Tư liệu

NỘI DUNG: ĐỐI THOẠI NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN

Lời mở đầu Ngày nay việc tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến khoa học và Đức Tin tôn giáo rất cần để người tín hữu thêm xác tín và có khả năng trình bày đức tin cho người muốn tìm hiểu những vấn đề liên quan đến khoa học và đức tin tôn giáo như: Chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa và của linh hồn nơi con người; Về sự hình thành của vũ trụ vạn vật theo khoa học và đức tin; Giải đáp các thắc mắc theo quan điểm của Hội Thánh về các mầu nhiệm đức tin và các hoạt động trần thế của Giáo Hội v.v...

CHƯƠNG VI. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CON NGƯỜI

Một người con hiếu thảo là người luôn biết ơn cha mẹ, biết làm vui lòng cha mẹ trong những điều hợp lý phải đạo. Khi cha mẹ già yếu, người con hiếu thảo sẽ phải lo săn sóc phụng dưỡng. Khi cha mẹ qua đời, người con hiếu thảo sẽ phải tưởng nhớ và cố gắng làm mọi việc để cha mẹ được vui vẻ hạnh phúc.

CHƯƠNG V. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÔN GIÁO

KARL MARX, một triết gia người Đức thuộc thế kỷ thứ 19 (1818-1883), đã tỏ ra bức súc bất mãn khi chứng kiến cảnh giai cấp tư bản Âu Châu bóc lột sức lao động của giới thợ thuyền thời bấy giờ. Ông quyết định phải làm cách mạng để giành lại quyền làm chủ cho giai cấp công nhân, chấm dứt cảnh “người bóc lột người”. Tuy nhiên, trong cuộc đấu tranh giai cấp ấy, K. Marx thấy những trở ngại lớn lao từ tôn giáo. Theo K. Marx: những giáo lý của đạo Ki-tô dạy về cách ứng xử từ bi bác ái, nhẫn nại tha thứ, vâng phục quyền bính...

CHƯƠNG IV. BẢN TÍNH THIÊN CHÚA

I. VỀ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA THIÊN CHÚA VẤN ĐỀ 11: Thiên Chúa chỉ là hình ảnh con người tạo ra. Nói cách khác, con người đã tưởng tượng ra một vị Thiên Chúa, rồi gán cho Thiên Chúa những gì thấy nơi chính mình. Thực sự ngoài con người không còn một thần thánh nào cả.

CHƯƠNG III. CÓ THIÊN CHÚA KHÔNG?

- Khoa học nói chung là một hệ thống kiến thức tổng quát, khách quan, xác thực hơn kém và đạt được một cách có phương pháp. Nhưng Khoa học đề cập tới ở đây là Khoa học thực nghiệm (experimental science), là khoa học theo nghĩa chặt. Đây là một môn học về vật chất, được khảo sát bằng những thí nghiệm, kiểm chứng nhờ những dụng cụ để đi tới định luật chung cắt nghĩa các sự kiện khác thuộc vật chất.

CHƯƠNG II. THÁNH KINH VÀ KHOA HỌC

Vũ trụ vật chất tự hiện hữu và hằng có: Mọi thực tại đang hiện hữu trong thiên nhiên đều là vật chất và đều do vật chất mà phát sinh.Vũ trụ vật chất ta đang sống đây đã tự hiện hữu, vẫn có từ đời đời và sẽ còn tồn tại mãi mãi, chứ không do thần thánh nào sáng tạo ra cả. Ngay ý thức và tư tưởng mà người ta gọi là tinh thần, dù có đặc tính siêu việt, cũng chỉ là sản phẩm thượng đẳng của cơ thể vật chất...

CHƯƠNG I. TƯƠNG QUAN GIỮA KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN

VẤN ĐỀ 1: Chỉ khoa học mới là tiếng nói chân chính của loài người tiến bộ, vì khoa học có khả năng giải đáp mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống con người. Còn Đức tin tôn giáo chẳng qua chỉ là sự mê tín, bắt nguồn từ sự dốt nát của những người thời tiền sử. Ngày nào khoa học hoàn toàn tiến bộ, thì ngày ấy tôn giáo đương nhiên sẽ bị đào thải.

Phúng viếng người quá cố

Lạy Chúa Giêsu. Khi đứng trước người bạn thân La-da-rô mới chết, Chúa đã khóc thương ông. Khi lâm cơn hấp hối, Chúa đã nài xin với Chúa Cha. Chúa đã dạy cho các Tông đồ cách thức cầu nguyện với Chúa Cha. Giờ đây xin giúp chúng con cũng biết cầu nguyện với Cha trên trời giống như Chúa đã dạy khi xưa:

Một số bài hát thường dùng

THÁNH THẦN KHẤN XIN NGỰ ĐẾN!: TK 1: Thánh Thần! Khấn xin ngự đến! Hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, Này dương gian, Xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến! Chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, Xin Ngài hãy đến! Hiển linh Ngài ơi!

Kinh nguyện HHTM

Lạy Chúa Kitô,/ xưa Chúa đã phán: / Đâu có hai ba người hội hiệp nhau nhân danh Ta / thì Ta ở giữa họ (Mt 18, 20)./ Giờ đây/ chúng con họp nhau trong tình yêu Chúa,/ để tìm rõ ý Chúa: / muốn chúng con sống thế nào cho đẹp lòng Chúa hơn,/ và phục vụ anh em đồng loại cách đắc lực hơn (Mc.10,45)...

keyboard_arrow_up back to top