Thông tin hiệp sống tháng 12/2018

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 12/2018

A. TIN LIÊN HỘI HHTM-TGP.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TU SỬA NHÀ THỜ THÁNH MẪU

VÀ TIẾN TRÌNH QUYÊN GÓP

KÍNH GỬI: Cộng Đoàn Nhà Thờ Thánh Mẫu và các Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu.

Trong buổi họp của Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu tháng 7/2018 vừa qua, Linh mục Quản Nhiệm, LM Phụ Tá và toàn Ban Phục Vụ NT đã quyết định sẽ tiến hành tu sửa nhà thờ Thánh Mẫu. Đến nay công việc tiến hành như sau:

1) Tháng 09/2018: Đã hoàn thành việc tu sửa mặt tiền nhà thờ. Vật tư và thi công hết 72 triệu đồng.

2) Tháng 10/2018: Làm trần nhà thờ bằng nhôm sơn tĩnh điện (Theo bản vẽ thiết kế trần 3 D): 280 triệu.

3) Tháng 11/2018:

+ Thay giây điện và các công tắc cầu giao... Lắp đặt hệ thống các đèn LED trang trí, đèn hộp trên trần và đèn thắp sáng khoảng 150 triệu. Thay mới hệ thống âm thanh nhà thờ 60 triệu.

+ Sơn dầu các cửa cuối và hai bên; Sơn nước tường trong ngoài nhà thờ và trên gian Cung Thánh. Đánh bóng toàn bộ các ghế quì trong nhà thờ. Thay 2 quạt lớn bị hư và mua thêm 6 quạt trung gắn hai bên tường nhà thờ. Làm lại tòa Đức Mẹ Lộ Đức và tòa thánh Giu-se. Thiết kế phòng Khấn cuối nhà thờ kính Lòng Chúa Thương Xót, tòa thánh Mác-tin, thánh Đa-minh, thánh nữ Tê-rê-sa...

Vật tư và công thợ dự trù 200 triệu.

4) Tháng 12/2018:

Tổng kinh phí đến nay hơn 750 triệu đồng.

Số tiền đã quyên góp được 500 triệu.

Còn thiếu 250 triệu đồng.

Nhà thờ đang cần Thánh Giá gỗ mới, Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, Tượng Thánh Giuse. Quý ân nhân muốn dâng cúng tượng xin liên hệ với LM Phụ Tá Thiện.

Đề nghị Cộng Đoàn NT Thánh Mẫu và các Hội Viên Hiệp Hội Thánh Mẫu tích cực đóng góp quỹ trùng tu Nhà Thờ Thánh Mẫu từ nay đến Lễ Mẹ Vô Nhiễm là Bổn Mạng của Nhà thờ và Liên Hội HHTM cử hành vào hồi 16g30 ngày 07/12/2018.

5) Sổ Vàng Ân Nhân: Ngoài việc phát thư kêu gọi và thu nhận lại tại sân nhà thờ ngày Chúa Nhật cách tuần, chúng tôi cũng kêu gọi quí ân nhân đóng góp nhiều hơn trong SỔ VÀNG NHÀ THỜ. Danh sách đóng góp sẽ được cập nhật trên Bảng Thông Báo cuối nhà thờ vào Thánh Lễ chiều Thứ Bẩy hằng tuần.

Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Giu-se xuống muôn ơn lành cho anh chị em.

Làm tại NT Thánh Mẫu ngày 15 tháng 11 năm 2018

LM QUẢN NHIỆM VÀ PHỤ TÁ

DOM. ĐINH VĂN VÃNG

PAUL NGUYỄN HỮU THIỆN

TRƯỞNG VÀ PHÓ BAN TỔ CHỨC

PHANX NGUYỄN RUY HINH

DOM. LÊ VĂN GIANG

THÔNG BÁO II

Trích Yếu: V/V MỪNG LỄ VÔ NHIỄM BỔN MẠNG LIÊN HỘI HHTM VÀ NT THÁNH MẪU.- TẠ ƠN HOÀN THÀNH TU SỬA NHÀ THỜ THÁNH MẪU TRUNG ƯƠNG.

KÍNH GỬI: - Hội đồng Quản Trị các cấp và Hội viên HHTM 3 Liên đoàn: BA/HHTM, GĐ/HHTM và GT/HHTM TGP Saigon TP HCM.

- Ban Phục vụ Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương.

Trong phiên họp tháng 10/2018 tại nhà Sinh Hoạt Mục Vụ GX Sao Mai dưới sự chủ tọa của Cha TGH và Cha Phụ Tá HHTM, Hội đồng Quản trị Liên Hội HHTM/TGP đã nhất trí tổ chức mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng của Tổng Hội HHTM/VN và của NT Thánh Mẫu Trung Ương vào Hồi 15g00 Thứ Ba ngày Thứ Sáu 07/12/2018 tại NT Thánh Mẫu (số 3-5 Chữ Đồng Tử P.7 Q.TB).

1. CHUẨN BỊ:

1.1) BÓ HOA THIÊNG: Hội viên các Xứ Đoàn sẽ thực hiện một BÓ HOA THIÊNG dâng Mẹ từ ngày nhận thông báo đến ngày đại lễ, gồm một số việc lành như sau:

- Dự lễ và rước lễ.

- Chuỗi Mân Côi Sống: Suy niệm một mầu nhiệm (Vui, Sáng, Thương, Mừng) và đọc 1 chục kinh Mân Côi kết thành chuỗi Mân Côi.

- Công tác thăm viếng: Thăm người mới quen nhất là người lương có cảm tình với đạo.

- Công tác bác ái: Mỗi Xứ đoàn tổ chức thăm viếng chia sẻ bác ái một nhà nuôi người già neo đơn, thăm bệnh nhân đau liệt tại các tư gia hay bệnh viện, thăm người khuyết tật...

Các việc trên được BCH XĐ cộng chung thành Bó Hoa Thiêng để nhờ Mẹ dâng lên Chúa trong thánh lễ mừng Bổn Mạng Mẹ Vô Nhiễm của HHTM nói trên.

1.2) ĐĂNG KÝ SĨ SỐ THAM DỰ: Nhằm giúp Ban Tổ Chức chuẩn bị liên hoan sau lễ, đề nghị BCH các Xứ Đoàn đăng ký sĩ số hội viên tham dự cho BCH Liên Đoàn để báo tổng số về cho Thủ Quỹ BCH Liên Hội (chị Thanh Hương. Số ĐT: 0908 751 702).

2. CHƯƠNG TRÌNH:

2.1) DIỄN TIẾN:

- 15g00: Tập trung sinh hoạt.

- 15g15: Báo cáo sinh hoạt 6 tháng cuối năm của 3 LĐ (BA/HHTM, GĐ/HHTM, GT/HHTM).

- 16g00: Liên hội trưởng tổng kết và Cha Tổng Giám Huấn ban huấn từ.

- 16g20: Dẫn lễ và xếp hàng đi rước

- 16g30: Thánh lễ Đồng Tế trọng thể -

2.2) PHÂN CÔNG:

- Điều hành tổng quát: Ô Giang (Trưởng BCH/LH).

- Dẫn chương trình chung: Đại Diện BCH/LH.

- Tập hát trước lễ: Ông Quang Minh (Ban huấn luyện).

- Đọc dẫn lễ: một ĐD Ban chấp hành Liên hội

- Bài đọc 1: Đại Diện BCH Liên Hội.

– Bài đọc 2: Đại Diện Ban Phục Vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu.

- Lời nguyện cộng đoàn: 4 Đại diện (BCH/LH, LĐBA, LĐGĐ, LĐGT).

- Dâng lễ vật: Liên Đoàn Gia Đình.

- Tâm tình hiệp lễ: BCH/Liên Hội,

- Chụp hình, quay phim: Anh Đoàn, Cô Hương (UV BCH/LH).

- Xin tiền thau: Thủ Qũy BCH/LH.

- Giữ xe và phục vụ nước uống: Ban Phục vụ Nhà thờ TM

- Hát lễ: Ca Đoàn NT Thánh Mẫu.

- In ấn phụng vụ và soạn lời nguyện giáo dân: Chị Nhiễu (BCH/LH).

- Soạn bài dẫn lễ và phút tâm Hiệp Hội Thánh Mẫu (BCH/ LH).

- Phụ trách sinh hoạt: BCH/LH.

2.3) THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC:

- Cầm Sách Thánh: BCH/LH

- Trống khẩu: Đại diện Xứ đoàn Bác Ái HHTM Bùi Phát

- Thánh giá nến cao: Ban Phục vụ Nhà thờ TM.

- Cờ Liên hội: Một Đại Diện LĐ Gia Đình HHTM.

- Hai người đọc Sách Thánh: Đại diên BCH Liên Hội và Ban Phục Vụ Nhà Thờ TM.

- Phụ trách Lời nguyện cộng đoàn: Đại diện BCH/LH và 3 Đại diện của 3 Lđ

- Đoàn dâng lễ vật: LĐ Gía Đình HHTM.

- Đọc Tâm tình hiệp lễ: Một UV BCH/LH.

- Lễ sinh.

- Đoàn đồng tế: - LM TGH/HHTM – LM Phụ tá / HHTM và các LM đồng tế.

Trong tinh thần hiệp thông huynh đệ dưới lá cờ của Mẹ Ma-ri-a và theo linh đạo Hiệp sống – Xin vâng và Phục vụ, BCH Liên Hội mời tất cả Hội viên về tham dự Lễ mừng Bổn mạng của Liên Hội HHTM năm 2018 đông đủ.

Làm tại Nhà thờ Thánh Mẫu ngày 26 tháng 10 năm 2018

DUYỆT

LM Tổng Giám Huấn HHTM Liên Hội Trưởng

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG

TM BCH LH HHTM TGP

Đaminh LÊ VĂN GIANG

1. SINH HOẠT LIÊN HỘI HHTM/TGP:

BCH LH MỪNG BỔN MẠNG HHTM GX CHÂU BÌNH:

17g30 ngày 21/11/2018, HHTM GX Châu bình gồm 3 Xứ Đoàn là Bác Ái HHTM, Gia Đình HHTM và Rạng Đông HHTM đã mừng trọng thể lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Dâng Mình trong đền thờ.

Ban Chấp Hành Liên Hội, BCH Liên Đoàn Bác Ái, BCH Liên Đoàn Gia Đình GP đã tới tham dự.

Thánh Lễ đồng tế có Cha chính xứ giáo xứ Châu Bình là Cha Gioan Bosco Phạm Văn Phương, Cha Phó Giuse Nguyễn Văn Hoàng và Cha Giuse Tuần, Bài giảng trong thánh lễ của Cha Giuse Tuần nói về ý nghĩa việc dâng mình của Đức Ma-ri-a. việc Đức Maria dâng mình trong đền thờ cũng là do ý muốn tốt đẹp của ông Gioakim và bà Anna, và đây chính là bước đầu tiên trong việc giáo dục đời sống đạo cũng như cho những dấn thân phục vụ Thiên Chúa của Mẹ sau này.

Là những người làm cha mẹ, ông bà, chúng ta cũng hãy noi gương thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân của Đức Ma-ri-a. Đó là, ngay khi con cháu còn nhỏ, chúng ta hãy hướng dẫn chúng theo con đường lành thánh đạo đức. Nhất là khuyên dạy chúng siêng năng trong việc tham dự thánh lễ, học giáo lý, các giờ kinh gia đình và tham gia các sinh hoạt trong Giáo xứ. Vì nếu các em lơ là trong việc sống đạo, mà cha mẹ, ông bà chẳng khuyên răn, nhắc nhở hay cũng chẳng quan tâm gì đến chúng, thì thử hỏi, đời sống của các em sau này sẽ như thế nào? Chúng sẽ mang lại ích lợi gì cho Giáo Hội, cho xã hội?

Sau thánh lễ là phần liên hoan tại hội trường của GX. Mở đầu Chị trưởng Xứ đoàn Bác ái Châu Bình chào mừng Quý khách, Tiếp theo Cha Gioan Bosco chính xứ Châu Bình thánh hóa bữa tiệc. Cha Gioan Bosco cũng giới thiệu Cha Phó Giu-se Nguyện Văn Hoàng sẽ là Cha Giám huấn HHTM Xứ đoàn Châu Bình. Ông Đa Minh Lê Văn Giang (Liên Hội Trưởng), Chị Maria Ngô Thị Thu Thảo (Liên đoàn Phó LĐ Bác ái) và Chị Maria Hoàng Thị Nhiễu (Liên đoàn trưởng LĐ gia đình HHTM TGP/SG) đã lên chúc Mừng Xứ đoàn Bác ái HHTM Gx Châu Bình. Buổi liên hoan thật hào hứng với các tiết mục văn nghệ, đặc biệt tiết mục đố vui có thưởng cho hội viên ba ngành của xứ đoàn Châu Bình. Liên hoan kết thúc trong niềm vui hồi 20g45.

2. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 12/2016

1) Ngày 03/12 kính thánh Phanxicô Xaviê: Bổn Mạng quý Cha Giám Huấn và các Huynh Trưởng HHTM như sau:

- Cha Phanxicô X. Trần Văn Thi – Chính Xứ Giám Huấn HHTM Lạc Quang.

- Ông Phanxicô X. Nguyễn Duy Hinh: Trưởng Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu Trung ương.

- Anh Phanxicô X. Đỗ Công Minh - Trưởng Ban Nghiên Huấn Liên Hội HHTM.

- Anh Phanxicô X. Vũ Quốc Thông - Ùy viên BCH Xứ Đoàn GĐ HHTM Lạc Quang

Kính chúc quý Cha, quý Ông, quý Anh nhận thánh Phanxicô Xavie làm Bổn Mạng được đầy lòng mến Chúa để hăng say loan báo Tin Mừng noi gương ngài.

2) Ngày 08/12 kính Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội:

- Bổn mạng Liên Hội HHTM TGP, Bổn mạng Bậc Nhất Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương Và BM của các thành viên BCH Liên Hội sau::

- Chị Maria Hoàng Thị Nhiễu - Liên Hội Phó BCH LH ĐT/Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP.

- Chị Maria Hoàng Thị Thanh Hương - Thủ Quỹ BCH Liên Hội HHTM TGP.

- Chị Maria Vũ Thị Thu Thủy - UV BCH Liên Hội HHTM TGP.

Kính chúc: BCH Liên Hội, Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu Trung ương và quý Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu được thêm lòng mến chúa để nên thánh noi gương Mẹ Vô Nhiễm

a) Đăng ký sĩ số: Mời tất cả Hội Viên HHTM thuộc Ba Liên Đoàn về tham dự Thánh Lễ mừng Bổn Mạng Nhà Thờ Thánh Mẫu và Liên Hội HHTM vảo hồi 16g30 chiều Thứ sáu 07/12/2017 tại NT Thánh Mẫu Trung Ương. Sau Thánh Lễ có buổi liên hoan mừng Bổn Mạng. Nhằm giúp Ban Tổ Chức chuẩn bị cho buổi liên hoan chu đáo, đề nghị BCH các Xứ Đoàn đăng ký số hội viên dự thánh lễ và số Hội viên có dự liên hoan sau lễ để báo về cho Thủ Quỹ BCH Liên Hội, mỗi người tham dự sẽ góp 200 ngàn đồng. Hạn chót đăng ký là ngày 03/12/2017.

b) Đăng ký tiết mục văn nghệ:

Để thêm phần vui tươi chào đón Đức Cha và quan khách, đề nghị BCH các Xứ Đoàn đăng ký tiết mục văn nghệ cho nhạc sĩ Quang Minh để lên chương trình góp vui khi dự liên hoan. Số ĐT của Nhạc sĩ Quang Minh (Ban Nghiên Huấn HHTM) là 01213454959.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ MẸ VÔ NHIỄM:

1) DIỄN TIẾN: Ngày 07/12/2018:

- 15g 30: Tập Trung

- 15g45: Báo cáo sinh hoạt cả năm của 3 LĐ (BA/HHTM, GĐ/HHTM, GT/HHTM). - Liên Hội Trưởng tổng kết và Cha TGH ban huấn từ

- 16g20: Dẫn lễ và xếp hàng đi rước

- 16g30: Thánh lễ trọng thể - Sau lễ tiệc liên hoan tại khuôn viên nhà thờ TM.

2) PHÂN CÔNG:

- Điều hành chung: Ông Giang (BCH/LH).

- Đọc dẫn lễ: Bà Hương (BCH/LH)

- Bài đọc 1: Bà Soi (BCH/LH).– Bài đọc 2: Nhà Thờ Thánh Mẫu

- Lời nguyện cộng đoàn: Đại diện của BCH/LH, LĐBA, LĐGĐ, LĐGT.

- Dâng lễ vật: Gia Đình xứ đoàn Mẫu Tâm

- Tâm tình hiệp lễ: Bà Hoàng Thị Nhiễu

- Chụp hình, quay phim: Ông Đoàn, Cô kim Vân (TT/LĐ GĐ)

- Xin tiền thau: Bà Thanh Hương (BCH/LH)

- Giữ xe: Ông Quý (NT/TM)

- Hát lễ: Ca đoàn Học Sống Lời Chúa (LĐ/BA/TM).

- In ấn, phụng vụ và soạn lời nguyện giáo dân: Bà Nhiễu (BCH/LH)

- Soạn bài dẫn lễ, phút tâm tình hiệp lễ: (Theo tài liệu HHTM.)

- Cám ơn sau lễ: Ông Lê Giang (Liên Hội Trưởng).

3) THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC:

- Sách Thánh: (BCH/LH).- Trống khẩu: (LĐ/BA/HHTM).- Thánh giá nến cao: (LĐ/BA/HHTM).- Cờ Liên hội: (Bà Nhiễu lo soạn trước).- Đọc sách Thánh: Bà Soi và Đại Diện Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu.- Lời nguyện cộng đoàn: Đại diện BCH/LH và 3 Đại diện của 3 Liên đoàn.- Dâng lễ vật: LĐ/GĐ/HHTM (XĐ GĐ Mau Tâm).- Tâm tình hiệp lễ: Bà Nhiễu.- Lễ sinh.- Đoàn đồng tế.

4) TIẾP ĐÓN QUAN KHÁCH: Hội viên LĐ GIA ĐÌNH (Gđ Hà Nội, Sao Mai, Lạc Quang, Bắc Hà) mặc áo dài đồng phục màu xanh mỗi bên 10 chị làm hàng rào đứng từ cổng tới cửa nhà thờ.

Trong tinh thần hiệp thông và theo Linh Đạo Hiệp Sống-Xin Vâng-Phục Vụ. Chúng tôi xin BCH 3 Liên Đoàn và Hội Viên HHTM cùng cộng tác, để việc tổ chức Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Bổn Mạng của HHTM đạt kết quả tốt.

4. TIN BUỒN

Cụ Trùm GIOAN NGUYỄN VĂN CỰ sinh ngày 10/05/23 tại Ninh Bình là thân sinh anh Phêro Nguyễn văn Huyền nguyên liên đoàn trưởng liên đoàn giới trẻ Hiệp Hội Thánh Mẫu GP SG Đã được Chúa gọi về hồi 19h15 ngày 21/11/2018 tại tư gia thuộc giáo xứ BÌNH AN, Quận 8.

Xin kính báo đến hội viên Hiệp Hội Thánh Mẩu cầu nguyện cho Linh Hồn Gioan sớm được vào Thiên Đàng, hưởng vinh phúc muôn đời

B. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI THÁNG 12

I. THÔNG TIN:

- Mong các xứ đoàn tiếp tục thăm viếng các hội viên người nghèo, cô đơn và khuyết tật.

- Lần chuỗi Mân Côi hàng ngày.

- Thực hiện bó hoa thiêng dâng lên Mẹ ngày lễ 7/12/2018

- Tham gia đợt tĩnh huấn tại Đức Mẹ Tà Pao 2 ngày từ 29 -> 30/11/2018.

- Các xứ đoàn tổng kết công tác gởi về Ban Chấp Hành Liên Đoàn để đăng báo.

II. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 12 / 2018:

1) Ngày 3/12 Lễ kính Thánh PhanXiCô XaViê: Bổn mạng Linh mục

- Linh mục PhanXiCô XaViê Đậu Nguyễn Hoàng Linh – Giám huấn Đoàn Bác Ái Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo xứ Nam Hòa.

Kính chúc Cha nhận được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng.

2) Ngày 8/12: Lễ Đức Mẹ vô nhiễm

- Bổn mạng Tổng Hội HHTM - TGP - SG

- Bổn mạng xứ đoàn Bác Ái Lộc Hưng

- Bổn mạng xứ đoàn Bác Ái Hợp An

- Bổn mạng Bà Maria Ngô Thị Hiếu - Thư ký Liên Đoàn Bác Ái Tổng Giáo Phận kiêm Thư ký Đoàn Bác Ái Nam Hòa.

- Bổn mạng Bà Maria Bùi Thị Định - Đoàn trưởng Xứ đoàn Nam Hưng.

- Bổn mạng Bà Maria Nguyễn Thị An -Thư ký Xứ đoàn Nam Hưng.

- Bổn mạng Bà Maria Vũ Thị Nhàn - Thư ký Xứ đoàn Bùi Môn.

- Bổn mạng Bà Maria Phạm Thị Yến - Đoàn phó 1 Xứ đoàn Lộc Hưng.

- Bổn mạng Bà Maria Vũ Thị Hiền - Đoàn phó Xứ đoàn Lạng Sơn.

Kính chúc Tổng Hội HHTM – TGP, các xứ đoàn, cùng quý Bà được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng.

3) Ngày 13/12: Lễ kính Thánh Lucia

- Bổn mạng Bà Lucia Hoàng Thị Minh Nguyệt – Đội trưởng Xứ đoàn Lộc Hưng

- Bổn mạng Bà Lucia Phạm Thị Liên – Đoàn trưởng Xứ đoàn Sao Mai

- Bổn mạng Bà Lucia Nguyễn Thị Thu – Thũ quỹ Xứ đoàn Sao Mai

- Bổn mạng Bà Lucia Nguyễn Thị Lan – Đoàn phó II - Đoàn Hiệp Sống Lời Chúa

- Bổn mạng Bà Lucia Vũ Thị Thúy Liên – Thư ký - Đoàn Hiệp Sống Lời Chúa.

Kính chúc quý Bà được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng.

III. CÔNG TÁC THĂM VIẾNG BÁC ÁI:

1) Đoàn Bác Ái HHTM Tân Hưng:

Thăm bệnh nhân: 2 người.

Viếng xác: 1 người

Thăm hội viên đau liệt: 2 người

Thăm hội viên không sinh hoạt: 2 người

Quét dọn vệ sinh nhà Chúa: 4 lần / 5 người

Đọc kinh tối trong giáo xứ: 50% hội viên

Số tiền cho công tác bác ái: 7.067.000 đ

2) Đoàn Bác Ái HHTM Nam Hòa:

Thăm bệnh nhân: 3 người

Viếng xác: 1 người

Thăm hội viên đau yếu: 3 hội viên

Đóng góp bếp cơm nhân ái: 500.000

Đóng góp giúp đỡ người nghèo: 1.800.000

3) Đoàn Học Sống Lời Chúa (Nhà thờ Thánh Mẫu)

Thăm bệnh nhân: 4 người

Viếng xác: 1 người

Quét dọn vệ sinh nhà Chúa: 8 lần / 4 người

Thăm các Cha hưu, Tu sĩ: 1.300.000 đ

Tổng số tiền chi công tác bác ái: 2.900.000 đ

Tổng số tiền chi công tác xã hội: 5.900.000 đ

4) Các Xứ đoàn và cá nhân đã đóng góp tu sửa Nhà thờ Thánh Mẫu

- Xứ đoàn HSLC (đợt II): 3.000.000 đ

- Xứ đoàn Bác ái Lộc Hưng: 1.000.000 đ

- Xứ đoàn Bác ái Bùi Phát (đợt II): 1.000.000 đ

- Xứ đoàn Bác ái Châu Bình: 2.300.000 đ

- Xứ đoàn Bác ái Nam Hưng: 6.000.000 đ

- Xứ đoàn Bác ái Hợp An (đợt II): 1.000.000 đ

- Xứ đoàn Bác ái Tân Hưng (đợt II): 3.080.000 đ

- Xứ đoàn Bác ái Nam Hòa (đợt II): 1.000.000 đ

- Ông Gioan Baotixita Trần Quang Minh (Đạt) Xứ đoàn Bác ái Châu Bình: 3.000.000 đ

- Ông ĐaMinh Trần Mạnh Huy – Liên Đoàn phó Liên Đoàn Bác Ái: 500.000 đ

- Ông Vinh Sơn Mai Viết Thượng - Ủy viên Truyền Thông: 500.000 đ

- Bà Maria Nguyễn Thị Đào - Ủy viên Truyền Thông: 500.000 đ

IV. TIN BUỒN:

Trong tháng qua Bà Maria hội viên đoàn Bác Ái Bùi Phát đã được Chúa gọi về.

Xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Maria về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

V. THƯ MỜI HỌP:

Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các xứ đoàn thuộc LĐBA / HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 12/2018 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 - 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 31/12/2018.

Đề nghị các anh chị em đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

C. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM/TGP:

I. MỪNG BỔN MẠNG:

1)Ngày 08/12/2018 Lễ Kính Mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội: Bổn mạng của

- Xứ đoàn GĐ HHTM Bắc Hà (Củ Chi).

- Bà Maria Vô Nhiễm Lê Thị Thục

- Chị Maria Vô Nhiễm Lê Thị Thu Nguyệt: Thủ Quỹ Gia đình Lộ Đức

* Ngày 13/12 /2018 mừng Kính Thánh Lucia: Bổn mạng

- Chị lucia Hà Thị Đào: Đoàn Phó XĐ GĐ/HHTM Hà Nội

* Ngày 22 tháng 11 mừng kính Thánh Cecilia: Bổn mạng Ca đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu Xứ đoàn Lạc Quang.

Liên đoàn Gia đình HHTM Tổng Giáo phận chúc mừng:

- Xứ Đoàn Gia đình HHTM Bắc Hà – Củ Chi.

- Ca đoàn HHTM Lạc Quang

Quý Bà, Quý Chị nhân bổn mang Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thánh nữ Lucia. Thánh nữ Cecilia. Kính chúc Quý chị em Mừng Bổn mạng, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thân, chu toàn nhiệm vụ của người Mẹ trong Gia đinh, sồng Khiêm Nhu Thánh đức trong Giáo xứ và Bác ái yêu Chúa loan báo Tin mừng Qua người nghèo.

II. SINH HOẠT LĐ GIA ĐÌNH HHTM:

* DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LĐ GIA ĐÌNH HHTM TGP MỚI ĐIỀU CHỈNH:

1. Liên đoàn trưởng - Bà Maria Hoàng Thị Nhiễu – 0931805384

2. LĐ phó Nội - Ông Gieromio Nguyễn Đức Vĩnh – 976930634

3. Liên đoàn phó Ngoại - Ông Giuse Nguyễn văn Lệ - 0987185847

4. Thư ký - Bà Têresa Phạm Thị Trung – 0989209576

5. Thủ Quỹ - Bà Maria Trần Thị Hường – 0903956986

6. Tập Huấn – Ông Valentine Phạm Văn Ngọc – 0917502977

7. Ủy Viên Phụng Vụ - Bà Maria Hoàng Thị Dung – 0987054405

8. Thư Ký SH - Bà Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết – 01212019876

9. Ủy viên Thông Tin - Chị Maria Nguyễn Thị Thúy – 01665364243

10. Ủy Viên bác ái - Ông Vinh sơn Nguyễn Đức Dũng

11. ỦV Truyền Thông – Chị Anna Bùi Thị Kim Vân

III. CÔNG TÁC CỦA CÁC XỨ ĐOÀN THÁNG QUA:

1) Gia đình Hà Nội- Xóm Mới:

- Tổ chức đọc kinh luân phiên cầu cho linh hồn tiên nhân luân tại gia đình các Hội viên trong tháng 11

- Ngày 29/10/2018 Gia đình HHTM đã cùng Cha chính xứ Đa Minh Đinh Ngọc Lễ viếng nghĩa trang các Linh Mục trong Hạt Xóm mới

2) Gia đinh Bắc Hà – Củ Chi:

- Đọc kinh phúng viếng các LH trong Giáo Xứ

- Thăm những người già yếu neo đơn trong Giáo Xứ.

- Nấu cơm cho cho Thiếu nhi.

- Quét nhà thờ.

3) Gia đình Hồng Ân: Chia Nhóm nhỏ đọc kinh luân phiên tại nhà các chị em.Viếng và cầu nguyện cho chị Thủy tại nhà Chờ giáo xứ Hòa Bình Quận Vò Gấp

4) Gia đình Caritas Lộ Đức:

- Thăm và tặng quà cho 40 bịnh nhân mổ hàm ếch tại 1A Lý Thường kiệt Tân Bình.

- Thứ sáu 02/11/2018 dự Thánh lễ bổn mạng kính Thánh Martin của Mái Ấm Hà Đông Vò Vấp

- Nấu cơm 8 ngày trong tháng 11 cho nhà bệnh nhân tạm trú tại mái ấm Chí Hòa

- Sáng Chủ nhật 18/11/2018 BCH Caritas Sao Mai cử chị Lưu Thúy Vân đưa 11người nghèo trong địa bàn giáo xứ Sao Mai lên Tòa Tổng giám mục lãnh quà của Đức Cha Giám Quản Tổng Giám mục Giáo phân TP HCM.

- Chuẩn bị 200 phần quà lưu niệm cho gian hàng hội chợ Cho người Kém may mắn vui Giáng sinh vào ngày thứ bảy 16/12/2018 Tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn. Số 6 bis Tôn Đức Thắng Q1 Tp HCM

5) Gia đình Châu Bình – Thủ Đức:

- Ngày 21.11.2018 Gia đình trẻ HHTM hỗ Mừng bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình của HHTM xứ đoàn Bác ái Châu Bình.

6) Gia đình Tân Hưng – Q12:

- Thăm viếng, phúng điếu chia buồn 4 gia đình trong giáo xứ có người thân qua đời.

- Thăm phối ngẫu một hội viên trong xứ đoàn nằm bịnh viện Q12.

- Tiết kiệm hằng tháng đóng góp xây dựng nhà thờ GX Tân Hưng tháng 12/2018 là 500 000 đ.

IV. Kế hoạch tháng 12/2018:

BCH liên đoàn gia đình Hiệp Hội Thánh Mau GP SG Chúc mừng Bổn Mạng Quý Cha mừng bổn mạng trong tháng 12

- 6g00 Sáng thứ bảy 01/12/ 2018: Ban chấp hành Liên đoàn kết hợp với anh chị em xứ đoàn HHTM Gia đình Lạc quang chúc mừng bổn mạng Cha Phanxicô X. Trần Văn Thi – Chính Xứ Giám Huấn HHTM Lạc Quang,

Kế tiếp BCH liên đoàn Gia đình HHTM đến GX Nam Hòa kết hợp với BCH Caritas Hạt Chí Hòa chúc Mừng Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Đậu Nguyễn Hoàng Linh Chính Xứ và Đồng hành Caritas Hạt Chí Hòa.

- Ngày 6/12/2018: Giỗ 1 năm của Chị Thanh Thủy: Chị Của Chị Thanh Thủy sẽ bay từ Hà Nội vào tổ chức lễ Giỗ cho chị Thanh Thủy tại Nhà Thờ Hòa Bình số 95/645 Nguyễn Kiệm, P3 Gò Vấp. Xin Chị em Bầu Hồng ân dự Thánh lễ cầu cho linh hồn Maria đông đủ khi được thông báo chính xác giờ lễ.

V. THÔNG BÁO: MỜI SINH HOẠT THƯỜNG LỆ:

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP xin thông báo:

- Được sự chấp thuận của Cha Tổng Giám Huấn HHTM: Liên Đoàn Gia Đình HHTM/TGP sẽ tổ chức họp mặt LĐ hằng tháng vào chiều thứ ba cuối mỗi tháng.

Thân mời Đại diện 11 Xứ đoàn tham dự buổi sinh hoạt tháng 12/2018:

- Thời gian: 17g 30 đến 19g00

- Địa điểm: Nhà Thờ Thánh Mẫu trung ương, số 3- 5 Chử Đồng Tử, P7 QTB

- Nội dung: Giờ Thánh Thánh Thể.- Giao lưu Thông tin của các Xứ đoàn và Liên đoàn.- Nhận Tập san HSTM tháng 12/2018.

VI. SINH HOẠT TRONG THÁNG 11 VỪA QUA:

Thứ tư 07/11 đại diên Liên đoàn Gia đình HHTM GP viếng Cha cố Phanxico xavie Võ Ngọc Hiếu Phụ tá HHTM tại nhà chờ phục sinh Chí Hòa và Cha Giacôbe Đỗ Minh Lý nguyên Giám đốc HHTM tai nghĩa trang Lararo Bình Hưng Hòa.

Ngày 23/11/2018 Liên đoàn gia đình viếng và cầu nguyện cho Cụ Trùm GIOAN NGUYỄN VĂN CỰ là thân sinh anh Phêro Nguyễn văn Huyền nguyên Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Giới trẻ HHTM TGP SG đã được Chúa gọi về hồi 19h15 ngày 21/11/2018 tại tư gia thuộc giáo xứ BÌNH AN, Quận 8. Chiều Thứ Bảy Cha Phụ Tá cùng Ban Phục Vụ NT TM và một số Hội Viên GT đến dâng lễ tại tư gia. 06g00 ngày 26/11/2018, Cha Tổng GH và Đại Diện BCH Liên Hội đã đến hiệp dâng Thánh Lễ Đồng Tế an táng tại NT Bình An.

D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM/TGP THÁNG 12/2018:

1. BUỔI HỘI THẢO: “KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM ‘‘

- Vào lúc 10g30 Chúa Nhật 18/11/2018, linh mục phụ tá Giám huấn HHTM Phao-lô Nguyễn Hữu Thiện đã khai mạc giao lưu họp mặt. Lời kinh vang lên của các bạn trẻ làm cho ngôi thánh đường Thánh Mẫu hạt Chí Hòa trở nên ấm cúng hơn.

Tham dự buổi hội thảo hôm nay có Linh mục Tổng Giám huấn HHTM Đaminh Đinh Văn Vãng, ông Đaminh Lê Văn Giang - Liên hội Trưởng HHTM; Ông Quang Minh–Liên Hội Phó Thường Trực HHTM; chị Maria Hoàng Thị Nhiễu - Liên hội Phó HHTM, Anh Phêrô Nguyễn Văn Huyền Nguyên Liên đoàn trưởng Liên đoàn giới trẻ HHTM, các Huynh trưởng, các Hội viên các Xứ đoàn Giới Trẻ HHTM Thạch Đà, Bình An, Bình Thái, Châu Bình, Thái Bình, Sao Mai; Sinh viên lưu xá TM...

Qua lời giới thiệu của MC, buổi Giao Lưu Tập Huấn hôm nay có hai chuyên viên đào tạo kỹ năng về nguồn nhân lực của Mục Vụ Giới Trẻ TGP, đến hướng dẫn thảo luận và học hỏi. Đó là anh GB. NGUYỄN TRUNG MINH KHOA, chị MARIA NGUYỄN TUẤN ĐÔNG QUÂN. Trong buổi sinh hoạt và giao lưu, anh chị dẫn giải về khám phá năng lực bản thân, khám phá sức mạnh đội nhóm, khám phá năng lực lãnh đạo. Sau cùng, anh chị dẫn vào Tin Mừng kính các Thánh Tử Đạo của ngày lễ hôm nay: Tử đạo là yêu thương, là hy sinh. Các bạn hãy sống tử đạo ngay trong gia đình mình và ngay trong đời sống của mình.

Cuối cùng, các bạn trẻ cám ơn anh chị bằng bó hoa tươi thắm.

Trước khi kết thúc buổi hội thảo, linh mục Đaminh có đôi lời với các bạn trẻ. Trước hết, ngài có đôi lời khen ngợi linh mục phụ tá Phaolô rất năng nổ đã thay thế cha lúc bận và tạo nên buổi họp rất sinh động. Thứ đến, ngài mừng cho các bạn trẻ có buổi họp hữu ích, ngày đầu mà các bạn đã phấn khởi vui tươi thì mong lần sau sẽ tiếp tục gặp gỡ hăng say và tốt đẹp hơn.

Kết thúc buổi thảo luận lúc 12g, các bạn cùng nhau dùng bữa trưa đơn sơ do Liên đoàn Gia đình Hiệp Hội Thánh Mẫu Gp phục vụ.

Giờ ngọ đã điểm, nên ai cũng cảm thấy ngon miệng. Các chị Liên đoàn gia đình múc luôn tay vào các chén từ tay các bạn trẻ đưa ra: thêm chén nữa,.. chén nữa... ơi dễ thương chi lạ! cảm động và vui quá các em thân yêu.... Cách đây 10 năm các chị cũng đứng trong hàng ngũ Liên đoàn Giới trẻ... Niềm vui của các chị bây giờ là được phục vụ các em... tiến lên! các em nhé!

2. TÌNH HÌNH SINH HOẠT HIỆN NAY CỦA LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM:

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon hiện nay đang hoạt động như sau: Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai, XĐ Giới Trẻ Thạch Đà, XĐ Giới Trẻ Châu Bình, XĐ Giới Trẻ Thái Bình, XĐ Giới Trẻ Bình Thái, XĐ Giới Trẻ Bình An. Trong thời gian sắp tới BCH Liên Đoàn sẽ tổ chức đi thăm các Xứ Đoàn đang sinh hoạt, chuẩn bị bầu lại Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM nhiệm kỳ 2017 - 2021.

LM Giám Huấn HHTM và LM Tân Phụ Tá HHTM sẽ phối hợp các đơn vị Mục Vụ Giới Trẻ trong Gx Sao Mai và các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM trong Liên Đoàn để tổ chức các sinh hoạt phù hợp với tâm lý tuổi trẻ.

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

keyboard_arrow_up back to top