Văn thư

Biểu mẫu và Văn thư

HIỆP HỘI THÁNH MẪU hay Những Cộng Đoàn Sống Đời Kitô (Christian Life Communities) gọi tắt là HIỆP SỐNG KITÔ (CLC) là một hội đoàn Công Giáo Tiến Hành đã được Hội Thánh công nhận từ hơn 400 năm. Hiệp Hội Thánh Mẫu có mặt tại Việt Nam từ 100 năm nay, nhất là từ sau năm 1954 tại các Giáo Phận có đông đồng bào Công Giáo di cư. Quy Luật Chung của HHTM VN 1968 đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thông qua do Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ ký vào ngày 11/01/1969.

keyboard_arrow_up back to top