 5.000.000

+ Bà Hương – TGLH: 500.000

+ Bà Vinh – Xứ đoàn Sao Mai: 500.000

+ Bà Nhung – TQLĐBA: 300.000

Số đóng góp của cá nhân: 6.300.000.-

Tổng số thu 39.850.000

+ Chi quà cho người nghèo: 26.300.000

+ Chi hỗ trợ công tác truyền giáo: 10.000.000.-

Tổng số chi: 36.300.000

- Tiền xe, tiền ăn, nơi ngủ (Anh chị em tham gia tự góp thêm)

- BCH LĐBA xin cảm ơn Cha TGH, Cha phụ tá HHTM và Cha Giám Đốc Dòng Thừa Sai Đức Tin cũng như BCH-LH ; Ban Chấp Hành và hội viên các Xứ đoàn HHTM cùng quí Ân nhân đã tích cực hỗ trợ và đồng hành để chuyến đi bác ái từ thiện đạt kết quả tốt, nói lên sự hợp nhất, yêu thương và phục vụ theo linh đạo HHTM, và cũng chuẩn bị cụ thể để mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm sắp tới.

4) Công tác tháng 12 của LĐBA – HHTM

- Các Xứ đoàn thực hiện công tác báo cáo, hội họp sinh hoạt tại các giáo xứ

- Các Xứ đoàn tham gia tại Nhà thờ Thánh Mẫu để mừng Kính Mẹ Vô nhiễm nguyên tội ngày 7/12/2020. Thực hiện hy sinh, hãm mình làm bác ai để dâng Mẹ.

- Hội viên các Xứ đoàn tiếp tục lần chuỗi Mân Côi luân phiên tại các gia đình.

- Thăm hỏi anh chị em hội viên đau ốm, nằm liệt trên giường bệnh.

- Các hội viên thực hiện công tác phục vụ nhà Chúa, lau dọn, cắm hoa, phục vụ bữa cơm người nghèo.

- Hội viên các Xứ đoàn chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa Giáng Sinh năm 2020.

- BCH LĐBA và BCH các Xứ đoàn chuẩn bị tổng kết công tác năm 2020 và nêu ra phương hướng sinh hoạt năm 2021.

III.BÁO CÁO SINH HOẠT CÔNG TÁC:

1) Đoàn Bác Ái HHTM Tân Hưng (Hạt Xóm Mới):

- BCH và hội viên đã đến phúng viếng dự lễ an táng, đóng góp cho 2 hội viên qua đời.

- Bà Anna Nguyễn Thị Miên qua đời ngày 02/11/2020

- Bà Anna Nguyễn Thị Hường qua đời 6/11/2020

- Vệ sinh nhà Chúa: 4-6 người/ 4 lần

- BCH và hội viên đọc kinh vào buổi sáng sau giờ lễ và đọc kinh giỗ tại gia đình hội viên vào buổi tối lúc 19 giờ.

- Xứ đoàn đóng góp 5.000.000 để góp phần với Giáo xứ sửa chữa tượng đài Thánh Giuse tại Nghĩa trang.

- BCH chuẩn bị báo cáo công tác hoạt động năm 2020.

2) Xứ Đoàn Học Sống Lời Chúa (Nhà thờ Thánh Mẫu):

- Viếng xác: 2 người

- Giúp Dòng Thừa sai Đức tin: 5.300.000

- Giúp HH Thánh Phaolo Tông đồ dân ngoại: 13.000.000

Tổng chi công tác Bác ái: 31.000.000

3) Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Nam Hòa:

- Thăm chị Đoàn Trưởng nằm viện

- Quét dọn Nhà Chúa: 4 lần / 4 người

- Phục vụ đọc lời Chúa: 4 lần

- Viếng xác: 2 lần

- Thăm người già neo đơn: 2 lần

- Đóng góp bếp sữa cho thiếu nhi: 500.000

4) Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Hợp An:

- Đọc kinh các buổi sáng trong tuần

- Thăm hỏi bệnh nhân và người già yếu

- Vệ sinh nhà Chúa

5) Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Lộc Hưng:

- Họp và đọc kinh cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời vào thứ ba đầu tháng.

- Trực quét nhà thờ 8 ngày

- Thăm hội viên đau yếu.

6) Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Bùi Môn:

- Đọc kinh cho các hội viên đã qua đời và thăm hỏi các hội viên đau yếu

7) Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Bắc Dũng:

- Đọc kinh và hội họp, xin lễ cầu nguyện cho hội viên đã qua đời

- Thăm các hội viên đau yếu và neo đơn.

8) Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Sao Mai:

- Đọc kinh và cầu nguyện cho các ân nhân và hội viên đã qua đời vào các ngày thứ bảy hàng tuần.

- Quét Nhà thờ: 4 lần/ 8 người

IV. TIN BUỒN:

Trong tháng 10, Đại diện BCH-LĐBA đã đến viếng cụ Bà Anna Nguyễn Thị Miên- Nguyên Đoàn Trưởng Bác ái Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo xứ Tân Hưng đã qua đời.

Cầu cho linh hồn Anna Nguyễn Thị Hường Giáo xứ Tân Hưng, linh hồn Maria Giáo xứ Nam Hòa, linh hồn Catarina và Anna Giáo xứ Lộc Hưng.

Xin Thiên Chúa sớm đưa các linh hồn về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

V. THƯ MỜI HỌP:

Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các Xứ đoàn thuộc LĐBA/ HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 12/2020 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 - 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 28 / 12 / 2020.

Đề nghị các anh chị em đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

C. THÔNG TIN CỦA LĐ GIA ĐÌNH HHTM TGP SG TH 12

I. MỪNG BỔN MẠNG:

- Ngày 22/11/2020 Mừng kính Thánh Xê-xi-li-a: Bổn mạng Ca đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu Xứ đoàn Lạc Quang.

- Ngày 08/12/2020 Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội: Bổn mạng của:

* Xứ đoàn GĐ HHTM Bắc Hà (Củ Chi).

* Bà Maria Lê Thị Thục.

* Chị Maria Lê Thị Thu Nguyệt: nguyên TQ Gia đình Lộ Đức.

- Ngày 13/12 /2020 mừng kính thánh Lu-xi-a là Bổn mạng:

* Chị Lucia Hà Thị Đào: Đoàn Phó XĐ GĐ/HHTM Hà Nội.

Chúc Mừng: Quý Bà, Quý Chị nhận Bổn Mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thánh nữ Luxia được tràn đầy ơn Chúa, chu toàn nhiệm vụ của người Mẹ trong gia đinh, thành viên trong Giáo xứ và chu toàn sứ vụ loan báo Tin mừng.

II. SINH HOẠT LĐ GIA ĐÌNH HHTM:

  1. Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn:

Ngày 04/11: BCH Liên đoàn Gia đình HHTM Gp và một số Anh chị en Hội viên đã hành trình xuyên suốt viếng mộ cha nguyên TGH Giacobe, cha Phanxico phụ tá, hai cha giám huấn HHTM xứ đoàn Bắc Hà Củ Chi.- Các Huynh Trưởng tiền nhiệm: bà Catarina Bích Lan, hai chị trưởng Tâm Nga, và xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn: cha cố, Các Cha và hội viên, ân nhân, thân nhân HHTM đã qua đời.

2. Về nhân sự:

Qua một năm sinh hoạt, vì chị Liên đoàn phó Ngoại định cư nước ngoài, anh cố vấn Ngọc bịnh, chị Ủy viên Bác ái Thu Nguyệt đau, Chị TT Kim Vân ung thư nặng, nên Ban Chấp Hành Liên đoàn Gia đình TGP NK 2020- 2024 đã bổ sung nhân sự như sau:

. LĐ Trưởng: Chị Maria Hoàng Thị Nhiễu.– DD: 0983043997

. LĐ Phó Ngoai: Chi Maria Trần Hoàng Châu.- DD: 0908244905.

. LĐ Phó Nội: Anh Hierônimô Nguyễn Đức Vĩnh - 0976930634.

. THƯ KÝ: Chị Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết.- DD: 01212019876.

. THỦ QUỸ: Chị Maria Hoàng Thị Dung,- DD: 0987054405

. CỐ VẤN: Ông Valentine Phạm Văn Ngọc.- DD: 0917502977.

. Ủy viên Thông Tin: Chị Anna Dương Thị Thu Hợp 04389702142.

. Ủy viên Bác ái: Anna Nguyễn Thị Hằng. 0395436959.

Hy vọng anh chị em trong Ban chấp hành Liên đoàn Gia đình bổ sung sẽ nhiệt tâm cộng tác làm việc để Liên Đoàn Gia Đình ngày một thăng tiến.

3. Về công tác bác ái:

Trưởng và Phó Liên đoàn GĐ đã đến thăm anh Liên Hội trưởng bị tai nạn đang điều trị.

4. Tin buồn:

Được tin ông Đa Minh- Nhạc Phụ của Đoàn trưởng Xứ đoàn HHTM Lạc Quang qua đời tại Biên Hòa, BCH Liên đoàn Gia đình đã xin lễ cầu nguyên, và cử chị Hợp đại diên BCH Liên đoàn Gia đình cùng anh chị XĐ GĐ HHTM Lạc Quang về Biên Hòa phúng viếng và chia buồn với tang quyến của Xứ Đoàn trưởng Nguyễn Dũng.

III. SINH HOẠT CÔNG TÁC CỦA CÁC XỨ ĐOÀN THÁNG QUA:

1.XĐ Gia đình HHTM Sao Mai- Hạt Chí Hòa:

- Hằng tuần học Lời Chúa tối thứ năm

- Tập Hát tối thứ hai

- Hát lễ chiều thứ bảy

- Đóng góp chia sẻ với đồng bào miền Trung: 1 500 000đ

2.XĐ Gia đình HHTM Matthêu- Chí Hòa:

- Hằng tuần học Lời Chúa tối thứ hai tại hội trường gx Sao Mai

- Dâng lễ sáng thứ bày tại nhà Thánh Mẫuvà cử HV đọc sách vào tuần lễ thứ 2

- Trong tháng 11 anh chị em GĐ Matthêu đã cùng BCH LĐ Gia đình đi viếng đất thánh cầu nguyện cho các cha Giám Huấn và các Huynh Trưởng HHTM đã qua đời.

3.XĐ Gia đình HHTM Lộ Đức- Chí Hòa:

- Hằng tuần dâng lễ sáng thứ bảy tại nhà thờ Thánh Mẫu.

- Phụ phát cơm trưa tại Bịnh Viện 115 từ thứ Hai đến thứ sáu hàng tuần.

- Phụ mua thức ăn mái ấm Chỉ Hòa hằng tuần thứ bảy và chủ nhật

- Ngày 4/11 kết hợp cùng BCH Liên đoàn viếng mộ Cha Gia cô bê Nguyên giám đốc HHTM. Cha Phụ tá Fx và các vị tiền nhiệm khi con sống đã phục vụ cho HHTM

- Ngày 21/11 Dự buổi Thảo luân tại Tòa tổng GM SG đề tài: “Phát cơm cho bịnh nhân tại bệnh viện “.

4.XĐ Gia đình HHTM Mẫu Tâm- Chí Hòa:

- Hằng tuần: Thứ sáu họp đoàn: lần chuổi kinh mân côi, đọc tin mừng, chia sẻ lời Chúa, tập hát,

- Hát lễ 5g30 sáng thứ bảy tại nhà thờ Mẫu Tâm.

- Chủ nhật: Phục vụ thiếu nhi guiáo lý bữa sáng.

- Thăm Cha cố An Tôn Luận

- Mừng bổn mạng Cha xứ 1triệu

- Phục vụ làm sạch đẹp nhà Chúa.

- Cắm hoa Nhà Chờ phục sinh đầu tháng.

- Đọc kinh tại gia đình nhà hiếu 2 đám tang (ông Nhật và bà Pháo).

5. XĐ Gia đình HHTM Tân Hưng– Q 12:

- Ngày 2/11, tham dự thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ cầu cho các linh hồn.

- Tham dự thánh lễ tại Nhà Chờ PS của giáo xứ để cầu nguyện cho các linh hồn.

- Dự lễ giỗ và đọc kinh giỗ 100 ngày cho linh hồn Giuse là bố chồng của chị Ngoan.

- Duy trì làm sạch đẹp nhà xứ.

- Thứ sáu 31/10, dự giờ chầu Thánh Thể tại nhà nguyện theo lịch được phân công.

6. XĐ Gia đình HHTM Lạc Quang – Q 12

- Các Sáng thứ bảy hát lễ, sau lễ sinh hoạt thông tin nội bộ.

- Quét dọn làm sạch Nhà Thờ.

- Phụ trách hát 2 thánh lễ tại nghĩa trang Gx Lạc Quang.

- Ngày 22/11 hát lễ kính thánh Xecilia và mừng bổn mạng ca đoàn HHTM.

- Viếng 2 đám tang.

- Chủ nhật 29/11: Phụ trách xin tiền cho giáo xứ

- Ngày 07/12: Rước kiệu và hát lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm mừng bổn mạng Giáo Khu 2.

7. XĐ Gia đình HHTM Châu Bình – Thủ Đức:

- Tháng 11 Đọc kinh luân phiên gia đình hội viên

- Đầu tháng: hát lễ - quét dọn nhà thờ - giữ xe.

- Dự Thánh lễ tại nghĩa trang.

- Mừng 28 năm thành hôn của Anh Chị Thủ Quỹ

- Đọc kinh tân gia và chúc mừng Anh phó Hoà.

- Mừng lễ Mẹ Dâng Mình bổn mạng chung HHTM GX

- Tĩnh tâm tại bãi dâu Mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình- bổn mạng chung 3 ngành của Xứ đoàn HHTM Châu Bình

- Hát lễ và dâng lễ vật trong thánh lễ bổn mạng:

- Ngày 28/11/2020 cử đại diện HHTM tham dự ngày hội thánh nhạc của TGP.

- CN 29/11/2020 Hội viên tham dự ngày chầu lượt của giáo xứ Châu Bình.

8. XĐ Gia đinh Bắc Hà – Củ Chi:

- Viếng và cầu nguyện cho mẹ chồng chị Cúc là hội viên HHTM XĐ Bắc Hà đã qua đời.

- Quét dọn nhà thờ.

- Hát lễ sáng các ngày thường trong tuần.

- Thăm chị Kiểm (hội viên) đang nằm bệnh viện.

- Đọc kinh giỗ (2 lần)

9. XĐ Gia đình HHTM Hồng Ân:

- GĐ Hồng ân tham dự Lễ Tạ ơn tại Đan Viện Thiên Phước.

- Ngày 22/11/2020: thăm viếng nghĩa trang đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn.

- Thăm viếng chia sẻ Bác ái cho bệnh nhân tai biến và mổ bướu cổ trong GĐ Hồng ân.

IV.DỰ KIẾN SINH HOẠT THÁNG 12 CỦA LĐ GĐ HHTM GP SG:

1.Tĩnh tâm mừng Bổn Mạng Mẹ Vô Nhiễm: Để chuẩn bị mừng lễ Bổn mạng Liên Hội và Nhà Thờ Thánh Mẫu, hội viên LĐ Gia Đình HHTM đã động viên nhau tham dự buổi tĩnh tâm vào hồi 19g thứ sáu 27/11/2020 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu.

  1. Tĩnh Tâm Mùa Vọng: Để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Giáng Sinh, thân mời Hội Viên HHTM các XĐ thuộc Liên Đoàn Gia đình: GĐ Thánh Mẫu SM. GĐ Mat thêu. GĐ Lộ Đức và GĐ Hồng Ân tham dự 3 thánh lễ tĩnh tâm tại NT Sao Mai vào hồi 19g30 các ngày Thứ hai 14/12, Thứ ba 15/12, Thứ tư 16/12/2020.

Chủ đề: MARANATHA: KHÁT VỌNG VÀ HY VỌNG

Cha Phêrô Lâm Phước Hùng OP chủ tế thánh lễ tĩnh tâm.

Đề nghị anh chi HHTM tham dự tĩnh tâm mặc đồng phục và ngồi ở hàng ghế đầu.

3. Tặng quà năm 2021:

Chị Liên đoàn trưởng Liên đoàn Gia đinh đã trình Cha Đa Minh Tổng Giám huấn duyệt cuốn “SỔ BIÊN BẢN HỌP” dày 100 trang, tiện dùng làm biên bản cho các buổi hội họp XĐ.

BCH LĐ hân hạnh được trao tặng Sổ Biên Bản cho BCH các Xứ đoàn sử dụng.

4. Về việc phân công phụ trách đọc bài đọc tháng 12/2020 Năm B

- Thứ bảy, 05/12/2020: GĐ Sao Mai (Is 30, 19-21,23-26)

- Thứ bảy, 12/12/2020: GĐ Mat-thêu (Hc 48,1- 49-11)

- Thứ bảy, 19/12/2020: GĐ Lô Đức (Tl 13,2-7,24)

- Thứ bảy, 26/12/2020: GĐ Hồng Ân (Lễ Thánh Stê-pha-nô Tử đạo)

D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM/TGP TH 12

TÌNH HÌNH CỦA LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM:

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon gồm 6 Xứ Đoàn đang hoạt động như sau:

• Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai.

• Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà.

• Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình.

• Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình.

• Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái.

• Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An.

Hiện Xứ Đoàn Sinh Viên Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương đang trong giai đoạn hình thành và chuẩn bị ra mắt vào ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm sắp tới.

Trong thời gian này BCH Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM tiếp tục củng cố sinh hoạt LĐ bằng việc đi thăm sinh hoạt chung với các Xứ Đoàn.

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

keyboard_arrow_up back to top